Hoorzittingen rechtbank Amsterdam

Berichtdoor Piet » di 22 jan 2008 22:09

Op dinsdag 22 januari was PAL aanwezig bij een hoorzitting m.b.t. een zorgplichtzaak.

De rechter vertelde in het kort waar de zitting over ging en constateerde dan van de 11 afgesloten contracten één contract niet door de advocaat was meegenomen in de dagvaarding.
Dit was een contract waarbij nog iets is uitbetaald.
De rechter vroeg of dit wel of niet bij de vordering moest worden meegenomen.
Beide partijen gaven aan dat dit contract wel wordt meegenomen en de rechter registreert dit als een eisvermeerdering.
De rechter merkte ook nog op dat er nog 2 contracten liepen, Korting Kado en Feestplan. Maar dat er door de advocaat geen opgave bij de stukken zat van de tot op heden betaalde inleg.
Dexia heeft dit wel opgegeven en deze opgave wordt dan ook gebruikt als uitgangspunt omdat de gedupeerden en hun advocaat niets konden aantonen.
De rechter gaf aan door te gaan met de cijfers nu het toch al in behandeling is.
Cijfers van inleg kloppen over het algemeen, op een paar centen na.
In het ontvangen dividend zat wel een verschil en dit kwam door dividend wat niet was uitbetaald, maar verrekend met de restschuld.
Dexia had wel een overzicht van uitbetaalde dividend per contract, maar de gedupeerde niet.
Hierdoor werd het overzicht van Dexia als juist bestempeld.
De rechter vraagt hoe het zit met de eis om verwijdering van de BKR registratie.
Er was geen sprake van een achterstand in betaling, dus ook geen registratie daarvan, en alleen de 2 nog lopende contracten stonden als lening geregistreerd.
De rechter geeft aan dat dit correct is en Dexia beaamt dit.
De gedupeerden kunnen geen echte reden opgeven en de advocaat reageert ook niet, zoals hij niet reageert op de andere vragen die de rechter aan de gedupeerden stelt.

De persoonlijke omstandigheden.
De man is na 65 doorgegaan met werken omdat de kosten van de Dexia contracten zo hoog waren.
De echtgenote had minimale inkomsten.
De rechter vond het minder prettig dat het netto inkomen van de belastingaangifte werd gebruikt en niet van de jaaropgave.
Dit geeft een vertekend beeld van het netto inkomen zoals de rechtbank bedoelt.
De rechter vraagt waar de 11 contracten van werden betaald.
Dit was uit het inkomen betaald, vrijgekomen lijfrente en van een spaarrekening.
De rechter merkt op dat dit niet is opgeven aan de rechtbank als vermogen, terwijl er wel om was gevraagd.
Met welk doel waren al die contracten afgesloten, vraagt de rechter. Het was bedoeld als opvang van de salaris terugval als zij met pensioen gingen.

Dexia stelt dat de gedupeerden wel beleggers ervaring hadden omdat bij de belastingaangifte van 1996 een post dividend belasting was opgenomen van een paar tientjes.
De gedupeerden weten niet meer waar dit van was en zeker niet omdat het al 12 jaar geleden was.
Zijn er nog vragen? Ja, de gedupeerden willen nog wat kwijt.
De gedupeerden stonden vlak voor hun pensioen en zouden er financieel veel op achteruit gaan.
Daardoor werd een contract bij legio Lease afgesloten.
Daarna werden zij regelmatig gebeld door Legio Lease met de prachtigste aanbiedingen o.a. het Feestplan.
Zij hoefden maar 3 jaar te betalen en zijn zo overgehaald om contracten af te sluiten.
Diverse keren is gevraagd of er risico’s waren en evenveel keren was het antwoord dat die er niet waren. Ook ‘s avonds werden ze gebeld en het laatst ging het over de W3D. het was een mooi product. Weer gevraagd naar de risico’s, nee die waren er niet want we sturen niemand naar huis met verlies….
Eindelijk kwam de advocaat van de gedupeerden ook nog even in actie. De gedupeerden waren jarenlang systematisch benaderd om meerdere contracten voor hoge bedragen af te sluiten, er werd ontkend dat er risico’s zouden zijn, en nu zijn zij alles kwijt.
11 contracten met zulke hoge bedragen, afgesloten in een periode van 4-5 jaar, voor mensen van deze leeftijd geeft een extra zorgplichtschending waarmee de rechter in zijn percentage verdeling, rekening mee dient te houden, aldus de advocaat.

Dexia wil meer en juistere gegevens over het inkomen en vermogen om zo een juiste categorie indeling te krijgen. Reden is dat tijdens de zitting bleek dat hetgeen de gedupeerden in de stukken hadden aangedragen, niet volledig waren
De rechter zal hier over nadenken en noemt 20 februari als datum vonnis.
De zitting werd na 60 minuten gesloten en over een mogelijke schikking is niet gesproken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 30 jan 2008 18:22

Vrijdag 25 januari was PAL aanwezig bij 2 hoorzittingen.

De eerste zaak was een zorgplicht zaak.
De rechter gaf in het kort aan waar de zitting over ging en ook dat er aan het einde de mogelijkheid was om er eventueel samen uit te komen.
In deze zaak was al een getuigenverhoor geweest.
Als getuige was verhoord de tussenpersoon van , ja hoor, daar istie weer, Spaar Select.
De gedupeerden hadden meerdere contracten afgesloten, het Allround Sparen en het Maximaal Rendement Effect.
De gedupeerden vertelden hoe zij tot deze overeenkomsten waren gekomen.
Via de mooie woorden van Spaar select.
Er is nooit gewezen op de risico’s en het is allemaal rooskleurig voorgehouden.
Volgens het staatje van Spaar Select was er minimaal 2 % te behalen, maar het zou natuurlijk veel meer zijn…..
Er is nooit een prospectus of folder ontvangen.
Er is niet geïnformeerd naar de omstandigheden van de gedupeerden ,geen profiel opgemaakt.
BKR controle was voldoende.
De bedoeling was te sparen voor de studie financiering van de zoon en de hypotheekaflossing/ oude dag.
Om de contracten af te sluiten was een extra hypotheek opgenomen.

Na het eerste contract waren ze weer gebeld door Spaar Select.
Het ging zo goed, nu was de tijd om nog een contract te nemen.
Waarom heeft u zulke grote bedragen betaald aan een instelling die u eigenlijk niet kent, vraagt de rechter.
Spaar Select met veel vestigingen en Aegon waren betrouwbare namen. Waarom twijfelen aan Aegon? Als je Aegon niet kon vertrouwen, wie dan wel?
Volgens SS was er na 5 jaar zoveel geld dat de extra hypotheek kon worden agelost en er nog voldoende geld was voor de studie financiering en een leuk centje voor de oude dag.
Er was vertrouwen en het zou voor 5 jaar zijn.
Geen risico volgens SS en altijd de inleg terug.
Waarom niet verder geïnformeerd naar eventuele risico’s , het ging om aandelen, vraagt de rechter.
Wist niet wat dit betekende en SS gaf vertrouwen en zekerheid met hun beloften.
SS was op de hoogte van de inkomenspositie en toch contracten aangesmeerd.
SS heeft alleen positieve statistieken laten zien.
Wanneer kwam je erachter dat er iets niet goed zat ?
Via de media, kranten, TV, en dan nog met het idee, ben ons zit het goed, dat overkomt ons niet.

Toen er eenmaal de overtuiging was dat het hun ook was overkomen hebben zij een advocaat ingeschakeld.
Er is eerst wel geprobeerd om contact op te nemen met SS hierover, maar kantoor weg en tussenpersoon weg.
De huidige financiële situatie is niet goed.
Geen spaargeld en de kosten voor de extra hypotheek.
De rechter gaat over naar de cijfers en de persoonlijke omstandigheden.
Lage opleiding.
De rechter zoekt naar gegevens over de vermogenspositie en eventueel fiscaal voordeel en geeft aan dat er geen belastingaangiftes/aanslagen zijn terwijl er wel om gevraagd wordt.
Her wordt dan moeilijk te bepalen wat het inkomen,vermogen en fiscaal voordeel is geweest.
Biljetten van proces van de belastingdienst geven een duidelijk beeld en overzicht in dit soort dingen.
Dexia geeft aan dat het niet nodig is om dit alsnog op te vragen en de rechter gaat hiermee akkoord.
Weer blijkt hoe belangrijk het is om de juiste gegevens aan te reiken, gelukkig ging het in dit geval goed.

De rechter vraagt aan de advocaat wat er nu precies wordt gevorderd en de advocaat vult dit alsnog aan.
Beide partijen zijn het eens over de cijfers m.b.t. inleg, dividend en restschuld.
De rechter vraagt vanaf wanneer de wettelijke rente wordt gevorderd, antwoord : vanaf het moment van betalen.
De rechter vraagt of er nog vragen zijn.
De gedupeerde wil nogmaals benadrukken dat het vertrouwen andere mensen en bedrijven zwaar geschaad is. Zij hadden het volste vertrouwen in Spaar Select en Aegon.

De rechter vraagt of er de mogelijkheid is om te kijken of beide partijen er vandaag uit kunnen komen.
Beide partijen stemmen hier mee in en de zitting wordt geschorst.
Maar weer geen schikking en het vonnis staat op 20 februari.

De tweede zaak is een eegalease zaak.
De rechter begint te zeggen dat het om een eegalease zaak gaat en dat Dexia de vernietiging betwist wegens verjaring.
Het gaat om 3 contracten waarbij de vernietiging van het eerste contract op de zitting wordt ingetrokken wegens duidelijke verjaring.
De W3D is wel op tijd vernietigd en het derde contract (Korting Kado)is volgens Dexia te laat vernietigd.
De gedupeerde geeft aan niets omtrent de contracten met de eega te hebben besproken.
Wanneer kwam u op de hoogte, vraagt de rechter.
Bij de aanvraag van een nieuwe hypotheek bleek dat er een BKR notering was en toen moest de echtgenoot het wel vertellen.
Via Tros Radar kwamen zij tot de ontdekking dat het fout zat met de contracten en sindsdien was de aandelenlease affaire onderdeel van hum leven geworden.
De rechter constateert dat er vermogen is in een aandelenfonds en de gedupeerde dus eigenlijk bekend is met beleggen. De gedupeerde geeft toe toen iets te weten over beleggen, maar niet veel.
De rechter vraagt hoe de informatie over Legio Lease bij de gedupeerden is terechtgekomen.
Dat was via een folder. Er is toen eerst nog gebeld hoe dit nu precies zat en daarna is er getekend.
De rechter zegt dat het eerste contract met winst is afgesloten. Nee, zegt de gedupeerde, het grootste deel van de inleg was verloren, dus was er geen winst.
Winst is er als er meer wordt uitgekeerd als is ingelegd.
Het Korting Kado was voor 10 jaar afgesloten maar daar hoefde slechts 3 jaar van betaald te worden, zei de gedupeerde. Dat was gesuggereerd en de naam Aegon kwam vertrouwelijk genoeg over om dit te geloven.
U betaalde rente zei de rechter, nee, sprak de gedupeerde, ik betaalde termijnen en er is nooit over rente gesproken.

De cijfers.
Over de inleg, restschuld en dividend was men het eens.
Dexia gaf aan dat er in de dagvaarding niet wordt gesproken over zorgplicht of schending daarvan….
Ook is er sprake van vermogen en beleggers ervaring, vervolgde Dexia.
Dus is het schenden van de zorgplicht niet van toepassing, want deze is niet geschonden gezien het vermogen en de ervaring met beleggen, aldus Dexia.
De advocaat geeft nog aan dat de en/of rekening bedoelt was voor later, b.v. overlijden of ernstige ziekte. De gedupeerden zijn 76 en 73 jaar.
De en/of rekening zorgde er dus voor dat bij calamiteiten de partner kon beschikken over de rekening.
De eega is huisvrouw en heeft zich nog nooit met de financiën bemoeid.
De rechter geeft aan voldoende te weten en vraagt of er nog een mogelijkheid is om te schikken.
Dexia geeft aan, gezien de gegevens, dat er geen mogelijkheid is om te schikken.
Vonnis 20 februari.

