Stof tot nadenken. Nieuw: Onderwerpenlijst bijdragen Okerene

Berichtdoor Okerene » do 1 sep 2005 18:41

Bij bemiddeling is niet ingegaan op juridische details cq fraude.

In onze dagvaarding is meegenomen dat Dexia de correcte aankoop van aandelen moet bewijzen.

Er kan zelfs sprake zijn van een fictieve restschuld. Het is mogelijk dat tussentijds met de (waarde van de) contracten en/of aandelen is gespeculeerd. (zie hieronder Lease Assets Backed Notes II B.V) Dit kan indien (een gedeelte van de) aandelen niet op naam van de cliënt is gekocht maar op naam van de bank zelf dan wel het bezit ervan met otc-opties is gesimuleerd.

In het verlengde hiervan is het dan ook niet raar meer te denken dat de experts van professionele optieafdeling van de bank niet alsmaar van een blijvende koersstijging is uitgegaan en in dit laatste geval het risico van een koersdaling in een overspannen markt met (extra) putopties heeft afgedekt ten gunste van hen zelf. Zo hebben zij winst kunnen maken op aandelen die hen in feite economisch niet toebehoorden maar hun cliënten.

In dit licht wordt zelfs de overname van Bank Labouchere (AEGON) door Dexia discutabel.

http://www.platformaandelenlease.nl/ProfHuls.htm

Volgens professor Huls is Duisenberg bij zijn schikkingsvoorstel niet ingegaan op de juridische details en richtte zijn compromis zich vooral op de kwijtschelding van de schulden die resteerden nadat de effectentransacties waren afgelopen.

“..Voor mij is het verder de vraag of Aegon er niet te gemakkelijk van afgekomen is. Aegon's kleindochter Legio Lease en dochter Labouchere hebben in die tijd strafbare feiten gepleegd en een deel van de aan Dexia verkochte portefeuille is nietig. Dit betekent dat de transacties met afnemers kunnen worden teruggedraaid, inclusief de inleg. ..”


Aldus professor Huls en vervolgd even later:

“Onderzocht moet worden of deze afspraak tussen Aegon en Dexia opengebroken kan en moet worden, omdat ik inschat dat de schade, als gevolg van de WCK-aspecten, veel groter is. De kredietnemers/beleggers moeten duidelijkheid krijgen over hun juridische kansen in een individuele procedure als hun contract onder de WCK valt.

Tijdens de bemiddeling van Duisenberg zijn de meeste procedures stopgezet, maar een vloedgolf van rechterlijke procedures kan alleen definitief voorkomen worden als de consumenten en hun advocaten er van overtuigd zijn dat alle juridische aspecten adequaat zijn meegewogen.

Ik stel daarom voor dat minister Donner een gezaghebbend jurist uit de kringen rond de Hoge Raad verzoekt om een degelijke juridische analyse uit te voeren. Daarna kan beslist worden of - en met wie - er verder moet worden onderhandeld, of dat het Duisenberg-compromis werkelijk een fair deal is…”


Inmiddels komen er ondanks eerder uitstel weer uitspraken binnen in het voordeel van gedupeerden.

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=32372
Geplaatst op 31 Aug 2005 09:45 door Piet

En weer is er een uitspraak van een rechtbank waarin de Wck van toepassing wordt verklaard voor aandelenlease.
Utrecht vonniste met een strafmaat gelijkend op het hoger beroep vonnis van het DSI in januari van dit jaar.
Hier de link naar de uitspraak :
http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/Utrecht24082005.htm

Wanneer wordt Dexia eens strafrechtelijk angepakt wegens het massaal verkopen van aandelenlease contracten zonder vergunning!
Dit is strafbaar, beste meneren van het O.M.
Of staan jullie ook al onder controle van Zalm en Donner.
Anders zou ik niet weten waarom er nog geen onderzoek is gestart.
Er is aangifte gedaan dus daar kan het niet aan liggen.
Of leven wij toch in een schijn democratie waar andere belangen prevaleren boven het belang van de bevolking.

Groeten,
Piet


Door hun sterke zaak tegen Dexia te stoppen, die de Stichtingen (vooral Eegalease) tegen hen voerde, en door hun ondersteuning bij de algemeen bindendverklaring van de Duisenbergregeling middels de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, geven zij tegelijkertijd met de teruggave van hun inschrijfgeld, de zo van jurisprudentie afhankelijke gedupeerden een schop tegen het zere been. Zij ervaren dit als een verraderlijke handelwijze. Ook ik kreeg mijn “inschrijfgeld” van € 45,- en € 10,- retour. (geen 2x € 45,- zoals geschreven. Ik betwijfel nu zelfs ten gunste van wie de Stichtingen zijn opgericht.)

Het wordt de hoogste tijd dat het Openbaar Ministerie grootschalig onderzoek doet. In dit geval wil ik dan ook verwijzen naar door ons opgemerkte zaken. Nagegaan zal moeten worden welke rol Lease Assets Backed Notes II B.V en/of andere door de Bank gebruikte en aan haar gerelateerde B.V.’s in de aandelenleaseaffaire speelt (heeft gespeeld).

Overzicht forums/LegioLease/Lease Assets Backed Securities BV
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=25641
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?p=241250&highlight=#241250
http://www.openbaarministerie.nl/over_het_om/

Met vriendelijke groeten,

Okerene

linken weer werkend gemaakt
Laatst bijgewerkt door Okerene op wo 15 feb 2006 14:42, in totaal 1 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Ronald » do 1 sep 2005 20:50

Hoi Okerene. Heel groot compliment voor jou. De stukken die jij schrijft zijn zeer helder en slaat keer op keer de spijker op zijn kop. Ik lees je stukken heel graag. Ga vooral zo door, ik ben een fan van je!
Ronald
 
Berichten: 1
Geregistreerd: do 1 sep 2005 18:51

Berichtdoor Okerene » ma 5 sep 2005 17:26

Geen zekerheid uit het Pwc-rapport.

