Hieronder een gedeelte van een artikel uit het maandblad Must van okt/nov 2005
 
Gerrit Zalm en de verkwanselde miljarden
 
De man van 23,5 miljard
 
Door Ton Biesemaat
 
In de roemruchte VPRO TV-shows van Sjef van Oekel, Barend Servet en Fred Hachť klonk ooit het lied: "Ik ben Gerrit en ik steel als de raven." Niemand kende nog de naam Gerrit Zalm, maar het lied zou op hem geschreven kunnen zijn.
Zalm houdt van spelletjes en manipuleren. Hij heeft een flipperkast op zijn werkkamer staan. Hij houdt zoveel van spelletjes dat de minister van financiŽn spelletjes speelt met het geld van zijn burgers uit de middenklasse. Gerrit Zalm lijkt meer begaan met de machtige banken dan met zijn burgers. Honderdduizenden keurige burgers werden eind jaren negentig misleid door de zogenaamde aandelenlease. Banken verschaften aan hun klanten een lening waarmee ze aandelen konden kopen. Dat zou zo veel opbrengen dat de lening er met gemak mee zou worden afgelost en de winst, zo beloofde men, zou wel eens verdriedubbeld kunnen worden. Merkwaardig genoeg was Nederland het enige West-Europese land waar met geleend geld aandelen gekocht mochten worden. De beruchtste en bekendste affaire werd de Dexia-affaire. Zoals bekend sleurde de Dexia-affaire vele ouderen, studenten en gezinnen met kinderen in het verderf. Vergeet het vooroordeel dat al die mensen snel rijk wilden worden. Dubieuze tussenpersonen en misleidend foldermateriaal spiegelden deze landgenoten bij een alsmaar stijgende beurs een financieel voordeel voor waarmee ze bijv. hun oude dag nog zekerder konden stellen of een studiefonds voor hun kinderen konden starten.
 
Vervlogen dromen
Al die dromen vervlogen nadat de beurs instortte en de verhalen van de bank sprookjes bleken te zijn. Honderdduizenden landgenoten bleven door de Dexia-affaire opgescheept zitten met een schuld. De gedupeerden verenigden zich en sommigen startten rechtzaken tegen Dexia. Vanaf september 2004 begonnen gedupeerden bij de rechtbanken successen te boeken. De rechters oordeelden dat Dexia zich niet gehouden had aan de WcK, de wet op het consumentenkrediet. Sterker nog pas medio 2003 had Dexia een vergunning gekregen in het kader van de wet WcK. Daarvoor opereerde de bank en haar voorganger Aegon, van wie Dexia de aandelenlease overnam, illegaal. Nog gekker wordt het als we weten dat de dan nog Paarse minister Zalm naar aanleiding van Kamervragen in juli 1998 meldde dat aandealenlease niet onder de wet WcK viel. Van Zalm konden de banken lekker hun gang gaan om kredieten aan te smeren aan de kleine man om daarmee aandelen te kopen. Let wel: alleen in Nederland werden deze financiŽle Wild West-praktijken op de eigen bevolking los gelaten. In de rest van Europa mocht het simpelweg niet.
Prof. Mr. Nick Huls van de Erasmusuniversiteit en dť expert op het gebied van de Wck: 'Het was een foute mededeling van Zalm aan de tweede Kamer. Hij ging er zelfs als minister van FinanciŽn niet over, het valt onder zijn collega van Economische zaken.Met zijn uitspraak zette Zalm ook de bankinstellingen op het verkeerde been'. Op onze vraag aan prof. Huls of de banken met hun grote juridische afdelingen niet zelf hadden moeten weten dat wel degelijk de Wck van toepassing was op de aandelenlease, antwoordde hij bevestigend: 'Natuurlijk hadden de banken dat zelf ook moeten weten.'. In een artikel in het Nederlands Juristenblad stelt prof. Huls dat de aanbieders van aandelenlease-constructies die opereerden buiten de Wck strafbaar zijn. We vroegen aan prof. Huls of minister Zalm met zijn misleidende antwoord aan de Tweede Kamer dan ook strafbaar was. Prof. Huls: 'Nee, hij is niet strafbaar als hij iets zegt wat naderhand niet blijkt te kloppen'.
Nadat vanaf september 2004 Dexia juridisch in de problemen kwam in individuele rechtzaken van benadeelden begon er voor Zalm ook een storm op te steken. Dexia of beter gezegd Aegon had in 1998 het groene licht van Zalm gekregen om buiten de wet Wck te opereren en daarmee was Zalm medeschuldig aan het debacle. Zalm moest iets doen om zijn positie te redden. De Afm (Autoriteit FinanciŽle Markten), een onafhankelijke 'watch dog' die de handel en wandel van banken controleert werd door Zalms ministerie al vanaf 2002 de mogelijkheid ontnomen om te controleren of banken zich hielden aan de wet WcK. Vanaf die tijd controleerde Zalms eigen ministerie dat wel. Om de opstekende Dexia-storm verder te bedwingen kwamen Dexia en de staat volgens Piet Koremans, een Dexia-gedupeerde en een drijvende kracht achter Stichting Platform Aandelenlease, tot een compromis waarbij ook de Stichting Leaseverlies werd betrokken. Dat compromis werd voorbereid door de onlangs overleden oud-voorzitter van De Nederlandsche Bank en de Europese bank Wim Duisenberg. Voorbijgaand aan de opmerkelijke successen sinds september 2004 van strijdlustige individuele Nederlanders tegen Dexia toverde Wim Duisenberg een mindere schikking uit de hoge bankiershoed. Dexia, De Nederlandsche Bank, Gerrit Zalm en het aanhangsel Stichting Leaseverlies juichten. Er was een mooi compromis bereikt voor de Dexia-benadeelden. Althans zo hebben ze het de kleine man voorgespiegeld. Maar volgens Prof. Huls kunnen vrijwel alle Dexia beleggers met een beroep op deze wet hun contracten nietig laten verklaren en al hun geld terugvorderen.
 
