Aandelenleaseclub PAL start proces tegen BKR

Aandelenleaseclub PAL start proces tegen BKR

Berichtdoor Piet » di 29 mei 2007 7:08

Aandelenleaseclub PAL start proces tegen BKR
Het Financieele Dagblad 29 mei 2007
VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - De stichting Platform Aandelenlease (PAL) voert naar nu pas blijkt sinds 2 mei een proces tegen de stichting Bureau Kredietregistratie ( BKR ) in Tiel. PAL behartigt belangen van ontevreden afnemers van aandelenleasecontracten. BKR is het register van bijna alle kredietverstrekkers.

Samen met acht aandelenleasekopers eist PAL dat BKR zijn registratie van problemen bij aandelenlease schrapt. 'Die registratie bij BKR is in strijd met de wet', zegt PAL-advocaat Marius Hupkes.

De bodemprocedure moet er volgens Hupkes toe leiden dat de rechter BKR aansprakelijk stelt voor de schade die wordt aangericht door het onrechtmatig registreren van betalingsproblemen bij aandelenleasecontracten die volgens hem ook nog eens een keer onrechtmatig zijn. 'De gevolgen van aansprakelijkheid van BKR kunnen zeer groot zijn', meent Hupkes.

Een aantekening in het BKR -register kan ertoe leiden dat een consument geen of minder krediet krijgt. Cliënten van Hupkes kunnen door een bezwarende aandelenleasenotering in het BKR -register bijvoorbeeld geen hypotheek afsluiten of oversluiten, geen krediet voor hun onderneming verkrijgen, of hun onderneming niet goed van de hand doen.

'Ik heb een zeventigjarige binnenschipper als cliënt', zegt Hupkes, 'die door zijn BKR -notering zijn rijnaak op zijn 65ste niet goed kon verkopen, en nu alweer vijf jaar noodgedwongen over de Rijn heen en weer blijft varen. De directe materiële schade die BKR hiermee aanricht is al enorm, maar de immateriële schade hiervan is natuurlijk ook nog eens immens.' Hupkes kan op dit moment nog geen taxatie geven van de vermeende totale schade.

Het proces van PAL tegen BKR kruist de bekendmaking vandaag door BKR dat het zijn aandelenleasekanttekeningen met terugwerkende kracht opschoont. Iedere aandelenleaseklant aan wie Dexia Bank iets kwijtscheldt, bijvoorbeeld via de Duisenberg-schikking, werd door BKR automatisch voorzien van een code 3. Dat is de zwaarste kanttekening in het BKR -register en betekent dat de kredietverstrekker afboekt op de schuld. BKR maakt vandaag bekend dat dergelijke codes 3 voor aandelenleaseklanten van Dexia met terugwerkende kracht zijn geschrapt.

BKR handhaaft wel andere kanttekeningen die verband houden met aandelenleaseovereenkomsten. Zoals bijvoorbeeld een code A voor het ontstaan van een betalingsachterstand. PAL wil alle aantekeningen die verband houden met aandelenleaseovereenkomsten uit het BKR -register verwijderd zien.

Dat BKR nu een kleine kwart miljoen mensen verlost van een code 3 of een dreigende code 3 vanwege Dexia-aandelenleaseproducten betekent niet dat die coderingen tot nu toe onterecht waren. 'We hebben niets fout gedaan', licht BKR -directeur Joop Lobstein toe. 'We wijzigen de aantekeningen in het register omdat hier een nieuwe maatschappelijke situatie is ontstaan sinds het Amsterdamse gerechtshof de Duisenberg-schikking op 25 januari dit jaar als redelijk algemeen verbindend heeft verklaard', zegt Lobstein. De Geschillencommissie BKR vindt dat Dexia's 'afboekingen uitsluitend het gevolg zijn van de tekortkomingen van de zijde van Dexia'. Daarvoor moet de klant niet met code 3 worden gestraft, vindt BKR .

Volgens PAL is de BKR -registratie van Dexia-leasecontracten onwettig omdat Dexia zonder vergunning krediet gaf. Maar het BKR -register is ook open voor kredieten waarvoor geen vergunning nodig is, reageert Lobstein. Hij wijst erop dat BKR door de rechter nietig verklaarde leasecontracten uit zijn register verwijdert.
Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 29 mei 2007 7:08

BKR schrapt registratie van Dexia-kwestie

Grote schoonmaak kredietbestand

VASCO VAN DER BOON

TIEL - In een unieke opschoningsoperatie verlost het kredietregistratiebureau BKR in Tiel honderdduizenden aandelenleaseklanten van Dexia Bank van een dreigende of bestaande negatieve aantekening.

'In onze 42-jarige geschiedenis is nooit eerder een codering collectief gewijzigd', licht BKR-directeur Joop Lobstein toe. De operatie wordt vandaag openbaar gemaakt. Dexia nam het initiatief voor de actie.

Bij BKR zijn 221 Nederlandse financiële instellingen en drie telefoonmaatschappijen aangesloten. BKR dekt vrijwel de hele financiële sector. Aangesloten instellingen moeten elk krediet bij BKR inschrijven. Ze moeten bovendien het BKR-register raadplegen alvorens krediet te verschaffen.

Ook Dexia zit bij BKR. Dexia verkocht 750.000 aandelenleasecontracten, waarvan Tiel er nog een half miljoen registreert. Bij deze contracten werd met geleend geld belegd in aandelen die niet rendeerden.

Bij een betalingsachterstand krijgt de consument in het BKR-register een code A (van 'achterstallig') achter zijn naam. Is de achterstand ingelopen, dan volgt code H, van 'hersteld'. Kredietverleners zien een A'tje als alarmerend.

Dan is er nog code 3. Dat is achter iemands naam een nog sterker alarmsignaal. Code 3 betekent dat een kredietverlener ten minste euro 250 heeft moeten afboeken op zijn vordering. Die persoon betaalt zijn schulden dus niet. Kredietverschaffers geven iemand met code 3 minder snel of helemaal geen krediet.

Dexia heeft na jaren bakkeleien via een recentelijk bindend verklaarde schikking zijn aandelenleaseklanten twee derde restschuld kwijtgescholden. Naar de letter van het BKR-reglement is dit afboeken. Dat betekent dus automatisch een code 3 voor de 225.000 Dexia -klanten die in aanmerking komen voor daadwerkelijke schuldkwijtschelding via de Duisenberg-schikking of andere (coulance)regelingen, bevestigt Dexia .

BKR en zijn Geschillencommissie vinden dit verkeerd. De commissie wijst erop dat Dexia volgens een vonnis van het gerechtshof in Amsterdam fouten heeft gemaakt. Kwijtschelding van schulden beschouwt het hof als een redelijke vergoeding voor de schade die de bank aanrichtte.

Volgens de Geschillencommissie is het onredelijk als BKR de duizenden Dexia -klanten die de vergoeding accepteren, belast met een 'stigmatiserende' aantekening. BKR ziet daarom af van code 3 voor alle Duisenberg-schikkers en Dexia -klanten aan wie eerder schuld is kwijtgescholden.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 29 mei 2007 7:09

Op BNR radio is vandaag vanaf 0700 uur een interview te beluisteren over de "spontane"actie van het BKR omtrent registraties en de rechtszaak van PAL tegen het BKR.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor saabine95 » di 29 mei 2007 7:48

Begrijp ik hieruit dat OOK de A codering is geschrapt?

mvg,

Saabine95
saabine95
 
Berichten: 58
Geregistreerd: di 27 sep 2005 12:48

Berichtdoor saabine95 » di 29 mei 2007 8:03

BKR schrapt Dexia-verleden
Het Bureau Kredietregistratie (BKR) verlost honderdduizenden aandelenlease klanten van een negatieve aantekening. Dat gebeurt op initiatief van Dexia. Dexia verkocht 750.000 aandelenleasecontracten, waarvan ruim een half miljoen nog geregistreerd staat bij het BKR. Bij een betalingsachterstand krijgt een consument een A’tje (‘Achterstand’) achter zijn naam, waarmee zijn kredietwaardigheid afneemt. (FD, p.1)
saabine95
 