Dexia en haar rechtsvoorgangers waren op grond van het met de klant afgesloten contract gehouden de aandelen op de Amsterdamse beurs (nu Euronext N.V.) te verwerven en diende conform (meestal artikel 2 van) de Bijzondere voorwaarden effectenlease en artikel 17 van de Wet giraal Effectenbeheer (Wge) op naam van de klant in depot van de Bank (Labouchere) bijgeschreven en bewaard te worden. (Men geeft nu aan dat dit in werkelijkheid op naam van de bank in grote aantallen t.g.v de cliënten is geschied)

Bij de WinstVerDrieDubbelaar zouden in het tweede en derde jaar, resp. 12 en 24 maanden (artikel 6 ) na de eerste aankoop, de aandelen verworven worden met gebruikmaking van het bij aanvang gekochte “recht en de plicht” om gelijke trances aandelen als bij aanvang te “mogen” kopen tegen dezelfde koersen. De kosten (lees optiepremie) van deze “optiecombinatie” werd gefinancierd/verrekend uit/met het dividend dat gedurende de looptijd van het contract werd uitgekeerd en de contractant ten behoeve hiervan moest afstaan.

Gegevens uit artikelen van o.a. Het Financieele dagblad, Legio Nieuws, Fiscalert Magazine en de Fiscale opinie bij eerdere contracten geven aan dat Bank Labouchere gebruik maakte van z.g. Otc-opties (Over the Counter) en naar mijn weten niet op de Amsterdamse beurs verhandeld worden maar tussen professionele (bank)partijen onderling. Daarnaast is ontdekt dat Dexia en haar voorgangers gebuik hebben gemaakt van door hen opgerichte BV’s (z.g. LAB’s - ter securitisatie?)

In het tussenvonnis over deze kwestie is dan ook te lezen:

“.. Zij heeft op die dag meteen de tweede en derde tranche van aandelen gekocht, deze terstond doorverkocht aan een derde, Lease Assets Backed Notes II B.V., met een terugkoop- en leveringsrecht …”


Na het op het Tros forum gezamenlijk gevoerd spitwerk kon men o.a. de volgende reactie in het Financieel dagblad lezen:

“.. Oud-Labouchere-manager Burggraeve is ervan overtuigd dat zijn voormalig werkgever Dexia en mogelijk ook Aegon AFM-regels tegen handel met voorkennis hebben geschonden. Dit omdat Dexia lease-aandelen van haar klanten bij zes securitisatie-bv's stalde. Met die eigen dochters zette de bank derivatenconstructies en termijnhandel op. 'Het foute is dat de bank dan optreedt als tegenpartij van haar eigen klanten. Dat mag niet. Banken mogen geen tegenpartij zijn van hun eigen klanten, maar moeten in het belang van de klant handelen. Door de over-the-counter-derivatenhandel met eigen bv's negeerde Dexia de Chinese walls en is ze voor eigen rekening en winst ten nadele van de klant gaan handelen. Dat is vrij schofterig gegaan. Dexia -klanten hebben dik betaald om hun eigen aandelen uit die bv's te kopen. …”


Dexia beweerd in het Pwc-rapport, ingebracht tijdens het geruchtmakende proces in Arnhem, dat de aanko(o)p(en) van de aandelen op de AEX (Amsterdam Stock Exchange) op grond van de ontvangen opdrachten na telefonische en schriftelijke aanmelding (aanmeldformulieren), rekening houdend met ervaringscijfers i.v.m. "afvallers” in een grote “bulkorder” ook t.b.v andere opdrachtgevers verricht zijn, maar kan/wil hiervan geen aan- en/of verkoopbewijzen verschaffen dan het “volgens zeggen” (per interviews) in het pwc-rapport met alleen bijgevoegde eigen interne administratie van de bank.

Eén dag na de aankoop zouden de contracten opgestuurd zijn en kreeg men in beginsel 5 dagen retourneertijd.

Van alle geretourneerde contracten werden niet de contractueel vastgelegde aantallen en soort op naam van de contractant maar een groot aantal in “bulkorder” verkregen aandelen op naam van de bank
t.b.v. de contractanten in depot bijgeschreven.
Kwam men tekort of had men teveel met deze bulkorder gekocht dan werd dat later aangevuld dan wel onttrokken aan dit depot. (het moet natuurlijk wel kloppen toch?)

Het vreemde is dat is aangegeven dat de aankopen voor latere levering (2e en 3e keer bij de WV3D) “over het algemeen” direct bij de eerste aankoop werden verricht, maar in een ander depot bijgeschreven om later deze (als gevolg van “optieafspraken”) hieruit weer over te hevelen naar het depot waaruit de klantenadministratie werd gevoed? (Hierbij werd voorgewend dat de optie(s) werd(en) uitgevoerd). De werkelijk toedracht zal moeten worden achterhaald.

Inmiddels is het volgende geopperd:

Overzicht forums/LegioLease/Lease Assets Backed Securities BV
Geplaatst op 21 Feb 2005 20:50 door Manana [“ik werk bij een trustkantoor (maar niet Amsterdam Trust Corporation) en ik heb dit soort structuren vaak behandeld.”]

in antwoord op wat vragen (wederom het zijn slechts mijn ideeen: ik heb geen inside informatie)

Dexia heeft (een deel van) de leasecontracten off-balance willen brengen en heeft dat gedaan door het oprichten van een een Special Purpose Vehicles, LABS I, II en III etc.

Die LABS vennootschappen kopen dus de leasecontracten van Dexia. Zij financieren dit door uitgifte van obligaties op de kapitaalmarkt. Die obligaties worden in het algemeen gekocht door professionele investeerders, zoals pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen. Die obligaties worden door zgn. rating-agencies (zeg maar kredietbeoordelaars) zoals Moody's, Fitch en Standard & Pppor) beoordeeld. Deze obligaties kregen van Fitch een AAA rating, wat heel hoog is.

Om de leasecontracten volgens Nederlandse en internationale boekhoudregels off-balance te krijgen moeten de SPVs als onafhankelijk van Dexia beschouwd kunnen worden . Vandaar dat men meestal een stichting als enige aandeelhouder van de de SPV plaatst. Uit de gegevens die Willy bij de KvK gehaald heeft lijkt het dat het hier anders is gegaan. Het kan ook zijn dat de gegevens bij de KvK niet juist zijn, dat komt heel veel voor.

Ervanuitgaande dat LABS inderdaad als onafhankelijk beschouwd kan worden, kreeg Dexia dus een probleeem toen de lessees moeilijk begonnen te doen over de betaling van hun premies. Immers, Dexia had geen controle meer over de contracten, want ze waren verkocht aan LABS, dat onafhankelijk is. Dexia kon dus ook niet met deze lessees onderhandelen of ze een aanbod doen: die contracten waren niet meer van haar.