Het grootste financiŽle schandaal
Het voor de gedupeerde klanten nadelige Duisenberg-compromis was volgens Piet Koremans echter hard nodig omdat anders door de succesvolle rechtzaken van individuele benadeelden die buiten de Stichting Leaseverlies om streden, de machtige Nederlandse financiŽle instellingen als Zalm en zijn ministerie van FinanciŽn, De Nederlandsche Bank en het steeds armlastiger wordende Dexia Nederland voor het buitenland in hun hemd zouden komen te staan. Zonder Duisenberg-regeling zou de val van Dexia onomkeerbaar zijn. Maar die val van Dexia zou mogelijk ook Zalms val inhouden want de  aandelenlease was alleen mogelijk met Zalms medewerking waardoor de wet WcK gedurende al die jaren niet van toepassing was op de aandelenlease. Met veel persbombarie en ondersteuning van de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond, werd een ieder geÔndoctrineerd om het verzet te staken en akkoord te gaan met de zogenaamde Duisenberg-schikking. Voor de laatste taaie strijders die individueel doorgaan met rechtzaken aan te spannen tegen Dexia waarbij ze er vaak veel meer uit kunnen slepen dan de Duisenberg regeling dreigen zwarte wolken aan de horizon. Want het machtige conglomeraat van staat en banken heeft een nieuw wapen in stelling gebracht. En het heet Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam). Wie niet expliciet schriftelijk te kennen geeft niet mee te doen met de Duisenberg-regeling valt automatisch onder de Duisenberg-regeling. In september dienden Dexia en de stichting Leaseverlies een verzoek in bij het Gerechtshof in Amsterdam om de Duisenberg regeling te laten vallen onder de Wcam. Tevens is een verzoek ingediend om, in afwachting van de beslissing, alle lopende rechtszaken stilte leggen. In de loop van 2006 wordt de beslissing van het hof verwacht. Als het Hof de Duisenberg regeling bindend verklaart, dan is dit verplicht voor alle aandelenlease gedupeerden.van Dexia die niet schriftelijk hebben gereageerd. De grote financiŽle instellingen met medewerking van Zalm hebben dan bereikt wat ze wilden bereiken om hert grootste financiŽle schandaal van Nederland te sussen.
Zo schakelt men een hoop toekomstige kritikasters uit. De winnaar van deze constructie rondom de Duisenberg-regeling is naast Dexia: Gerrit Zalm. Zo hoeft hij niet met zijn billen bloot omdat hij ten koste van de kleine man de aandelenlease niet liet vallen onder de wet WcK. Door die welwillende medewerking van schalkse Gerrit aan dubieuze bankinstellingen hebben honderdduizenden Nederlanders miljarden euro's verloren.
Must vroeg William Lelieveldt, Woordvoerder Generale Thesaurie-Voorlichting Ministerie van FinanciŽn, om commentaar.
Minister Zalm wilde geen commentaar geven op onze bevindingen: 'Er is geen sprake van dat minister Zalm de kamer verkeerd heeft geÔnformeerd over de geldigheid van de WcK.. Minister Zalm bestrijdt namelijk dat de vergunningsplicht uit de WcK geldig is bij aandelenlease. Of dit element uit de WcK van toepassing is op aandelenlease producten is onderwerp (geweest) van een aantal rechtszaken. De verschillende rechters hebben tegenstrijdige uitspraken gedaan. Een definitieve juridische uitkomst zal nog wel een aantal jaren op zich laten wachten. Maar zelfs al zou de WcK vergunningplicht volledig geldig zijn en zou de wet in haar geheel zijn nageleefd door de aanbieders, dan had dit de verkoop van aandelenlease producten niet wezenlijk anders gemaakt'.
 
De boekhouding van Gerrit , de man van 23,5 miljard
Schade aandelenlease 5 miljard
Schade invoering euro 18,5 miljard
7,5 miljard schade voor het bedrijfsleven bij de invoering van de euro
11 miljard schade (conservatieve schatting) door de onderwaardering van de gulden
 
NB: We laten de prijsstijgingen en de waardevermindering van alle miljarden guldens in pensioenfondsen buiten beschouwing
 
© 2005 Must magazine.
 
Bron: Must nummer 05 okt/nov 2005
Het volledige artikel over de verkwanselde miljarden van Zalm is te lezen in dit maandblad wat vanaf vandaag in de winkel ligt.
 
www.mustmagazine.nl
Meer over Ton Biesemaat: www.tonbiesemaat.nl