Berichten: 58
Geregistreerd: di 27 sep 2005 12:48

Berichtdoor Piet » di 29 mei 2007 8:10

Hallo Sabine95,

Dit is alleen van toepassing op gedupeerden die een schikking met Dexia treffen.
Degene die de Duisenberg regeling accepteren en een A-codering hebben krijgen nu achter hun A- codering een einddatum i.p.v. een cijfer 3.
Deze codering blijft echter nog 5 jaar staan.

Meer over deze coderingen kun je hier lezen:
http://www.bkr.nl/vastleggen.html

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor saabine95 » di 29 mei 2007 8:14

Hallo Piet,

Dank!!

Dank voor alles!!!
saabine95
 
Berichten: 58
Geregistreerd: di 27 sep 2005 12:48

Berichtdoor saabine95 » di 29 mei 2007 8:18

Tiel,.23 september 2005
Gevolgen van Dexia-schikking voor BKR-registratie
Het advies van de Geschillencommissie
In de overwegingen van de Commissie speelt de betalingshistorie van de Dexia-klant een
doorslaggevende rol. Om die reden wordt in het advies nadrukkelijk een onderscheid gemaakt
tussen betalingsproblemen met betrekking tot termijnverplichtingen gedurende de reguliere
contractuele looptijd van de kredietovereenkomst en de restschuld die is ontstaan als gevolg van
de waardedaling van de aandelen. De Commissie is van mening dat er met betrekking tot de
termijnverplichtingen geen onderscheid kan en mag worden gemaakt met andere bij BKR
geregistreerde contracten en dat de betalingshistorie dus op precies dezelfde wijze moet worden
vastgelegd in het BKR-bestand.
Het advies van de Commissie houdt in dat de registratie van Dexia-klanten die één van de
aangeboden schikkingsregelingen – te weten de “Duisenberg-regeling”, de “Depot-regeling” of de
“Coulance regeling” – hebben aanvaard en geëffectueerd, als volgt wordt verwerkt in het BKR
bestand:
• Bij de “Duisenberg-regeling” en de “Depot-regeling” worden achterstanden en
bijzonderheidscoderingen die het gevolg (zouden) zijn van het onbetaald laten van de
restschuld (verband houdende met de waardedaling van de aandelen) uit het BKR-bestand
verwijderd respectievelijk niet aangebracht. Dit in afwijking van de normale registratie
conform de BKR reglementering. Indien op de restschuld een afboeking wordt gedaan
wordt er geen afboekingscodering aangebracht. Dit zou normaal gesproken wel moeten
gebeuren doch wordt in deze specifieke situatie achterwege gelaten. Voorwaarde hierbij is
dat er geen achterstanden en/of bijzonderheidscoderingen zijn (geweest) die voortvloeien
uit de normale termijnbetalingen gedurende de reguliere contractuele looptijd van de
kredietovereenkomst.
• Alle informatie over contracten die vallen onder de zgn. “Eega-regeling” wordt uit het BKRbestand
verwijderd.
• Voor de Coulance-regeling geldt dat de normale registratieregels van BKR van toepassing
zijn. Hierop geldt echter één uitzondering. Indien er geen betalingsproblemen bestaan of
hebben bestaan ten aanzien van de termijnverplichtingen gedurende de reguliere
contractuele looptijd van de kredietovereenkomst, wordt er geen afboekingscodering
aangebracht. Alle andere van toepassing zijnde achterstands- en
bijzonderheidscoderingen, zowel met betrekking tot de termijnbetalingen als met
betrekking tot de restschuld, worden gehandhaafd dan wel aangebracht.
saabine95
 
