Agenda
 
Hierin staan belangrijke gebeurtenissen m.b.t. de aandelenlease affaire

Wat gebeurt er de komende tijd en waar kunnen wij bij aanwezig zijn

Achter het laatst geplaatste of bijgewerkt bericht staat een <>.

2004
 
10 november – De rechtbank in Amsterdam maakt bekend hoe de vervolgprocedure zal zijn in de rechtszaak tegen Dexia omtrent het Dexia aanbod.
Dexia heeft een Conclusie van Antwoord (verweer) ingediend.
Dit gebeurt schriftelijk
De rechtbank heeft deze zaak aangehouden tot 8 december (zie hieronder)
 
15 november – Behandeling hoger beroep door Commissie van Beroep van DSI inzake Dexia vs. Dexia gedupeerde. Deze zaak wordt de voorbeeldzaak voor de meeste klachten tegen Dexia die nu nog onbehandeld bij de Klachten Commissie DSI liggen.
De zitting is niet openbaar
Het beroep is behandeld. De Commissie van Beroep zal over twee maanden een uitspraak doen
 
Tweede helft november – Uitspraak door de Geschillencommissie Bankzaken m.b.t. diverse klachten ingediend door gedupeerden over het onvoldoende verstrekken van persoonsgegevens conform de WBP.
De uitspraak is schriftelijk
De Geschillencommissie Bankzaken heeft de uitspraak 2 weken uitgesteld
 
1 december – Rechtszaak o.a. WCK/Aan– en verkoop aandelen in Arnhem.
Dexia moet aantonen dat zij een WCK vergunning hadden ten tijde van de verkoop van het contract. Tevens moet de verdediging een verweer indienen tegen het PwC rapport (aan– en verkoop aandelen) en het WCK verweer van dexia.
Dit gebeurt schriftelijk
Deze zaak is uitgesteld tot 12 januari, dit in overleg met de beide partijen.
 
7 december – Kort geding van de Stichting Eegalease tegen Dexia voor de rechtbank in Amsterdam.
Eegalease eist een stopzetting van de incasso procedures i.v.m. de lopende rechtszaak van de stichting.
De zitting is openbaar en begint om 13.30 uur.

8 december – De rechtbank in Amsterdam maakt bekend hoe de vervolgprocedure zal zijn in de rechtszaak tegen Dexia omtrent het Dexia aanbod.
Dexia heeft een Conclusie van Antwoord (verweer) ingediend.
Dit gebeurt schriftelijk
De volgende ronde is schriftelijk.
Uiterlijk 19 januari moet er een Repliek (verweer) worden ingediend.
Daarna krijgt Dexia 6 weken om een Dupliek (verweer op verweer) in te dienen
De aangehouden zaak van 10 november
Gezien het uitstel wat aangevraagd is, is een uitspraak vσσr juli 2005 niet te verwachten.
 
13 december – Behandeling van het hoger beroep van dexia bij de Commissie van hoger beroep van DSI in een dexia zaak. Deze zaak is volledig door de gedupeerde gewonnen, waarna dexia in hoger beroep is gegaan. KCD 2004–11
De zitting is niet openbaar.
De zitting is door DSI voor onbepaalde tijd aangehouden!
 
14 december – Uitspraak Rechtbank Amsterdam in het kort geding van de Stichting Eegalease tegen Dexia.
Eegalease eist voor haar leden stopzetting van de incasso's door Dexia.
De uitspraak is schriftelijk en wordt om 15.00 uur ter beschikking gesteld aan de advocaten

16 december – Comparitie zitting in de rechtszaak tussen Dexia en Aegon over de overname van Bank Labouchere en Legio–Lease bij de rechtbank in Amsterdam.
De zitting is openbaar en is van 09.30 tot 11.00 uur
De zitting is niet doorgegaan omdat Dexia en Aegon overeenstemming bereikte hoe het proces verder gevoerd gaat worden.

20 december – Hoger beroep m.b.t. een tussenvonnis van de rechtbank in Roermond voor het Gerechtshof in Den Bosch. De rechtbank in Roermond oordeelde dat aandelenlease geen huurkoop is. Namens drie gezinnen ging de advocaat in hoger beroep. De zitting is openbaar en begint om 10.00 uur.
De uitspraak is op 1 maart 2005

22 december – Uitspraak in de rechtszaak van Gesp tegen het Sprintplan van Spaarbeleg/Aegon.
De uitspraak is schriftelijk.
Eind februari is ook een vonnis in een individuele Sprintplan zaak tegen Spaarbeleg/Aegon bij dezelfde rechtbank.
 
