Sprintplan van Aegon gaat vrijuit

donderdag 2 oktober 2003
Van onze verslaggever Douwe Douwes
 
AMSTERDAM - De onafhankelijke geschillencommissie bankzaken heeft de eerste drie klachten tegen het aandelenleaseproduct Sprintplan verworpen. De klagers hadden op verschillende gronden klachten ingediend tegen Aegon Bank, de aanbieder van Sprintplan.
 
Sprintplan was een financieel product waarbij met geleend geld aandelen en obligaties werden gekocht. Sinds december 1997 heeft Spaarbeleg, de Aegondochter waarlangs deze producten   Klachten aandelenleaseproduct verworpen
werden afgezet, tienduizenden Sprintplan-contracten afgesloten. Hoeveel het er precies waren, wil een woordvoerder van Aegon niet zeggen. In september 2002 is de verkoop gestaakt vanwege een gebrek aan belangstelling.
 
De klachten van de Sprintplan-klanten behelzen onder meer misleiding in de brochure van het product. Zo zou niet duidelijk worden gemaakt dat de klanten leningen aangingen om de effecten mee te kopen. Dit verweer is door de commissie niet gehonoreerd. 'In de brochure wordt gesproken van voorschieten, de commissie oordeelt dat daarmee voldoende duidelijk is dat een lening wordt afgesloten', zegt Wiek Herben, plaatsvervangend secretaris van de geschillencommissie bankzaken.
 
Ook de klacht van klanten dat ze verkeerd zijn voorgelicht door tussenpersonen is door de commissie verworpen. 'De commissie vindt dat de tussenpersoon in de regel optreedt voor rekening en risico van de klant', aldus Herben, in het dagelijks leven advocaat bij Holland van Gijzen. Aangezien klant en tussenpersoon door de verzekeraar als één partij wordt gezien, kan onderling ook geen sprake zijn van verkeerde voorlichting.
 
Teleurgestelde kopers van aandelenleaseproducten kunnen zich in beginsel wenden tot DSI, het Dutch Securities Institute, het klachtenbureau van de effectenindustrie. Omdat Aegon Bank en haar dochter Spaarbeleg niet bij het DSI zijn aangesloten, kloppen mensen die zich benadeeld voelen door de Sprintplan-producten aan bij de geschillencommissie bankzaken. Volgens Herben wachten nog tientallen Sprintplan-zaken op behandeling.
 
Beleggen met geleend geld- waar Sprintplan een voorbeeld van is - zijn sterk in opspraak geraakt sinds de aandelenkoersen in mei 2000 aan een snelle daling begonnen. Daardoor hebben kopers van deze producten grote sommen geld verloren, en zijn in veel gevallen zelfs met een restschuld blijven zitten. In het geval van Sprintplan overigens blijven de kopers niet met een restschuld achter, als de looptijd van het product is verlopen.
Het bekendste geschil tussen leasebeleggers en een bank is de zaak tussen de stichting Leaseverlies en Dexia Bank. Leaseverlies, waar zich inmiddels tachtigduizend mensen hebben aangesloten, poogt aanbieder Legio Lease aansprakelijk te stellen voor de verliezen van de klanten.

© de Volkskrant