Daarom kocht Dexia eind 2002 de contracten terug, zoals blijkt uit het bericht uit de Telegraaf dat Okerene hierboven geplaatste heeft.


Alleen de op het contract geregistreerde aandelen met aantallen, prijs en waarde ervan werden door de bank aan de hand van hun eigen administratie in de jaaropgaven vervat en opgestuurd naar de contractanten (al dan niet voorzien met dividendopgave).

Dexia of haar voorgangers gingen hierbij onder meer voorbij aan de verplichting ex artikel 35, althans artikel 34 Nadere Regeling Effectenverkeer 1999 om aan de afnemer tenminste eenmaal per kwartaal een effectennota uit ter reiken. Ook moet zij terstond na de bijschrijving van de aandelen in het verzameldepot een kennisgeving aan contractant verzenden, zoals art. 25 lid 1 Wge dwingend voorschrijft.

Ik heb reeds lang geleden vernomen dat op het cijfermateriaal en toelichtingen in het pwc-rapport geen accountantcontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. Hetgeen impliceert dat aan de rapportage van dit interne rapport van de accountant GEEN ZEKERHEID kan worden ontleend omtrent de getrouwheid ervan in alle opzichten.

PriceWaterhouseCoopers (Pwc) zou zelfs hebben aangegeven dat, indien dit wel was gedaan, “wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die mogelijk van belang .. zouden kunnen zijn geweest”.

Braakliggend terrein voor het O.M. ( en/of andere toezichthouders en rechters) zou ik zo zeggen dus.

Met vriendelijke groet,


Okerene :wink:


NB.
Over de terloopse opmerking in het Pwc-rapport: “PriceWaterhouseCoopers is m.i.v. 28 maart 2002 officieel benoemd tot accountant van Dexia”, is het belangrijk is te weten dat in het jaarverslag “Rekeningen en Verslagen 2002” van Dexia Holding staat:

“De zgn. “special purpose vehicules” (SPV) van Dexia Bank Nederland (voorheen Labouchere) werden vanaf het derde kwartaal van 2002 volledig geconsolideerd. Deze consolidatie heeft geen impact op het totale nettobankproduct (zij zorgt enkel voor verschuivingen tussen de diverse componenten van het nettobankproduct).

Deze wijzigingen werden net als de toetreding van Kempen & Co en van Ely Fund Managers tot de consolidatiekring tijdens het tweede halfjaar 2001 in aanmerking genomen voor het opstellen van de pro forma financiële rekeningen voor 2001 en de eerste drie kwartalen van 2002, teneinde vergelijkingen mogelijk te maken. In 2001 bedroeg het verschil tussen het gerapporteerde nettoresultaat en het pro forma-resultaat 8 miljoen EUR.

Sinds 2000 werkt Dexia met een college van commissarissen, dat bestaat uit twee bedrijfsrevisoren:
- PricewaterhouseCoopers BCVBA, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Daniel Van Woensel en Robert Peirce, erkende commissarissen. Dit mandaat werd vernieuwd door de gewone algemene vergadering van 7 mei 2002 voor een termijn van 3 jaar, die eindigt na afloop van de gewone algemene vergadering van 2005.”

http://www.dexia.com/n/docs/ne_0503_ago/voletb_nl.pdf


Overzicht forums/LegioLease/Lease Assets Backed Securities BV
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=25641
Overzicht forums/LegioLease/Werking OTC
en mogelijkheid aandelenkoop te traceren

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=26259&postdays=0&postorder=asc&highlight=otc&start=0
Overzicht forums/LegioLease/Wie heeft welke vergunning nodig?
http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=22529

Algemene opmerking:

Wck-vergunning van Dexia Bank Nederland N.V.
Graag wil ik nog vermelden dat de meesten wel weten dat Dexia pas een Wck-vergunning heeft gekregen per 12-4-2003, maar niet dat deze uitsluitend werd verstrekt ter uitvoering van het z.g. Dexia-aanbod.

Hen werd de onderstaande beperking opgelegd onder (V011) V11:

“De vergunning is alleen van toepassing op de renteloze lening als bedoeld in het Dexia Aanbod, welke wordt aangeboden ten einde de restschuld ontstaan uit effectenleasecontracten afgesloten bij Dexia Bank Nederland N.V. en of Bank Labouchere N.V. in termijnen te voldoen”.


Beste spaarvarken,

Hieronder de door jou gevraagde bron. In 2004 heb ik deze link naar de site van de AFM vermeld en besproken op het Tros RADAR forum.

Waarom in de huidige registers van het AFM de invulling van het kopje Beperkingen, ontheffingen en/of voorschriften achterwege is gebleven is mij een raadsel. Wel is het voorschrift voor Dexia onder (V011) V11 in de bijlage nog te lezen.

Dexia is wel BKR plichtig volgens voorschrift V01.

http://www.autoriteit-fm.nl/marktpartijen/upl_documents/Wck_register_030305.pdf
(ook op te vragen bij documenten van Platform Aandelenlease)

CATEGORIE ARTIKEL 52 WTK-INSTELLINGEN
INSTELLINGEN DIE INGEVOLGE ARTIKEL 9 WCK EEN VERGUNNING HEBBEN
SUBCATEGORIE Geldkrediet


Dexia Bank Nederland N.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM AMSTERDAM
Amsterdam 12-04-2003
123 Dexia Bank Nederland N.V. Amsterdam
33194626

V01 , V02 , V11 (dit zijn de nrs onder kopje Beperkingen, ontheffingen en/of voorschriften die verwijzen naar de bijlage voorschriften)

BIJLAGE
VOORSCHRIFTEN


V01 De houder dan wel de daarbij aangesloten instellingen dienen deel te nemen aan het stelsel van kredietregistratie zoals gevoerd door en onder de voorwaarden van de Stichting Bureau Krediet Registratie in Tiel.

V02
De houder dan wel de daarbij aangesloten instellingen dienen aan de Minister van Financiën voor deze de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk opgave te doen van iedere wijziging in de handelsnaam statutaire naam of het adres van de door de vergunninghouder gedreven onderneming(en) of nevenvestiging(en) alsmede van de vestiging of opheffing van de door de vergunninghouder gedreven onderneming(en) of nevenvestiging(en)

V11 De vergunning is alleen van toepassing op de renteloze lening als bedoeld in het Dexia Aanbod, welke wordt aangeboden ten einde de restschuld ontstaan uit effectenleasecontracten afgesloten bij Dexia Bank nederland N.V. en of Bank Labouche N.V. in termijnen te voldoen.
Laatst bijgewerkt door Okerene op do 1 jun 2006 10:22, in totaal 4 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » wo 7 sep 2005 17:22

Contractueel is Dexia gehouden tot aankoop van de aandelen op de Amsterdam Exchanges (AEX).

De teksten in reclames, brochures, fiscale opinie, brieven en het leasecontract van de leaseaanbieder(s) moeten u in ieder geval de indruk geven dat de te verleasen aandelen op de Amsterdamse beurs (AEX) worden aangekocht. Stuk voor stuk betrouwbare en vooraanstaande hoofdfondsen aan de Amsterdam Exchanges (Beursplein 5).

- In de “fiscale opinie”, van Bruinzeel+van der graaf belastingadviseurs die door Legio-Lease was geconsulteerd, werd uitgelegd:

“[…] In het kort komt de “WinstverDrieDubbelaar” erop neer dat Legio-Lease op naam en rekening en risico van de deelnemers een pakket aandelen koopt op de Amsterdam Exchanges, alsmede een optiecombinatie. […]”


- Onder het kopje “Leasecontract” in de brochure van b.v. de WinstVerDriedubbelaar staat o.a.letterlijk:

“Binnen een week na uw aanmelding koopt Legio-Lease uw eerste pakket aandelen op de Amsterdam Exchanges. Tegelijkertijd wordt het bijbehorende kooprecht en –plicht voor uw tweede en derde aandelenpakket voor u verzorgd. Daarna ontvangt u uw leasecontract op basis van de exacte aankoopkoersen ter ondertekening.”


- In de begeleidende brief bij dit contract staat:

“[…] Gefeliciteerd met uw besluit om deel te nemen aan de Legio-Lease WinstVerDrieDubbelaar. Op [xx-xx-xxxx] hebben we voor u op de Amsterdam Exchanges voor [xxxx,xx] aandelen ABN AMRO, Ahold en ING aangekocht. Volgend jaar doen we dat opnieuw en over twee jaar voor de derde keer. ………….. En steeds tegen dezelfde koers als nu ! Als we uw aandelen over drie jaar weer verkopen is uw resultaat dus verdriedubbeld. In de lease-overeenkomst staan o.a. de exacte aantallen en aankoopkoersen per fonds vermeld. […]”


- Op het “leasecontract” zelf (WINSTVERDRIEDUBBELAAR LEASE-OVEREENKOMST) staan deze aankopen dan ook vermeld onder het kopje “beurs:” Amsterdam Exchanges N.V. “gevestigd te:” Amsterdam. Gevolgd door de aankoop/valutadatum en omschrijving van de aankopen.

- In de bijbehorende “Bijzondere voorwaarden effecten lease” is de huurkoop geregeld en wordt er een voorwaardelijke overdracht van de aandelen overeengekomen. Van belang hierin is onder meer:

[Artikel 2 ][..] "Teneinde te bewerkstelligen dat lessee alsdan van rechtswege eigenaar van de waarden wordt."
[...]
"Deze voorwaardelijke overdracht geschiedt doordat genoemde waarden onverwijld na verkrijging ervan door Legio-Lease ten name van lessee worden bijgeschreven in de administratie van Bank Labouchere, overeenkomstig artikel 17 van de Wge. [Wet giraal effektenverkeer][…]”


- Onde meer ter meerdere zekerheid over de aandelen en bijbehorende rechten is nog aan lessee een eerste pandrecht verleend op de waarden in het verzameldepot. In artikel 15 kunnen we lezen:

[Artikel 15] "Legio-Lease verleent lessee een eerste pandrecht op de waarden als bedoeld in de Wge betreffende in de overeenkomst genoemde waarden. Dit pandrecht wordt onverwijld na de verkrijging door Legio-Lease van de waarden gevestigd door bijschrijving in de administratie van Bank Labouchere overeenkomstig artikel 20 lid 1 van de Wge. [Wet giraal effektenverkeer][…]”


Duidelijk is hiermee vast komen te staan, dat Dexia als rechtsopvolger van Bank Labouchere en Legio-Lease contractueel is gehouden tot aankoop van de aandelen op de Amsterdam Exchanges (AEX) en “de waarden” op naam van de klant moeten zijn bijgeschreven in het verzameldepot van de Bank volgens de wettige regelgeving uit de Wet giraal effectenverkeer (Wge).


Met vriendelijke groet,

Okerene :wink:Wet van 8 juni 1977, houdende bepalingen betreffende het giraal effectenverkeer
(Tekst geldend op: 18-09-2003; bron: www.wetten.nl)
Wet giraal effectenverkeer (Wge)

Artikel 17 (Wge)
Levering van een aandeel in een verzameldepot geschiedt door bijschrijving op naam van de verkrijger in het daartoe bestemde deel van de administratie van de aangesloten instelling.

Artikel 20 (Wge)
1. Vestiging van een pandrecht op een aandeel in een verzameldepot ten behoeve van een ander dan de aangesloten instelling geschiedt door bijschrijving ten name van de pandhouder in de administratie van de instelling.

Artikel 25 (Wge)
1. Een aangesloten instelling is verplicht van een door haar verrichte bijschrijving terstond een kennisgeving te zenden aan degene op wiens naam de bijschrijving heeft plaatsgevonden.
2. Van het voorgaande lid kan niet bij overeenkomst worden afgeweken.
3. Van de in het eerste lid bedoelde verplichting kan ten aanzien van bepaalde soorten effecten vrijstelling worden verleend door of namens Onze Minister

Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer 1999
Toelichting_NR99_Staatscourant_1999_nr12p8
http://www.afm.nl/marktpartijen/upl_documents/Toelichting_NR99_Staatscourant_1999_nr12p8_SvZ.pdf

Pikant detail is wel dat wijlen De Minister van Financiën, W. F. Duisenberg samen met De Minister van Justitie, Van Agt aan de wieg hebben gestaan bij de totstandkoming van de Wet giraal effectenverkeer (Wge)
Wet giraal effectenverkeer (Wge)
Laatst bijgewerkt door Okerene op do 31 aug 2006 12:44, in totaal 1 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor Okerene » do 8 sep 2005 14:30

Afwikkeling van effectentransacties (Clearing & settlement)

Enige achtergrondinformatie met betrekking tot de correcte afhandeling van de aandelenleasecontracten lijkt momenteel nodig om enig inzicht te krijgen in de wijze waarop de banken, nu in het bijzonder Dexia en haar voorgangers, de effectentransacties hebben verricht van onze contracten. Zeker gezien in het licht van het tussenvonnis Rechtbank Arnhem.

Geen bewijs aankoop aandelen betekent geen uitgevoerde overeenkomst door Dexia
(LJN: AS6280, Rechtbank Arnhem, 105275)
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AS6280

[…]
De rechtbank zal thans beoordelen of Dexia is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat zij de aandelen ten behoeve van [gedaagde] heeft verworven. Deze bewijslevering is relevant voor de beoordeling van de vordering in reconventie. Slaagt Dexia immers niet in het van haar gevraagde bewijs, dan staat vast dat zij de aandelen niet heeft verkregen en dus de overeenkomst niet heeft uitgevoerd. In dat geval kan de gehele rentevordering van [gedaagde] worden toegewezen, omdat de niet uitgevoerde prestatie van Dexia immers niet behoeft te worden gerestitueerd. […]

in reconventie

laat Dexia toe te bewijzen
(1) dat de bulkorder WV3D-TOO is verwerkt door Amsterdam Exchanges N.V., thans Euronext Amsterdam, de houder van de effectenbeurs,
(2) dat de bijschrijving van de op grond van deze bulkorder verkregen aandelen in het girodepot dat DSS aanhoudt bij Euroclear Nederland, is verwerkt door Euroclear en
(3) dat zij terstond na de bijschrijving van de aandelen in het verzameldepot een kennisgeving aan [gedaagde] heeft gezonden, zoals art. 25 lid 1 Wge dwingend voorschrijft,[…]


Aan Euronext is reeds schriftelijk gevraagd om een reactie te geven over met name de administratieve sporen die ontstaan bij de afhandeling van een aandelenorder door Euronext. Euronext heeft per brief hierop antwoord gegeven en door PAL ook op hun site bij Documenten gezet.

http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/Euronext.htm

X euronext

De Weledelgestrenge heer Mr
Postbus
AMSTERDAM

Datum: 13 januari 2005
Betreft: Uw brief van 5 januari 2005
Ref. CA&I/05-013

Geachte heer

Uw verzoek per brief van 5 januari 2005 richt zich met name op de administratieve sporen die ontstaan bij het afhandelen van een aandelenorder door Euronext. Hierover kunnen wij u als volgt informeren.

Een aandelenorder kan in het handelssysteem(elektronisch Orderboek) worden ingevoerd die door of via een Member van Euronext (een Member hoeft niet per definitie een bank te zijn). Alle details van een ingevoerde order worden bij Euronext elektronisch geregistreerd en bewaard. Bij uitvoering van de order worden de details daarvan ook geregistreerd en bewaard. De Member krijgt van de uitvoering direct bericht van Euronext. Op dit moment is een Member zowel voor het inleggen van een order alsmede voor de uitvoering daarvan aan Euronext order- en transactiefee verschuldigd. Indien de Member de order voor een client uitvoert zal de Member van de transactie een confirmatie naar de klant sturen.

Elke Member is aangesloten bij een Clearing Member, die op haar beurt aangesloten is bij de centrale clearingorganisatie Clearnet. Door de ClearingMember worden alle trasacties van de bij haar aangesloten Members geregistreerd. Dagelijks verrekent Clearnet met de ClearingMembers de saldi van zowel aandelen als de tegenwaarde in geld, welke het gevolg zijn van de transacties van de bij haar aangesloten Members. Een Member is aan zijn ClearingMember clearingfee verschuldigd. De daadwerkelijke leveringen van de aandelen (het settlement ) vindt om procestechnische redenen en in aansluiting op hetgeen internationaal gebruikelijk is, drie beursdagen na de transactie plaats.

Ingevolge de Euronext reglementen is een Member verplicht om een deugdelijke boekhouding en administratie te voeren voor het vastleggen van alle transacties en de afwikkeling daarvan en bewaarneming van effecten die op de Euronext Markten worden verhandeld. Deze boekhouding en administratie dienen gedurende vijf jaar te worden bewaard.

Euronext Amsterdam Brussels Lisbon Paris

tel (020) 550 4444 fax. (020) 5504954 site www.euronext.com
Euronext Amsterdam N.V.. Damrak 70 Postbus 191.63 1000 GD Amsterdam Nederland
KAS Bank N.V. 22.35.04.114 Handelsregister Amsterdam 34.13.85.85


De wijze waarop de afwikkeling van effectentransacties en momenteel ook het gedragstoezicht verloopt heeft opnieuw de aandacht gekregen i.v.m. de bestaande belemmeringen voor grensoverschrijdende clearing en settlement van effecten.

Dossiers > Financiële markten > Financieel toezicht > Clearing & settlement >
http://www.minfin.nl/default.asp?CMS_ITEM=2215C63D41C54E248C4C331B2911C225X1X49366X44
Clearing en afwikkeling in de Europese Unie
http://www.europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2004/com2004_0312nl01.pdf
Clearing & settlement

De veilige en betrouwbare en efficiënte afwikkeling van effectentransacties door de levering van de stukken en de betaling van de koopprijs op een snelle en relatief goedkope wijze is van groot belang voor het effectenverkeer. De belegger is wel bereid om koersrisico’s te lopen - zij het in beperkte mate - maar niet om hoofdsom risico’s (verlies van inleg) te lopen. Efficiëncy-verbeteringen die op dit terrein kunnen worden bereikt zijn van doorslaggevend belang voor de desbetreffende effectenmarkt.


AFM - Clearing, afwikkeling en betalingsverkeer
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=906

Clearing, afwikkeling en betalingsverkeer

Op het gebied van Clearing, Settlement, Depository & Betalingsverkeer wordt gewerkt aan herziening van het toezicht conform de nota 'hervorming van het toezicht op de financiële marktsector' (indeling van toezichttaken in prudentiële, systeem- en gedragstaken).

Het huidige toezicht op Clearing Settlement & Depository wordt uitgevoerd op grond van artikel 22 Wet toezicht effectenverkeer (Wte). In dit artikel is bepaald dat de minister van Financiën met het oog op het verlenen van een beurserkenning onder meer het afwikkelsysteem toetst. De AFM en DNB zijn de gedelegeerde toezichthouders en oefenen gezamenlijk het toezicht op de effectenafwikkelsytemen uit. Het toezicht op de centrale tegenpartij Clearnet S.A., Amsterdam Branch en het settlement- en bewaarsysteem Euroclear Netherlands is nader ingevuld door aan de beurserkenning van Euronext N.V. en Euronext Amsterdam N.V. het voorschrift te verbinden dat aan het toezichtskader Clearing en Settlement Euronext moet worden voldaan.

Voorts bepaalt artikel 2 Wet giraal effectenverkeer (Wge) dat er vanwege de minister van Financiën toezicht wordt uitgeoefend op het centraal instituut (statutaire naam Necigef, handelsnaam Euroclear Netherlands). De AFM is de gemandateerde toezichthouder. [hierover weet Piet meer] Het toezicht ziet er op toe dat handelingen/besluiten van Euroclear Netherlands niet in strijd komen met de belangen die de Wge beoogt te beschermen (eigendomsrechten van beleggers, eisen van een behoorlijk giraal effectenverkeer) respectievelijk met andere wettelijke en statutaire regels.

Als nieuwe taak wordt momenteel het gedragstoezicht op Clearing, Settlement, Depository & Betalingsverkeer ontwikkeld. In dit kader adviseren de AFM en DNB het ministerie van Financiën over de vormgeving van de wet inzake het toezicht op de infrastructuur van de financiële markten. Dit omvat zowel de betaling- als effectenafwikkelsystemen. De voorgestelde taakverdeling tussen de AFM en DNB resulteert erin dat DNB de taken zal vervult die gericht zijn op de stabiliteit van het financiële systeem en het voorkomen van systeemrisico. De AFM is verantwoordelijk voor een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en een zorgvuldige behandeling van consumenten.


Met vriendelijke groet,


Okerene :wink:


opmerking: De bewaartermijn(en) geven mij enige aanleiding tot zorg.
Laatst bijgewerkt door Okerene op zo 11 maart 2007 22:51, in totaal 2 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor ad snoeren » do 8 sep 2005 14:42

Dit is weer een voortreffelijk stuk werk van jou Okerene.
Complimenten weer.
Ik kan hieraan natuurlijk niks toevoegen,
Alleen denk aan je gezondheid hoor. :wink:

Liefs Ad
ad snoeren
 

Berichtdoor Okerene » za 10 sep 2005 13:43

Aandelen van leasecontracten nooit gekocht!?
Het aandelenbezit van de leasecontracten is mogelijk voorgewend en riekt naar fraude!

Hoe geloofwaardig is het gerucht dat er geen of niet alle aandelen door Legio(-Lease)/Bank Labouchere N.V, nu Dexia Bank Nederland N.V., zijn aangekocht dan wel is voorgewend of gesimuleerd?

Vast staat dat Dexia grote problemen heeft om de aankopen van de aandelen van de aandelenlease-contracten op naam van de klant aan te tonen. Meermalen is Dexia nu hierom door de Rechtbank verzocht en vind deze het aangevoerde “bewijs”middels het Pwc-rapport met interne gegevens niet afdoende. (Zie ook de vorige artikelen hierover in “Stof tot nadenken” op het PAL-forum).
http://www.platformaandelenlease.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=40&start=15

Dexia dient dan ook niet verbaasd te zijn dat gedupeerden de aankoop van aandelen m.b.t. hun leasecontract in twijfel (beginnen te) trekken en hierover aangifte (willen) doen.

Het idee dat beleggen met geleend geld ook anders kan en beleggen in aandelen ook nagebootst kan worden met een combinatie van opties, komt uit de eigen gelederen van Dexia.

De financieel planner P.A. Schut bij Van Lieshout & Partners, Private Bankers te Utrecht (een activiteit voor zeer vermogende klanten dat valt onder van Kempen & Co dat net als Bank Labouchere onderdeel is geworden van Dexia Bank Nederland ), heeft hierover een artikel geschreven in het Tijdschrift Personal Finance van maart/april 1999. “Beleggen met geleend geld - Kan het ook anders?”

Dexia zou Dexia niet zijn als de link naar dit belangrijke artikel net als bij veel overige mogelijk belastende verwijzingen niet meteen zou zijn verwijderd. Niettemin zal ik er voor zorgen dat het bewuste artikel in pdf-vorm beschikbaar komt op de site van PAL.

Inmiddels is het artikel op de site van PAL geplaatst en hebben advocaten zich al geïnteresseerd getoond.
http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/bmgg.htm


Het artikel vermeld onder het kopje “Optiecombinaties”:

Optiecombinaties

Een belegging in een aandeel kan nagebootst worden door een combinatie van opties. Ook op deze wijze kan een belegger extra profiteren van koersstijgingen zonder uit eigen middelen extra te investeren. Uiteraard zal een koersdaling eveneens tot verliezen leiden, maar de verliezen kunnen beperkter zijn dan bij het met geleend geld beleggen…”


En onder het kopje “Gebruikmaken van de hefboomwerking”:

Gebruikmaken van de hefboomwerking.

Het bezit van een aandeel kan gesimuleerd worden door een call-optie te kopen in combinatie met de verkoop van een put-optie van hetzelfde fonds (in het jargon heet het dat de put-optie geschreven wordt). De uitoefenprijs en looptijd van beide opties zijn aan elkaar gelijk.

De investering voor een dergelijke combinatie van opties is betrekkelijk gering. Voor de call-optie moet betaald worden, maar daar tegenover staat de ontvangst van de premie van de geschreven put-optie. Als de koers van het aandeel nabij de uitoefenprijs van de opties ligt, zal de investering nagenoeg nihil zijn. …”

Kern van de zaak is dat in grote lijnen de toe- of afname van het vermogen bij deze optiecombinatie gelijk is aan de vermogensmutatie indien de belegger in het aandeel zelf zou hebben belegd. De investering is echter veel kleiner dan bij de rechtstreekse aankoop van aandelen. ...”


De conclusie uit het artikel waarbij het gebruik van opties afgezet werd tegen een effectenkrediet [beleggen met geleend geld] vermeld ik hieronder:

Conclusie

Het lenen om te beleggen is minder aantrekkelijk geworden door de fiscale maatregelen die per 1 januari 1999 van kracht zijn geworden. Ook het belastingplan voor de 21ste eeuw maakt het gebruik van een effectenkrediet fiscaal niet aantrekkelijk. De beslissing om toch een bepaalde vorm van leverage te gebruiken zal nog slechts op economische overwegingen gebaseerd zijn. Met name de hoogte van de te betalen rente versus de te verwachten rendementen is bepalend voor het gebruik van een effectenkrediet.

Door gebruik te maken van optiecombinaties is het mogelijk om toch met leverage te werken, zonder dat daar rentelasten tegenover staan. Het rendement kan hoger uitkomen bij deze alternatieve wijze van beleggen. De investering kan onder omstandigheden nagenoeg nihil zijn, maar toch wordt in gelijke mate geprofiteerd van koersstijgingen. [ toegevoegde opmerking: Indien Dexia van deze methode gebruik heeft gemaakt - niet werkelijk de aandelen heeft gekocht maar voorgewend - betaalt de klant onverschuldigde rente op de lening voor de aandelen!]

Opties vragen wellicht meer aandacht, bijvoorbeeld door de beperkte looptijd van de opties. Daarnaast is kennis van de werking van opties vereist om op een dergelijke wijze te beleggen. Niet iedereen heeft deze kennis of wil deze kennis hebben, zodat deze beleggingspropositie niet voor een ieder uitkomst zal bieden. Voor diegenen die wel kennis van zaken hebben en die ook de tijd hebben om er aandacht aan te besteden (eventueel met hulp van een vermogensbeheerder) is het de moeite waard het gebruik van opties af te zetten tegen het gebruik van een effectenkrediet. Zowel het gebruik van een krediet als met name het aanhouden van geschreven put-opties verhoogt het risico van de beleggingsportefeuille. In beide situaties is een goede risicobeheersing noodzakelijk.. [ opmerking: Dexia heeft het risico volledig voor de klant gelaten]


Vermogende klanten werden in een eerder artikel al gewaarschuwd dat beleggen met geleend geld in aandelenlease-constructies niet aantrekkelijk meer werd in verband met het verhoogde risico door het wegvallen van de fiscaal aftrekbare rente die staatssecretaris Vermeend had aangekondigd. Juist het vermijden van vermogensbelasting waarmee deze welgestelde groep veel belastingvoordeel hebben genoten was een doorn in het oog bij diverse bewindslieden en kon een wijziging in de belastingwet dan ook niet uitblijven.

Uit het Tijdschrift Personal Finance november/december 1998
“Het belastingstelsel van de 21ste eeuw - de gevolgen voor diverse beleggingsvormen.”
Door Mr. P.A.C.M. Asselbergs en P.A. Schut

Inmiddels is het artikel op de site van PAL geplaatst en hebben advocaten zich al geïnteresseerd getoond.
http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/vrm.htm


“[…]
Beleggen met geleend geld (leverage)

In de huidige wetgeving is de hoofdregel dat kosten ter verwerving, inning en behoud van inkomsten onbeperkt fiscaal aftrekbaar zijn. De betaalde rente voor de gefinancierde aandelenportefeuille is in beginsel dus volledig aftrekbaar., Directe rendementen (huur, rente en dividend) zijn belast. Nu in de toekomst de totale kosten en baten in één forfaitair rendement gevangen zijn, lijkt beleggen met geleend geld minder aantrekkelijk te worden. Ook voor deze zogenaamde leverage-constructies zal het economische motief doorslaggevend zijn. Als de te betalen rente 6 % is en het totale te verwachten gemiddelde rendement op 8 % wordt gesteld, is het rekentechnisch nog steeds aantrekkelijk om met een leverage te werken. Voor sommige andelenleaseconstructies, waarbij met een rente van ruim 14 % wordt gerekend, zal de aantrekkelijkheid van een gefinancierde belegging snel afnemen. Beleggen met geleend geld kan vanwege de te behalen rendementen nog steeds aantrekkelijk zijn. Het is echter zaak om het verhoogde risico niet uit het oog te verliezen. Rendementen op aandelen worden in de regel niet gelijkmatig behaald. Goede en slechte jaren wisselen elkaar af, terwijl de rente wel ieder jaar betaald moet worden. Dit laatste kan tot problemen leiden. Zie voorbeeld 4. [0 % koerswinst gaf al fiks negatief saldo]

Conclusie

In het nieuwe belastingstelsel wordt de verdeling van het belegbaar vermogen over de diverse vermogenscategorieën niet meer bepaald door fiscale regelgeving. Slechts de risicohouding, het verwachte rendement en de beleggingshorizon bepalen de beleggingskeuze. Veel van de bovenstaande beleggingsvormen danken hun bestaansrecht aan de huidige fiscale wetgeving. Nu in de toekomst economische motieven in belangrijke mate het beleggingsbeleid (weer) gaan bepalen, zullen veel van deze fiscaal gestuurde beleggingsvormen hun aantrekkelijkheid en daarmee hun bestaansrecht verliezen. Het zal dus in de toekomst steeds meer op de beleggingskwaliteiten van de belegger of zijn vermogensbeheerder aankomen en de markt van beleggingsvehikels zal er na 2001 een stuk overzichtelijker uit zien.

Het Belastingplan van de 21ste eeuw roept veel vragen op. Er wordt niet gesproken over een overgangsregeling, terwijl dat onder andere voor lijfrente- en andere kapitaalverzekeringen noodzakelijk zal zijn. Ook wordt er niets gezegd over de verrekening van (buitenlandse) bronbelasting. Kortom: er is nog veel onzeker, maar een aantal consequenties is wel in te schatten.”


Al eerder heb ik geschreven over de ongerijmdheid van de aandelenleaseaanbieders om onverantwoord, zonder aanpassing van hun producten en toen de vermogende beleggers afhaakten, volledig onervaren personen te benaderen zonder hen goed op de hoogte te brengen van de verhoogde risico’s en gevaren bij beleggen met geleend geld. Deze welbewuste actie als professionele partij neem ik hen bijzonder kwalijk.
Nog afgezien van het feit dat Dexia nu in opspraak is omdat men gegeven de ontwijkende reacties Dexia verdenkt van het helemaal geen aandelen gekocht te hebben maar de hierboven omschreven truc hebben gebruikt.

Met vriendelijke groet,


Okerene
(Tros RADAR /PAL for
m)

Dochteronderneming van Dexia
http://www.lieshout-partners.nl/private_banking.htm
http://www.lieshout-partners.nl/algemeen_zekerheden.htm
(Kijkt u meteen ook even naar hun wetenschap over hedgefunds)
http://www.lieshout-partners.nl/vermogensbeheer_hedge_funds.htm
“Rekeningen en Verslagen 2001” van Dexia
http://www.dexia.com/n/docs/nl_0702rapportb.pdf
“Jaarverslag 2002” van Dexia
http://www.dexia.com/n/docs/ne_0503_ago/voleta/voleta_nl.pdf
“Rekeningen en Verslagen 2002”
http://www.dexia.com/n/docs/ne_0503_ago/voletb_nl.pdf

Uit “Rekeningen en Verslagen 2002” van Dexia:

“In december 2001 fusioneerden Labouchere, verworven in 2000, en Kempen & Co, verworven in 2001 die samen Dexia Bank Nederland vormen.”

Lijst van de volledig in de consolidatie opgenomen dochterondernemingen
Van Lieshout & Partners NV”

Dexia in Nederland

• Als gevolg van een verslechterde marktomgeving en problemen die sinds enige tijd verband houden met de activiteiten inzake aandelenleasing in Nederland heeft Dexia in oktober 2002 besloten om Dexia Bank Nederland in twee entiteiten op te splitsen. Een van de entiteiten zal zich toeleggen op de activiteiten “groot
publiek” onder de naam Dexia Bank Nederland. De andere zal zich specialiseren in vermogensbeheer, consulting en aandelenmakelaardij en opnieuw de merknaam Kempen & Co aannemen. De splitsing van Dexia Bank Nederland zou in het tweede kwartaal van 2003 moeten worden uitgevoerd.

• Dexia Bank Nederland heeft – in december 2002 – de on-linemakelaar Alex aan de groep Rabobank afgestaan. De definitieve overdracht van beide labels Alex en VEB-Bottomline (die de business unit “Alex” vormen) naar Rabobank is eind maart 2003 gepland. De activiteiten zullen onder de huidige naam worden
voortgezet.”


Uit “Rekeningen en Verslagen 2001” van Dexia:

Volgende nieuwe dochtermaatschappijen werden opgenomen in de consolidatie vanaf januari 2001:
CDC Labouchere Securities Services N.V. en zijn dochtermaatschappij CDC Labouchere Securities Services Custody N.V. (100% Labouchere).”
Laatst bijgewerkt door Okerene op ma 12 jun 2006 22:04, in totaal 2 keer bewerkt.
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor pewi » za 10 sep 2005 14:51

Beste Rene,
Aan postings, zoals die van jouw, daar hebben we echt wat aan. Je bent een rots in de branding.
Succes.
De rechtbank zal thans beoordelen of Dexia is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat zij de aandelen ten behoeve van [gedaagde] heeft verworven. Deze bewijslevering is relevant voor de beoordeling van de vordering in reconventie. Slaagt Dexia immers niet in het van haar gevraagde bewijs, dan staat vast dat zij de aandelen niet heeft verkregen en dus de overeenkomst niet heeft uitgevoerd. In dat geval kan de gehele rentevordering van [gedaagde] worden toegewezen, omdat de niet uitgevoerde prestatie van Dexia immers niet behoeft te worden gerestitueerd.

Ton, neem je deze effe mee.
Vrgr Pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor aert0001 » zo 11 sep 2005 0:30

Beste Pewi,

wat dacht je dan? alle postings van Okrene liggen bij de advocaten,

groetjes Ton
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

Berichtdoor ad snoeren » zo 11 sep 2005 0:36

Ik vind dat we Okerene moeten voordragen voor een lintje, Wat die man allemaal bovenhaalt grenst aan het onbegrijpelijke. Wat een KANJER!!!!
ad snoeren
 

Berichtdoor aert0001 » zo 11 sep 2005 0:42

de zaak Dexia begint genant te worden, wat wil Dexia nu nog?
advocaten van Dexia die mensen persoonlijk benaderen en hen het vuur aan de schenen leggen.
Dexia zelf die gewoon door blijft vechten, zonder armen, zonder benen, zonder wapens, ze heeft verloren, pak je verlies, stop met jezelf verder te schandaliseren en onschuldigen te bedreigen,

T :cry: n
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

stof tot nadenken

Berichtdoor woest » zo 11 sep 2005 8:30

Mijn computer was kapot, doet het nu weer en....heel wat bijgelezen! Toen ik je bijdragen las, onvolprezen Okerene :D , wilde ik Ton mailen, dat deze informatie zeker naar de advocaten moet, maar ik werd een paar postings later al op mijn wenken bediend (jij gaat gelukkig ook maar door, Ton :wink: , bedankt!).

Okerene, je kunt inderdaad niet genoeg geprezen worden; je bent voor ons zo belangrijk; dank je wel. Ik sluit me bij Ad aan; sterkte met je gezondheid. Dat geldt trouwens ook voor Ton. Toch opmerkelijk, hoe mensen met al genoeg sores aan hun hoofd en lijf toch nog de tijd en gedrevenheid willen en kunnen opbrengen voor een ander. Dat zijn goeie mensen!

De druilerige zondag ziet er voor mij nu zonniger uit.

:D tot gauw, blije groet van Woest
woest
 
Berichten: 133
Geregistreerd: di 16 aug 2005 12:04

Berichtdoor aert0001 » zo 11 sep 2005 14:09

Toch opmerkelijk, hoe mensen met al genoeg sores aan hun hoofd en lijf toch nog de tijd en gedrevenheid willen en kunnen opbrengen voor een ander. Dat zijn goeie mensen


kijk naar je eige,

T :wink: n :lol:
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

stof tot nadenken

Berichtdoor woest » zo 11 sep 2005 15:06

:D
woest
 
Berichten: 133
Geregistreerd: di 16 aug 2005 12:04

Berichtdoor Captain-America » ma 12 sep 2005 0:43

Gij zijt allen kanjers, misschien de een wat meer kanjerser als de rest.

@ Ton,

Mijn waarde medestrijder en lotgenoot, mag ik vandaag dan de eerste zijn die je van harte geluk wenst en feliciteert, hetgeen uiteraard ook voor je lieftallig gezin geld.

Nog vele jaren, als het kan, in goede gezondheid, met alle geluk, veel liefde, voorspoed en rechtvaardigheid.

Mister Ton I salute you!
:D
The one and only truth (still) is out there!
Captain-America
 
Berichten: 24
Geregistreerd: zo 21 aug 2005 23:42
Woonplaats: Omgeving Rotjeknor

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten

cron