29 december – Om 11.00 uur is er een zitting is bij de kantonrechter in Breda.
Het gaat hier om de zaak LJN: AR5929, Rechtbank Breda, 291091/CV/03–8474, met het tussenvonnis van 17–11–2004 (huurkoop).
De zitting is schriftelijk.

2005

12 januari – Behandeling van een klacht door de rechtbank in Utrecht inzake het weigeren van Dexia om de gegevens conform art. 35 van de WBP te overhandigen.
De zitting is openbaar en begint om 15.00 uur.

Op 23 februari doet de rechter (schriftelijk) uitspraak.

12 januari – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Enschede.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


13 januari – Behandeling door de rechtbank in Den Haag van een klacht inzake het weigeren van Dexia om de gegevens conform art. 35 van de WBP te overhandigen. Eerdere klachten bij het CBP werden gehonoreerd en Dexia moest de gegevens overhandigen.
Dexia weigert dit.
De zitting is voor onbepaalde tijd aangehouden. Er zijn n.l. veel verzoekschriften ingediend bij de rechtbanken in Den Haag en Rotterdam.
Men gaat zich bezinnen over een goede manier om deze toevloed van zaken het hoofd te bieden.


januari – In de loop van januari wordt de uitspraak verwacht in de hoger beroep zaak van Dexia door de Commisie van Beroep van DSI inzake Dexia vs Dexia gedupeerde. Deze zaak wordt de voorbeeldzaak voor de meeste klachten tegen Dexia die nu nog onbehandeld bij de Klachten Commissie DSI liggen.
De uitspraak is schriftelijk.
Uitspraak door de Commissie van Hoger Beroep op 27 januari 2005.
De uitspraak van 4 februari wordt vernietigd en de gedupeerde krijgt alle betaalde gelden terug, minus de koersdaling in de periode van december 2000– december 2003, verhoogt met de wettelijke rente.
Tevens dient Dexia 5000 euro aan rechtsbijstandskosten te betalen aan de klager (2500 euro voor kosten in eerste aanleg en 2500 euro voor de kosten hoger beroep).


21 januari – Bij de rechtbank in Rotterdam is er een comparitie van partijen in een rechtszaak waarbij de tussenpersoon verantwoordelijk wordt gesteld en is gedagvaard.
De zitting is openbaar en begint om 09.30 uur.


24 januari – Behandeling bij de rechtbank in Arnhem van een verzoekschrift omtrent de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens.
De zitting is (onder voorbehoud) openbaar en begint om 14.30 uur.


1 februari – Uitspraak in een hoger beroep door het Gerechtshof in Den Bosch.
De rechter in Roermond oordeelde in een tussenvonnis dat aandelenlease geen huurkoop was, waarna de advocaat namens drie gedupeerde gezinnen in hoger beroep ging.
De originele uitspraak zou zijn 1 maart, maar is vervroegd. Ook in hoger beroep oordeelde het Hof dat de aandelenlease contracten van dexia onder huurkoop vallen. De zaak is nu terugverwezen naar de sector kanton.

2 februari – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Goes.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


9 februari – Uitspraak rechtbank Arnhem in een zaak waarin WCK een belangrijk onderwerp is.
Dit is niet de alom bekende zaak van Mr. Wilma Tonckens, hierin gaat de rechter op 26 januari bepalen op welke datum gevonnist wordt als dexia tenminste geen verweer meer indient (dexia mag nog een keer een verweer indienen en dan komt de uitspraak op een latere datum).

Vonnis van deze zaak is aangehouden tot 16 februari

16 februari – (tussen)vonnis van de rechtbank in Arnhem over de bekende Wck/Aan– en verkoop zaak. Zie ook 1 december 2004.
De uitspraak is schriftelijk.

In een tussenvonnis heeft de rechtbank wederom bevestigd dat de Wck van toepassing is en Dexia niet over deze vergunnnig beschikte. Tevens heeft Dexia de rechter niet kunnen overtuigen dat de aandelen gekocht zijn en krijgt nu een laatste kans dit alsnog te doen.


23 februari – Ook door de rechtbank in Arnhem wordt er uitspraak gedaan in een huurkoop zaak.
De uitspraak is schriftelijk.


23 februari – De rechtbank in Roermond (rechter Kluin) doet uitspraak in een huurkoop zaak.
Wat zal de invloed zijn van de uitspraak van het Hof in Den Bosch over huurkoop.
De uitspraak is schriftelijk.

De rechtbank heeft de zaak terugverwezen naar de sector kanton voor een verdere behandeling. Nederlaag dus voor rechter Kluin. Ook Roermond vindt het nu huurkoop.

25 februari – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Nuth.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


16 maart – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Waddinxveen.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


23 maart – De rechtbank van Zwolle (Sector Kanton in Lelystad) heeft Dexia gevraagd aan te geven met bewijzen dat de aandelen daadwerkelijk gekocht zijn en dit aan te tonen uiterlijk 23 maart.
Dit gebeurt schriftelijk.


24 maart – Behandeling door de rechtbank in Rotterdam van een verzoekschrift m.b.t. de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens.
De zitting begint om 11.30 uur en is openbaar.
De uitspraak is over 6 weken.

30 maart – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Tilburg.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


31 maart – Behandeling door de rechtbank in Rotterdam van een verzoekschrift m.b.t. de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens.Er zijn meerdere zittingen die dag over dit onderwerp
De zitting is openbaar.

De uitspraak is over 5 weken

7 april – Behandeling van de weigering van Dexia inzake inzage in de persoonsgegevens voor de rechtbank in Den Haag. Gezien de hoeveelheid verzoekschriften is deze zitting voor 3 personen in ιιn keer.
De zitting is openbaar.

De uitspraak is over 6 weken

8 april – Wederom een zitting voor de rechtbank in Den Haag omtrent de weigering van Dexia om inzage te tonen in de persoonsgegevens.
Ook ditmaal 3 personen tegelijkertijd.
De zitting is openbaar.


13 april – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Klarenbeek.
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


15 april – Behandeling door de rechtbank in Breda van meerdere verzoekschriften omtrent de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens. Er is per zaak een half uur uitgetrokken.
De zittingen zijn openbaar en zijn vanaf 09.15 uur.


19 april – Kamerdebat in de Tweede Kamer over de aandelenlease affaire, de bemiddelingspoging van Duisenberg en het aanhouden van de rechtszaken.
Het debat is openbaar en begint om 20.00 uur.
Laat je betrokkenheid zien en woon dit debat bij.
Voor meer informatie zie onder "Oproepen"


20 april – Behandeling van de rechtbank in Lelystad van een verzoekschrift i.v.m. de weigering van Dexia om inzage te geven in de persoonsgegevens.
De zitting is openbaar en begint om 14.00 uur.


27 april – PAL organiseert een informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in IJmuiden
Zie voor meer informatie in het "Menu" onder "In de Regio".


28 april – Behandeling hoger beroep in de rechtszaak tegen Spaarbeleg/ Sprintplan door de Stichting GeSp.
Dit hoger beroep is ingesteld door Spaarbeleg naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Utrecht op 22 december 2004.
Het is nog niet bekend of dit schriftelijk is of een hoorzitting is.


28 april – Het hoger beroep van Dexia in de rechtszaak van de stichting Eegalease en Dexia.
De behandeling is schriftelijk en staat op de rol voor 28 april.
Een uitspraak is dus nog niet te verwachten

Door de bereikte schikking tussen Dexia en de stichting Eegalease is deze zaak voortijdig beλindigd

11 mei – Informatieavond voor aandelenlease gedupeerden uit de provincies Friesland, Groningen en Drente in Leeuwarden
Voor meer informatie zie "In de Regio".


11 mei – Demonstratie bij Aegon in Leeuwarden.
Van 08.00 uur tot 17.00 uur wordt er een postactie gehouden voor het gebouw van Aegon aan de Lange Marktstraat 11 in Leeuwarden (tegenover het station). Alle aandelenlease gedupeerden en Spaarbeleg gedupeerden worden opgeroepen om hieraan mee te doen.
Voor meer informatie zie onder "Oproepen"


18 mei – Informatieavond in Landgraaf (Limburg)
voor meer informatie zie "In de Regio".


1 juni – Demonstratie in Den Haag tegen de aanbieders van de aandelenlease wurgcontracten en om te protesteren tegen het aanhouden van de rechtszaken en de eenzijdige bemiddelingspoging. Alle aandelenlease gedupeerden worden opgeroepen om mee te lopen.
Verzamelen op het Malieveld, vertrek naar de Tweede Kamer om 13.00 uur.


23 juni – Hopelijk laatste rolzitting (indienen akte van antwoord door advocaat gedupeerden) waarna door de rechtbank in Amsterdam een uitspraakdatum zal worden bekend gesteld in de eerste (eegalease) groeps procedure.
De rechtszaak is aangespannen door Kneppelhout & Korthals advocaten voor 12 gedupeerden.


27 juli – Uitspraak door de rechtbank van Amsterdam in de zaak over het Dexia Aanbod.
De uitspraak is schriftelijk.

De zaak is 12 weken aangehouden en het vonnis staat nu voor 19 oktober

28 juli – Uitspraak door de rechtbank in Amsterdam in de eerste rechtszaak van een eegalease groep tegen Dexia.
De uitspraak is schriftelijk en wordt met zorg tegemoet gezien.
Deze kantonrechter heeft andere opvattingen als de andere rechters in Amsterdam en andere rechtbanken.
Het tussenvonnis in deze zaak is hier te lezen.


11 augustus – Uitspraak in een hoger beroep zaak door het Gerechtshof in Amsterdam.
Belangrijkste juridische strijdpunten: zorgplicht en dwaling.
Dexia heeft geprobeerd deze uitspraak te voorkomen door een schikking aan te bieden.
De uitspraak is schriftelijk.

De uitspraak is aangehouden tot 8 september.

8 september – Uitspraak in de Hoger Beroep zaak door het Gerechtshof in Amsterdam die op 11 augustus was aangehouden.
De zaak is weer aangehouden tot 22 september, daarna wordt de uitspraakdatum bekend gemaakt.

Ook nu weer is de zaak uitgesteld, deze keer tot 6 oktober. Een uitspraak is dit jaar niet meer te verwachten.

6 oktober – Hoorzitting in de rechtszaak over het Sprintplan van de vereniging Consument & Geldzaken tegen Spaarbeleg/ Aegon.
Deze zaak wordt gehouden voor de rechtbank in Utrecht.
De zitting is openbaar en begint om 0900 uur.


19 oktober – Uitspraak door de rechtbank van Amsterdam in de zaak over het Dexia Aanbod.
De uitspraak is schriftelijk.
Deze zaak stond voor vonnis voor 27 juli maar is 12 weken aangehouden.
Wederom is de uitspraak aangehouden, ditmaal tot 11 januari 2006


7 november – Pleidooi voor de rechtbank in Arnhem in een zaak (W3D) die vergelijkbaar is met de bekende zaak van Mr. Tonckens. Ook hier moet Dexia aantonen dat de aandelen gekocht zijn.
De zitting is openbaar en begint om 10.30 uur.
Zet deze datum in je agenda.
Belangrijk om er bij te zijn en interesse te tonen over de vermeende Dexia fraude met aandelen!
De uitspraak is gesteld op 21 december

14 november – De rechtszaak van Mr Wilma Tonckens in Arnhem over de aan– en verkoop van aandelen en de Wck loopt inmiddels al twee jaar. Vandaag staat deze zaak voor pleidooi op de agenda.
Deze zitting is openbaar en begint om 10.30 uur.
De uitspraak is op 28 december en is schriftelijk.

15 november – Dexia verloor diverse rechtszaken m.b.t. de inzage persoonsgegevens.
In een paar zaken is Dexia in Hoger Beroep gegaan.
In de rechtbank te Den Haag begint om 1400 uur een hoorzitting van ιιn van de Hoger Beroep zaken.
De zitting is openbaar.


22 november – Informatieavond voor aandelenlease gedupeerden in Noord Brabant.
Voor meer informatie klik hier.


23 november – Uitspraak door de rechtbank in Utrecht in de rechtszaak tussen Consument & Geldzaken en Spaarbeleg (Aegon) inzake het Sprintplan.
De uitspraak is schriftelijk.

De uitspraak is aangehouden tot 4 januari 2006

19 december – Uitspraak in 2 hoger beroep zaken over de inzage persoonsgegevens door het gerechtshof Den Bosch.
Dexia had hoger beroep aangetekend nadat ze deze twee zaken hadden verloren en inzage moesten geven in de door Dexia geregistreerde persoonsgegevens van de gedupeerden.
De uitspraken zijn schriftelijk.

De uitspraken zijn aangehouden tot 16 januari 2006

21 december – Uitspraak door de rechtbank Arnhem in een aandelenlease zaak waarin de Wck en de aan– en verkoop van de aandelen de belangrijkste punten zijn.
De uitspraak is schriftelijk

Zoals de meeste Dexia zaken is ook deze zaak geschorst n.a.v. het verzoek tot schorsing door Dexia i.v.m. het ingediende verzoekschrift om verbindend verklaring van de Duisenberg regeling aan het gerechtshof Amsterdam.

28 december – Uitspraak door de rechtbank Arnhem in een aandelenlease zaak (Van Mr. Tonckens) waarin de Wck en aan– en verkoop van de aandelen centraal staat.
De uitspraak is schriftelijk

Zoals de meeste Dexia zaken is ook deze zaak geschorst n.a.v. het verzoek tot schorsing door Dexia i.v.m. het ingediende verzoekschrift om verbindend verklaring van de Duisenberg regeling aan het gerechtshof Amsterdam.

2006

4 januari – Uitspraak door de rechtbank in Utrecht in de rechtszaak tussen Consument & Geldzaken en Spaarbeleg (Aegon) inzake het Sprintplan.
De uitspraak is schriftelijk.


10 januari – Behandeling hoger beroep zaak inzage persoonsgegevens door het gerechtshof Arnhem.
Dexia had hoger beroep aangetekend na te zijn veroordeeld wegens het weigeren van de inzage persoonsgegevens.
De uitspraak is op 21 februari.

11 januari – Uitspraak door de rechtbank in Amsterdam in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod. Deze uitspraak is al diverse keren uitgesteld.
De uitspraak is weer aangehouden, nu voor 4 maanden en staat nu voor uitspraak op 5 april.

16 januari – Uitspraak in 2 hoger beroep zaken over de inzage persoonsgegevens door het gerechtshof Den Bosch.
Dexia had hoger beroep aangetekend nadat ze deze twee zaken hadden verloren en inzage moesten geven in de door Dexia geregistreerde persoonsgegevens van de gedupeerden.
De uitspraken zijn schriftelijk.
De oorspronkelijke uitspraak datum was 19 december 2005

18 januari – Regiezitting gerechtshof Amsterdam over de te volgen procedure n.a.v. het verzoekschrift van Dexia. Leaseverlies, Eegalease, Consumentenbond en VEB om de Duisenberg regeling verplicht te stellen voor alle Dexia aandelenlease gedupeerden.
De zitting is openbaar en begint om 09.30 uur.


6 februari – Voorlichtingsavond in Apeldoorn en Almere voor Dexia gedupeerd. Voor meer informatie, klik hier.
7 februari – Voorlichtingsavond in Emmeloord en Nijmegen voor Dexia gedupeerden.Voor meer informatie, klik hier.

8 februari – Voorlichtingsavond in Middelburg en Amsterdam voor Dexia gedupeerden. Voor meer informatie, klik hier.


7 februari – In Leeuwarden zijn vele Aegon Vliegwiel gedupeerden aan het procederen.
In de zaak van 51 gedupeerden die vanaf maart 2005 bij de rechtbank Leeuwarden wordt gevoerd door Holla Poelman is er op 7 februari een conclusie van Dupliek door Aegon.
Het is een schriftelijke zitting.


21 februari – Uitspraak in een hoger beroep zaak inzage persoonsgegevens door het gerechtshof Arnhem.
Dexia had hoger beroep aangetekend na te zijn veroordeeld wegens het weigeren van de inzage persoonsgegevens. Zie 10 januari.
De uitspraak is schriftelijk.

Op 28 februari heeft het gerechtshof Arnhem een uitspraak gedaan.
De uitspraak was voor Dexia vernietigend. Al hun grieven zijn afgewezen en daarnaast moeten ze alle kosten betalen, zowel van Almelo ( waar de zaak in eerste aanleg is behandeld) als van het hoger beroep. Tevens is de dwangsom verhoogd naar € 10.000,- maximaal. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad en is inmiddels aan Dexia betekend.


10 maart – Bij de rechtbank in Amsterdam dient een kort geding i.v.m. eega-zaak waarin echtgenoot binnen 3 jaar heeft vernietigd, waarbij de kortgeding-rechter wordt gevraagd Dexia te veroordelen om bij wijze van voorschot de inleg terug te betalen en de BKR vermeldingen ongedaan te maken.
De zitting is openbaar en begint om 13.30 uur.


21 maart – Bij de rechtbank in Arnhem dient een kort geding tegen Ohra, aangespannen door een gedupeerde met een Ohra Flexbeleg contract.
De zitting is openbaar en begint om 11.00 uur.

5 april – Uitspraak door de rechtbank in Amsterdam in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod. Deze uitspraak is al diverse keren uitgesteld.
De uitspraak is weer uitgesteld, ditmaal tot 28 juni.

8 april – Landelijke informatiedag aandelenlease gedupeerden in Utrecht.
Voor meer informatie klik hier


18 april – Kort geding bij de rechtbank Amsterdam over de inzage persoonsgegevens.
Dexia heeft een gedupeerde gedagvaard omdat deze niet accepteert dat Dexia niet voldoet aan de onherroepelijk geworden gerechtelijke beschikking met betrekking tot het overleggen van persoonsgegevens zoals de Rotterdamse rechter heeft gevonnist in een, door hem aangespannen, rechtszaak.     (Uitspraken/UitspraakRotterdam20052005.htm)
De zitting is openbaar en begint om 13.30 uur


16, 17, 18, 19 mei – Hoorzittingen door het gerechtshof Amsterdam m.b.t. het verzoekschrift tot verbindendverklaring van de Duisenberg regeling ingediend door Dexia, Leaseverlies, Eegalease, VEB en Consumentenbond en de behandeling van de verweerschriften door die gedupeerden die een verweerschrift hebben ingediend tegen het verzoekschrift.
19 mei is een reserve datum.
De zittingen zijn openbaar.
Lokatie en tijd: Aanvang elke dag om 9.30 uur in Congrescentrum Expo XXI, Gustav Mahlerlaan 18, 1082 LS Amsterdam. Expo XXI is goed bereikbaar per openbaar vervoer via NS-station Amsterdam Zuid-WTC. Er is tevens een parkeergarage in het gebouw aanwezig. Voor een routebeschrijving zie:http://www.expoxxi.nl/


2 juni – Het gerechtshof Amsterdam heeft te kennen gegeven dat het een onderzoek door een onafhankelijke deskundige wil naar de vraag of Dexia de door haar opgegeven aandelen ook inderdaad heeft verworven.
Het gerechtshof zal op 2 juni 2006 een beschikking geven waarin de te geven opdracht aan de deskundige wordt uitgewerkt. Dan zal naar verwachting ook de naam van de deskundige worden genoemd. Een beslissing over het verzoek tot verbindendverklaring zal pas na afronding van het deskundigenonderzoek worden genomen. Het hof zal de hand houden aan een voortvarende afwikkeling van de beoordeling, maar de beslissing op het verzoek zal naar verwachting niet vσσr 1 augustus 2006 tegemoet kunnen worden zien.
Deze beschikking zal in het openbaar worden uitgesproken in het gerechtshof Amsterdam en begint om 14.00 uur.

In de beschikking heeft het hof aangegeven dat het voornemens is de AFM als deskundige aan te wijzen. Ook zijn er een paar algemene voornemens bekend gemaakt over de opdracht.
De betrokken partijen kunnen reageren tot maandag 12 juni 1600 uur.
Op dinsdag 20 juni zal het hof definitief bekend stellen wie de deskundige wordt en wat de opdracht wordt.


14 juni – De Stichting GeSP en Spaarbeleg zetten hun strijd over het Sprintplan voort bij het gerechtshof in Amsterdam. Beide partijen zijn in hoger beroep gegaan na de uitspraak van de rechtbank Utrecht op 22 december 2004.
De uitspraak is hier te lezen.
Om 09.30 uur begint de hoorzitting bij het gerechtshof en de zitting is openbaar.

Het hof heeft als streefdatum donderdag 10 augustus bekendgemaakt voor arrest (uitspraak).

20 juni – Het gerechtshof Amsterdam maakt bekend wie de deskundige wordt die het onderzoek zal doen naar de aankoop van de aandelen door Dexia. Tevens zal bekend gemaakt worden wat de specifieke opdracht wordt.
De zitting is openbaar en begint om 1400 uur in het gerechtshof in Amsterdam.


28 juni – (theoretische)Uitspraak door de rechtbank Amsterdam in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod.
Deze zaak loopt al sinds 2004, de eerste uitspraak zou zijn 27 juli 2005 en sindsdien meerdere keren uitgesteld.

De uitspraak is aangehouden tot 5 juli 2006.

5 juli - Uitspraak door de rechtbank Amsterdam in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod.
Deze zaak loopt al sinds 2004, de eerste uitspraak zou zijn 27 juli 2005 en is sindsdien meerdere keren uitgesteld.

De uitspraak is weer aangehouden tot 12 juli.

12 juli - Uitspraak door de rechtbank Amsterdam in de rechtszaak tegen het Dexia Aanbod.
Deze zaak loopt al sinds 2004, de eerste uitspraak zou zijn 27 juli 2005 en is sindsdien meerdere keren uitgesteld.
De rechtbank heeft uitspraak gedaan, de eisen van de gedupeerden zijn verworpen.
Het vonnis is hier te lezen


10 augustus – Streefdatum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in de hoger beroep zaak van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan. Ook heeft het hof aangegeven dat deze streefdatum waarschijnlijk niet wordt gehaald, gezien de complexiteit en het belang van deze zaak.
De uitspraak is aangehouden tot 21 september.

15 augustus – Uiterste datum waarop de AFM het onderzoeksrapport moet hebben ingediend omtrent de aankoop van de aandelen door Dexia.
Het gerechtshof Amsterdam heeft dit op 20 juni bepaald in de procedure aangespannen door Dexia/Leaseverlies om de Duisenberg regeling verbindend te verklaren.
De verweerders hiertegen, o.a. PAL, hebben aangegeven grote twijfels te hebben omtrent het aankopen van de aandelen door Dexia.
Het hof heeft naar aanleiding hiervan de AFM gevraagd een onderzoek in te stellen of de aandelen daadwerkelijk zijn gekocht en behouden.De betrokken partijen hebben 14 dagen om daarna te reageren op de resultaten van het onderzoek.
De uitspraak is hier te lezen.
Het hof heeft aangegeven dat de AFM meer tijd nodig heeft en het rapport niet vσσr september 2006 valt te verwachten.

21 september – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus.

Het hof heeft de uitspraak aangehouden tot 16 november 2006

16 november – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus.
Laatste ontwikkeling : de stichting Consument & Geldzaken (C&G) heeft ook een hoger beroep lopen bij het gerechtshof tegen Spaarbeleg over het Sprintplan.
C&G heeft, na overleg met GeSp, het gerechtshof gevraagd om beide zaken te voegen en als ιιn zaak verder te behandelen. Hierover heeft het gerechtshof zich nog niet uitgesproken.


14 december – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus.
Het Hof buigt zich nog over het verzoek van GeSp en C&G om beide zaken te voegen tot ιιn zaak (zie ook 16 november).
Het arrest is weer aangehouden, nu tot 11 januari 2007.

20 december – Uitspraak in een door Dexia aangespannen rechtszaak tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Bankzaken over inzage in de persoonsgegevens (WBP).
Dexia weigert om uitvoering te geven aan de uitspraak van de Geschillencommissie.
Hierover is op 1 februari 2006 een tussenvonnis uitgesproken.
Zie : LJN: AY7320, Rechtbank Middelburg, 47581 HA ZA 2005/191
Beide partijen hebben vonnis gevraagd.
De rechtbank heeft de uitspraak aangehouden tot 31 januari 2007

2007

11 januari – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus.
Het Hof buigt zich nog over het verzoek van GeSp en C&G om beide zaken te voegen tot ιιn zaak(zie ook 16 november). Het Hof heeft de uitspraak aangehouden tot 1 maart 2007.

24 januari – Uitspraak in de rechtszaak aangespannen bij de rechtbank Utrecht door de vereniging Consument & Geldzaken (Fortis Groeivermogen Claim) tegen Fortis /Groeivermogen.
De verwachting is dat deze uitspraak wordt aangehouden tot media maart.


31 januari – Uitspraak in een door Dexia aangespannen rechtszaak tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Bankzaken over inzage in de persoonsgegevens (WBP). De oorspronkelijke uitspraakdatum was 20 december 2006.
De uitspraak is aangehouden tot 14 maart

1 maart – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus.
Het Hof buigt zich nog steeds over het verzoek van GeSp en C & G om beide zaken te voegen tot ιιn zaak(zie ook 16 november).
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 26 april

14 maart – Uitspraak door de rechtbank Utrecht in de door de stichting Koersplandewegkwijt aangespannen rechtszaak tegen Aegon/Spaarbeleg over het Koersplan.
De uitspraak is aangehouden tot 25 april

14 maart – Uitspraak in een door Dexia aangespannen rechtszaak tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Bankzaken over inzage in de persoonsgegevens (WBP). De oorspronkelijke uitspraakdatum was 20 december 2006.
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 25 april

25 april – Uitspraak door de rechtbank Utrecht in de door de stichting Koersplandewegkwijt aangespannen rechtszaak tegen Aegon/Spaarbeleg over het Koersplan.
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 6 juni.

25 april – Uitspraak in een door Dexia aangespannen rechtszaak tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Bankzaken over inzage in de persoonsgegevens (WBP). De oorspronkelijke uitspraakdatum was 20 december 2006.
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 6 juni

26 april – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006.
Het Hof heeft op 1 maart het verzoek van GeSp en C & G om beide zaken te voegen tot ιιn zaak afgewezen.
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 5 juli.

6 juni – Uitspraak door de rechtbank Utrecht in de door de stichting Koersplandewegkwijt aangespannen rechtszaak tegen Aegon/Spaarbeleg over het Koersplan.
De uitspraak is al diverse keren aangehouden.


6 juni – Uitspraak in een door Dexia aangespannen rechtszaak tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Bankzaken over inzage in de persoonsgegevens (WBP).
De oorspronkelijke uitspraakdatum was 20 december 2006.


5 juli – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006.
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 16 augustus

16 augustus – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006.

De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 13 september.

13 september – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006
De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 25 oktober

25 oktober – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006

De uitspraak is weer aangehouden, nu tot 15 november

15 november – Nieuwe datum voor het arrest (uitspraak) van het gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep van de stichting GeSp en Spaarbeleg over het Sprintplan.
De oorspronkelijke uitspraak datum stond op 10 augustus 2006.
Het gerechtshof heeft aangegeven dat er deze keer daadwerkelijk vonnis zal worden gewezen en het niet de bedoeling is dat de zaak weer aangehouden wordt.


2008

3 april – Bij het gerechtshof Amsterdam is het hoger beroep in behandeling inzake het Dexia Aanbod.
Dit hoger beroep is ingesteld nadat de rechtbank Amsterdam oordeelde dat het Dexia Aanbod rechtsgeldig was en de gedupeerden in het ongelijk zijn gesteld.
Op 3 april zal het gerechtshof een datum vonnis bekend stellen in deze hoger beroep zaak.
Normaliter is dit 6 weken later.

De datum bepalen arrest is aangehouden, nu tot 15 mei

15 mei – Bij het gerechtshof Amsterdam is het hoger beroep in behandeling inzake het Dexia Aanbod.
Dit hoger beroep is ingesteld nadat de rechtbank Amsterdam oordeelde dat het Dexia Aanbod rechtsgeldig was en de gedupeerden in het ongelijk zijn gesteld.
Op 15 mei zal het gerechtshof een datum vonnis bekend stellen in deze hoger beroep zaak.
Normaliter is dit 6 weken later.

De datum bepalen arrest is weer aangehouden, nu tot 7 augustus


21 mei – Bij de rechtbank Utrecht loopt vanaf 2005 de rechtszaak van de Stichting Koersplandewegkwijt tegen Aegon (Spaarbeleg) over het Koersplan.
Op de schikkingscomparitie van 8 april heeft de rechtbank de uitspraak gesteld op 21 mei.
De rechter heeft echter ook medegedeeld dat deze datum waarschijnlijk niet gehaald zal worden en de uitspraak dan zal worden aangehouden tot een latere datum.
De uitspraak is aangehouden tot 2 juli

2 juli – Nieuwe datum uitspraak in de zaak van de Stichting Koersplandewegkwijt tegen Aegon (Spaarbeleg) over het Koersplan. De oorspronkelijke datum uitspraak stond op 21 mei 2008.
De uitspraak is aangehouden tot 13 augustus. <>

7 augustus – Bij het gerechtshof Amsterdam is het hoger beroep in behandeling inzake het Dexia Aanbod.
Dit hoger beroep is ingesteld nadat de rechtbank Amsterdam oordeelde dat het Dexia Aanbod rechtsgeldig was en de gedupeerden in het ongelijk zijn gesteld.
Op 7 augustus zal het gerechtshof een datum vonnis bekend stellen in deze hoger beroep zaak. Normaliter is dit 6 weken later.
Het bekend stellen stond eerst voor 3 april, maar is inmiddels om onbekende redenen al 2 keer uitgesteld. <>

13 augustus – Nieuwe datum uitspraak in de zaak van de Stichting Koersplandewegkwijt tegen Aegon (Spaarbeleg) over het Koersplan.
De oorspronkelijke datum uitspraak stond op 21 mei 2008 <>

23 september – Uitspraak door het gerechtshof Amsterdam in de hoger beroepzaak tegen het Dexia Aanbod. color=red> <>