Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Berichtdoor Piet » za 26 jan 2008 9:59

Dexia-klant krijgt alles terug

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Belegger die meedeed met de ongunstiger Duisenberg-schikking vist achter het net

Vasco van der Boon

Amsterdam
Aandelenlease is een vorm van huurkoop. Daarom hadden onder aandelenleasecontracten allebei de handtekeningen moeten staan van echtelieden of partners. Als de handtekening van een van de partners toch ontbreekt, zoals vaak het geval is, is het leasecontract vernietigbaar. De klant kan dan zijn hele schuld kwijtgescholden krijgen en bovendien zijn hele inleg terugkrijgen. Met rente.

Dit vloeit voort uit een conclusie van de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Zijn advies kwam vrijdagavond in beperkte kring beschikbaar. Door de conclusie van de advocaat-generaal stevent de Hoge Raad nu af op een uitspraak die financieel veel gunstiger uitpakt voor aandelenleaseklanten van Dexia Bank Nederland dan de zogeheten Duisenberg-schikking. In vrijwel alle gevallen neemt de Hoge Raad de conclusies van zijn adviseurs over.

Het is voor het eerst dat de hoogste rechter van het land inhoudelijk oordeelt over de geruchtmakende aandelenleaseaffaire. Een affaire die ook bekend is als de Dexia-affaire, genoemd naar de marktleider rond de eeuwwisseling in het aanbieden van beleggen met geleend geld. Eerdere bemoeienissen van de Hoge Raad met het Dexia-dossier hadden slechts betrekking op rechtsvragen die zijdelings met aandelenlease te maken hadden.

De Duisenberg-schikking kwam de bank tweeënhalf jaar geleden overeen met maatschappelijke organisaties als de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond. Die schikking houdt in, voor de klanten met een aandelenleasecontract waar ten onrechte maar één handtekening onder staat, dat zij hun eventuele restschuld kwijtgescholden krijgen. Maar de betaalde leasepenningen of hun inleg krijgen die klanten echter niet terug in de Duisenberg-regeling. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal overneemt, kunnen Dexia-klanten dus wel alles terugkrijgen.

Dexia heeft zelf of via rechtsvoorgangers als Legio Lease, Labouchere en Aegon in totaal 713.540 aandelenleasecontracten verkocht in Nederland aan zo'n 400.000 klanten. Naar de schatting van Leaseproces, de grootste partij die nog tegen Dexia procedeert, ontbreekt onder 40% van deze contracten een vereiste tweede handtekening.

Joost Papeveld van Leaseproces noemt het 'heel bizar' dat de meeste Dexia-klanten niet kunnen profiteren van het feit dat de Hoge Raad aanstalten maakt om gunstiger voor hen te oordelen dan de Duisenberg-regeling. De meeste Dexia-klanten zijn namelijk gebonden aan de ongunstiger Duisenberg-schikking die algemeen verbindend is verklaard.

Alleen de klanten die expliciet hebben gemeld door te procederen, kunnen profiteren van een uitspraak van de Hoge Raad. Maar dat zijn er alleen al via Leaseproces nog altijd 22.000, van wie 8000 met een contract zonder de vereiste tweede handtekening. Gemiddeld zou Dexia aan hen euro 18.500 moeten retourneren, meent Papeveld. Waardoor de extra schade voor Dexia op euro 148 mln uitkomt. Dexia heeft al ruim euro 1 mrd aan deze affaire verloren.

Dexia wil niet vooruitlopen op de gevolgen. 'Het gaat hier om een advies. Niet meer en niet minder. Wij wachten het arrest af.' Dexia zegt niet of ze het arrest bij het Europese Hof aanvecht, zoals de bank eerder steeds aankondigde.

Advocaat Hendrik-Jan Bos, wiens cliënt nu van de adviseur van de Hoge Raad gelijk krijgt, 'trekt alvast een flesje champagne open'.

www.fd.nl/aandelenlease

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad
Laatst bijgewerkt door Piet op za 26 jan 2008 10:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 26 jan 2008 10:03

Leasecontracten Dexia ontberen een handtekening

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Vasco van der Boon

Amsterdam
Korting Kado heet een van de vele aandelenleaseproducten van Dexia Bank Nederland. Met die andere aandelenleaseproducten heeft Korting Kado gemeen dat voor de klant wordt belegd met geld dat van Dexia wordt geleend.

Beleggen met geleend geld veroorzaakte na de eeuwwisseling een vloedgolf aan rechtszaken van ontevreden klanten. Het Frans-Belgische Dexia was marktleider in Nederland met dit soort producten. De meeste rechtszaken richten zich dan ook tegen Dexia.

Alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland hebben zich inmiddels wel over deelaspecten van aandelenlease uitgelaten. Dexia heeft het gros van die vonnissen en arresten van de hand gewezen. De bank heeft vanaf het begin van de affaire aangekondigd dat zij zou doorvechten tot aan de hoogste rechter van Nederland. En desnoods nog verder, tot aan het Europese Hof van Justitie.

Na jaren procederen en honderden vonnissen van lagere rechters over tal van aandelenleaseproducten valt Korting Kado nu de twijfelachtige eer ten deel om het eerste aandelenleaseproduct te zijn waar de Hoge Raad daadwerkelijk inhoudelijk een oordeel over velt. Vrijdagavond werd in kleine kring de conclusie bekend die de advocaat-generaal van de Hoge Raad over Korting Kado trekt.

In lijn met eerder de rechtbank en het gerechtshof van Amsterdam op 1 maart 2007, oordeelt de advocaat-generaal dat Korting Kado kopen op afbetaling is. Een vorm van huurkoop. Onder huurkoopcontracten horen de handtekeningen van beide echtelieden of partners te staan.

Onder het Korting Kado-contract van de ontevreden Dexia-klant, die met zijn advocaat Hendrik-Jan Bos door Dexia werd gedwongen tot aan de Hoge Raad door te procederen, ontbreekt echter een van de twee vereiste handtekeningen, constateert de adviseur van de Hoge Raad. Dat gebeurde heel vaak. Volgens onder meer Hendrik-Jan Bos neemt de Hoge Raad 99% van al dit soort adviezen over. Dit gaat dan betekenen dat het Korting Kado-contract vernietigbaar is. De ontevreden klant krijgt dan zijn eventuele schuld aan Dexia kwijtgescholden. Al het geld dat hij aan Dexia heeft betaald krijgt hij terug.

Deze ene klant kocht 5 juli 2000 zes Korting Kado-contracten. Elk contract duurde 120 maanden. In die tijd zou per contract voor f 22.057,20 aandelen Ahold, ING, Shell en Unilever worden gekocht. De leenvergoeding per contract is 12,4% per jaar: f 27.350,40 over de hele periode. De uitspraak waar de Hoge Raad nu op afstevent, betekent dat Dexia deze klant zo'n euro 135.000 plus rente plus proceskosten schuldig is.

Andere doorprocederende klanten kunnen op deze jurisprudentie een vergelijkbare vergoeding claimen. Maar klanten die met Dexia geschikt hebben niet.

Korting Kado

Aandelenlease

Een klant van Dexia Bank Nederland kocht in 2000 zes contracten om met geleend geld aandelen te kopen van Ahold, ING, Shell en Unilever. Per contract voor f 22.057 aan aandelen. Bovenop deze lening moest de klant aan het eind van de tienjarige contractduur leenkosten van 12,4% per jaar terug zien te betalen uit deze constructie.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 26 jan 2008 10:07


Advies aan Hoge Raad : Dexia aandelenlease huurkoop, handtekening partner vereist.


De Hoge Raad heeft het advies gekregen van de Advocaat generaal van de Hoge Raad om te oordelen dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat beide partners moeten tekenen op het contract.
Het is gebruikelijk dat de Hoge Raad dit advies overneemt.

Op 1 maart 2007 heeft het gerechtshof Amsterdam in een uitspraak bevestigd dat de Dexia aandelenlease contracten onder huurkoop vallen en dat de partner moet mee tekenen op het contract.
Na deze voor Dexia negatieve uitspraak heeft Dexia cassatie (hoger beroep) aangetekend bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat generaal van de Hoge Raad is dat de ingestelde cassatie van Dexia moet worden afgewezen en dat de Dexia aandelenlease contracten wel onder huurkoop vallen.
Ook dient de echtgenote c.q. geregistreerd partner dit contract mede te ondertekenen.
Is dit niet gebeurd dan kan de niet meegetekende echtgenoot/echtgenote c.q. geregistreerd partner het contract vernietigen binnen de verjaringstermijn.
Dit is een definitieve doorbraak en zekerheid voor alle eegelaesers die hier onder vallen.
Zij krijgen nu via een rechtszaak al hun geld terug
Dexia had al aangekondigd om alle ingestelde hoger beroepzaken over huurkoop te zullen intrekken als de Hoge Raad tot deze beslissing zou komen.
Daarnaast hoeven de rechtbanken niet de volledige procedure af te werken en kunnen redelijk snel tot een uitspraak komen na deze uitspraak door de Hoge Raad.

Met name de rechtbanken Almelo en Arnhem zullen het hier moeilijk mee krijgen.
Tot op de dag van vandaag blijven beide rechtbanken stug volhouden dat de Dexia contracten geen huurkoop zijn, ondanks dat alle andere rechtbanken en diverse gerechtshoven van mening zijn dat dit wel zo is en het nu ook nog eens bevestigd zal worden door de Hoge Raad.
Vele gedupeerden zijn al het slachtoffer geworden van deze blunder van deze rechtbanken.
Alleen degene die in hoger beroep zijn gegaan tegen de uitspraken van Almelo en Arnhem zullen alsnog in het gelijk worden gesteld.

Ook de zogenaamde Duisenberg regeling blijkt weer gebakken lucht te bevatten.
Het gerechtshof Amsterdam vond in 2007 deze regeling redelijk en legde deze verplicht op aan de meeste aandelenlease gedupeerden. Een regeling waarbij de eegaleasers slechts kwijtschelding kregen van de restschuld, maar wel hun inleg kwijt waren.
Deze regeling werd mede ondersteund door o.a. de stichting Eegalease en de Consumentenbond.
De stichting Eegalease trok zelfs een zo goed als gewonnen hoger beroepzaak in, dit tot grote woede van o.a. de stichting Platform Aandelen Lease (PAL).
Dankzij deze, volgens stichting PAL verkeerde, beslissing van het Hof kunnen nu alleen nog maar de gedupeerden die van de zogenaamde Opt out regeling gebruik hebben gemaakt hun betaalde gelden terug vorderen in plaats van alle gedupeerden die hiervoor in aanmerking zouden komen.
De komende uitspraak door de Hoge Raad is een grote overwinning voor de vele gedupeerden van Dexia.
Bij de Hoge Raad is door een aantal belangenbehartigers, waaronder de stichting PAL, een verzoek ingediend om meerdere aandelenlease zaken versneld te beoordelen om te voorkomen dat deze affaire, die in 2002 begon, zich nog vele jaren zal voortslepen ten koste van de gedupeerden.

25 januari
Stichting Platform Aandelen Lease

http://www.platformaandelenlease.nl/advieisHR.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor joshua » za 26 jan 2008 15:07

Hoe triest...
Ik las het bericht vandaag 26 januari 2008.
Dexia heeft geen enkele recht op onverschuldigd onttrokken bedragen
Alle INLEG terug
"Geen Restschuld"
Alle kosten buiten binnen rechte vergoed.

Hoe verdwaald kan men zijn als jurist maar vooral als mens..

Even tijd adem halen voor velen die jaren achtervolgd zijn door het spookbeeld
DEXIA.

echter de (zware) gang naar de rechter komt nog

HOEVEEL is er GESTOLEN
Heb wel ooit iets "gekregen" van deze LaBouchere "Dallas" COWBOYS??

Blijft verantwoordelijke directeur tot 2002 Troost buiten de rechtszaak terwijl hij tientallen miljoenen toucheerde als vertrek premie???

De ware schuldigen schijnen de dans te ontspringen.
Kunnen morgen weer toeslaan.

Fraude
5 .000.000.000 5 miljard EURO verlies in de derde week januari 2008.
Gevolg Beurs wereldwijd in beweging met vele procenten verlies.
Societe Generale lijdt EUR 4,9 miljard verlies door fraude

Is Jerome Kerviel een klokkenluider die ons de ogen wil openen?

Als blijkt dat hij geen persoonlijk gewin heeft dan is door zijn handelen zichtbaar geworden dat binnen banken gewoon gerotzooid kan worden.
en wel op een schaal die niemand voor mogelijk heeft gehouden.

Heeft Dexia ooit voor een lease klant daadwerkelijk (op naam) fondsen aangekocht?

Nee
Het is niet door de AFM ontdekt.

Vreemd, Nee als een interne AUDIT binnen een Bank in een periode van 6 maand NIET ontdekt dat met 50 miljard euro risicovol wordt gemanipuleerd, hoe kan een handjevol AFM "accountant honden" dit binnen een maand?

Hoezo te goeder trouw
interne controles Bankwezen???
Beurshond AFM????
Toezicht???? DSI

Bedankt
Rechters in Arnhem en Almelo Roermond.
Voor al die misleidende uitspraken.

Tip.
Bekijk de conclusie van Gerard Spong in interview j.l. woensdag
Zelf 7 jaar rechter geweest weet van de hoed en rand over vonnis spreken. In 90% niet op grond van wetten maar subjectieve onderbuik (belangen) gevoelens.
Na kennis te hebben genomen van Spong commentaar is bij mij al het vertrouwen in een rechts systeem verdwenen.

http://juridischdagblad.nl/content/view/6151/53/
Jij met pro deo advocaat tegen....
Eén van de studenten in de zaal had vorig jaar een aanklacht ingediend tegen Geert Wilders, maar kreeg geen enkele medewerking van het Openbaar Ministerie. ''Dat komt omdat het Openbaar Ministerie bang is beschuldigd te worden van politieke vervolging.
Hoe zit het nu mijnheer Gerrit Zalm. Geen huurkoop!!!
Heeft u de scheepjes al op het droge?

Het zijn lafbekken!'', reageerde Spong fel.


Nadat een student in het publiek Spong vertelde over onvoldoende middelen te beschikken om de huur van het grachtenpand van de strafpleiter in Amsterdam te bekostigen nam Spong de uitdaging aan:

''Fax me morgen je sofinummer en je naam en we gaan ermee aan de slag.''
Het sociaal-fiscaalnummer, thans een burgerservicenummer, is nodig vanwege de aanvraag voor de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Slechts hij die geld heeft en een uitstekende advocaat heeft 305 euro per uur kan enigzins gerust zijn dat zijn belangen naar behoren worden behartigd

De rest van het "klootjesvolk" moet genoegen nemen met wat overblijft en druipt af nadat hem de oren zijn gewassen met het argument
"Een bedachtzaam en voorzichtige burger..."
Ook aan deze Amsterdamse rechter een pluim mevr...de Groot??


Het komt er nu op aan

Maak een lijst van alle onverschuldigd onttrokken bedragen (diefstal) GOED op.

De Opgave die Dexia doet blijkt (vaak) helemaal niet te kloppen.
Hopelijk heeft u de honderden afschriften bewaart of kan uw rekening bank helpen
Het gaat in ons geval over een verschil van plm. 4000 euro die Dexia onterecht valselijk opvoerde.
Kijk alle dividenden goed na maak aannemelijk dat Dexia er een grote puinhoop van heeft gemaakt en zeker de administratie niet goed op de rij heeft.

Het is nu tijd toe te slaan.
Dit is een definitieve doorbraak

Suc6 allemaal.
"wie biet zeunig elke cent telt." zeggen ze in Zeeland.
De schade staat.

+ kosten rechtens
+ kosten procedure buiten rechte reis kosten
+ wettelijke rente ca 5% gemiddeld.
+ BKR ongedaan binnen 7 dagen vordering elke dag later 1000 euro.
+ extra kosten wegens weigering kredietverstrekking
+ immateriele schade kapot gemaakte gezinsverhoudingen

Weg met de Belgische Bank
AEGON voor het hekje
Levob
Rabo Bank

Tussen personen vervolgen
etc.

Laat voor 400.000 gedupeerden helder zijn
de Hoge Raad na protest Dexia is helder H U U R K O O P uitspraak rechts ongeldige contracten is een doorbraak die wij allemaal hard nodig hadden.

On track
heer Rob L u s t i g (tussenpersoon) Enschede.
Nu lease verkoper vakantie huizen Spanje.

Wij bezoeken je graag binnenkort op een mooie dag en trakteren je
op een warm k o p j e k o f f i e.

waarvan akte!!!
Joshua

Heel veel sterkte allemaal.

see you in court de heren Spig(t)hoff.
zakken intussen aardig gevuld, uiteraard op kosten van de spaarzame hollander

denk ik.
Als een rechter denkt dat hij niet objectief kan zijn in een zaak, verschoont hij zich. Is iemand er toch van overtuigd dat een rechter partijdig is, dan kan hij een wrakingverzoek indienen
joshua
 
Berichten: 34
Geregistreerd: ma 10 okt 2005 19:10
Woonplaats: Enschede

Berichtdoor pewi » za 26 jan 2008 16:33

Heel belangrijk, deze gedachtegang van de Advocaat generaal van de Hoge Raad. Het geeft de burger weer moed.

Prettig weekend, Pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor Piet » za 26 jan 2008 16:45

'Gedupeerden aandelenlease Dexia krijgen geld terug'
Uitgegeven: 26 januari 2008 14:47
Laatst gewijzigd: 26 januari 2008 15:18

DEN HAAG - De gedupeerden van de aandelenlease-affaire van Dexia die naar de Hoge Raad zijn gestapt, krijgen waarschijnlijk al hun geld terug, inclusief rente.

Dat blijkt volgens de stichting Platform Aandelen Lease (PAL) uit een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.

Volgens het advies, dat vrijdag in beperkte kring beschikbaar werd, is aandelenlease een vorm van huurkoop. Dat betekent dat onder de contracten ook de handtekening van een partner moet staan. Als die ontbreekt, is het hele leasecontract vernietigbaar, aldus een woordvoerder van PAL zaterdag.

Duisenberg-regeling

Deze regeling geldt niet voor de 165.000 aandelenleaseklanten die de zogeheten Duisenberg-regeling accepteerden. Beleggers die hiervan gebruik maakten, kregen twee derde van hun restschuld vergoed. Met de schikking was ongeveer 1 miljard euro gemoeid.

De gedupeerden die niet akkoord gingen met de regeling en doorprocedeerden bij de Hoge Raad, worden bijgestaan door Leaseproces. "Het gaat om 22.000 mensen, van wie bij 8000 de tweede handtekening ontbreekt", aldus een woordvoerder. Hij berekende dat de extra schade voor Dexia hierdoor uitkomt op 148 miljoen euro.

Commentaar

Dexia was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar. In het Financieele Dagblad benadrukt een woordvoerder van de bank dat het nog om een advies gaat. "Niet meer en niet minder. We wachten het arrest af."

De Hoge Raad doet waarschijnlijk in april uitspraak.

Bron : www.nu.nl
http://www.nu.nl/news/1408320/35/%27Ged ... ug%27.html
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Berichtdoor Sander » za 26 jan 2008 18:46

PAL, GEFELICITEERD MET DEZE DOORBRAAK. Ook al val ik niet in deze categorie, maar wacht op de uitspraak van het Hoger Beroep over het Dexia Aanbod (niet de Duisenbergregeling) vind ik dit GEWELDIG nieuws!

Top ! Ga zo door !!!!!

Groetjes,
Sander
Sander
 
Berichten: 40
Geregistreerd: do 16 maart 2006 19:15

Berichtdoor aert0001 » zo 27 jan 2008 0:09

Toch is het jammer dat er via een “foutje” van Aegon nu de deksel alsnog, in ieder geval op dit moment, op de smerige put gaat blijven.

Weer valt er een groep slachtoffers weg te strepen, nu dan wel met een goed resultaat maar nog altijd is de onderste steen niet boven, nog altijd zijn daar de leugens, het bedrog, de dreigementen.

Dexia gaat toch wegkomen met haar jarenlange terreur, vele kunnen nu het boek sluiten, maar wel met een kater,.

En de alsmaar kleiner wordende groep doorvechters zal nog minder in te brengen krijgen en vallen waarschijnlijk ten prooi aan de gieren en hyena's v.h. incasso & bankwezen

Ton
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

PAL Proficiat!!!

Berichtdoor amosfantasia » zo 27 jan 2008 10:32

Geweldig nieuws!Na lang knokken ,toch een goed resultaat geboekt .
Fantastisch ,een dikke pluim voor PAL!

Ik sluit mij wel aan bij Sander .

Is het aanbod nog aanvechtbaar?

Tevens mensen die geen partner hebben hoe zit dat nou ? Er staat maar 1 handtekening ophet kontrakt .

Daarbij komt ..als het om Huurkoop gaat ,waarom wordt niet alles van tafel geveegd? Klopt toch niet en is er een vies spelletjes gespeeld door oa Dexia.

Mensen die ingegaan zijn op de Duisenberg/of aanbodregeling behoren ook gewoon al hun geld terug te krijgen .Of gaat Dexia failliet en heeft geen geld omdat te doen .

De tussen personen ,zoals La Bouchere en Aegon moeten ook aangepakt worden .Laten zij ook maar een steentje bijdragen !(financieel ).Kan ons het schelen waar het geld vandaan komt .

Tevens het rechtzetten bij het BKR .

Al met al !PAL ik vind jullie KANJERS! Ga zo door!Gr Amos
amosfantasia
 
Berichten: 71
Geregistreerd: di 27 sep 2005 18:07

Berichtdoor Piet » ma 28 jan 2008 10:26

Geld terug voor klanten Dexia

Van onze verslaggever Frank van Alphen

De volkskrant 28 januari 2008

AMSTERDAM - Een deel van de klanten van Dexia en Aegon die belegd hebben met geleend geld, krijgen waarschijnlijk hun volledige inleg terug. Dat geldt voor leasecontracten die niet zijn ondertekend door de partner. De teruggave kan tienduizenden euro’s bedragen.

Dat stelt de stichting Platform Aandelen Lease (PAL) op grond van een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dit advies, dat vrijdag in beperkte kring bekend werd, stelt dat aandelenlease een vorm van huurkoop is. Huurkoopcontracten zijn alleen rechtsgeldig als de handtekening van beide partners onder het contract staat. De Hoge Raad volgt de adviezen van de advocaat-generaal bijna altijd op.

Volgens het advies is aandelenlease een vorm van huurkoop. Dat betekent dat onder de contracten ook de handtekening van een partner moet staan. Als die ontbreekt, is het hele leasecontract vernietigbaar, aldus een woordvoerder van PAL, een organisatie van leasebeleggers die de Duisenberg-regeling afwijzen als te mager.

In de Duisenberg-regeling, een schikking tussen Dexia en consumentenorganisaties die in 2006 tot stand kwam, wordt de schuld van echtparen die niet beiden hebben getekend voor het leasecontract kwijtgescholden. Hun inleg, de hoge rente die ze jarenlang betaalden voor hun lening, zijn ze kwijt.

Een royale meerderheid van de honderdduizenden leasebeleggers heeft ingestemd met de Duisenberg-regeling. Enkele tienduizenden hebben zich aangesloten bij gespecialiseerde advocatenkantoren om een hogere vergoeding te krijgen.

Volgens Joost Papeveld van Leaseproces, het juridisch adviesbureau waar de meeste leasegedupeerden bij zijn aangesloten, kunnen Dexia-klanten die al hebben ingestemd met de Duisenberg-regeling geen gebruik maken van de betere regeling die nu in de lucht hangt. ‘Het is bizar dat organisatie als de Consumentenbond mensen hebben geadviseerd de Duisenberg-regeling te ondertekenen’, aldus Papeveld.

Volgens Papeveld komen circa achtduizend van de twintigduizend klanten van Laeseproces in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 18.500 euro. ‘Dat is exclusief vergoeding van de proceskosten en rente over het geld.’ Omdat Leaseproces op no-cure-no-paybasis werkt, ontvangt het bedrijf bij succes ongeveer een vijfde van de teruggave.

Over de vraag of leasecontracten gelijk stonden aan huurkoop bestond verschil van inzicht bij Nederlandse gerechtshoven. Sommige, zoals het gerechtshof Amsterdam, oordeelden dat het huurkoop was, terwijl andere rechters dat niet vonden. Dit leidde tot zeer verschillende uitkomsten bij vergelijkbare rechtszaken.

Dexia wil niet reageren omdat het om een advies aan de Hoge Raad gaat en dit rechtsorgaan zelf nog geen uitspraak heeft gedaan.

(c) de Volkskrant

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/28012008.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Janny » ma 28 jan 2008 13:16

Volgens Papeveld komen circa achtduizend van de twintigduizend klanten van Laeseproces in aanmerking voor een vergoeding van gemiddeld 18.500 euro. ‘Dat is exclusief vergoeding van de proceskosten en rente over het geld.’ Omdat Leaseproces op no-cure-no-paybasis werkt, ontvangt het bedrijf bij succes ongeveer een vijfde van de teruggave.

Van deze 8000 personen zijn er ook die vrij procederen en niet in de groep bij leaseproces vallen. Deze personen hebben( waarvan ik er een ben) persoonlijk de strijd gevoerd . Zij zijn dus niet afhankelijk van Pal, of leaseproces maar betaalden persoonlijk een fors honerarium aan een advocaat.Deze advocaat heeft, en dat mag gezegd worden goed werk verricht.ook in het contact onderhouden met de overheid en rechters/rechtbanken.Waarvoor mijn dank.
Janny
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Piet » ma 28 jan 2008 14:25

Vanavond in Tros Radar om 20.30 uur aandacht voor de ontwikkelingen bij de Hoge Raad:

Dit weekend werd bekend dat de Hoge Raad mogelijk een gunstige uitspraak gaat doen voor gedupeerden van Dexia. Voor welke gedupeerden van de aandelenlease gloort er werkelijk hoop aan de horizon? Vanavond in Radar.


Bron : Tros Radar

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 28 jan 2008 15:45

De volledige tekst van de conclusie van de Advocaat Generaal is hier te lezen:

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC2837

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 28 jan 2008 17:08

Reacties op de uitzending van Radar vanavond om 2030 uur over de conclusie van de Hoge Raad kunnen ook gegeven worden op een ander forum op de Radar site namelijk in het forum Radar uitzendingen seizoen 2007-2008 in de topic Dexia zaak - aandelenlease

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor aert0001 » di 29 jan 2008 14:18

het financieel dagblad ziet het zo:


Schikking besparing voor Dexia
Dexia heeft een goede keuze gedaan door te schikken met ontevreden aandelenlease-klanten in plaats van het oordeel van de Hoge Raad af te wachten. Het lijkt erop dat de Hoge Raad een hogere schadevergoeding zal vaststellen dan de Duisenberg-schikking. Volgens het FD kan het 0,5 tot 1,5 mrd euro schelen voor Dexia. Waarschijnlijk zal de Hoge Raad beslissen dat aandelenlease huurkoop is, contracten zonder twee verplichte handtekeningen zijn dan vernietigbaar en moeten volledig kwijt worden gescholden. (FD, p.11)

Ton
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

Volgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten

cron