In de hoorzittingen blijkt naar mijn mening steeds vaker dat de advocaten en vertegenwoordigers van Dexia een steeds betere opstelling innemen en niet meer zo vaak met argumenten komen aanzetten waarvan je zegt, nou ja, wat een onzin.
Er zit een duidelijke en zichtbare verbetering in sinds Ben Knuppe het roer heeft overgenomen van Bruneel.
Natuurlijk willen we allemaal graag al ons geld terug, maar de rechter denkt daar vaak toch iets anders over.
Ook Dexia weet dat ze niet veel zullen bereiken als ze elke keer de hakken in het zand zetten en laten dit ook steeds vaker merken tijdens de hoorzittingen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 2 feb 2008 20:26

Woensdag 30 januari was PAL weer aanwezig bij een hoorzitting.
Dit keer was het een eegalease zaak met vernietiging na 3 jaar na afsluiten.

De rechter vertelt in het kort het doel van de hoorzitting en vraagt de gedupeerden waarom er een contract is afgesloten.
De gedupeerden hadden een hypotheek en zochten een manier om deze geheel of gedeeltelijk af te lossen. Toevallig werd de echtgenoot gebeld door (het ons bekende en beruchte) Vero marketing.
Zij hadden de oplossing en vertelden in rooskleurige bewoordingen wat het allemaal zou opleveren als hij een Korting Kado contract zouden afsluiten.
Er werd wel verteld dat er iets met aandelen was, maar daar hadden de gedupeerde geen verstand van en de man aan de telefoon klonk geloofwaardig, zeker omdat Legio Lease van Aegon was en Aegon een onberispelijke naam had.
Er zijn geen brochures of folders ontvangen.
Er werd gezegd dat de maandelijkse termijnen na 3 jaar stukken lager zouden zijn en er een grote kans was dat er helemaal niet meer betaalt hoefde te worden.
Er is ook niet gezegd dat het om rente termijnen ging.
Na het eerste telefoontje is hij teruggebeld en gaf aan wel interesse te hebben en dat de papieren opgestuurd konden worden.
De man aan de telefoon zei toen dat er dus nu een overeenkomst was.
In de veronderstelling dat hij hier aan vast zat heeft hij toen getekend, zijn echtgenote wist hier niets van en heeft ook niet meegetekend.

In eerste instantie geeft Dexia aan dat er geen vernietigingsbrief in het dossier van Dexia zit.
Bij nadere bestudering wordt deze wel gevonden.
Het contract is van december 2000 en de vernietiging van september2004.
Aangezien de rekening op naam van de echtgenote staat is Dexia van mening dat de vernietiging dus te laat is ingediend en dus verjaard is.
De echtgenoot geeft aan dat hij alle financiën doet en ook een machtiging had om dit via de bankrekening van zijn vrouw te doen. Zij keek ook nooit naar bankafschriften of op de rekening.
Ook omdat de bankrekening een postbusnummer als adres had.
Een postbus van haar man.
De rechter zegt dat juridisch gezien mevrouw inzake had kunnen hebben in haar eigen rekening.

De gedupeerde geeft aan dat hij na het bekend worden van de aandelenlease problemen dit heeft verteld aan zijn vrouw en dat er daarna een briefwisseling tot stand is gebracht met Dexia.
Dexia komt nog even terug op de telefoongesprekken met Vero telemarketing.
Het valt wel op dat Dexia nu opeens wel de telefoongesprekken bewaard heeft.
Dus als het Dexia goed uitkomt hebben ze nog wel de telefoongesprekken, maar als het Dexia niet uitkomt zijn de gesprekken niet meer aanwezig.
Dit is al een paar keer opgevallen.

De cijfers en persoonlijke omstandigheden.
Dexia geeft aan dat het inkomen en de vermogenspositie ten tijde van het afsluiten van het contractniet duidelijk is.
De gedupeerde heeft een eigen zaak.
De rechter heeft dezelfde mening en vraagt om alsnog diverse aanvullende gegevens te verstrekken om een beter beeld te scheppen, zoals jaarrekeningen, balansen, belastingaangiften en het biljet van proces van de belastingdienst enz.
Ook heeft de rechter het over de 5 jaar cijfers en dat voor een contract van 10 jaar.
Deze 5 jaar gegevens hebben m.i. geen enkele zin voor dit soort contractvormen.
De gegevens voor 5 jaar (60 maanden)zijn alleen bedoeld voor de 15 en 20 jarige contracten die afgesloten waren.
Voor deze contracten was meestal een financiële berekening gemaakt voor 5 jaar en de gedupeerden voorgehouden dat de contracten na 5 jaar zouden worden beëindigd.
Dit was bij o.a. het Korting Kado niet zo, dus slaat de 5 jaar berekening m.i. nergens op.

Het contract loopt nog steeds en is het interessant om te zien hoe de rechter hier mee om gaat in het vonnis.

Gezien de tijd die nodig is om alle papieren te verzamelen, op te sturen en Dexia de gelegenheid te geven hierop te reageren, wordt vonnis bepaald op 2 april.
Zijn er nog vragen, vraagt de rechter.
Ja, zegt de gedupeerde.
Ik moet nu alle allerlei gegevens opvragen en aanleveren, maar hoe zit het met het bewijs dat Dexia moet leveren dat Dexia wel aandelen voor mij heeft gekocht ?
De rechter draait hier omheen en komt met een nogal knullig antwoord:
Het aangeboden en getekende contract is het bewijs dat de aandelen zijn gekocht.
Het is duidelijk dat deze nieuwe rechter haar draai in de aandelenlease wereld nog niet heeft gevonden gezien dit m.i. onnozele en juridisch onjuiste antwoord.

Jammer dat er nog steeds rechters zijn die zich niet volledig op de hoogte hebben gesteld van alle ins en outs in de aandelenlease affaire om een, voor een rechter noodzakelijk, gedegen en juridisch correct antwoord te geven op vragen en een juiste beslissing te nemen.
Voor gedupeerden is dit zeer belangrijk, het gaat per slot van rekening om heel veel geld, hun geld en geld wat de gedupeerden alleen terug kunnen krijgen van een rechter die weet van de hoed en de rand.
Het is te hopen dat deze rechter op tijd de hoed en de rand weet te vinden.
Dexia heeft al genoeg, vaak onherstelbare, schade aangericht.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 10 feb 2008 15:00

Afgelopen woensdag 6 februari zijn de eerste hoorzittingen geweest in de volgende reeks van de Leaseleed Spaarlease groep.
De uitspraken in de eerste 40 zaken zijn op 13 februari.
PAL was aanwezig bij 5 van de 6 zittingen afgelopen woensdag.

De eerste zaak ging over een Maximaal Rendement Effect uit 1998
De rechter vroeg de gedupeerde om in eigen woorden te vertellen hoe het gelopen was.
Eerst had de gedupeerde folders gekregen van Legio Lease, maar dat vertrouwde hij niet.
Een tijdje later werd hij gebeld door Spaar Select met de vraag of zij een eigen huis hadden en of er ook een overwaarde op zat, want dat zou zonde zijn om niet te gebruiken.
Nieuwsgierig geworden is er een afsprak gemaakt om te kijken wat SS te bieden had.
SS vertelde een mooi verhaal en vroeg wat hij te missen had.
Uiteraard was dat te weinig want nu was de kans om iets te doen en er zat geen risico aan.
Pas na de uitzendingen van Radar realiseerde de gedupeerde zich wat hij gedaan had en wat er aan de hand was.
Hij had zich SS gevraagd naar de risico’s en was er van overtuigd dat hij minimaal zijn inleg zou terugkrijgen.
Daarnaast wilde hij ook niets met aandelen, maar dat hoefde ook niet vertelde SS, dat deed bank Labouchere en daar had je helemaal geen omkijken naar.
Na de uitzending van Radar is de gedupeerde alles gaan uitzoeken en toen bleek hoe misleidend SS bezig was geweest. De overwaarde werd gebruikt voor een nieuwe lening en dat is noit de bedoeling geweest.
Het bezoek aan huis door SS kwam vertrouwend over, de bank was vertrouwd, als je die niet meer kon vertrouwen, wie kon je dan nog wel vertrouwen?
Er is ook nog gevraagd of de berekening op papier gezet kon worden.
SS heeft toen een prognose/rekenvoorbeeld gemaakt waarin alles rooskleurig werd voorgesteld.
Er werd zelfs gebruik gemaakt van de 50 % belastingschaal, terwijl SS wist dat zij daar niet aan zaten.

Dexia merkt op dat in het rekenvoorbeeld gesproken wordt van rentebetalingen per jaar, dus geen inleg of sparen.
De rechter vraagt of deze zaak afwijkt van de andere Leaseleed zaken.
Nee zegt de vertegenwoordiger van Leaseleed en ook Dexia ziet niets bijzonders.
Gelukkig de rechter wel!
De rechter is van mening dat de verhouding van het inkomen en de te betalen termijnen volledig scheef zijn en afwijkt van de gemiddelde Leaseleed zaak.
Volgens de rechter had deze zaak veel eerder moeten voorkomen en niet als zaak 42 omdat de rechter een goede beeldvorming wil hebben van de Leaseleed zaken.
De verhouding inkomen/lasten is in deze zaak extreem.
Ook stelt de rechter dat zij dit niet behoort op te merken maar de partij die hier het belang in heeft en dat de rechter slechts mag luisteren naar dat wat beide partijen inbrengen.
En dat laatste was voorbijgegaan aan de Leaseleed vertegenwoordiger van de gedupeerde.
Jammer dat de vertegenwoordiger van Leaseleed het hier heeft laten afweten maar dat dankzij de rechter deze gedupeerde nog op iets kan rekenen.

De cijfers, m.b.t. de inleg, dividend en restschuld.
De gegevens van Dexia zijn correct.
De persoonlijke omstandigheden.
De rechter heeft hier geen aanvullende vragen over en vraagt tof het klopt dat het inkomen 2300 euro is en er alleen al 1700-1800 euro aan Dexia lasten zijn.
Dat klopt zegt de gedupeerde, ik heb ook geen dertiende maand alleen een kerstpakket.

De rechter vroeg nog wel of er fiscaal voordeel was.
Ja, was het antwoord en de rechter merkte op dat dit niet goed uit de stukken bleek.
Zijn er nog vragen, vraagt de rechter.
De gedupeerde merkte op dat hij nooit had kunnen bedenken dat je voor 200 gulden in de maand zo de boot in kon gaan.
Uitspraak op 20 februari.
De zitting duurde 40 minuten.

De tweede zaak
De rechter vraagt hoe het is gegaan.
De gedupeerden waren benaderd door Spaar Select voor een financieel praatje.
Ze hadden een mooi huis en ze zouden wat moeten doen met de overwaarde, want dat was zonde.
Eigenlijk wilden zij de hypotheek juist naar beneden brengen om zo de lasten te verlagen.
Nou dat kwam dan mooi uit, want als je nu veel geld inlegde, want het was maar voor 5 jaar, dan kon je alles na 5 jaar aflossen en er een leuk spaarcentje aan over houden, b.v. om je hypotheeklasten te verlagen zoals ze zo graag zouden willen.
Zij zat in de WAO dus het leek allemaal zo mooi en kwam zo goed uit.
Zelfs de koningin heeft aandelen Kon. Olie dus dat zat wel goed.
De gedupeerden hadden zelf geen enkele ervaring met aandelen of de beurs.
De rechter vraagt of zij ook hadden gevraagd naar de risico’s.
Jazeker, en er waren geen risico’s en ze konden zelfs een extra aflossing doen op de hypotheek.
Na 3 ½ jaar was er weer contact met SS en toen kregen ze de schrik van hun leven.
Zoals het er nu voorstaat zitten jullie zwaar in de problemen en in de schulden.
Er brak toen grote paniek en stress uit en zij zagen al dat hun huis verkocht moest worden.
Nu beëindigen zou een grote boete opleveren, wat nu?
Een kennis werd gevraagd wat te doen en deze stelde voor om af te wachten.
Daarna werd toch het contract beëindigd uit angst voor nog meer schuld.
Via een nieuwe lening werd de restschuld betaald.
Tijdens het vertellen van het verhaal werden de emoties te groot, zoals al zo vaak is gebeurd bij hoorzittingen.
Het is onbegrijpelijk dat er zoveel mensen zoveel leed is aangedaan en er zoveel instanties de andere kant hebben opgekeken.

