Hoorzittingen rechtbank Amsterdam

Berichtdoor Janny » ma 28 apr 2008 9:57

Strijder,
Ik heb zitten zoeken naar de zaak waarnaar je verwees, maar kon door de vele bomen die ene niet vinden. Ik had te weinig aanknopingspunten.
Groetjes Janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Piet » ma 28 apr 2008 11:04

Ik wil nog even terugkomen op mijn vorige posting omtrent de advocaat die in twee zaken niet kwam opdagen en verwees naar de Brief van Dexia waarin zou staan dat er geen zitting zou worden gehouden en Dexia met een voorstel zou komen.

Hieronder de brief die Dexia aan alle advocaten heeft gestuurd:

DEXIA
Bank
Nederland


Postbus 808. 1000 AV Amsterdam
Telefoon 0900 339 42 22 (€ 0,15 p.m.)
www. dexialease.nl

Amsterdam, 4 april 2008

Betreft: beleid Dexia na arrest Hoge Raad van 28 maart 2008


Geachte heer, mevrouw,

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Hoge Raad op 28 maart 2008 een arrest gewezen in de effectenleaseproblematiek (HR 28 maart 2008, C07/155HR, LJN: BC2837). Dit arrest, waarin uitspraak is gedaan in een zogenoemde 'eega-zaak', is van belang voor een aantal cliënten van Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) en hun echtgenoten/geregistreerd partners. In deze brief met bijlagen informeren wij u in hoofdlijnen over het beleid dat wij naar aanleiding van dit arrest voeren.

Nu de hoogste rechter in deze eega-zaak heeft geoordeeld dat voor het aangaan van effecten lease-overeenkomsten toestemming van de andere echtgenoot is vereist, zal Dexia dit arrest ook voor die cliënten laten gelden die voldoen aan de aan dit arrest ten grondslag liggende voorwaarden. Waarschijnlijk behoren een of meer cliënten namens wie u optreedt tot de groep aan wie een voorstel tot afwikkeling in de lijn van het arrest van de Hoge Raad wordt gedaan. Het is dus niet nodig om op dit punt tegen Dexia te gaan procederen, althans verder te procederen.

Wij maken onderscheid tussen twee groepen, namelijk diegenen die niet in procedure zijn tegen Dexia en diegenen die reeds partij zijn in een procedure.

Niet in procedure

De cliënten van Dexia voor wie het arrest van de Hoge Raad van belang is, maar die nog in de correspondentiefase met Dexia verkeren, informeren wij vandaag persoonlijk over de gevolgen van dit arrest. Wij zenden een brief rechtstreeks naar deze groep cliënten, omdat velen van hen in deze fase (nog) geen advocaat of gemachtigde hebben. De desbetreffende cliënten zullen vervolgens in mei 2008 een voorstel tot terugbetaling van Dexia ontvangen.

Voor uw informatie zenden wij u een kopie van deze brieven (in twee variaties: wel of geen uittreksel GBA), zodat u reeds op de hoogte bent van de inhoud daarvan. In deze brieven vindt u onder meer een opsomming van de voorwaarden waaraan door de contractant en zijn/haar echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner dient te worden voldaan om voor een voorstel tot terugbetaling in aanmerking te komen.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u in met het arrest vergelijkbare gevallen geen dagvaarding tegen Dexia uit te brengen, maar een voorstel van onze zijde af te wachten.

Reeds in procedure

Thans zijn verschillende zaken aanhangig waarin (onder meer) eega-kwesties aan de orde zijn. In die procedures waarin is voldaan aan dezelfde voorwaarden die ten grondslag liggen aan het arrest van de Hoge Raad, zullen wij de gerechten verzoeken in deze zaken uitstel te verlenen voor een periode van minimaal acht weken. In die periode kunnen wij dan de zaak buiten rechte afdoen. Van de Rechtbank Amsterdam hebben wij inmiddels de bevestiging ontvangen dat een dergelijk verzoek zal worden gehonoreerd.

In de komende periode zullen wij een voorstel doen aan (de advocaten van) de desbetreffende cliënten om afdoening buiten rechte te treffen. Afdoening buiten rechte kan alle betrokkenen kosten besparen. Wij verzoeken u dan ook een voorstel van onze zijde aan uw cliënt(en) af te wachten en, indien nodig, in te stemmen met een verzoek tot uitstel voor het verrichten van proceshandelingen.

Wilt u meer informatie of overleg?

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of met ons willen overleggen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met [X]
Wij gaan ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

B.F.M. Knüppe
Voorzitter Raad van Bestuur
Dexia Bank Nederland N.V.

S.M.A. Depaepe
Lid Raad van Bestuur
Dexia Bank Nederland N.V.

Bijlagen: voorbeeldbrieven met briefnummers 47801 resp. 47901


Er staat duidelijk:

zal Dexia dit arrest ook voor die cliënten laten gelden die voldoen aan de aan dit arrest ten grondslag liggende voorwaarden.

en
In die procedures waarin is voldaan aan dezelfde voorwaarden die ten grondslag liggen aan het arrest van de Hoge Raad,


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 7 mei 2008 20:18

De hoorzittingen in Amsterdam gaan onverminderd door, 5 dagen in de week.
De ene zitting duurt 15 minuten, een andere kan wel tot 1 ½ uur uitlopen.
De inhoud van de zittingen is bijna altijd hetzelfde, hoe lang het duurt is afhankelijk van het feit of de overlegde gegevens van de gedupeerde en Dexia overeenkomen en of de gedupeerde alle gevraagde gegevens heeft overlegd.

Zo ook op maandagmiddag 28 april, waar PAL bij 3 zittingen aanwezig was.
Zoals bij elke zitting vertelt de rechter de bedoeling van de zitting en vraagt de gedupeerde waarom zij een contract was aangegaan.
Het ging om een Profit Effect en zij was vaak gebeld door Spaar Select voor een gesprek aan huis en na een aantal telefoontjes was zij bezweken en maakte een afspraak.
De adviseur kwam er snel achter dat zij een wao uitkering had en geen goede pensioen voorziening en had voor haar de oplossing om wel een mooie aanvulling te krijgen.
Hij probeerde een zo hoog mogelijk maandbedrag af te spreken, want de rente bij de bank was laag en dit was een unieke aanbieding….
De rechter vroeg wanneer het duidelijk werd dat het toch niet zo’n geweldig product was.
Dat was na TV programma’s en kranten.
Zij heeft toen het contract tussentijds beëindigd.
Zij het geen verstand van aandelen of dat soort dingen.
De cijfers.
Over het inkomen/vermogen waren er geen vragen.
Over de bedragen m.b.t. de inleg, restschuld en dividend waren ook geen vragen.
De gedupeerde had gen behoefte aan een chikking.
Zij komt zo te zien in categorie 1 en Dexia is niet zo scheutig met goede schikkingen in het categorie model.
Vonnis 11 juni.

De volgende zitting ging over een viertal contracten die in april 1998 waren afgesloten en waarbij de partner niet had meegetekend.
Dexia stelde dat de vernietiging te laat was ingediend, dus verjaard.
Het eerste jaar waren de bedragen van een aparte rekening afgeschreven en daarna van een en/of rekening.
De contracten waren via LegioLease afgesloten en bedoeld voor de studie van de kinderen.
De gedupeerde wist dat het om aandelen ging en die konden stijgen of dalen, maar niet dat ze niets waard zouden konden worden of zelfs een restschuld konden opleveren.
Dexia gaf aan dat in de brochure voldoende gegevens stonden die alles duidelijk maakten.
De cijfers.
Van inkomen/vermogen waren alleen de belastingaangiften overlegd en Dexia vond dit te weinig.
Dexia wil graag een biljet van proces, maar later blijkt dat de belastingdienst de aanwezige gegevens had opgestuurd als zijnde een biljet van proces.
Over de inleg, restschuld en dividend waren beide partijen het eens.
De gedupeerde geeft nog wel fijntjes aan dat er 5 jaar rentevoordeel zou zijn, maar dat de bank toen al wist dat dit in m.i.v. 2001 zou vervallen.
Er was geen behoefte om te praten over een schikking.
Vonnis op 11 juni.

De volgende zaak ging over 7 contracten.
De bedoeling was een pensioenvoorziening.
De gedupeerde was het wel bekend dat het om aandelen ging, maar niet dat het zo slecht zou kunnen gaan en het tot een restschuld zou komen.
Via call centre benaderd , geen folders gekregen en vertrouwen in de verkoper, het kon niet fout gaan.
Dexia komt met en nieuwe truc.
Het beroep op vernietiging (niet wegens het meetekenen door de partner, maar op andere gronden) is volgens Dexia verjaard omdat het later als 3 jaar na afsluiten van de contacten is ingediend.
Dit omdat vanaf de datum tekenen de verjaringstermijn gaat lopen, volgens Dexia.
Daarna begon het kat en muis spel pas goed.
De gedupeerde had diverse stukken ingediend over OTC, SPV, pandrecht, aan en verkoop enz.
Hier zat de rechter eigenlijk niet op te wachten, maar Dexia had zich goed voorbereid.
Zij hadden 2 advocaten gestuurd waaronder mr. Lunsingh Scheurleer, hun beste advocaat.
Dexia weet donders goed dat er gerotzooid is met de aandelen en probeert koste wat kost dit verborgen te houden. Daarom werd deze zwaargewicht in de strijd geworpen.
Dexia gaf aan graag schriftelijk te willen reageren gezien de omvang van de stukken.
Daarnaast vroeg Dexia zich af wat het belang van alles was in deze zaak.
Er is niet om uitlevering gevraagd van de effecten.
De gedupeerde stelde dat de winsten die Dexia had gemaakt met “zijn” aandelen niet waren afgedragen.
Er is sprake van pandrecht en Dexia had niet het recht op doorverkoop van de aandelen en dat is wel gebeurd.
De aandelen zijn nooit op naam gesteld maar doorverkocht aan een andere partij.
De gedupeerde verwijst naar art 17 WGE.
Hoezo relevant stelt Dexia.
Het verhaal over de cijfers is het standaard verhaal.
De rechter geeft aan dat Dexia een acte moet nemen over de door de gedupeerde ingediende stukken.

Hoe de rechter vervolgens zal vonnissen is niet bekend, maar dat de rechter niet zit te wachten op dit soort ingewikkelde betogen is duidelijk.
Dit was niet de eerste keer dat deze onderwerpen naar voren werden gebracht en ook niet de laatste keer.
Op 7 mei was er weer een zitting waar over dit onderwerp duidelijke taal werd gesproken door de gedupeerde en de aanwezige getuige deskundige.

De beerput wordt nog steeds gesloten gehouden door onze overheid, maar als deze opengaat is het met een grote knal en met grote gevolgen voor de financiële wereld die heeft gemanipuleerd met ons geld.
De rechters en het O.M. doen nog steeds geslaagde pogingen om die beerput dicht te houden, maar hoe lang lukt dit nog?

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 14 mei 2008 21:01

Vorige week dinsdagmiddag , 7 mei, waren er 6 hoorzittingen.
PAL was bij 2 aanwezig.
De eerste was een zorgplichtzaak met 2 contracten de W3D en de W10D.
Dit is nog een oude zaak waarin Dexia de procedure had gestart.
De rechter gaf aan dat Dexia de zorgplicht had geschonden, wat duidelijk bleek uit de grote hoeveelheid stukken die in de loop der jaren door beide partijen waren aangeleverd.
Dexia gaf aan dat het juist in deze zaak duidelijk was dat de zorgplicht niet geschonden was.
De gedupeerde had (volgens Dexia) beleggers ervaring en was hoogopgeleid.
De gedupeerde ontkende dit en gaf aan in de organisatie van een bank (Amro) te hebben gewerkt en niet op gebied van aandelen of dergelijke zaken.
Zij heeft een uitkering gehad en zit in de wao.
Zij heeft geprobeerd om iets te doen met haar geld en op aanraden van derden heeft zij iets gedaan met koopsompolissen en de VEB bottumline.
Doordat zij er geen verstand van had is dit slecht afgelopen.
Zij zocht een financiële zekerheid voor haar toekomst en pensioenvoorziening.
Via de W3D en de W10D dacht zij dit te hebben gevonden.
De cijfers.
Dexia vraagt naar haar vermogen.
Via de aangeleverde stukken was dit onduidelijk en Dexia vraagt om een biljet van proces.
De rechter vraagt zich echter af of dit invloed heeft op de categorie indeling.
Over de inleg, restschuld en ontvangen dividend heeft de gedupeerde wel grote twijfels.
Als voorbeeld gaf de gedupeerde het ontvangen dividend uit 2000.
Uit vergelijkbare cijfers van Indubel uit Amsterdam bleek dat er in 2000 te weinig dividend was uitgekeerd door Dexia.
Daarna begon het wat minder leuk te worden voor Dexia.
De gedupeerde gaf aan dat Dexia beweert een lening te hebben verstrekt, maar daar wordt in het financieel overzicht niet over gerept.
Dat zou dus een persoonlijke lening zijn geweest, overeenkomstig de Wck.
Dit wordt vervolgens nader toegelicht.
Ook passeren de begrippen lening, leaseovereenkomst en opties de revue.
Zij vraagt aan Dexia uit te leggen wat er gebeurd is met de opbrengsten van de opties omdat er in het tweede en derde jaar (voor de W10D nog meer jaren) laag is ingekocht en duur is verkocht.
Ook haalt zij nog even het verschil tussen aandelen en effecten aan en het ontbreken van alles wat vereist is om alles op naam van de gedupeerde te zetten.
Over het aankopen van de aandelen op haar naam was de gedupeerde duidelijk, deze zijn niet gekocht.
De gedupeerde had een getuige deskundige ingeschakeld om e.e.a. te verduidelijken.
Deze man was zeer nauw betrokken bij Bank Labouchere en wist alle ins en outs van de bank die toen nog onderdeel van Aegon was.
Dit alles was op papier gezet en Dexia vraagt om bij akte te mogen reageren.
De rechter had het nu wel gezien en gehoord en maakt er een einde aan en de getuige deskundige mocht niets meer toelichten of toevoegen aan hetgeen gezegd was.
Ja, als je het niet snapt, wat moet je anders als rechter?
De rechter geeft aan dat Dexia middels akte mag reageren en dat zij daarna uitspraak zal doen.