Berichten: 58
Geregistreerd: di 27 sep 2005 12:48

verkoop rijnaak

Berichtdoor theo » di 29 mei 2007 10:03Waarom kan de schipper zijn schip niet verkopen ?.
dat heeft toch niks met de B.K.R te maken .
theo
 
Berichten: 7
Geregistreerd: di 16 aug 2005 10:20
Woonplaats: Weert

Berichtdoor Piet » di 29 mei 2007 11:43

Het persbericht van het BKR van 29 mei 2007 is hier te lezen:
http://www.bkr.nl/pdf_2309/persberichtn ... ie2007.pdf

Het "advies" van de geschillencommissie BKR aan het BKR is hier te lezen:
http://www.bkr.nl/pdf_2309/advies2007dexia.pdf


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor impact » di 29 mei 2007 12:18

Bij het "advies" van het BKR wordt nekkramp gratis meegeleverd. Toch nog een cadeautje van Dexia. :twisted:
impact
 

Berichtdoor Elias » di 29 mei 2007 23:56

Als je de overwegingen van die geschillencommissie, het verhaal van Prof. Mr. Kabel goed leest - ook de dataweergave van de gebeurtenissen - , dan gaan je haren alleen maar meer omhoog staan.

M.i. is er op hoog niveau een smerig spel gespeeld en wordt vooral nog steeds gespeeld, waarmee "hooggeleerden" en "onafhankelijke" adviesorganen de redelijkheid van de dexia-vergoeding nog eens dik onderstrepen en daarmee de rechters die zich in de toekomst nog over zaken moeten uitspreken aan zich binden, alles ten nadele van de gedupeerdenen en een eerlijke, controleerbare kans op een objectief-onafhankelijke rechtspraak uitbannen.

De redelijkheid, vooral ten voordele van dexia, druipt er vanaf, terwijl de rechter van het Hof volgens mij oordeelde: "dat al met al e.e.a. niet onredelijk leek", en dat is heel wat anders en daar waren we al verbaasd over !

Nee, Dexia, BKR en die Prof. - Mr. in de rechten, hebben nog eens heel fijntjes de "kabel" om de nek van de gedupeerden aangetrokken........

En steeds weer lijkt het er op, dat Dexia c.s. bij een op te starten procedure zijn kastanjes al in het vuur had liggen.
Elias
 
Berichten: 214
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 22:40

Berichtdoor dejongh1 » wo 30 mei 2007 11:41

Dexia wordt in Belgie van alle kanten beschuldigd van fraude en bedrog,terwijl de rechters en politici in Nederland volhouden dat Dexia een
fatsoenlijke nette bank is die niets verkeerd doet en het toch goed bedoeld met de gedupeerden dmv. duisenbergregeling.Waarom mag er dan geen gerechtelijk onderzoek plaatsvinden naar de aankoopbewijzen ,als ze niks te verbergen hebben?.Als sommige politici en banken in Nederland niet betrokken waren geweest bij deze aandelenleaseaffaire, dan hadden ze Dexia al 4 jaar geleden laten zinken(failliet laten gaan).Deze schoften proberen hun eigen nek te redden.
Zij maken gebruik van Prof. Mr. Kabel ,verbonden aan een of andere universiteit(anders mag hij de titel Prof. niet gebruiken)die iedere maand een riant salaris krijgt gestort op zijn bankrekening dat wordt betaald van onze belastingcenten en nu krijgt hij nog een extraatje van de overheid
om de gedupeerden verder de grond in te trappen ,door te zeggen dat de D-R redelijk is.Ik bedoel ,wat voor een hoerenjong ben je dan als Prof. Mr.?
dejongh1
 

Berichtdoor Piet » wo 30 mei 2007 20:12

Schuldregistratie van gedupeerden Dexia geschrapt
NRC Handelsblad 30 mei 2007

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 29 mei. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) schrapt de negatieve aantekening achter de namen van gedupeerden van de zogeheten Legiolease-affaire, waarbij beleggers met geleend geld aandelen kochten en na afloop bleven zitten met een restschuld.