De cijfers.
De gegevens van Dexia zijn juist.
De persoonlijke omstandigheden.
De rechter heeft geen vragen.

De rechter geeft wel aan dat er financiële gegevens van de gedupeerden ontbreken, maar ze komt er wel uit.
Mensen, het gaat om jullie geld!
Zorg dat alle gegevens waar de rechter om heeft gevraagd ook aanwezig zijn.
Zo niet dan kan dit in jullie nadeel werken.
Laat niet alles over aan je advocaat of degene die er voor jullie moet staan.
Zorg dat alle gegevens bij je advocaat zijn en neem ze ook mee naar de zitting.
Al vaker is gebleken op een hoorzitting dat een advocaat onzorgvuldig is geweest en dit invloed heeft op het bedrag wat de rechter toewijst.
Nogmaals, het is jullie geld!

De rechter vraagt of er nog vragen zijn.
De gedupeerde geeft weer emotioneel aan dat zij dit graag wilt afsluiten en dat het één grote ellende is geweest.
SS stelde zelfs voor om te proberen om haar hele leven in de WAO te blijven.
Zij ervaarde dit als zeer vernederend, ze had een leuke baan en was nu in een diep gat gevallen.
Er moet een einde aan komen, eindigde ze.
Uitspraak op 20 februari.
De zitting duurde 20 minuten.

De derde zaak ging over 4 Overwaarde Effect contracten uit 2001.
De rechter vraagt hoe het gegaan is.
De gedupeerde was gebeld door Spaar select of hij belangstelling had in schaatsen
Het gesprek ging al snel naar financiële kwesties en het toesturen van het Spaar Select blad.
Spaar Select gaf aan dat de gedupeerde dom bezig was omdat hij wat spaargeld had staan.
Het staat te verpieteren, zei de financieel adviseur en hij kon goed advies geven over wat je er mee kon doen.
Een afspraak was snel gemaakt.
SS liet een staatje zien wat de mogelijkheden waren als je via een bepaalde constructie een contract afsloot. Het enige risico was dat je geen winst maakte, maar wel altijd je inleg terugkreeg.
De rechter zegt, ja maar in dit financieel plan staat duidelijk dat je de inleg kon kwijtraken, had u dit dan niet gelezen?
Ja, dat wel, maar de adviseur vertelde mij dat er geen enkel risico was en het niets zou kosten en die geloofde ik.
Er werden 4 Overwaarde Effecten afgesloten.
Dexia merkte nog op : de adviseur had gevraagd of u alles snapte en u zie ja.
In het financieel plan staat duidelijk wat het was en dat het zelfs mogelijk is om verlies te maken.
De rechter vraagt aan de gedupeerde of hij begreep wat de constructie inhield.
De gedupeerde antwoordde dat het was uitgelegd door SS zoals hij al had verteld en dus dacht ik dat ik het snapte.
Het had dit afgesloten om te sparen voor de VUT.

De cijfers.
Er was wat verwarring omdat Dexia het saldo van de beleggers rekening van de gedupeerde had verrekend met de restschuld, maar hier zelf nu ook even niet uit en vroeg om een korte schorsing om dit te verifiëren.
Na de schorsing bleek dat het bedrag inderdaad was verrekend.
Persoonlijke omstandigheden.
Geen ervaring met beleggen, verder geen vragen.
Financiële omstandigheden.
Geen vermogen en geen verdere vragen.
Dexia vraagt nog wel hoe het zit met het vermogen, want in het financieel plan staat iets over spaarbeurs en spaarrekening.
Ja dat klopt zegt de gedupeerde, want dat is gebruikt om de 4 contracten van te betalen, dus was er daarna geen vermogen meer.
De rechter vraagt of er nog vragen ziojn.
De gedupeerde benadrukt dat het voor 5 jaar was en bij het voortzetten van de contracten hij per maand 1400 euro zou moeten betalen aan maandtermijnen en dat dit in zijn situatie onmogelijk was.
Uitspraak op 20 februari.
De zitting duurde 40 minuten.

De vierde zaak
De, al wat oudere,gedupeerden hadden willen sparen voor hun oude dag en ook nog een paar Feestplan contracten voor de (minderjarige) kinderen afgesloten.
In een andere rechtszaak zijn de contracten voor de minderjarige kinderen “geregeld” met Dexia en nu gaat het over het eigen Maximaal Rendement Effect uit 1998.
De rechter vraagt hoe het gegaan was.
De adviseur van Spaar Select kwam al langer bij de gedupeerden over de vloer als financieel adviseur bij een andere instelling. Hij was dus op de hoogte van de financiële mogelijkheden van het gezin.
Nu kwam hij als SS man met een spaarplan.
Hij heeft echter geen financieel plan gemaakt.
De rechter vraagt waarom er wordt gesproken over een spaarplan, er is toch belastingvoordeel en dat is er niet bij sparen.
Ja, er is over beleggen gesproken, maar dat deed Bank Labouchere en daar zat geen risico aan volgende adviseur.

De cijfers over inleg, dividend en restschuld.
De gegevens van Dexia kloppen.
De persoonlijke omstandigheden.
De gedupeerden hadden een lage opleiding, een laag inkomen, geen vermogen en de bedoeling was een financiële reserve voor de oude dag. Ook waren de 4 kinderen nog thuis toen de contracten zijn afgesloten.
De rechter vraagt of de gedupeerden nog iets willen zeggen.
Ja, de echtgenote vertelde dat de adviseur van SS wist dat er weinig inkomen was.
Alle spaarcenten zijn nu weg en er zijn grote schulden.
Zij werd weer emotioneel bij het vertellen van dit drama wat hun was overkomen.
Wat de rechter hier van vind horen we op 20 februari als zij uitspraak doet.
De zitting duurde 15 minuten.

De vijfde zaak ging over 4 Profit Effect contracten die in 2000 en 2001 zijn afgesloten.
De rechter vraagt aan de gedupeerde hoe het gegaan is.
Hij had een blad in de bus gekregen van Spaar Select,maar hij had eigenlijk niets nodig op dat gebied.
Daarna kreeg hij een telefoontje en werd er aangedrongen om een afspraak te maken.
SS had mooie producten en positieve scenario’s, nooit negatief.
Zelfs de Consumentenbond vond het ook een goed product. (zie Noot onderaan)

De gedupeerde had nooit slechte ervaringen gehad in de financiële wereld.
De gedupeerde had vertrouwen in SS, een financieel plan is nooit gemaakt.
Daarna ging het snel.
Zoals vaak gebruikelijk werden de contracten rond etenstijd gebracht en moesten snel getekend worden want hij had haast.
Enige tijd later kwam er een brief van Bank Labouchere. Zij stopten met dit product omdat het te goed was. Nu was er nog de unieke mogelijkheid voor de trouwe klanten om nog een paar contracten af te sluiten.
De rechter gaf aan dat de gedupeerde geschreven had dat hij wist dat de inleg zou kunnen kwijtraken.
A, maar dat was niet zo bedoeld, maar hij wist wel dat het om aandelen ging.
Op vol vertrouwen was hij afgegaan op de adviseur en de Consumentenbond.

De cijfers.
Deze kwamen overeen met hetgeen beide partijen hadden aangeleverd
Persoonlijke omstandigheden.
Volgens Dexia had de gedupeerde een hoge opleiding gevolgd, HBO.
Ja, dat klopt zei de gedupeerde, maar ik ben daarna fysiotherapeut geworden en heb geen verstand van financiële zaken of beleggen.
Hij was nog van de oude stempel, altijd sparen, nooit lenen, geen verstand of kennis van beleggen of andere financiële zaken.
Dexia merkte op dat er meer vermogen was als opgegeven, gezien de belastingaangifte.
Klopt, beaamde de gedupeerde, maar dat was het geld om de contracten te betalen.
Dexia gaf ook aan dat de inkomsten van de echtgenote niet in de stukken stonden.
De rechter vond het ook vervelend dat niet alle stukken waarom gevraagd was, aanwezig waren.
Als de rechter er niet uitkwam zouden alsnog de belastinggegevens van die tijd (Biljet van proces) opgevraagd moeten worden.
Uitspraak (of tussenvonnis, als er meer gegevens nodig zijn) op 20 februari.
De zitting duurde 40 minuten


Noot.
De consumentenbond schreef in hun blad Geldgids van nov/dec 1999 het e.e.a. over aandelenlease producten.
Dit artikel is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Doc ... ldgids.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 13 maart 2008 1:27

Door de grote drukte bij PAL is het maken en plaatsen van de verslagen van de hoorzittingen vertraagd.
Al weer een aantal weken geleden, op 15 februari, was PAL aanwezig bij 5 hoorzittingen.

In de eerste zaak had de gedupeerde veel contracten, maar liefst 16 contracten afgesloten tussen 1998 en 2001.
Onbegrijpelijk dat dit soort extremen kon met medeweten van De Nederlandsche Bank!!!
Nog steeds laat De Nederlandsche Bank toe dat banken met aandelenlease contracten zich zo huichelachtig opstellen.
Nog nooit heeft De Nederlandsche Bank zich uitgelaten over die banken die honderdduizenden mensen hebben misleid en opgelicht, ondanks dat dit keer op keer bevestigd wordt door de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad.
Terug naar de hoorzitting.
De rechter vroeg waarom hij deze contracten had afgesloten.
Dit was voor het pensioengat en niet om zo maar te gokken met geld.
De gedupeerde gaf aan niet precies te weten wat het allemaal betekende, maar het was zo mooi verteld dat hij dit geloofde en zeker omdat betrouwbare banken hier achter stonden.
Pas nadat hij merkte dat er verlies was, is hij gaan informeren naar de oorzaak hiervan.
Dexia had wel in 2000, door de hoeveelheid contracten en de hoogte daarvan, aangegeven aan de gedupeerde wat de risico’s waren van al die contracten die hij wilde afsluiten.
Daarna zijn er nog meerdere contracten afgesloten omdat het tot de gedupeerde niet was doorgedrongen wat dit allemaal betekende.
De rechter vraagt waarom er geen vragen zijn gesteld maar dat er gewoon was doorgegaan met het afsluiten van contracten.
Het antwoord was omdat er op dat moment geen aanleiding voor was.

De rechter vind echter dat er toch vraagtekens zijn en dat de gedupeerde beter hadden moeten lezen.
Dexia gaf aan dat de gedupeerden meerdere keren hadden gebeld en dat Dexia zelf ook had gebeld.
Hieruit blijkt weer dat Dexia dus wel de telefoongesprekken heeft bewaard, maar alleen toegeeft als het hun uitkomt!!
De rechter vraagt wat Dexia heeft gedaan om op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de gedupeerde.
Dexia zegt dat zij om jaaropgaven heeft gevraagd, hetgeen de gedupeerde tegenspreekt.
Daarnaast zegt Dexia nooit te informeren waar het geld vandaan komt wat de gedupeerde betaalt.
Over risico’s en of een slecht resultaat wel te betalen is, is nooit gesproken of over geïnformeerd.

De cijfers en financiële gegevens.
Er is dividend uitgekeerd in de vorm van de emissie van Ahold.
Voor de rest waren partijen het met elkaar eens.
De persoonlijke omstandigheden.
Gedupeerde was magazijn medewerker en de echtgenote werkzaam bij de Wibra.
Geen ervaring met beleggen en beide waren met pensioen.+

Om nog even weer te geven dat Dexia wel zeker alle telefoongesprekken bewaard:
Dexia kwam tijdens de hoorzitting met een opgenomen telefoongesprek uit 1998 over belastingaftrek.
Als er om gevraagd wordt beweerd Dexia dat de gespreken gewist zijn , maar als het Dexia uitkomt zijn deze gesprekken opeens wel bewaard!

Dexia zegt ook nog dat het inkomen te laag is opgegeven, want uit het Biljet van proces (van de belastingdienst) zou anders blijken.
Hierdoor wil de rechter toch wel graag aanvullende gegevens om zekerheid te hebben.
De rechter vraag tof beide partijen de mogelijkheid tot schikking willen gebruiken.
De rechter geeft ook aan hoe zij denkt te vonnissen en dit de partijen mee te willen geven in hun overleg tot een schikking.
Na schorsing en lang overleg is er geen schikking.
Nogmaals geeft de rechter aan dat het vonnis niet echt ten gunste van de gedupeerden zal zijn gezien de voorbeelduitspraken.
Ruim 70 minuten duurde deze zitting

Onbegrijpelijk van deze rechter en onbegrijpelijk van Dexia dat zij geen redelijke schikking hebben aangeboden.
Beide gedupeerden zijn gepensioneerd en hebben een laag inkomen.
De contracten zijn toen afgesloten om juist dit lage inkomen te voorkomen.
Er was dus geen sprake van gokken, maar van noodzaak.
Een vonnis zoals de rechter suggereert betekent dat deze mensen hun huis moeten verkopen en maar moeten zien waar zij verder moeten leven en wonen…..
Belazerd door Dexia en nu ook nog eens door een falende rechter….
Het is te raden hoe deze mensen de rechtszaak uitkwamen en de lange tocht naar Limburg hebben moeten ondergaan.
Onmenselijk, maar daar zal deze rechter geen boodschap aan hebben.
Alleen Dexia kan hier nog iets aan doen middels een redelijke schikking.

Bij aanvang van de tweede zitting vertelde de rechter wat de bedoeling van deze zitting was en vroeg vervolgens aan de gedupeerde hoer het gegaan was.
Een collega op het werk vertelde over Spaar Select en daarna volgde een gesprek met een financieel adviseur van SS.
Deze kwam met een mooi verhaal.
Wist u wat dit betekende en inhield, vroeg de rechter. Nee, vertelde de gedupeerde, maar hij vertrouwde op de financieel adviseur en de naam van Aegon. Dat er een lening was afgesloten was niet duidelijk voor hem.
Wanneer kwam u er achter dat er iets mis was, vroeg de rechter en wat heeft u toen gedaan.
Na de uitzending van Tros Radar werd het pas duidelijk en toen is de gedupeerde lid geworden van Leaseverlies.
Maar deze deed niets en toen is een advocaat ingeschakeld.
Waarom heeft u dit gedaan vroeg de rechter.
De gedupeerde wonde nog bij de ouders thuis en wilde graag op zichzelf wonen.
SS verklaarde dat hij geen risico liep.
SS wilde dat hij 250 gulden per maand zou betalen maar dat was te veel voor de gedupeerde.
Toen stelde SS voor om dit te delen en 2 contracten voor 150 gulden per maand te nemen.
Een contract voor 5 jaar en één contract voor 20 jaar.
Complete nonsens natuurlijk, want het ging om hetzelfde contract en de gedupeerde was nu nog meer kwijt als hij al aangaf niet te kunnen missen!!
De gedupeerde had een lage opleiding en hielp mee met het laden en lossen van vrachtauto’s .
Hij is gestopt met betalen op advies van de advocaat.
De vergelijking met de cijfers van de gedupeerde en Dexia omtrent inleg, schade en dividend leveren geen verschil op.
De rechter vraagt nog wel of een gesprek over een schikking mogelijk was.
Beide partijen geven aan te willen praten en de zitting word geschorst.
Na de schorsing bleek dat een schikking niet mogelijk was.
Vonnis na 6 weken op 26 maart.
Ook in deze zaak bleek dat het niet interessant was aan wie contracten werden verkocht, als er maar contracten werden verkocht en de financiële instelling maar zo veel mogelijk winst kon krijgen ten koste van de gewone burger die vertrouwde op de eerlijkheid van de financieel adviseur.
Dit alles met de wetenschap door deze witteboordcriminelen dat de Nederlandsche Bank, de AFM en andere overheidsinstanties toch niet zouden optreden tegen dit soort misleidende verkooppraktijken.

In de derde zaak vraagt de rechter wat nu precies de vordering is.
Alle drie de contracten of alleen het laatste contract.
De advocaat gaat niet in op de hint van de rechter en blijft bij de vorderein voor alle contracten.
De eerste 2 contracten zijn met winst afgesloten en alleen de laatste, op advies na de eerste 2 afgesloten is met verlies geëindigd.
De rechter vraagt hoe het allemaal is gegaan.
Tijdens de looptijd van de eerste 2 contractenwilde hij stoppen maar dat kon niet volgens Dexia.
Dexia kwam wel met een éénmalig en uniek aanbod.
Hij kon de Winstverdubbelaar en het Jubileumplan beëindigen door het nemen van een nieuw contract.
Dit is ook gedaan, maar de gedupeerde had niet in de gaten dat dit pure onzin was.
Hij betaalde gewoon boeterente wegens eerdere aflossing, maar dit werd verrekend in het nieuwe contract, dus merkte hij dit niet.
Oftewel, als hij gewoon de contracten had beëindigd, zoals origineel de bedoeling was, dan was hij hetzelfde kwijt geweest als nu. Pure oplichting dus!!
Vernietiging op grond van vernietiging wegens het niet meetekenen is verjaard wordt door Dexia aangevoerd en door gedupeerde erkent.
Dat vernietiging ook kan betekenen dat de restschuld wordt kwijtgescholden wordt niet als argument ingebracht.
Begin 20004 geprobeerd een regeling te treffen met Dexia i.v.m. een scheiding, maar Dexia wilde hier niets van weten.
Vervolgens gaat de discussie over het nadeel.
Dexia is van mening dat er geen schade is geleden omdat de eerste 2 contacten met ‘winst” zijn afgesloten en dit verrekend dient te worden met de restschuld van het derde contract.
Dus , zegt Dexia, de grondslag van de dagvaarding klopt niet als alle drie de contracten bij de vordering door de gedupeerden zijn betrokken,want er is dan geen nadeel.

De cijfers
Beide parijen komen tot een ander bedrag over dividend, maar dat is minimaal en wordt de berekening van Dexia aangehouden.
Persoonlijke omstandigheden.
De rechter geeft aan dat de gedupeerde qua inkomen boven de 2/3 van de leasesom zit.
Er is wel beleggerservaring geeft Dexia aan, maar dat is een beleggingsfonds via internet en ook nog eens ruim na het afsluiten van de contracten. Maar ja, voor Dexia het proberen waard.
Een schikking zien de gedupeerde niet zitten en op 19 maart is de uitspraak.
De zitting duurde 70 minuten.

Bij de vierde zaak gaat het volgens de rechter om een Capital Effect en een Profit Effect .
De bedoeling van de gedupeerde was om via deze constructie van sparen na de studeren de studiefinanciering terug te betalen.
De overtuiging was dat het een spaarplan was, wel met aandelen maar hij wist niet wat dit inhield.
Het eerste contract was snel getekend, haast en met 15 minuten was alles rond.
Daarna was de financieel adviseur van Spaar Select weer geweest.
Hij had een nog betere regeling als de eerste, dus weer getekend.

De rechter merkt op dat aandelen stijgen en dalen.
Ja , zegt de gedupeerde, er is mij gezegd dat er hierdoor meer of iets minder winst zou zijn. Over verlies is nooit gesproken.
Dexia haalt teksten aan uit folders die later zijn uitgebracht.
Controleer dus goed of de folders die Dexia inbrengt ook de folders zijn die je zelf hebt gekregen, of misschien helemaal niet!!
Dexia blijft een sluwe tegenstander.
Tijdens het bespreken van de cijfers en persoonlijke omstandigheden, merkt de rechter op dat de overeenkomsten nog lopen.
Hoe moeten wij hier juridisch mee omgaan, zegt de rechter, want er is beëindiging van de contracten geëist wegens nietigheid.
Dit wordt (nog steeds) besproken binnen het E (effectenlease)-Team.
Een schikking wordt tijdens de zitting al afgewezen dus doet de rechter vonnis op 26 maart.
De zitting wordt na 40 minuten beëindigd.

De vijfde zaak ging over een Profit Effect en een W3D die via Pluspunt Hoevelaken was afgesloten.
De rechter vertelt het doel van de zitting en vraagt aan de gedupeerde hoe het is gegaan.
De gedupeerde zocht een oplossing voor zijn pensioen opbouw gezien zijn werk als freelancer.
Hij had nooit gemerkt dat het om een lening ging.
Hij had geen beleggerservaring en had zich nooit kunnen realiseren deze constructie zo zou kunnen dalen in waarde of zelfs zou kunnen eindigen in een restschuld.
In de folder van Pluspunt Hoevelaken staat ook niets over lenen : Wij beleggen voor u.
Belangrijk was ook de betrouwbaarheid van Bank Labouchere (Aegon) als professionele partij.
Leuk detail was ook dat Dexia claimde dat de gedupeerde het Dexia aanbod had getekend.
Tijdens de zitting gaf Dexia toe dat het getekende teruggestuurde NEE later ingevoerd was als Ja.
De financiële en persoonlijke gegevens kwamen overeen en een schikking was wederom niet mogelijk.
Uitspraak op 26 maart.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 13 maart 2008 23:31

Afgelopen maandag, 10 maart, was het weer druk bij de rechtbank Amsterdam met de hoorzittingen.
Een drukte die nog wel lang zal blijven bestaan, gezien het grote aantal rechtszaken bij de rechtbank Amsterdam tegen Dexia.
PAL was aanwezig bij 3 zittingen.

Het viel op dat bij alle 3 de hoorzittingen de rechter alleen geïnteresseerd was in de technische gegevens en niet in het verhaal van de gedupeerden.

De eerste zaak was een zorgplichtzaak en ging over 2 AEX Plus Effect contracten.
Eén was in de plus geëindigd en één in de min.
De tussenpersoon had geadviseerd om dit via een depot te doen met een beleggingsfonds (vergelijkbaar met het Global Aandelenfonds van Bank Labouchere).
De rechter gaat direct door naar de cijfers.
Hierover waren beide partijen het snel eens.
De advocaat van de gedupeerde verzoekt de rechter deze zaak te zien als een depotlease zaak omdat de overeenkomsten gelijk zijn.
Alleen was het nu niet Bank Labouchere, maar Insinger de Beaufort.
Mocht de rechter besluiten dit niet te doen, dan verzoekt de advocaat om hier wel rekening mee te houden in de cat. en percentage indeling.
Dexia was het hier niet mee eens.
De rechter vroeg de advocaat waarom het renteverlies bij Insinger de Beaufort doorberekent moet worden naar Dexia.
Hierover wordt kort gediscussieerd.
De gedupeerde gaf aan dat zij haar spaarrekening had leeggehaald om deze constructie te kunnen uitvoeren.

De persoonlijke omstandigheden.
De gedupeerde is alleenstaande en maatschappelijk werker.
Het inkomen wordt vergeleken met de gegevens van de loonstrookjes en het Biljet van proces van de belastingdienst. Er is geen vermogen.
Er waren verder geen vragen en de rechter gaf aan op 16 april te vonnissen.
Er is niet geïnformeerd naar de mogelijkheid van een schikking en naar het persoonlijk verhaal van de gedupeerde hoe alles was gegaan is niet gevraagd.

De tweede zitting ging over 12 overeenkomsten, waarvan er nog 2 liepen (Save Lease en Legio Feestplan) en was een zorgplicht zaak.
Het viel op dat bij alle 3 de hoorzittingen de rechter alleen geïnteresseerd was in de technische gegevens en niet in het verhaal van de gedupeerden.

De cijfers.
Er zijn een paar verschillen tussen wat Dexia en de gedupeerde hadden aangevoerd.
Deze worden besproken en opgelost.
Ook met het dividend zijn er verschillen.
Ook dit wordt besproken en opgelost.
Het valt wel op dat er erg veel tijd wordt besteed aan minimalen verschillen.
Er wordt meer als 5 minuten gesproken over een verschil van 3 euro.
Maar, zo merkt Dexia op, bij 10.000 zaken is dat wel 30.000 euro….
Dexia komt met een uitdraai en de gedupeerde moet dit weerleggen met bewijzen van bankafschriften.
Kan een gedupeerde dit niet dan wordt de uitdraai van Dexia als waar aangenomen.
Een beetje kromme beredenering want een uitdraai is geen wettelijk bewijs dat het ook betaald is.
Net als de gedupeerde zou Dexia dus ook bankafschriften moeten overleggen van de betalingen.
Bijkomend probleem voor de gedupeerde is dat hij de afschriften van 10 jaar geleden nog moet hebben bewaard.
Het opvragen bij de bank van kopieën van alle afschriften van 10 jaar geleden kost een klein kapitaal.

Bij 4 contracten is er spraken van vernietiging wegens het niet meetekenen van de partner.
Dexia stelt dat de vernietiging te laat is ingediend, dus verjaard.
De rechter kan dit niet helemaal volgen, want de vernietiging is binnen 3 jaar na tekenen contract ingediend.
De rest van de contracten valt onder zorgplicht.
De persoonlijke omstandigheden.
De gedupeerde is nu in de fut
De rechter vraagt wel om geen loonstrookjes te overleggen, maar jaaropgaven en uitdraaien van de definitieve belasting aanslag.
Daarna wordt nog even gedebatteerd over een eventueel vermogen.
De rechter weet genoeg en vraagt of er nog vragen zijn.
De gedupeerde wil nog wat vertellen.
De eerste contracten zijn met hoge winsten uitgekeerd maar direct op advies van Legio lease omgezet in nieuwe contract, de W3D en W10D. Het bedrag van de winst is voor de vooruitbetaling gebruikt.
Echter de wereld van de gedupeerde stortte in toen hij merkte dat hij alles kwijt was en met een restschuld werd opgezadeld.

Dexia zag het echter anders en wil dat de Duisenberg regeling wordt toegepast.
Dus het eindbedrag (winst) van de eerdere contracten wegstrepen tegen de verliezen van de andere contracten. Dit is natuurlijk absurd.
De gedupeerde is begonnen met een startbedrag en geëindigd met een eindafrekening in de min.
Van wat er daartussen is gebeurd heeft deze gedupeerde geen profeit van gehad.
Dexia is echter van mening dat het categorie model niet van toepassing kan zijn, als de eerder winsten worden verrekend met de latere verliezen.
Daarnaast heeft de gedupeerde, volgens Dexia, vanaf 1994 de tijd gehad om de contracten goed uit te pluizen en uit te zoeken wat de contracten precies inhielden.

De rechter geeft aan de benadering te zoeken in de verhouding inkomen/Leasesom per jaar.

Uitspraak op 16 april.

De derde zaak was een zorgplicht zaak met een Overwaarde effect uit juli 2000, afgesloten via een tussenpersoon.
De eerste 3 jaar waren vooruitbetaald, daarna begonnen de termijnbetalingen.
De cijfers.
Over de inleg zijn beide partijen het eens.
Wel is er weer een verschil met de dividend betaling.
Zorg dat je de bewijzen van alle dividend ontvangsten bij je hebt.

Persoonlijke gegevens.
Dexia probeert weer iedereen onzeker te maken door met salaris gegevens te komen van ruim na het afsluiten van het contract.
Ook komt Dexia met gegevens over vermogen wat pas na het afsluiten van het contract is ontstaan.
De gedupeerden geven aan, ondanks dat dit niet hoeft want dit was ruim na het afsluiten van het contract, dat dit is gebruikt voor de verbetering van het huis en overleggen de getekende offerte.
Dexia vraagt zich echter af of dit wel uitgevoerd is….

Dexia probeert dit wel vaker, dus wees gewaarschuwd:
Het gaat om het inkomen en vermogen ten tijde van het afsluiten van het contract en niet om de gegevens daarna!

Gelukkig reageren zowel gedupeerde en de advocaat hierop en wijzen op deze afleidingsmanoeuvre van Dexia.
De rechter weet genoeg en vraagt of er nog vragen zijn.
Ja, de gedupeerden willen graag vertellen wat hun ervaringen en frustraties zijn over de hele gang van zaken rondom het afsluiten van het contract en de gevolgen daarvan.
Door het verkopen van het ene huis en het kopen van een ander huis wilden zij graag hun zaken goed regelen.
Door de tussenpersoon zijn zij op het idee gebracht om het Overwaarde Effect af te sluiten.
Het resultaat was dat zij in grote financiële problemen kwamen omdat zij de maandelijkse lasten van honderden euro’s moesten opbrengen omdat verkoop van het contract niet kon wegens de grote restschuld die dit zou opleveren.
Het contract beëindigen, de restschuld niet betalen en een BKR registratie krijgen was geen optie.
Het resultaat is dat de gedupeerde 6 dagen in de week moet werken om de lasten te kunnen dragen.
Zelf de vakantiedagen worden niet opgenomen maar omgezet in geld om maar te kunnen betalen.
Heel frustrerend als er gevraagd wordt of er risico’s aan zaten en er gezegd wordt zonder blikken of blozen dat er geen risico’s aan dit contract zaten.

De advocaat van Dexia durfde nog te zeggen dat het een goed product was….
Deze advocaat was van Spigthoff advocaten.
Een andere advocaat van Spigthoff zei onlangs in een interview in het F.D.:

Hij erkent dat een grote groep consumenten met aandelenleaseproducten benadeeld zijn door zwakke voorlichting en ondoorzichtige kosten. 'Maar bij beleggingsverzekeringen is van een debacle geen sprake.


Dat zegt advocaat Frank 't Hart, die gespecialiseerd is in zorgplicht. Onlangs stapte hij over van SNS Reaal naar het Amsterdamse advocatenkantoor Spigthoff.


De rechter laat het over zich heen komen en besluit met te zeggen dat er op 16 april vonnis zal worden gewezen.
Het is al ruim na vijven als wij de rechtszaal verlaten. Even later eindigt in een ander zaal nog een Dexia hoorzitting.
De rechtbank maakt een verlaten indruk als wij vertrekken.
De naam Dexia zal nog lang naklinken in het gebouw van de rechtbank Amsterdam en daarna langzaam vervagen.
Dat zal echter niet gebeuren bij de vele slachtoffers die Aegon/LegioLease/Bank Labouchere/Dexia heeft gemaakt.
De littekens zullen blijven en zo ook het gevoel bij al die gedupeerden die gestreden hebben en gewonnen of verloren hebben.
Met de wetenschap dat zij er alles aan hebben gedaan en dat zij geknokt hebben tegen het onrecht wat hun en vele anderen is aangedaan.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 18 maart 2008 21:33

Maandagmiddag 17 maart was PAL aanwezig bij 2 van de 3 hoorzittingen.

De eerste zaak was een eegalease zaak met vernietiging binnen 3 jaar.
Dexia betwiste echter de vernietiging door te stellen dat er wel 2 handtekeningen onder het contract stonden.
Dat was echter niet zo, maar zorgde er wel voor dat er onnodig een uur moest worden gesproken over hoe alles was gegaan en de persoonlijke omstandigheden en natuurlijk de constatering dat er geen tweede handtekening stond.
Onderwerpen die totaal niet van belang zijn als er sprake is van vernietiging binnen 3 jaar.
Maar ja, het was Dexia weer gelukt om te vertragen en te irriteren.
De rechter gaf een duidelijke inleiding over het doel van de zitting en de inhoud.
De rechtervroeg vervolgens hoe alles was gegaan en wat het doel van de overeenkomst was.
De reden was een aanvulling op het pensioen en onvoorziene omstandigheden.
De gedupeerde was via Spaar Select (de nog steeds lachende derde die dankzij een falende overheid en AFM hun verantwoordelijkheid heeft kunnen ontlopen) benaderd en een huisbezoek door een “ervaren financieel adviseur” volgde.
Via folders, maar voornamelijk door zijn verhaal en de verklaring door de tussenpersoon dat er geen risico’s aanvast zaten was de gedupeerde overtuigd en sloot een Overwaarde Effect met depot en een Profit Effect af.
De gedupeerde wist wel dat er een constructie was maar wat dit precies inhield wist hij niet.
Via een hypotheek verhoging werd een bedrag in het Global aandelenfonds van Bank Labouchere gezet.
Dexia kwam met nog wat plaagstootjes door te vragen hoe hoog de hypotheek was en hoe hoog het overgebleven bedrag was wat op de postbank was gezet.
De rechter vroeg nog waarom hij niet alleen een contract had afgesloten, maar ook nog eens een hypotheekverhoging. Dus èn een lening bij de bank èn een lening bij Dexia!
Dat wist de gedupeerde niet want hij vertrouwde volledig op de financieel adviseur van Spaar Select.
Snapt u het nu, vroeg de rechter.
Nee, antwoordde de gedupeerde.

De rechter vroeg aan de eega of zij niets wiste van het contract en wanneer zij er achter kwam.
De eega was niet aanwezig bij het gesprek met Spaar Select.
Zij was natuurlijk wel aanwezig bij de hypotheek verstrekking, maar dacht dat het iets te maken had met meer rente krijgen.
Dexia kwam met het argument dat de eega wel getekend had, maar dit fabeltje werd al snel de wereld uit geholpen.
De rechter gaf aan hierover een beslissing te nemen, waarop de advocaat nogmaals benadrukte dat hier sprake was van het niet meetekenen door de huwelijkspartner en dat het contract binnen 3 jaar na ondertekening was vernietigd middels een vernietigingsbrief.
De vernietigingsbrief en de reactie van Dexia hierop waren als bewijs aanwezig.
Daarnaast was er ook nog de vordering van het renteverlies in depot vervolgde de advocaat.
Dus waar hebben we het eigenlijk over en waarom zo omslachtig, vroeg ik mij af!
Maar de rechter ging door en begon over de persoonlijke omstandigheden.
Eigenlijk niet interessant want het categorie model was niet van toepassing in deze zaak.

Maar ja, toen de cijfers.
Over de hoogte van de inleg en de restschuld waren beide partijen het ens, maar toen kwam het dividend.
Dexia had bij de zitting wel de gegevens maar deze waren te laat verstuurd naar de advocaat van de gedupeerde, dus werd de zitting geschorst om de gedupeerde en zijn advocaat in de gelegenheid te stellen om de cijfers van Dexia te vergelijken met de eigen cijfers.
Na de schorsing werden de aanwezige verschillen weggepoetst.
Dexia had een paar posten als uitbetaald staan, maar dit bleek verrekend te zijn met schulden.
Dankzij een goede administratie van de gedupeerden, die zij ook bij zich hadden, kon Dexia niet anders als dit weer in te trekken.
De rechter vroegof er nog vragen waren.
De advocaat van de gedupeerde gaf aan dat het een duidelijke zaak was.
De contracten waren tijdig en rechtsgeldig vernietigd, de inleg moet Dexia terugbetalen met de wettelijke rente vanaf de vernietiging.
Dexia moet ook het renteverlies uit depot vergoeden inclusief de wettelijke rente vanaf het moment van betalen.
De BKR registratie moet worden verwijderd, Dexia moet de proceskosten van de gedupeerde betalen en de eis van Dexia om de restschuld te betalen moet natuurlijk worden afgewezen.
Hè, hè, moest dat nou een uur duren?
De rechter vroeg of er nog een mogelijkheid was om tot een schikking te komen.
Die was er niet bij de gedupeerden, want Dexia had al een schikking aangeboden, maar die was te laag om serieus over na te denken.
Vonnis op 16 april.

De tweede zaak was ook een eegalease zaak, maar ook met 2 contracten die door beiden waren getekend.
De rechter begon weer het doel van de zitting te vertelen en waarover zou worden gesproken.
De rechter viel het op dat er veel contracten waren afgesloten, 11 stuks in de periode 1998-2000.
Waarom heeft u dit gedaan, vroeg de rechter.
Om meer rente te krijgen en vermogen op te bouwen voor later.
Wist u dat u aan het beleggen was? Het was de gedupeerde wel duidelijk dat er belegd werd en dat er sprake was van geleend geld.
Gezien uw opleidingsniveau moest het u toch duidelijk zijn dat aandelenniet alleen konden stijgen, maar ook konden dalen. De gedupeerde gaf aan dat hij wel wist dat aandelen konden dalen, maar niet dat je met deze constructie onder de 0 lijn kon komen en zelfs met een restschuld kon worden opgezadeld.
Wanneer wist u dat het fout ging? Na de Radar uitzending en nadat de eerste contracten met verlies eindigden.
Na de eerste contracten is de gedupeerde regelmatig gebeld om nog meer contracten af te sluiten.
Het ging toen goed, dus waarom niet?
De gedupeerde had nog wel gevraagd of het allemaal wel goed zat. Natuurlijk zat het goed (ja, voor de tussenpersoon en de bank!) voor u werd er verteld.
De rechter vroeg of de gedupeerde de folders en de andere papieren wel had gelezen.
Jawel, maar niet alles en hij was overtuigd dat het wel goed zat.

De rechter ging met vragen stellen naar de eega.
Deze verteld dat zij niets wist van de andere contracten.
Wel dat haar man haar liet tekenen op 2 eerdere contracten.
Haar man deed dit soort zaken en zij bemoeide zich hier niet mee.
Dus het contract en wat er stond had zij niet gelezen.

De rechter ging naar de persoonlijke omstandigheden.
Beiden waren goed opgeleid en er waren 2 aparte rekeningen, ieder had zijn eigen rekening en geldstromen.
Hoe doet u dan uw belastingaangifte, vroeg de rechter.
Dat deed de man voor hun beide, zijn vrouw had daar geen verstand van.
Dexia had een andere mening.
Dexia vond dat in een normaal gezin beide partners wisten wat er precies werd gedaan en dat beiden elkaar op de hoogte hielden van alle geldzaken.
De eerste contracten waren van 1998 dus wist de eega dat er aandelenlease contracten waren afgesloten, toen en later.
Ja, nou , en toen Dexia ??
Het is in de wet vastgelegd dat er 2 handtekeningen op de contracten moesten staan als er sprake is van gehuwden of geregistreerd partnerschap en zo niet dan had de niet meegetekende partner 3 jaar de tijd om het contract te vernietigen en dat is ook gebeurd.
Daarnaast was er ook sprake van aparte rekeningen.

Volgens Dexia was er sprake van ervaring met beleggen.
Het ging echter om een beleggingsfonds waar niet actief iets mee werd gedaan.
De rechtbank Amsterdam heeft al vaker aangegeven een beleggingsfonds niet als actief beleggen te zien.
Ook was er vermogen in 1997 volgens Dexia.
Ja dat klopt, dat is gebruikt voor de aandelenlease contracten…

De cijfers.
Er is tussen beide partijen en verschil in het totaal betaalde bedrag.
Er zat zelfs verschil in de uitdraaien van Dexia zelf.
Dat komt omdat er eerst geautomatiseerde uitdraaien komen en deze worden dan vlak voor de zitting handmatig nog nagekeken en eventueel gecorrigeerd en dat was in dit geval ook zo dus de geautomatiseerde gegevens die Dexia had uitgereikt aan de rechtbank en de gedupeerden klopten niet…
Het was een heel verhaal voor Dexia om de rechter en de advocaat van de gedupeerden duidelijk te maken hoe het nu precies zat, want het was dus eerst helemaal niet duidelijk bij de rechter en de advocaat van de gedupeerde hoe het zat.
Maar al met al waren beide partijen het niet eens over de bedragen over en weer.
Dexia heeft het dan makkelijk, zij komen met een uitdraai en de gedupeerden mogen vervolgens bewijzen met bankafschriften (van 10 jaar geleden) dat het niet zo is als Dexia aangeeft dat het is (volgens een uitdraai).
De rechter geeft aan dat hierover tijdens de zitting geen duidelijkheid komt en de gedupeerden zeggen niet klakkeloos aan te nemen waar Dexia mee komt.
Wij zijn er al eens eerder ingetrapt en vertrouwen Dexia niet meer.

Daarnaast is het gebruikelijk dat Dexia met een theoretische waarde berekening komt na 60 maanden.
Dit is eigenlijk alleen voor de langlopende contracten, maar Dexia had voor het gemak ook de W3D meegenomen in de berekening.
De rechter gaf aan dat dit alleen maar verwarrend was en ook niet de bedoeling.

Uiteraard was er ook weer een verschil in de dividend zoals de gedupeerden hadden berekend en zoals Dexia had berekend.
Er was een groot bedrag aan dividend verrekend met restschuld bleek tijdens de zitting.
Weer een uitdraai en de rechter vraagt of de gedupeerde de gegevens van Dexia voor juist houden.
Nee, zegt de gedupeerde, ik vertrouw Dexia niet meer en wil alles narekenen.
Dit geeft een vertraging in de uitspraak want nu moet eerst de gedupeerde alles narekenen, doorsturen naar Dexia, Dexia moet dit weer bekijken en vervolgens doorsturen naar de rechtbank.
Dus vonnis op 21 mei als alles mee zit.

Is een schikking mogelijk?
Nee, dit was al eerder aangeboden door Dexia, maar was de moeite niet waard om te overwegen.
O. ja, zijn er nog vragen.
De gedupeerden geven aan dat er vele jaren kapot waren gemaakt door Dexia.
Dat zij jaren in geldproblemen zaten dankzij misleiding en oplichting en veel te lijden hadden van de sociale en geestelijke gevolgen hiervan.
De gedupeerden hadden moeite om zich goed te houden en de haat en frustratie richting de Dexia kant was zichtbaar.
Na sluiting bleek dit op de gang toen een vriendelijk lachende Dexia advocaat en Dexia vertegenwoordiger de gedupeerden een hand wilden geven.
Daar waren de gedupeerden echter niet van gediend en gaven dit in duidelijke bewoordingen aan.
Nou, en dat vond de Dexia kant maar raar…….

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 23 apr 2008 23:40

De rechtbank Amsterdam probeert om gemiddeld 10 hoorzittingen per dag te realiseren (zoals belooft).
Dezelfde rechtbank is er ook achter dat, ondanks de verdubbeling van de “mankracht “ per februari j.l. , dit niet te realiseren is.
Meer hoorzittingen betekent ook meer uitspraken produceren en helaas kan de rechtbank dit tempo niet aan.
Het is het één of het ander maar niet beide.
Vele uitspraken worden aangehouden tot een later tijdstip.
Er liggen zelfs nog geplande uitspraken uit oktober in de vriezer!

Maar ondanks een traag verloop zijn het alleen degene die dwars liggen, niet meer betalen en de hakken in het zand zetten die nog (een gedeelte van) hun geld terug kunnen krijgen.
Degene die altijd netjes hebben betaald en een regeling hebben getroffen onder druk van Dexia zijn hun inleg kwijt en zijn afhankelijk van de genade (Duisenberg regeling) van Dexia.
Maar dat het allemaal niet makkelijk gaat moge duidelijk zijn.

Hieronder een korte impressie van een paar hoorzittingen van maandag, 21 april.

Emoties zijn belangrijk, wat is nu eigenlijk de schade die je hebt geleden, je wist toch waar je aan begon?
Het stond er toch duidelijk dat je een lening aanging met geleend geld?
Dat de tussenpersoon en de mooie paginagrote advertenties anders suggereerden is niet interessant voor Dexia.
Immers zij incasseren het geld en jij had beter moeten weten!
Hoe ga je om met deze frustraties die verder gaan als een lege portemonnee.

Dat een gedupeerde huilend op de grond ligt van ellende , frustratie, onrecht wat haar is aangedaan en in de wetenschap is dat zij gewoon is belazerd door Dexia schijnt Dexia niet te deren.
De vertegenwoordiger van Dexia kan er alleen een beetje zenuwachtig over lachen en realiseert zich niet dat de gedupeerde in alle wanhoop hem daarna probeert aan te vallen.
Hij is voor haar het toppunt en doel van alle frustratie en alle onrecht wat haar is aangedaan en het lijkt onbegrijpelijk dat deze directe aanvallen op Dexia niet vaker gebeuren…..

“gelukkig “ wordt de gedupeerde met veel moeite tegengehouden en kan de zaak na veel vertraging doorgaan.
De zaak wordt, gezien de emoties , 2 keer geschorst, maar zal deze gedupeerden recht worden gedaan ……. nee, want de gedupeerden hebben een eigen verantwoordelijkheid zonder bescherming want zo schijnen onze waarden en normen te zijn….. en de banken, waaronder Dexia, zijn de wetgever dankbaar voor deze bescherming. Dus moet er nog veel restschuld betaald worden en dat voor mensen die niets hebben.
Dexia laat zich deze keer wel van een zeer slechte kant zien, want een schikking met gesloten beurzen was meer op zijn plaats geweest.
Maar nee, Dexia doet geen water bij de wijn en stelt zich arrogant op, geen regeling, gewoon betalen.
Nu moet de rechter uitspraak doen en hopelijk zal deze rechter wel wikken en wegen en van de Nee van Dexia een gelijk spel maken.

Dus dan maar het hoofd laten hangen en mopperend op alles en iedereen dan maar betalen?
NEE!
Zomaar alles accepteren en niet terugknokken zorgt ervoor dat je altijd de verliezer bent.
Juist samen de rug rechten en terugvechten heeft ons gebracht tot de situatie van nu waarbij veel gedupeerden hun geld geheel of gedeeltelijk terug hebben gekregen of nog terugkrijgen.
Deze mensen hebben teruggeknokt en daar heb ik respect voor.
Dankzij dit soort mensen hebben wij een betere onderhandelingspositie in onze strijd tegen Dexia en laten wij zien dat wij niet alles accepteren en tot het laatst blijven vechten voor onze zaak en overtuiging!

Na dit lang en erg emotioneel intro, terug naar de hoorzittingen van vandaag.

De eerste zaak.
De rechter legt uit wat de bedoeling van de zitting is en dat zij nog aanvullende vragen heeft en dat er aan het einde ook nog de mogelijk is om een schikking te bespreken als beide partijen dit willen.
De gedupeerde had een Capital Effect (jan 2000) en een Profit effect contract (dec 2000) afgesloten.
Hoe is het allemaal gegaan, vraagt de rechter.
Via Spaar Select telefonisch benaderd en daarna volgde een bezoek aan huis.
Er is een klapper met grafieken laten zien en geen info achtergelaten.
Gezien de leeftijd en een beperkt pensioen was dit (volgens SS) een unieke kans om eventueel eerder te stoppen met werken c.q. een beter pensioen te krijgen.
Maar Dexia had een andere visie.
In 1998 waren er 3 contracten afgesloten die winst hadden opgeleverd.
Dus wisten deze mensen waar ze aan begonnen en hadden zij beleggers ervaring en dat er geen info was achtergelaten werd ook betwist.
Er was met SS afgesproken dat er wel brochures zouden worden verstrekt en aanvullende informatie zou worden ingewonnen over de financiële draagkracht .