Dit was de derde keer dat wij bij een zitting in Amsterdam waren waarbij het ging over de aankoop van de aandelen, de OTC’s, het pandrecht en de manier waarop Dexia heeft gemanipuleerd met ons geld en zich niet aan de bestaande regelgeving hierover heeft gehouden.
Net als het gerechtshof in Amsterdam heeft ook de rechtbank Amsterdam geen zin om die beerput open te trekken.
En weer vragen wij ons af, wie is er nu voor wie?
Zijn wij er (als melkkoe) voor de financiële wereld en de overheid of is de overheid en de overheidsinstellingen (zoals de AFM en onze rechtspraak) er voor onze bescherming tegen onrechtmatigheden, oplichting en fraude?

Zolang De Nederlandsche Bank, de AFM, het OM, de rechtspraak, de overheid en onze volksvertegenwoordigers de andere kant opkijken en al dit soort oplichting en fraude door de financiële wereld goedkeuren, blijven wij die melkkoe, en lacht de gevestigde orde ons uit vanuit hun jachten, mooie huizen en vette bankrekeningen van ons geld.

We zijn afgedwaald, er was nog een zitting.
Het was een zorgplichtzaak met een Capital Effect met vooruitbetaling.
De rechter vertelt wat de bedoeling is van de zitting en vraagt de gedupeerde waarom het contract was afgesloten.
Ze woonde in Noord Holland, toen nog alleen en ze was benaderd door een tussenpersoon, Vincent Poorter.
Klik op Vincent Poorter en lees meer over hem.
Hij had een mooi overzicht laten zien van wat er allemaal mogelijk was voor haar, want ze wilde sparen voor haar huwelijk en een huis waar zij de (toekomstige) kinderen konden wonen en spelen.
Poorter had hier uiteraard een goede oplossing voor, het Capital Effect, gegarandeerd je inleg terug.
De rechter vertelt de gedupeerde dat in het contract duidelijk wordt gesproken over rente en het dus duidelijk had moeten zijn dat het om een lening gaat.
De gedupeerde geeft aan dit soort dingen niet besproken is en zij volledig vertrouwde op wat Vincent Poorter vertelde. Haar spaargeld gebruikte zij voor het contract.
Dexia betwist dan Poorter zou hebben gezegd dat de inleg altijd terugkwam.

De cijfers.
Geen problemen m.b.t. inleg, restschuld en ontvangen dividend.
De gedupeerde had ten tijde van het afsluiten van het contract een zeer laag inkomen en woonde nog thuis.
Wel begon Dexia weer te mekkeren over eventueel spaargeld en mogelijk vermogen wat nu niet duidelijk was gezien een volgens Dexia onduidelijke belastingaangifte.
De rechter gaf gelukkig aan voldoende te weten om tot een vonnis te komen.
Een schikking was niet bespreekbaar en op 4 juni wordt vonnis gewezen.
Normaal gesproken moet dit cat 1 worden, maar Dexia is zo aan het manipuleren geweest dat we benieuwd zijn of de rechter kijkt naar de feiten en niet naar het “eventuele” en ”mogelijke” van Dexia.

Laat je niet kisten tijdens een hoorzitting, vecht terug en pak Dexia aan zoals zij jou en ons aanpakken.
Zorg ook dat je advocaat alle stukken die de rechter nodig heeft ook heeft doorgestuurd.
Vraag dit na voor de hoorzitting.
Dit is erg belangrijk en Dexia maakt hier “dankbaar’ gebruik van als er iets niet klopt.
Je advocaat moet fel zijn en zich niet laten aftroeven door Dexia.
Je advocaat en jezelf moeten tijdens de zitting alles weerspreken wat Dexia beweert en insinueert.
De hoorzitting maakt het verschil tussen meer of minder terugkrijgen van jouw eigen geld.
Dit is het moment waar je moet vlammen, dit is het moment waar je jaren op hebt gewacht.
Geef zo nodig je advocaat een hap sambal voor jullie de zaal binnen gaan.
Hij wordt er voor betaald om alles uit de kast te halen zodat Dexia van de rechter je zuurverdiende geld terug moet geven.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 15 jun 2008 20:01

De afgelopen weken is PAL bij diverse zittingen aanwezig geweest en is er voor de zitting en na de zitting met veel gedupeerden gesproken.
De verslagen van de zittingen vanaf mei 2007 zijn in deze topic uitvoerig beschreven en geven een goed beeld hoe het er bij de zittingen aan toe gaat.

Ook in de afgelopen weken beginnen de meeste rechters te vragen hoe het contract tot stand is gekomen en wat de reden was om een contract af te sluiten.
Sommigen hebben echter zo’n haast dat zij dit soort dingen bijna vergeten en direct met de cijfers beginnen. Hierdoor hebben sommige gedupeerden het idee dat ze er voor joker bij zaten en ook wel thuis hadden kunnen blijven.
Het is voor de rechters natuurlijk moeilijk om dagelijks dezelfde hoorzittingen te moeten houden en elke keer weer dezelfde verhalen te moeten horen van gedupeerden die zonder uitzondering allemaal vertellen hoe zij er in getrapt zijn en hoe belazerd zij zich voelen.
Ook Dexia verteld soms wel 20 keer per dag het zelfde verhaal en dat hun waarheid niet de waarheid is van al die duizenden gedupeerden die hun (zelfde!!) verhaal aan de rechter vertellen hebben de meeste rechters (helaas op een uitzondering na) wel inde gaten.

Toch blijft Dexia stug doorgaan met het zand strooien in de motor van de rechtbank en keer op keer suggereren en manipuleren terwijl nu toch wel duidelijk is na meer als een jaar hoorzittingen hoe het allemaal gegaan was.
De rechters kennen inmiddels alle namen van de tussenpersonen uit hun hoofd en horen gelijke verhalen van gedupeerden uit Groningen, Maastricht en Den Haag.
De vragen die rechters stellen gaan altijd over, u heeft toch het contract gelezen, u heeft toch gelezen dat er rente betaalt moet worden, u heeft toch gelezen dat er aandelen zijn gekocht.
Waarom heeft u een contract met zo’n groot geldbedrag zomaar getekend en heeft u geen anderen geraadpleegd of het wel goed zat.

Op woensdag 28 mei was het weer het call centre uit Zaandam die mensen hadden voorgelogen en mensen voorhielden dat zij hun pensioen konden veilig stellen via een constructie die nooit fout kon gaan via LegioLease.
Het kon niet misgaan en toen men er achter kwam dat het misging was het een schok die door de gedupeerde heenging.
Het was toch belooft dat het niet mis kon gaan!

Je bent gek als je het niet doet, mevrouwtje, je wordt slapende rijk.
Dexia verwijst ook altijd naar een brochure, maar vaak is deze niet verstrekt.
Als Dexia hiermee wordt geconfronteerd dan is het altijd hetzelfde antwoord, wij waren er toen niet bij, maar met de tussenpersoon was afgesproken dat er een brochure zou worden verstrekt en Dexia gaat er van uit dat dit ook is gebeurd.

Voor de meeste gedupeerden was de tekst van het contract of algemene voorwaarden of brochure technisch moeilijk leesbaar.
Daarom was er toch de financieel adviseur om hier tekst en uitleg aan te geven!
In de brochure wordt 10 x gesproken over inleg en slechts 1 keer wordt even tussen neus en lippen gezegd dat dit rente is.
Dit is gewoon misleidende reclame waar de aanbieder op gestraft moet worden (vindt ook de Hoge Raad!)

Veel contracten zijn afgesloten met absurd hoge maandbedragen na de vooruitbetaling van 5 jaar.
Op de vraag aan Dexia hoe zij een contract konden verkopen waarbij, alleen al voor dit contract, maandelijks 970 euro moest worden betaald, terwijl de gedupeerden met een inkomen van 2300 euro ook nog eens de extra hypotheekkosten moesten betalen en de vaste lasten, ja dat zijn dan momenten waarop Dexia het niet weet….

Dat het vaak gebeurt dat de gedupeerden tijdens de zittingen zitten te huilen van frustratie en ellende, ja meneer en mevrouw hebben de brochure gekregen en wisten waar ze aan begonnen.
Dat de man elke week vele overuren moet maken om de lasten te kunnen betalen en de vrouw weer is moeten gaan werken ondanks de 2 kinderen…
Dat vele gedupeerden alles kwijt zijn, hun geld en een goede toekomst…
Dat hier geen einde aan komt en die extra hypotheek altijd als een molensteen om je nek hangt…
Dat dit dus betekent dat het huis verkocht moet worden…
Dat de gedupeerden hun familie niets durven te zeggen uit schaamte….
Dat alles kapot is gemaakt door die mooie woorden van Spaar Select….


Dexia begint ook meer en meer te zeggen dat hun cijfers over inleg,restschuld en dividend altijd kloppen en dus maar overgenomen moeten worden door de gedupeerde.
Dat deze cijfers bijna standaard zo laat worden aangeleverd bij de advocaat van de gedupeerde dat controle en tegenbewijs bijna niet aan te tonen is, is duidelijk bewust gedaan door Dexia.
Als een gedupeerde een keer stukken laat aanlevert staat Dexia op de achterste benen en vraagt de rechter deze stukken als niet ingebracht te beschouwen.
Het is belangrijk dat onze advocaten hier ad rem op reageren en ook gedupeerden moeten dit in de gaten houden en naar voren brengen omdat onze advocaten vaak te lief zijn voor Dexia.

Regelmatig blijkt ook dat de cijfers van Dexia gewoon niet kloppen, dus zorg dat jij wel al je cijfers hebt ingediend en bij de hand hebt met bewijsstukken.

Gelukkig wordt de rechter ook regelmatig boos op Dexia als er nietszeggende antwoorden komen van vragen die de rechter stelt.
In een zitting waarbij voor de zoveelste keer de gegevens van Dexia weer laat waren aangeleverd en de gegevens van de gedupeerde ruim op tijd en Dexia aangaf dat er verschillen in zaten vroeg de rechter of Dexia de gegevens van de gedupeerde had vergeleken met de eigen gegevens en waar die fouten zaten.
Nee, dat had Dexia niet gedaan en dat schoot de rechter in het verkeerde keelgat.
Dit is typerend voor Dexia, wel zeggen dat er allerlei verschillen zijn en suggereren dat er te weinig gegevens zijn, maar wel vervolgens deze problemen neerleggen bij de gedupeerde, die moet maar aantonen hoe het dan wel zit.
Bewust wordt dit gedaan tijdens de zitting zodat de gedupeerde geen tijd heeft om met bewijzen te komen.
Onze advocaten moeten hier ingrijpen en adequaat hierop reageren.
Belangrijkste is natuurlijk wel dat wij, gedupeerden en advocaten, moeten zorgen dat alle door de rechter gevraagde informatie (met bewijsmateriaal) aangedragen is en tijdens de zitting Dexia moeten klem zetten met tegen opmerkingen over de insinuaties en het suggereren van allerlei onzin door Dexia.
Dit is iets wat onze advocaten nog te weinig doen, onze advocaten zijn over het algemeen te lief tegen Dexia en soms ook tegen de rechter.
Het gaat toch om ons geld, jouw geld !!

Dexia probeert allerlei dingen te fantaseren om de rechter en de gedupeerden in verwarring te brengen.
De vader van mevrouw had ervaring met beleggen dus is het logisch dat mevrouw dit ook heeft want dit soort dingen wordt toch besproken?
Dat zij allang niet meer thuis woonde toen het contract werd afgesloten werd er even niet bijgezegd.
Zo probeert Dexia constant verwarring te zaaien.

Meneer zegt dat hij geen vermogen heeft, maar in de belastingaangifte staat dat hij in 1999 53 gulden aan rente heeft ontvangen.
Dexia wil graag duidelijkheid hierover, want er kan dus wel sprake zijn van vermogen.
Zelfs de rechter trapt erin en vraagt de gedupeerde hoe het zit.
1999 was nog de tijd dat je gewoon rente kreeg op je giro rekening en 53 gulden is …24 euro… om zoveel rente te krijgen moet je toch wel een jaar lang een paar honderd gulden hebben gehad,dus zou je weleens vermogend kunnen zijn volgens Dexia.
Hoe belachelijk kan Dexia zich niet maken en daarnaast is het toch ook wel verwonderlijk dat zelfs de rechter hierin trapt!

Ook heeft Dexia er een handje van om te zeggen, ja maar meneer heeft al eerder een contract bij ons afgesloten en heeft dus ervaring met beleggen zodat cat 4 voor hem van toepassing zou kunnen zijn.
Suggereren en manipuleren tegen de rechter en gedupeerde, daar is Dexia goed in maar dat Dexia (Aegon) honderdduizenden mensen heeft gemanipuleerd en bewerkt heeft om deze wurgcontracten te tekenen en mensen gewoon heeft voorgelogen via tussenpersonen en call centres, dat wordt even vergeten.
Maar wij vergeten dit niet!

Over het algemeen heeft Dexia geen zin in schikkingen.
Dexia vindt de Duisenberg regeling een goede schikking en zal er alleen van afwijken als de gedupeerde en de advocaat met een goed verhaal komt en tijdens de zitting blijkt dat de rechter hier wel oren naar heeft.
Dan is Dexia opeens wel genegen om een schikking te bespreken.
Dit gebeurt niet vaak en in de meeste gevallen komt er een vonnis.

Tot zover de korte samenvatting van de hoorzittingen die PAL heeft bijgewoond in de afgelopen weken.

Dagelijks zijn er vele hoorzittingen.
Elke woensdag zijn er vele uitspraken.
Waar zijn die uitspraken te zien en hoeveel uitspraken doet de rechtbank Amsterdam per week?
Hoeveel jaren denkt de rechtbank Amsterdam nog nodig te hebben met al die duizenden zaken?
Meer als 10 rechters zijn hier bij de rechtbank Amsterdam dagelijks mee bezig, elke dag weer.

Maar we blijven vechten voor ons recht en tegen het onrecht wat Dexia (Aegon) ons heeft aangedaan.
We zullen doorgaan tot Dexia aan de laatste gedupeerde heeft terugbetaald.
Daarna pas mag Dexia weg uit Nederland, hoe lang het ook zal duren.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 20 jun 2008 12:22

Rechtspraak van de lopende band

door Jasper van de Kerk.

BN DeStem vrijdag 20 juni 2008

Zes jaar heeft Alida Verburg (70) op de behandeling van haar zaak moeten wachten.
Gespannen zit ze op het puntje van haar stoel, als ze de rechter haar verhaal vertelt. Op aanraden van een vriendin kocht ze in 2001 met geleend geld een pakket aandelen van 24.000 euro, drie jaar later was dat nog maar 10.000 euro waard. "Ik had geen pensioen. Dit leek me de snelste en gemakkelijkste weg om daar iets aan te doen."

De rechter knikt zwijgend. Na precies 21 minuten staat Verburg, vergezeld van haar dochter, weer buiten.

Het is spitsuur bij balie vier van de rechtbank in Amsterdam. Zestien 'LegioLease-zaken' staan er vandaag op de rol, van de vroege ochtend tot ver in de middag. Dertig minuten per zitting, drie tegelijk in naast elkaar gelegen zaaltjes. "Zo gaat dat nu al sinds vorig jaar mei, dag in dag uit, en het kan nog jaren duren", zegt Piet Koremans, drijvende kracht achter het Platform AandelenLease (PAL), een belangenorganisatie voor gedupeerden van de 'aandelenlease-affaire'.

Verburg is een van de ongeveer 22.000 gedupeerden die na al die jaren nog procederen tegen marktleider Dexia en andere aanbieders van aandelenlease, waarbij beleggers met geleend geld aandelen kunnen kopen. Klinkende namen als 'Winstverdriedubbelaar' en 'TroefPlan' ten spijt, bleven de beleggers met een financiële kater achter toen de beurs tussen 2001 en 2003 achteruit holde.

Veruit de meeste Dexia-gedupeerden – zo'n 165.000 – troffen vorig jaar een schikking waarbij ze hun schuld gedeeltelijk kregen kwijtgescholden maar hun inleg kwijt waren. Bij zo'n 3.000 anderen bleek het contract nietig omdat hun partner niet had getekend. In een arrest bepaalde de Hoge Raad dat voor de aanschaf van aandelen met geleend geld de handtekening van beide partners nodig is.

De zaken die zijn overgebleven, moeten nu één voor één worden afgehandeld. De Amsterdamse rechtbank heeft er een hele kluif aan. Het overgrote deel van de zaken wordt daar afgehandeld. Gedaagde Dexia is namelijk gevestigd in de hoofdstad.

Vijftig zittingen per week kan het speciale 'Team Effectenlease' – elf rechters en dertig man ondersteunend personeel – van de rechtbank maximaal aan. "Het is hier dagelijks een slagveld", zegt Joost Papeveld van Leaseproces, een juristencollectief dat op basis van 'no cure no pay' procedures aanspant tegen Dexia. Maar het gaat hem nog niet snel genoeg.

"Alleen wij al hebben zo'n 20.000 zaken op de plank liggen, terwijl de rechtbank in dit tempo er 2.000 per jaar afhandelt. Dat betekent dat de laatste gedupeerden pas over tien jaar hun geld krijgen. Dat is bizar en funest voor het vertrouwen van burgers in de rechtstaat."

Koremans volgde het afgelopen jaar al meer dan honderd zittingen. "Eigenlijk verlopen ze allemaal hetzelfde. Het gaat er niet zozeer om óf Dexia gedupeerden tegemoet moet komen, maar voor hoeveel. Daar draait de hele zitting om."

De rechter kijkt daarbij naar het inkomen en vermogen van de belegger toen het product werd gekocht, maar ook naar opleiding, beroep en ervaring met beleggen. Eenvoudig gezegd: hoe minder draagkrachtig en hoe minder de gedupeerde snapte waarmee hij bezig was, hoe meer hij terugkrijgt.

Verburg had destijds een bijstandsuitkering, maar had naar eigen zeggen wel wat geld achter de hand vanwege een erfenis. "Alles wat ik had, heb ik erin gestoken", vertelt ze de rechter. De aanbeveling van haar vriendin én een lovend artikel over aandelenlease in een blad voor 55-plussers, waren voor haar voldoende om haar bezit in een riskante aandelenconstructie te steken. "Ik dacht: Als al die mensen zeggen dat het in orde is, dan zal het wel veilig zijn."

De rechter heeft genoeg gehoord en stuurt beide partijen de gang op met de opdracht nog één keer te kijken of ze er niet samen kunnen uitkomen. Na een minuut of wat overleg met de raadsman van Dexia geeft Verburgs advocaat - die 12.00 gedupeerden van aandelenlease bijstaat - het verlossende woord. Dexia schikt: Verburg krijgt haar schuld van 14.000 euro kwijtgescholden en krijgt zelfs nog een paar honderd euro van haar inleg terug.

Verburg kijkt haar advocaat na die alweer weg beent naar een nieuwe zaak, opgelucht dat er een einde is gekomen aan jaren van onzekerheid. "Ik heb mijn lesje wel geleerd", fluistert ze tegen haar dochter. Die kan er nog om lachen: "Ach mammie, iedereen wedt wel eens op het verkeerde paard."

Copyright © 2008 Wegener NieuwsMedia

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/20062008.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 29 jun 2008 19:18

Dagelijks zijn er hoorzittingen bij de rechtbank Amsterdam.
Uitspraak is in het algemeen 4 weken later.
Sommige zaken worden (soms wel meerdere malen) aangehouden en gezien de komende vakantietijd zal dit bij meerdere zaken het geval zijn.
Op woensdag worden de uitspraken gedaan en een dag later is bij de rechtbank te informeren of jouw zaak is gevonnist of dat er een nieuwe datum is geprikt.
Wil je weten of jouw zaak gevonnist is?
Bel dan naar het E-Team (Team Effectenlease) 020-5411200, geef je rolnummer door en ze kunnen zo vertellen of er wel of niet gevonnist is.
Blijf niet in spanning zitten tot je een keer iets van je advocaat hoor, maar bel 020-5411200 en je weet waar je aan toe bent.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor willyreiss » wo 2 jul 2008 9:35

Als Biljetten van Proces worden gevraagd is dit geen IB60 formulier. Bij de belastingdienst in Maastricht alsook in Groningen weet men niet wat "Biljetten van Proces" zijn. Of deze nieuwe kreet een nieuw verzinsel is van Dexia weet ik niet. Ik heb het Kantongerecht gebelt en daar sprak men over een inkomensfornulier. Ik heb dus een IB60 formulier opgestuurt waar Dexia ongetwijfeld zijn voordeel uit zal halen m.b.t. vermogen. Hoe moet je nu iets aanleveren wat je niet krijgt ?
A.F.M. bedankt !!
willyreiss
 
Berichten: 8
Geregistreerd: wo 9 aug 2006 15:34
Woonplaats: Berg en Terblijt

Berichtdoor Okerene » wo 2 jul 2008 10:26

Willy,

Kort gezegd is een biljet van proces een inkomensverklaring die je bij de belastingdienst kunt opvragen indien je bijvoorbeeld niet meer beschikt over een kopie jaaropgave of kopie salarisstrook uit het jaar waarin u de overeenkomsten bent aangegaan. Het is beslist geen geintje. Het probleem is wel dat de belastingdienst zelf niet weet waarnaar gevraagd wordt en ze dan maar een IB-60 formulier opsturen. dus vraag hier specifiek naar met vermelding "anders dan IB-60 formulier". Het Biljet van Proces is ook veel moeilijker voor hen op te sporen (Dexia weet dat natuurlijk ook wel) en moet men in archieven duiken als het inkomensgegevens met vermogensopgaven over al wat langer geleden gaat.

Een biljet van Proces is een specifieke inkomensverklaring. Deze verklaring heeft betrekking op een bepaald fiscaal jaar. Uit het biljet blijken uw fiscale (inclusief vermogen) gegevens. Dit biljet is opvraagbaar bij regionale belastingkantoren. Voor de jaren 2002 t/m 2007 gaat dit vrij vlot. Voor jaren voor 2000 kan dit wel enkele weken duren. Door de vele (duizenden) aanvragen via de Stichting Leaseproces (betrokkenen werd verzocht hiervoor hun sofienummers op de site in te vullen - heeft iedereen dit al gedaan?) is dit al aanzienlijk opgelopen tot enkele maanden. Meer en meer rechters hebben nu ook deze klok hierover horen luiden en verlangen controle via dit Biljet van proces. Zouden ze weten dat zij Dexia in de kaart spelen en de belastingdienst met ontzettend veel werk opzadelen?

Met vriendelijke groet,

Okerene
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor jeanjean » wo 2 jul 2008 20:08

Als de rechters gedupeerden vragen om een biljet van proces, laat ze dan ook aan dexia even het bewijs van aan- en verkoop van de desbetreffende aandelen vragen want de AFM heeft met haar rapport ook de klok van de Rechtbank horen luiden maar zowel de AFM als de Rechtbank hebben de klepel nimmer kunnen vinden.

JJ
jeanjean
 
Berichten: 64
Geregistreerd: di 16 aug 2005 21:02

C07/155HR.

Berichtdoor stingray » za 5 jul 2008 15:11

Beste Piet .
is dit niet de rechtzaak van Holla Poelman van Leeuwen van een groep waar ik ook bijzit C07/155HR.
dacht het wel of zie ik dat verkeerd.
groetjes frans

DEXIA
Bank
Nederland


Postbus 808. 1000 AV Amsterdam
Telefoon 0900 339 42 22 (€ 0,15 p.m.)
www. dexialease.nl

Amsterdam, 4 april 2008

Betreft: beleid Dexia na arrest Hoge Raad van 28 maart 2008


Geachte heer, mevrouw,

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Hoge Raad op 28 maart 2008 een arrest gewezen in de effectenleaseproblematiek (HR 28 maart 2008, C07/155HR, LJN: BC2837). Dit arrest, waarin uitspraak is gedaan in een zogenoemde 'eega-zaak', is van belang voor een aantal cliënten van Dexia Bank Nederland N.V. (Dexia) en hun echtgenoten/geregistreerd partners. In deze brief met bijlagen informeren wij u in hoofdlijnen over het beleid dat wij naar aanleiding van dit arrest voeren.
stingray
 
Berichten: 83
Geregistreerd: vr 9 sep 2005 21:40

Berichtdoor Piet » do 21 aug 2008 19:46

Hallo Stingray,

Dit is geen uitspraak van Holla Poelman.
Er zijn, zo ver ik weet, nog geen uitspraken van HP bij de gewone rechtbank, laat staan bij det Hoge Raad.
Er zijn zelfs nog geen hoorzittingen geweest bij de gewone rechtbank zover ik weet van HP zaken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 21 aug 2008 19:57

De afgelopen weken zijn de hoorzittingen gewoon doorgegaan, maar wel minder als normaal.
De afgelopen week is de E-Team machine weer op volle kracht gaan werken en zijn er weer vele zittingen per dag.
Uiteraard is PAL de afgelopen weken regelmatig aanwezig geweest om gedupeerden bij te staan voor, tijdens en na de zittingen.
In deze topic is veel te lezen over wat er gebeurt tijdens de hoorzitting en welke vragen je kunt verwachten.
Een goede voorbereiding is heel belangrijk.
Hier een kort overzicht van de belangrijkste punten die ons zijn opgevallen in de laatste weken.

Dexia probeert nog van alles om een gewone procedure te ontregelen.
Dexia stuurt regelmatig nog stukken op die dan niet meer door de gedupeerde en zijn advocaat kunnen worden doorgenomen.
Als een gedupeerde dit doet dan vraagt Dexia zaak om een schorsing om deze stukken alsnog te bestuderen.
Vaak worden tijdens de zitting nieuwe argumenten aangedragen door Dexia terwijl dit tijdens de procedure had moeten gebeuren.
Dit zijn punten waarop de advocaat van de gedupeerde direct en adequaat op behoort te reageren.

Dexia probeert regelmatig een zitting naar zijn hand te zetten en dat moet natuurlijk worden voorkomen.
Dexia zegt altijd dat de cijfers van hun kloppen en aanvaard moeten worden.
Dat is echter niet altijd zo en daarom is het belangrijk om voor een hoorzitting alle bewijzen over betalingen, restschuld en ontvangen dividend te kunnen tonen.
Kun je dat niet dan gaat de rechtbank uit van de cijfers van Dexia en dat hoeft niet altijd in je voordeel te zijn…..

Zorg ook dat je de biljetten van proces (de uitgebreide belasting aanslag van het jaar of jaren toen het contract of contracten zijn afgesloten)in je bezit hebt.
Vraag deze tijdig aan bij de belastingdienst.
Dit is niet het IB 60 biljet maar een meer uitgebreide definitieve aanslag.
Hierin staat precies wat je dat jaar verdiend hebt, aan vermogen had en wat je aandelenportefeuille was.
Heb je dit niet dan gaat Dexia hier moeilijk over doen en vraagt alsnog om deze biljetten van proces te overleggen.
Dit geeft weer extra vertraging plus dat de rechter dit niet zal waarderen omdat dit al tijdens de voorbereidingen was gevraagd.
Dit soort dingen kan je uitspraak beïnvloeden, dus zorg dat je alle informatie en stukken bij je hebt waar de rechter om gevraagd heeft.
Vorige week maandag hebben wij dit meegemaakt in een zitting waar en gedupeerde niet kon uitleggen hoe de post van 100.000 euro aandelen bezit op de belastingaanslag was opgebouwd.
Hierdoor loopt deze gedupeerde grote kans om in cat 3 geplaatst te worden i.p.v. in cat. 1.

Velen weten niet in welke categorie zij zitten als zij bi8j de rechtbank komen.
Dat is dan m.i. een grote fout van de advocaat.
Je moet weten waar je aan toe bent en wat voor uitspraak je kunt verwachten.
Je advocaat behoort dit te weten door bestudering van de voorbeelduitspraken die gedaan zijn vorig jaar april.
Als je dit niet weet dan kun je ook niet inschatten of de schikking die Dexia kan aanbieden goed of slecht is.

Zorg dus dat je goed voorbereid aan een zitting begint.
Veel tips staan in deze topic en als je nog aanvullende vragen hebt kun je altijd mailen naar info@platformaandelenlease.nl
Ook als je het op prijs stelt dat wij er voor en tijdens de zitting bij zijn, laat het weten.
Wil je van te voren al een zitting meemaken om de sfeer te proeven en te ervaren hoe een zitting verloopt, laat het weten en we zoeken een datum die jou uitkomt en samen gaan we naar zo’n zitting.

Terug naar de zittingen.
Gemiddeld duurt een zitting een half uur.
Dit kan korter maar ook langer uitvallen.
De rechter zal beginnen te vertellen wat het doel van de zitting is, nl. aanvullende vragen n.a.v. de ingediende stukken en informatie zodat de rechter een goed overwogen beslissing kan nemen.
Daarnaast zal de rechter aan het einde van de zitting vragen of er nog een mogelijkheid is om er samen uit te komen zodat er geen uitspraak hoeft te komen en beide partijen er via een schikking uitkomen.
Als beide partijen hier open voor staan dan zal de zitting worden geschorst en zal op de gang tussen beide partijen een mogelijke schikking besproken worden.
Het gaat dus buiten de rechter om.
Deze bemoeit zich er niet mee en zal ook niet inhoudelijk op de hoogte worden gebracht van de voorstellen van beide kanten.
Na de schorsing zal alleen worden gezegd of er een schikking is of niet.
Zo ja, dan wordt de rechtszaak beëindigd.
Zo niet , dan noemt de rechter een datum waarop hij/zij een uitspraak gaat doen.
Dat is gemiddeld 4 weken na datum hoorzitting.
Er komt dus nooit een uitspraak door de rechter aan het einde van een hoorzitting.

Tijdens de zitting komen er allerlei bekende namen voorbij zoals Spaar Select, PMA en Pluspunt Hoevelaken.
Dexia zal altijd zeggen dat de tussenpersoon een folder heeft verstrekt, maar dat is meestal niet zo.
Zeg dat dan ook en laat niet over je heen lopen.
Als er dingen worden gezegd die niet waar zijn, reageer daarop of laat je advocaat reageren.
Wij zien helaas regelmatig (en dus te vaak) dat de advocaat niet goed reageert op het gestelde van Dexia waardoor de rechter dit als waar aanneemt.

De hoorzitting is DE kans om je verhaal te vertellen en punten te scoren zodat er een goede uitspraak komt in jouw zaak.
Jouw verhaal tijdens de zitting en de alertheid van je advocaat kunnen er toe bijdragen dat je in een hogere categorie terechtkomt, dat je meer procent krijgt toegewezen of dat je vernietiging na 3 jaar wordt toegekend.
In de meer als honderd hoorzittingen die wij vanaf vorig jaar mei hebben bijgewoond hebben wij dit vaak gezien.
Dus knok ervoor, het is jouw geld waar het om gaat.

Vele gedupeerden hebben jaren geleden gebruikgemaakt van het aanbod om gratis het blad Fisc Alert te ontvangen.
Dexia voert dit nu aan als “bewijs” dat de gedupeerde verstand had van beleggen en dus wist waar hij aan begon.
Onzin natuurlijk en laat je advocaat dit van tafel vegen.

Vertel je verhaal zoals het gegaan is en vertel wat de tussenpersoon, de financieel adviseur, je heeft verteld, beloofd en voorgehouden.
Probeer te vertellen aan de hand van je kennis van toen en niet met de kennis van nu.
Vertel ook het doel van het afsluiten van het contract.
Velen hebben dit niet gedaan om te gokken of met het risico dat zij hun geld konden verliezen.
Vaak was het ook niet om zo maar een extraatje te hebben voor het gemak, nee er was een duidelijk doel voor dat geld.

Dexia is ook goed in het suggereren van dingen.
Ja, maar mevrouw is uitzendkracht geweest in de horeca en zal dus wel veel fooien hebben gehad dus is haar inkomen waarschijnlijk hoger als opgegeven….
Dat het contract toen nooit had mogen worden afgesloten omdat betrokkene grote schulden had en een laag inkomen, ja daar gaat Dexia even aan voorbij….

Dexia zal ook stellen dat de vernietiging na 3 jaar na afsluiten contract verjaard is.
Zorg dat je jouw verhaal goed hebt doorgenomen met je advocaat.
Dexia kan wel van mening zijn dat het contract verjaard is, maar met een goed verhaal kan de rechter de verjaring afwijzen en de vernietiging toewijzen. Dit is al regelmatig gebeurd dus vecht er voor, nu is je kans.

De hoorzitting is de kans om je verhaal te vertellen, samen met je advocaat, en het maximale er uit te slepen.
Jaren van wachten, stress en financieel krap zitten vinden hun climax in deze hoorzitting.
Na de hoorzitting is het alleen nog maar afwachten op de uitspraak.

Heb je nog niet voldoende informatie m.b.t. jouw zaak of heb je andere vragen, stuur even een e-mail en wij zullen je zo goed mogelijk helpen.

Er zijn al veel hoorzittingen geweest.
Ben jij ook al geweest?
Zet dan jouw ervaringen in deze topic.
Je helpt hiermee je medegedupeerden die hun hoorzitting nog voor de boeg hebben.

Succes en groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor van der vegt » do 28 aug 2008 19:19

Vandaag was het onze beurt om voor de hoorzitting te komen in Amsterdam.
2 dagen geleden kwam dexia met een schikkingdvoorstel,maar werd door onze advocaat afgeraden.
In eerste instantie ontkende dexia dat wij niet hadden vernietigd,en onze advocaat had gelukkig wel het bewijs.
Bij ons ging het over een eegaleas en om drie andere contracten die te laat waren vernietigd.
Als eerste was mijn man aan de beurt,deze kreeg de kritische vragen,over de tot stand koming ed.
Later mocht ik mijn zegje doen,gewoon zoals ik het ervaarde heb ik het verteld,en dat wij ons achteraf zo belazerd voelden dat het gewoon een lening was.
Wat wij al die jaren voelen,machteloos,bang en dat dit ook op je gezin heeft gedrukt.
Ook werd er door de rechter gevraagd of er een schikking kon komen,er werd niet gereageerd door Dexia.
Deze was tijdens de zitting ook al erg stil,en wij kregen het gevoel dat dit ze weinig kon schelen wat de uitspraak ook moge zijn.
Wij hadden zoiets van de eegalease,volgens 28 maart en de rest op nul zetten,daar gingen wij ook voor.
Maar misschien valt het nu hoger uit,wie weet wij horen het op 17 september.
Tot slot willen wij Piet nog hartelijk bedanken voor zijn goede raad,en het bijwonen van onze zitting vandaag.
Onze advocaat ging al weg en Piet was er nog nogmaals bedankt voor je steun en je luisterend oor.
En sterkte voor die mensen die dit circus nog moeten doorlopen
van der vegt
 
Berichten: 4
Geregistreerd: ma 6 maart 2006 16:19

Berichtdoor haasje » ma 17 nov 2008 23:38

Hallo Piet.

Onze hoorzitting is op 26 november. Je hebt al beloofd om daar ook bij aanwezig te zijn, fijn.
Mijn vraag is: Zijn er nog nieuwe hoorzittingen te melden? Dan kunnen wij ons nog wat beter voorbereiden.

Dexia heeft vorige week, via onze advocaat laten weten, dat zij bij de rechter een verzoek tot opschorting van de hoorzitting hebben gedaan, tot de uitslag van een zaak bij de Hoge Raad bekend is. Begin 2009 (?) zal er een uitspraak komen in de zaak de Treek/Dexia. Die zal bepalend zijn voor vele andere zaken. Daar wil Dexia op laten wachten.
Gelukkig is na protest van onze advocaat het bericht gekomen, dat de comparitie gewoon doorgaat.

Groeten en graag tot ziens in Amsterdam.
haasje
 
Berichten: 26
Geregistreerd: wo 31 aug 2005 23:28

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron