Het volgende brengt ons nu op de verdere analyse van de werkwijze en samenwerking van de 100% dochter van AEGON, Bank Labouchere en Legio-Lease.

Graag nodig ik iedereen uit te reageren en/of aanvullende informatie te verschaffen over de vergunningen die bij het optreden van Bank Labouchere (Aegon) en Legio-Lease vereist zijn (waren).

Climax in leasegeschil

Quote:

"Volgens Schonewille (de advocaat van Stichting Leaseverlies) staat vast dat Dexia zich gericht heeft tot een publiek dat gemiddeld genomen weinig tot geen verstand had van beleggen en/of in financieel opzicht weinig draagkrachtig was. Deze stelling wordt ondersteund door het Rapport Aandelenlease van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). In dit rapport constateert de AFM op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank dat zes procent van de gezinnen met een laag inkomen in 2001 een of meer aandelenleaseplannen in hun bezit hadden.

Essentieel kenmerk van aandelenleaseproducten is namelijk dat het mogelijk is zonder eigen geld te beleggen in aandelen.

Wie wel over (enige) financiŽle middelen beschikten, stapte vaak in een leaseconstructie zonder enige ervaring op de aandelenmarkt en zonder zich bewust te zijn van de vele risicoís van beleggen met geleend geld".- (Effect jaargang 2004 nummer 12 "Climax in leasegeschil")
Volledige Beginnelingen als doelgroep

Quote:


Gewijzigde marktbenadering door Fiscale beperkingen.
Toen in 1998 de fiscale beperkingen werden aangekondigd moet de oorspronkelijke doelgroep uit de markt zijn getreden. Kennelijk is Aegon sindsdien andere markten gaan benaderen, met name de markt van volledige beginnelingen. Dat was omstreeks 1998/1999 een enorme groeimarkt. (betoog Pieter Lakeman)Quote:


Rendement van aandelenleaseproducten drastisch gedaald!
Ondertussen bleef de kwaliteit van de aangeboden produkten gestaag dalen door de immer hoger wordende koers/winstverhoudingen en door de steeds korter wordende looptijden van de contracten. Ook door de wijziging van de fiscale regels was het produkt veel onaantrekkelijker geworden. Om een positief resultaat te behalen moesten de geleasde aandelen met 6,6% per jaar in koers stijgen, dus twee keer zo snel als aanvankelijk nodig was om tot winst te komen. (betoog Pieter Lakeman)Ook serieuze economen vinden dat:

Quote:

volgens de AFM maar ook volgens serieuze economen een kwalitatieve achteruitgang van het produkt aandelenleasen is. Die achteruitgang in kwaliteit is wel aan het beleid van Aegon/Labouchere te wijten. (betoog Pieter Lakeman)Terwijl de onzekerheden wereldwijd waren toegenomen !
(FisAlert Magazine oktober 1998 bladzijde 14 en 15.)

Uit dit artikel van FiscAlert Magazine (van Legio-Services) is op te maken dat Legio-Lease heel goed wist wat er gaande was op de beurs en dat de onzekerheden wereldwijd waren toegenomen. Zij maakten een maand eerder al op het Damrak een ''fluwelen krach'' mee op 21 september 1998 (30% koersdaling in ťťn maand). Notabene groter dan de krach in 1929 en 1987. Toch ventileerde de schrijver Prof. Dr. A.Knoester (nu voorzitter raad van bestuur van FiscAlert B.V.):

Quote:

''Naar mijn mening is de huidige daling van de koers sterk overtrokken...."

Er is in Nederland nog steeds economische groei, lage inflatie, lage rente, en een groei van de wereldhandel die nog steeds in de plus zit. Toch moesten ze wel erkennen:

quote:
"De koersontwikkeling op de effectenbeurzen is echter een belangrijk signaal dat beleggers er niet gerust op zijn dat deze optimistische vooruitzichten ook werkelijkheid zullen worden...''

quote:
''Als een voortzetting van de AziŽ-crisis ook gepaard zou gaan met een beurskrach zou dit een flinke domper zetten op het al door de AziŽ-crisis beschadigde vertrouwen in de westersche industrielanden...''

De berekende cijfers (OESO) zouden meevallen, maar:

quote:
'' Dit neemt niet weg dat een cumulatie van ongunstige berichten (AziŽ, Rusland, beurskrach) de kans op een WERELDRECESSIE wel doet toenemen...''Het kader meldde voorzichtigheid met beleggen op de korte termijn. Omdat men koersdalingen verwachtte luidde het laatste kader: "Cash is King", om aan te geven dat de meest verstandige optie was, NIET BELEGD te zijn en LIQUIDE (Cash) te gaan op zijn effectenrekening. Des te opvallender is het tegengestelde gedrag van Legio-Lease die hun inspanningen om contracten af te sluiten juist vergrootten!

Getuige ook de Najaarsactie 1998 met de WinstVerDrieDubbelaar.

In het Legio Nieuws van december 1998, nummer 6, pagina 6 staat:

Quote:

ď ...maar liefst zes miljoen poststukken zijn door Nederland verspreid om klanten en mogelijke nieuwe klanten kennis te laten maken met de WinstVerDrieDubbelaar.Ē


Drie weken later nog een herinnering mocht je het nog niet gelezen hebben. Ja, de druk werd opgevoerd. De ďServiceĒ van Legio Lease werd i.v.m de najaarsactie met de WinstVerDrieDubbelaar geoptimaliseerd.

Producten niet aangepast ondanks verslechterde omstandigheden.
Er zijn meer aanwijzingen en artikelen in de richting dat Legio-Lease tegendraads heeft gehandeld en contunuering van het bedrijf voorop stond ten koste van de klant. In een tijd dat men beter niet kon beleggen.

Dexia-top negeerde advies om leaserisico af te dekken
telegraaf 12 augustus 2004
http://www.beursklacht.nl/toondetails.php?SRC=MED&ID=41


Niet voor niets eist de Stichting Leaseverlies een verklaring voor recht dat Dexia Bank N.V. onrechtmatig heeft gehandeld.

Quote:

"Leaseverlies, dat 93.000 beleggers vertegenwoordigt, stelt dat alle 89 brochures die Legio Lease (en rechtsopvolger Dexia Bank) hebben verspreid misleidend zijn, dat het produkt aandelenlease een slecht produkt is, dat Legio Lease onzorgvuldig is geweest bij haar verkoopinspanningen, dat Legio Lease onvoldoende heeft gekeken naar de financiŽle draagkracht van de potentiŽle klanten en dat Legio Lease vooral contracten probeerde te verkopen aan personen met een lager dan gemiddeld inkomen. Leaseverlies eist een verklaring voor recht dat Dexia Bank, mede als rechtsopvolger van Legio Lease, onrechtmatig heeft gehandeldÖ" (betoog Pieter Lakeman)Er zijn al personen die met de aangehaalde artikelen naar hun advocaat zijn gegaan. De Vereniging Pay Back die hiervan in bezit is gesteld lijkt mij voor iedereen zeker welwillend te zijn verdere medewerking hierin te geven. "Samen staan wij sterk" is hun devies. Natuurlijk is mijn eigen visie als leek en gedupeerde wellicht gekleurd en kan negativisme de overhand gekregen hebben. Daarom haal ik vaak uitspraken aan mede uit hun eigen bronnen. Eerlijk is eerlijk. Advocaten en journalisten dienen hiermee dan ook rekening te houden, de juistheid ervan te controleren en na bestudering hun eigen oordeel te trekken.

Okerene