Volgens de gedupeerden lag het toch iets anders.
Toen de contracten afliepen werd er geadviseerd om dit om te zetten naar een nieuw contract.
Dus de data van jan en dec 2000 waren geen toeval, het was de datum dat de andere contracten afliepen. Ook bij deze contracten was herhaald dat het om de oudedagsvoorziening ging.
Bij deze laatste 2 contracten had de echtgenote niet meegetekend en wist er ook niets van.
De rechter vraagt of zij bij aanvang bij anderen meer informatie hadden ingewonnen.
Nee, want er was vertrouwen in de tussenpersoon, de financieel adviseur dus.

In febr 2003 is het tweede contract vernietigd, waarom niet het eerste contract, vraagt de rechter.
De echtgenote gaf aan dat zij toen alleen op de hoogte kwam dat het tweede contract was afgesloten en van het eerste contract wist ze toen van niets.
De rechter gaf aan dat er van de en/of rekening bedragen werden afgeschreven, wist de echtgenote dit dan niet?
Zij dacht dat het voor een pensioenvoorziening was.
Dexia geeft aan dat er sprake is van verjaring van de vernietiging voor het eerste contract door de en/of rekening.

De cijfers.
Door de wisseling van het advocatenkantoor van Dexia zijn er sommige stukken niet aangekomen en liggen dus bij het verkeerde kantoor.
Deze klacht is al vaker gehoord en dat tussen de grote kantoren Nauta Duthil en Spigthoff, slordig.
Maar ook de advocaat van de gedupeerde is slordig.
De cijfers die Dexia heeft aangedragen over de inleg, restschuld en dividend zijn nog niet met de gedupeerde besproken en moeten ter plekke worden bekeken.
Daarnaast was er geen overzicht van het inkomen van de echtgenote en een verkeerde jaaropgave van de man.
Over het vermogen merkt Dexia op dat er toen een spaarloonregeling was en er dus een spaartegoed, dus vermogen, was.
De gedupeerde gaf aan dat dit werd gebruikt voor een lijfrente regeling en dit dus geen vermogen was.
De rechter geeft aan dat en biljet van proces(overzicht gegevens belasting aanslag) wel zo handig is omdat hier alle financiële gegevens in staan.
Dus moet dit alsnog worden opgevraagd omdat de rechter anders geen goede beslissing kan nemen.
De rechter vraagt of er nog vragen zijn.
De echtgenote geeft aan kwaad en teleurgesteld te zijn over de belofte dat het een goede pensioenvoorziening was en het in plaats daarvan, nog erger als gokken was.
De rechter vraagt of er een mogelijk is om er samen uit te komen d.m.v. een schikking.
Dexia wil wel maar de advocaat van de gedupeerde geeft aan dit niet te willen (zonder overleg met de gedupeerde!).
De rechter geeft aan nog geen vonnis te kunnen wijzen omdat eerst de belastinggegevens moeten worden opgestuurd, waarna Dexia nog de gelegenheid krijgt om te reageren.

Ik blijf er op hameren, zorg dat de advocaat alle gegevens heeft die de rechtbank nodig heeft en controleer vóór de hoorzittingen of de cijfers overeen komen met de door Dexia aangeleverde gegevens.
Nu is er een maandenlange vertraging die niet nodig was geweest.

De tweede zaak.
De rechter vertelt wat de bedoeling van de zitting is zoals het stellen van aanvullende vragen, het vergelijken van gegevens en cijfers en daarnaast ook bekijken of beide partijen nog tot een schikking willen komen.
Er zijn 4 contracten afgesloten,2 x W3D, een Legio Bespaarplan en een Profit effect.
De rechter vraagt hoe het gegaan is en waarom.
De bedoeling was om eerder te stoppen met werken en via een advertentie zagen zij iets wat hun wel aanstond. Er is informatie opgevraagd en daarna gebeld en wat vragen gesteld.
Er is nooit verteld dat er verlies geleden kon worden en er is nooit gevraagd naar inkomen of de financiële positie.
De W3D stond na 3 jaar op verlies en is op aanraden van Dexia verlengd.

De cijfers.
Over het inkomen en vermogen.
Er is wel een definitieve aanslag maar dat geeft geen helder overzicht.
De advocaat geeft aan dat het soms moeilijk is om en biljet van proces te verkrijgen bij de belastingdienst.
Dexia geeft aan hierdoor geen goed beeld te kunnen vormen van de financiële positie (hadden ze dat maar gedaan vóór het afsluiten van de contracten!).
De rechter geeft aan dat het overduidelijk is dat de gedupeerden in cat 2 terechtkomen en een belastinggegevens niet nodig zijn.
Zijn er nog vragen? De gedupeerde geeft aan dat dit alles aan hun vreet en hem een hartinfarct en een hardstilstand heeft opgeleverd .
Is er een bereidheid om te praten over een schikking? Nee.
Vonnis op 28 mei.

De derde zaak.

De rechter legt de bedoeling van de zitting uit en vraagt hoe alles zo gekomen is.
De gedupeerde is gebeld maar gaf aan niet geïnteresseerd te zijn.
Toch werd er informatie toegestuurd en is er weer gebeld om het toch maar te doen.
De gedupeerde gaf aan geen financiële verplichtingen te willen aangaan, maar toen de studie van de kinderen ter sprake kwam, heeft hij het toch maar gedaan.
De echtgenote gaf aan hier niets van te hebben geweten.
De rechter begint over de en/of rekening.
De man zegt dat hij alle financiën doet en beslist.
Pas bij een hypotheekverhoging bleek dat zij een BKR registratie hadden en toen werd haar verteld dat hij een contract had afgesloten.
Dexia weet te vertellen dat er ook een beleggers (spaar) rekening bij Aegon was afgesloten en wel op haar naam dus deed ze wel iets met de financiën en eigenlijk ook iets met beleggen…

De rechter vraagt Dexia of er informatie was gewonnen, nee.
De rechter vraagt of er naar de financiële draagkracht was gekeken, nee.
De cijfers geven geen problemen.
De rechter geeft aan dat de gedupeerden in cat 3 terecht zouden komen gezien de lage leasesom en dat er eigenlijk niet goed beargumenteerd is dat de vernietiging tijdig is ingeroepen.

Er is geen ruimte voor een schikking waardoor er vonnis zal worden gewezen op 4 juni.

Tussendoor is er nog gesproken met andere gedupeerden die ook een zitting hadden, maar helaas is het niet mogelijk om overal bij aanwezig te zijn en wordt het tijd om, samen met nog een “paar” andere weggebruikers, de file in te gaan.

Wacht jou ook een hoorzitting en wil je dit graag een keer van te voren meemaken, laat het weten via info@platformaandelenlease.nl
Velen hebben hier al profijt van gehad en konden zich hierdoor goed voorbereiden.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Janny » do 24 apr 2008 9:30

Goede morgen Piet,

Ik heb bovenstaande relaas over de hoorzittingen(en vele andere) doorgelezen. Steeds weer hetzelfde refrein:
-Niet om contract gevraagd
-geen risico analyse
-halve waarheden verteld over het product, dus een hele leugen
-vrouw vaak ondeskundig met verzekerings problematiek
-vrouw doet niet de boekhouding waardoor geen financieele betrokkenheid
-op aandringen van Dexia wordt er zonder verdere uitleg verlengd
-men heeft tot op de dag van vandaag niet in de gaten welk wanprocuct er is verkocht
-men is zich totaal niet bewust van de eigen verantwoordelijk van de financiele verplichtingen voor een verzekerings product.
-alleen de mooie en hoge bedragen die genoemd worden ziet men
-Er wordt niet doorgevraagd naar de kern van de producten.
-door die ondeskundigheid is men een willig prooi .

Echter.
Niet alle tussenpersonen zijn uit datzelfde waaiboomhout gesneden. Dat moet ook gezegd worden. Vaak wordt een tussenpersoon die geen rooskleurig verhaal ophangd over persoonlijke mogelijkheden de deur uitgewerkt, en men gaat vervolgens met een loslopend en toevallig langskomend onbekend persoon in zee.

Moraal van dit verhaal.
Mensen moeten wakker worden en doorvragen wat ze niet begrijpen en zonodig een second opinium doen.
En! dit is heel belangrijk!!!!!!!! laat op papier zetten wat is besproken met naam en toenaam en datum.En beslis niet a la minuut, maar laat de persoon terugkomen, waardoor u onderwijl alles nog eens kunt nalezen en eventueel daarna vragen kunt stellen die in de tussentijd bij u opkomen.Dus beslis niet direct.!!!!! Dit is heel, heel belangrijk.
Waarom dit nu geschreven? omdat er nog steeds dit soort foute boel wordt verkocht aan onwetenden cq ondeskundigen. Die wel voor hun eigen portemonee verantwoordelijk zijn.
Janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Piet » do 24 apr 2008 23:17

Op woensdag 23 april was PAL aanwezig bij een drietal zittingen.
De eerste zaak liep via een DAS rechtsbijstandsverzekering.

De rechter gaf aanvullende info over de zitting en de bedoeling daarvan waardoor zij een goede beslissing kon nemen.
Zij was wel verbaasd dat deze zaak nog voorkwam omdat het een depotlease zaak was.
De gedupeerde had 4 Allround Effect contracten afgesloten d. m. v. een hypotheekverhoging en had na beëindiging de restschuld betaald ook via een hypotheek verhoging.
Zij was telefonisch benaderd door Spaar Select en in het gesprek bleek dat zij geen redelijke pensioen voorziening had.
Er is door de financieel adviseur van Spaar Select een mooi verhaal verteld en ook haar kritische vragen werden heel optimistisch beantwoord.
Heeft u ook om een second opinion gevraagd, vraagt de rechter.
Ja, aan een goede vriend en die had ook een contract afgesloten.

Na een paar afschrijvingen merkte zij dat haar depot heel snel aan het dalen was en vroeg aan SS wat er aan de hand was. SS vertelde dat zij niet meer kon stoppen omdat er dan een grote boete betaald moest worden.
De gedupeerde dacht een goede regeling te hebben getroffen voor haar pensioenvoorziening en had alle vertrouwen in een gerenommeerde bank /als Bank Labouchere.
De rechter vraagt wat Dexia voor informatie heeft ingewonnen, alleen de BKR toets, meer niet.
Ook vraagt de rechter waarom er niet meer informatie is ingewonnen en niet is gekeken of een eventueel verlies wel kon worden gedragen , in deze zaak ging het om erg veel geld.
Dexia kan alleen terugverwijzen naar Spaar Select maar dat komt niet echt goed over.
De bank is verantwoordelijk en niet een of andere tussenpersoon.

De cijfers.
De betaalde termijnen en de depot bedragen geeft een verschil tussen Dexia en de gedupeerde.
Ook hier blijkt dat de advocaat van de gedupeerde de zaak niet goed had voorbereid.
Ter plekke moest nog van alles worden vergeleken en de cijfers van Dexia moesten worden overgenomen omdat er geen bewijs was dat het anders was.
Zorg er voor dat je advocaat alle gegevens heeft die hij nodig heeft en waarom de rechtbank gevraagd heeft en neem zelf zoveel mogelijk bewijzen mee zodat je niet tijdens de zitting verrast wordt met andere cijfers die je vervolgens niet kan weerleggen waardoor de gegevens van Dexia voor juist worden aangenomen.

De rechter vraagt tof er nog vragen zijn.
De gedupeerde geeft aan dat zij zich vreselijk voelt opgelicht en ten goede trouw was ingestapt ter verbetering van haar gebrekkige pensioen voorziening.

Is er nog ruimte om te praten over een schikking? Ja zeggen beide partijen en de zitting wordt geschorst.
Na de schorsing blijkt dat er een schikking was bereikt en de rechtszaak kon worden beëindigd.

De tweede en derde zitting.
En toen ging het fout.
De gedupeerden, twee gezinnen in twee zaken, en hun advocaat kwamen niet opdagen….
De advocaat had aangegeven dat hij verwachte dat Dexia met een schikking zou komen n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad en dat Dexia middels een brief had aangegeven dat de procedures hierdoor zouden worden geschorst, dus ging hij er van uit dat de zitting niet zou doorgaan.
De rechtbank had echter al laten weten dat de zitting wel zou doorgaan, want Dexia maakt niet uit of een zitting wel of niet doorgaat, maar de rechtbank.

Helaas bleek de advocaat eigenwijs en bleef weg en dus ook de gedupeerden.
De rechter was hier erg boos over en gaf aan niets anders te kunnen doen als te vonnissen met de gegevens die zij had.
Hier was sprake van vernietiging na 3 jaar en door het ontbreken van enige onderbouwing van de vernietiging ná 3 jaar zal de rechter de vernietiging m.i. afwijzen en wordt de vordering van de gedupeerden waarschijnlijk afgewezen.
Het zal je advocaat maar wezen…..
Ik heb ’s middags contact opgenomen met de advocaat en e.e.a. gezegd over de zittingen gevraagd naar zijn beweegredenen.
Het bleek ook dat er ALLEEN werd geprocedeerd op basis van vernietiging door de niet meegetekende partner (echtgenotes) en niet ook op basis van het schenden van de zorgplicht m.b.t. de echtgenoten.
Daar zijn deze mensen mooi klaar mee, als de vordering wordt afgewezen, en daar lijkt het sterk op, dan zullen de echtgenoten een nieuwe rechtszaak moeten beginnen op basis van het categorie model.
Dit had voorkomen kunnen worden als de advocaat de echtgenoten had gevoegd in de zaak.
En weer blijkt dat het belangrijk is om een goede advocaat te hebben.
In dit geval extra kosten voor de gedupeerden en extra inkomsten voor de tevreden advocaat…..

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Strijder » vr 25 apr 2008 17:07

Mensen moeten wakker worden en doorvragen wat ze niet begrijpen en zonodig een second opinium doen.


Dag Janny,

Ik wil even reageren op jouw posting: Om te beginnen wil ik eerst zeggen dat hetgeen jij aanhaald wel een kern van waarheid inzit maar toch wil ik naar aanleiding van die quote, jou op attenderen dat hetgeen jij doet precies hetzelfde is als wat die vogel uit Arnhem gedaan heeft, namelijk oordelen over iets waar je totaal geen weet van hebt.
Weet je Janny, na de berichten uitwisseling wat wij gehad hebben toen ik nog als Monument Valley kwam en nu dus als Strijder, heb ik geconstateerd dat jij wel een geschikt persoon bent, dus ik val je beslist niet aan, maar oordelen over iets terwijl je de situatie niet kent, dat is een minpunt.
Weet je, je mag het gerust weten dat ik ongelooflijk de pest in heb over de uitspraak van de vogel uit Arnhem terwijl die vogel de hele situatie niet kent, mensen moeten eens leren om zich te disantiëren van dergelijke uitspraken, pas oordelen als je de situatie kent.
Natuurlijk heb je wel gelijk dat er figuren zijn die onder normale omstandigheden wisten wat zij deden en alles maar klakkeloos aannamen waardoor zij met gebakken lucht zitten.
Maar lang niet iedereen is zo, als ik jouw posting zo lees dan maak je iedereen voor dom uit.
De Rechtbank zelf snap ik ook niet, wat willen ze eigenlijk met die hoorzittingen bereiken.? De Hooge Raad heeft op 28 maart 2008 bepaald dat aandelenlease en effectenlease huurkoop is en onder WCk valt waarbij de handtekening van de partner vereist is, dus hou op met die onzinnige hoorzittingen Amsterdam.
Die HR-uitspraak staat er en daar is niets meer aan te doen.
Ik krijg eerlijk gezegd de indruk dat Amsterdam de uitspraak van de HR wilt ondermijnen om zo de HR te beweegredenen om die huurkoop-uitspraak terug te draaien.
Wat die Gerechtshof in Amsterdam doet is geld over de balk gooien.
Zo Janny misschien ben je het er niet mee eens, maar ik heb wel gelijk.
Groetjes van de Strijder
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Janny » vr 25 apr 2008 19:57

Strijder,
Maar lang niet iedereen is zo, als ik jouw posting zo lees dan maak je iedereen voor dom uit.

Dank voor je posting. Wat ik heb geschreven is vanuit een situatie en met de kennis die ik heb van bepaalde zaken, en waarin ik over dingen schrijf die ik vaak tegenkwam.
Dat ik iedereen voor dom zou willen houden is een misvatting. Als je het zo wilt lezen, ga je gang. Ik kan het nu niet verduidelijken.
Het was als een waarschuwing geschreven, Omdat ikzelf de boot ben ingegaan door onbedachtzaamheid/onoplettendheid/mijn eigen stommiteit wat je absoluut niet mag interpreteren als zou iedereen dat zijn die een contract heeft afgesloten,Ik reken het mezelf namelijk wel aan als oerstom. Misschien dat ik vanuit die optie zo reageerde.
Wat je verder over Amsterdam schrijft en over de vogel die gehuisvest is in Arnhem is mij volledig onduidelijk.
Iedereen leest de zaken met zijn eigen ogen en hart. Schrijf een stuk, en twee mensen vertellen twee totaal verschillende verhalen.
Bovendien had "ik" helemaal niets gequot, dus ontgaat me hetgeen waarop je doelt.
alleen de mooie en hoge bedragen die genoemd worden ziet men
-Er wordt niet doorgevraagd naar de kern van de producten.

En als je je stoort aan bovenstaande quote , dan ben je dus ergens door geraakt.
Strijder, Je weet alleen dat ik een vrouw ben, verder weet je van mij persoonlijk weinig tot niets, ik uit deze waarschuwingen omdat het me begroot dat er zoveel mensen de mist ingaan door goedgelovigheid. Ik neem het je niet kwalijk, iemand de oren wassen kan geen kwaad. Dan luisteren ze later beter. :oops:
Strijder ik was verbaast over wat je schreef en heb getracht het te begrijpen. ergens heb ik je dus geraakt met mijn woorden. Sorry, ik wilde niemand kwetsen, dat is niet mijn aard. Maar mijn kop in het zand steken evenmin.
Groetjes janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Strijder » vr 25 apr 2008 22:14

Janny,

Je had wel geen quite geplaatst maar ik om te verduidelijken waar het mij omgaat.
Kijk als jij een kennis bedoeld dan had je dat beter moeten verwoorden, maar zoals het ernu staat kwam het hierop neer dat jij iedereen bedoelde, althans zo kwam het wel bij mij over.
Natuurlijk heb je mij geraakt, ook al weet ik dat het onbedoeld is, maar het is logisch dat men zich geraakt voelt als dergelijke postings geplaatst worden.
Tegen vrouwen ben ik altijd heel lief hoor janny, ook al begrijp ik ze niet en ze ook nooit zal leren begrijpen, dus wees niet bezorgd, :) van mij zul je geen kwaad woord horen, maar daarom mag ik wel iets zeggen tegen je of welke vrouw dan ook, als ik het er niet mee eens ben.
Kijk Janny jij begrijpt niet wat ik bedoel met vogel uit Arnhem; ik kan toch geen namen noemen, laat ik zeggen: Eikelenburg uit Arnhem die de gerechtelijke uitspraak gedaan heeft op 1 april 2008.
Het was als een waarschuwing geschreven, Omdat ikzelf de boot ben ingegaan door onbedachtzaamheid/onoplettendheid/mijn eigen stommiteit

Die zei feitelijk precies hetzelfde als jij; lees de uitspraak nog maar eens door; subject schuld, welke geplaatst geworden is op dit forum.
Als jij dit dan doorleest dan zie je dat er feitelijk precies hetzelfde staat als hetgeen jij aanhaalde.
Ik vind niet dat jij je zelf voor dom uit moet maken, ik vind jou absoluut niet dom, kijk Janny je bent door dat schorremorie erin geluisd, ze kwamen geheel overtuigend bij je over, sommige mensen zijn zo overtuigend dat je erin stinkt als het ware waardoor je niet verder informeert.
Kijk Janny als jij je eigen dom vind, dan ben ik dat ook, oh ja onder normale omstandigheden zou ik vreselijk dom zijn en naïef, maar voor mij zijn er verzachtende omstandigheden, wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik vind niet dat jij zulke dingen moet zeggen.
Janny als het door mijn opmerking komt dat jij je opmerking plaatste welke ik gequoted hebt, mijn welgemeende excuses dan.
Natuurlijk mijn bericht hiervoor aan jou komt niet echt lekker over, sorry maar ook ik heb mijn minkanten.
Weet je, die soap wat al zeer geruime tijd gaande is bespeeld de gemoederen van velen en ja soms ook al wil je het niet, raak je een gevoelige snaar.
Maar totslot wil ik nogmaals benadrukken dat het mij spijt dat ik mijn bericht hiervoor aan jou postte waarbij jij de indruk kreeg dat ik je op je nummer wilde zetten, SORRY!
Weet je Janny wij hoeven niet met elkaar eens te zijn, maar eris een ding waar ik wel gelijk in heb en dat is, dat er figuren op aarde rondlopen die denken dat zij de wijsheid in pacht hebben en meteen met een oordeel klaar staan over een ander, daarom zeg ik nu in het algemeen, mensen moeten zich disantiëren van dergelijke uitspraken waar men totaal geen weet van heeft, eerst analyseren dan pas oordelen.
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Janny » vr 25 apr 2008 23:05

Kijk als jij een kennis bedoeld dan had je dat beter moeten verwoorden
Wat ik heb geschreven is vanuit een situatie en met de kennis die ik heb van bepaalde zaken,

Strijder.
Het woord kennis werd gebruik in de zin van: wetenschap hebben van.
Bekijk beide quote's dan zie je dat ik niet een kennis, maar de kennis van bepaalde zaken memoreerde.
Verder heb ik niet het gevoel dat ik op m'n nummer ben gezet. Hard discusieren is niet verkeerd en op z'n tijd leerzaam, beledigen is iets anders.
En, die aankoop blijft hoe je ook wilt bekijken voor mij 1 van de stomste handelingen die ik gedaan heb. Als het afgewerkt is zal ik misschien dingen verduidelijken. Nog even een paar maanden wachten.
Ik zal die zaak op een later tijdstip doorlezen.
Prettig weekend en hou je taai.
Janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Strijder » za 26 apr 2008 12:47

Het woord kennis werd gebruik in de zin van: wetenschap hebben van.
Oke, soms heb ik mijn dayoff, dus sorry dat ik het verkeerd geïntepreteerd heb.
Uiteraard beledigen is heel iets anders, dat is iets wat ik nooit zal doen onder normale omstandigheden.
Wat domheid betreft: Jij mag dat wel vinden, doch deze oude knar denkt er anders over.
Maar goed, als jij er zo overdenkt dan wil ik je niet tegenspreken, immers ik ken je niet persoonlijk, dus ja wat moet ik er verder opzeggen.?
Het komt allemaal wel goed dankzij de HR, maar het had natuurlijk ook anders kunnen zijn.
Als wij Piet Koremans met zijn platform aandelenlease niet hadden gehad, hoe was het dan allemaal verlopen.? Ik denk minder gunstig.
Oke Janny, ik hou er overop, ook ik wens jou een prettig weekend toe en uiteraard zeg ik tegen jou hetzelfde als wat jij tegen mij zei, hou je taai.
Totslot wil ik nogeen ding in het algemeen zeggen voor degene die nog aan het procederen zijn, komop mensen laat zien wat je waard bent en ga ervoor, laat je niet gek maken door gerechtelijke dwalingen en Dexia.
Door wilskracht en vechtlust zijn wij sterk, we kunnen ze aan.
Succes allen!
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron