Dexia moet armere leaseklant meer geven
 
Het Financieele Dagblad 28 april 2007
 
VASCO VAN DER BOON
 
AMSTERDAM - Dexia Bank Nederland moet zijn laagopgeleide aandelenleaseklanten meer schade vergoeden dan hoger opgeleide klanten. Leaseklanten met een laag inkomen of weinig vermogen moeten ook meer schade vergoed krijgen dan rijke aandelenleaseklanten. En Dexia moet klanten zonder relevante beleggingservaring meer schade vergoeden dan aandelenleaseklanten die wel beleggingservaring hebben.
 
Dit heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag bepaald in drie vonnissen. De rechtbank noemt ze 'belangrijk' omdat ze model staan voor toekomstige vonnissen.
 
De rechtbank wilde nog een vierde modelvonnis vellen. Maar daarin hebben Dexia en de klant donderdag een schikking bereikt, nadat de rechtbank had aangekondigd hun geschil als voorbeeldvonnis te zullen beslechten.
 
Er liggen alleen al bij de rechtbank in Amsterdam 2200 aandelenleasegeschillen. De behandeling hiervan lag lang stil door de Duisenberg-bemiddeling en het verbindend verklaren van de schikking die de inmiddels overleden oud-ECB-president Wim Duisenberg bereikte. Kern daarvan is kwijtschelding van twee derde van een eventuele restschuld na afloop van het contract.
 
Actiegroepen claimen dat tot nu toe minstens 30.000 Dexia-klanten de schikking afwijzen en door willen procederen. Dexia verkocht 715.000 leasecontracten. Tot 1 augustus dit jaar hebben klanten nog de kans om zich aan de Duisenberg-schikking te onttrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze daarna niet meer tegen Dexia procederen.
 
De rechtbank wil met de voorbeeldvonnissen de onzekerheid voor procespartijen verminderen. Door een indruk te geven van hoe in toekomstige gevallen wordt beslist, wil de rechtbank ook degenen tegemoetkomen die voor 1 augustus moeten beslissen of ze het recht willen op doorprocederen.
 
Volgens de vonnissen moet Dexia alle restschuld kwijtschelden en de inleg terugbetalen als een handtekening van een partner ontbreekt onder het leasecontract. Gedupeerden met een netto gezinsinkomen van minder dan euro 15.000 per jaar, geen of bijna geen vermogen en geen beleggingservaring moet Dexia 75% 80% van de schade kwijtschelden. Anders dan bij Duisenberg telt de rechtbank nog verschuldigde inleg ook als schade. De schadevergoeding loopt af tot 5 15% voor ervaren beleggers met een vermogen en inkomen dat even groot, respectievelijk twee derde van de leasesom is.
 
Dexia gaat in beroep. Financile gevolgen van de vonnissen kan de bank niet berekenen, omdat onder meer beleggingservaring en opleiding van de klanten onbekend zijn.
 
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad