Advies: wijs cassatie aandelenlease-zaken af
 
AMSTERDAM (AFN) -  De Hoge Raad kan de diverse cassatieberoepen die zijn aangespannen in de aandelenlease-zaken verwerpen. De uitspraken die gerechtshoven daarin eerder hebben gedaan, zijn terecht. Dat is de conclusie van de adviseur aan de Hoge Raad. De Hoge Raad neemt de officiŽle conclusie, zoals het advies heet, vrijwel altijd over.
 
De gerechtshoven oordeelden dat banken bij het aanbieden van aandelenleaseproducten aan consumenten hun zorgplicht hebben geschonden. Zij hebben niet voldoende gewaarschuwd voor het risico van een írestschuldí en nagelaten informatie in te winnen over de inkomens en vermogenspositie van de potentiŽle belegger. Plaatsvervangend procureur-generaal Clementine de Vries Lentsch-Kostense, die de Hoge Raad adviseert, geeft de hoven daarin gelijk.
 
Dat geldt ook voor de beslissingen van de gerechtshoven om het beroep dat gedupeerde beleggers hebben gedaan op onder meer dwaling, misleidende reclame en misbruik van omstandigheden af te wijzen.
 
Zelf betalen
 
Een en ander heeft onder meer tot gevolg dat de mensen die gedupeerd zijn door de effectenlease-constructies een deel van de schade zelf moeten betalen, omdat de beleggers zelf ook beter hadden moeten opletten, zoals de rechtbank eerder ook concludeerde. De Hoge Raad doet naar verwachting op 5 juni uitspraak.
 
Aandelenlease-producten werden sinds halverwege de jaren negentig veel verkocht. Kopers van de producten kwamen in de problemen toen begin deze eeuw de aandelenkoersen hard daalden. Zij dachten leningen met de opbrengst van hun beleggingen te kunnen betalen, maar bleven door de gedaalde koersen met een restschuld zitten.
 
© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.