Het is voor het eerst dat het BKR besluit zijn registraties collectief bij te stellen. In totaal staan meer dan 300.000 personen geregistreerd met schulden door de affaire. Voor de wijziging moeten gedupeerden akkoord zijn gegaan met een schikkingsregeling of dat alsnog doen.

Veel van de gedupeerde beleggers hebben het zwaarste alarmsignaal achter hun naam staan in Tiel, de zogeheten 'code 3'. Die notering bemoeilijkt het aanvragen van krediet of een hypotheek. Hun schulden ontstonden toen de Belgische Dexia Bank openstaande schulden van Legiolease-beleggers ging vorderen na het instorten van de beurzen in 2001.

Duizenden investeerders dreigden naar de rechter te stappen, waarna Dexia onder leiding van Wim Duisenberg een schikking voorstelde. Die regeling houdt in dat gedupeerden van juridische stappen afzien, in ruil voor kwijtschelding van tweederde van hun restschuld. Die bleef echter wel als schuld geregistreerd in Tiel.

Het BKR besloot tot de wijziging naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam, op 2 mei, dat het BKR de negatieve notering achter de naam van Piet Koremans, voorzitter van het Platform Aandelen Lease, moest weghalen. Ook de geschillencommissie van het BKR adviseerde dat de code voor beleggers die een schikking troffen ingetrokken moet worden. Inmiddels is bij 900 personen deze notering verwijderd.

Volgens Koremans, die beleggers namens zijn platform adviseert niet op voorhand in te stemmen met de schikking, is het BKR-besluit een geslaagde lobby van Dexia om meer particulieren over te halen akkoord te gaan met de Duisenberg-regeling. "Het BKR zegt altijd alleen te registreren.
Opeens gaat het bureau zelfstandig noteringen terugtrekken, dat is vreemd."

Een woordvoerster van Dexia spreekt Koremans tegen en zegt dat het besluit van het BKR zelfstandig is genomen, ook al heeft Dexia wel het voorstel gedaan. "Dit is een bijzondere situatie. Veel mensen hebben nu een onterechte notering en dat vinden wij oneerlijk." Volgens Koremans moeten particulieren niet zomaar akkoord gaan met de Duisenberg-regeling. "Ze moeten goed bekijken wat hen het meeste oplevert."

Copyright (C) NRC Handelsblad

http://www.platformaandelenlease.nl/Nie ... 2007-3.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Elias » wo 30 mei 2007 23:44

Een woordvoerster van Dexia spreekt Koremans tegen en zegt dat het besluit van het BKR zelfstandig is genomen, ook al heeft Dexia wel het voorstel gedaan. "Dit is een bijzondere situatie. Veel mensen hebben nu een onterechte notering en dat vinden wij oneerlijk."


Goh, wat is die Dexia toch eigenlijk een zeer gewetensvol instituut, een weldoener ...... :roll:
Althans voor diegene die toch maar zonder morren de DR accepteert en de schade voor Dexia helpt te beperken..... :wink:

Als ik het goed gelezen heb, dan overwoog de Geschillencommissie o.l.v. Prof. Mr. Kabel om bij de z.g. aflossingsproducten ( vergoeding 0,0 of soms 10 %) zelfs een verkapte/aangepaste 3- codering toe te (laten) passen, want hier was in feite geen sprake van een "afboeking van 250,-van de zijde van Dexia"....

Wat een stelletje smerige PR-manipulators.
Steeds meer wordt duidelijk, dat al jarenlang achter de schermen plannen worden gesmeed en vooruit wordt gedacht/gepland om een normale, eerlijke rechtsgang onmogelijk te maken.
Het "draaiboek Europese Hof" (mocht het voor gedupeerde(n) ooit zover mogen komen) ligt al op het buro bij de juiste personen klaar ....
Elias
 
Berichten: 214
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 22:40

Volgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron