Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Berichtdoor mat » di 29 jan 2008 19:14

Maar wat nu voor de mensen, die na de dreigbrief van het incassobureau al betaald hebben?
Ik krijg al jaren de zenuwen van deze situatie....daarom na de laatste dreiging maar betaald. :cry:
mat
 
Berichten: 8
Geregistreerd: zo 20 jan 2008 15:17

Berichtdoor Piet » di 29 jan 2008 21:10

Het artikel in het FD waar Ton op doelt:

Dexia spaart miljoenen uit
29 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Hoge Raad-arrest aandelenlease lijkt voordelen van schikken te bewijzen voor Dexia

Vasco van der Boon

Amsterdam

Dexia Bank Nederland heeft een groot bedrag uitgespaard door met ontevreden aandelenleaseklanten massaal te schikken in plaats van het oordeel van de rechter af te wachten. Het hoogste rechtscollege van Nederland is namelijk op weg naar een uitspraak die Dexia-klanten beduidend meer schadevergoeding kan opleveren dan de zogeheten Duisenberg-regeling van twee jaar terug.

Het verschil in kosten voor Dexia tussen het te verwachten Hoge Raad-arrest en de Duisenberg-schikking bedraagt netto naar schatting minstens euro 0,5 mrd à euro 1,5 mrd, volgens berekeningen door deze krant. Daarbij is gebruikgemaakt van publicaties van onder meer Dexia, AFM, het Amsterdamse gerechtshof en Dexia's opponent Leaseproces.

Bij deze berekening is de gemiddelde waarde van een leasecontract op grond van onder meer AFM-publicaties op euro 10.000 gesteld. Dexia verkocht 700.000 leasecontracten. Uit de verdeling van aangeslotenen bij de aanvankelijke Dexia-criticasters Leaseverlies en Eegalease blijkt dat in 25% van de contracten een vereiste tweede handtekening ontbreekt. Leaseproces zegt zelfs dat uit haar bestand van 22.000 doorprocederende Dexia-klanten blijkt dat 40% van de leasecontracten een vereiste tweede handtekening ontbeert.

Rekening houdend met de euro 1 mrd die de Duisenberg-schikking Dexia al kostte en met de euro 150 mln die de te verwachten Hoge Raad-uitspraak Dexia nog zou kunnen kosten, heeft Dexia per saldo dus minstens euro 0,5 mrd bespaard door met een groot deel van de ontevreden klanten te schikken. Degenen die schikten, kunnen geen aanspraak maken op de hogere schadevergoeding die voort kan vloeien uit de te verwachten Hoge Raad-uitspraak. In de berekeningen van deze krant is geen rekening gehouden met restschulden, proceskosten of wettelijke verplichte rentevergoeding die Dexia wellicht had moeten uitkeren als er niet was geschikt. De met schikken gerealiseerde besparing valt dan nog veel hoger uit.

Aanleiding om het voordeel van schikken boven procederen voor Dexia te berekenen is de conclusie van de plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C.L. de Vries Lentsch-Kostense. Zij adviseert de Hoge Raad om de stelling van Dexia te verwerpen dat aandelenlease geen huurkoop is en slechts één handtekening behoeft.

De plaatsvervangend procureur-generaal oordeelt dat aandelenlease wel huurkoop is. Daarom zijn twee handtekeningen onder een aandelenleasecontract vereist, aldus de plaatsvervangend procureur-generaal. Haar functie werd in de zaterdageditie van deze krant overigens abusievelijk aangeduid als de lager in de justitiële hiërarchie gerangschikte functie van advocaat-generaal.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, wat veelal het geval is, zijn aandelenleasecontracten zonder de vereiste twee handtekeningen vernietigbaar. Dan moet Dexia de restschuld van het contract kwijtschelden en de hele inleg met rente terugbetalen. De Duisenberg-schikking scheldt voor contracten zonder de vereiste tweede handtekening alleen de restschuld kwijt, maar de inleg van de klant mag Dexia behouden.

Dexia heeft zelf nooit een bedrag geopenbaard dat het met schikken gemoeide voordeel voor de bank kwantificeert. In reactie op de berekeningen van deze krant zegt de Dexia-woordvoerder dat getallen van Leaseproces ongeveer een derde te hoog zijn en afkomstig zijn van 'jokkebrokken'. Dexia zegt op 700.000 contracten zelf 54.000 brieven over een ontbrekende handtekening te hebben gekregen. Voor mogelijke schadevergoeding aan klanten zonder de vereiste tweede handtekening heeft de bank het derde kwartaal vorig jaar euro 32 mln opzijgezet. Een niet nader gekwantificeerd deel van de betrokkenen is namelijk te laat met zijn bezwaren.

Aegon zegt dat de verzekeraar 'tienduizenden' leasecontracten heeft verkocht waarbij 'mogelijkerwijs' de handtekeningenkwestie speelt. Het laatste contract is vijf jaar terug verkocht.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad

http://www.platformaandelenlease.nl/Nie ... 2008-2.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor aert0001 » wo 30 jan 2008 1:11

En wat zei Dexia ook weer op 24 januari:

Dexia geeft het antwoord. Deze comparitie komt te vroeg en Dexia kan dus nog niet schikken omdat Dexia wacht op de uitspraak van de Hoge Raad over de huurkoop en de schriftelijke toestemming door de partner. Als deze door Dexia wordt verloren, dus een bevestiging dat aandelenlease huurkoop is en de partner had moeten mee tekenen, dan worden alle soortgelijke eegalease zaken ingetrokken. Wint Dexia, en wordt dus bepaald door de Hoge Raad dat aandelenlease geen huurkoop is en de partner niet hoefde mee te tekenen, dan worden de hoger beroepzaken doorgezet.
Ter aanvulling, alle hoger beroepzaken over eegalease liggen in de koelkast bij het gerechtshof in afwachting van een uitspraak door de Hoge Raad.
Dexia verwacht dat morgen, vrijdag 25 januari, de conclusie van de procureur generaal verschijnt en de Hoge Raad nog voor de zomer een uitspraak zal doen.
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

Berichtdoor Okerene » vr 15 feb 2008 4:20

DOORPROCEDEREN TEGEN DEXIA HEEFT WEL DEGELIJK ZIN

Hof Amsterdam verklaart Duisenberg-regeling verbindend (25 januari 2007 LJN: AZ 7033 )
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Hof+Amsterdam+verklaart+Duisenberg-regeling+verbindend.htm

De ontwikkelingen nadat de zg Duisenbergregeling via de WCAM-procedure voor alle betrokkenen (gerechtigden) op 25 januari 2007 (dwingend) verbindend is verklaard, is onderzocht of deze Regeling wel wenselijk werd geacht. De conclusie luidde: http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/03082007.htm

Eén op acht aandelenleasers vecht door tegen Dexia

Het Financieele Dagblad 3 augustus 2007

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Duizenden gedupeerden van constructies met aandelenlease weigeren de schikking te accepteren die is bedacht door wijlen Wim Duisenberg. Dexia heeft 24.700 brieven ontvangen van mensen die willen doorprocederen om een hogere vergoeding te krijgen.

In januari had het gerechtshof 190.000 klanten van Legio Lease tot 31 juli de tijd gegeven voor een opt-out. Het leeuwendeel valt nu onder Duisenberg, waarbij de klanten twee derde van hun restschuld en niets van hun inleg terugkrijgen.

Volgens Leaseproces, het bedrijf dat 16.000 van de 24.700 opt-out'ers vertegenwoordigt, is er bij de rechter veel meer te krijgen. 'Wij gaan nu procederen, we zijn er klaar voor. Het gaat er niet om of, maar hoeveel geld ze terugkrijgen', zegt directeur Ger van Dijk.

In recente vonnissen deelt de rechtbank de gedupeerden in categorieën in. Wat beleggers terugkrijgen hangt af van onder meer inkomen en beleggerservaring. 'Met dat model is meer dan 90% van mijn klanten beter af dan bij Duisenberg', voorspelt Van Dijk.

Dexia gaat in beroep tegen het categoriemodel, kondigt bestuursvoorzitter Ben Knüppe van Dexia aan. 'Wij accepteren dat niet', zegt Knüppe. 'Wij vinden dat Duisenberg een redelijke regeling is en dat is onderstreept door het Hof in Amsterdam.' Hij bestrijdt bovendien dat veel mensen beter af zijn.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


Op 1 maart 2007 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep bevestigd dat de aandelenleasecontracten van Dexia een vorm van huurkoop zijn waarvoor is vereist dat zowel de contractant als zijn of haar partner beiden het contract ondertekenen. Zonder de tweede handtekening kan de partner het contract vernietigen. Op de site van Jurofoon wordt het volgende uitgelegd: http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2830

Dexia probeert rechtszaak te vertragen

In een zaak waarbij JuroFoon een gedupeerde bijstaat, heeft Dexia de rechter verzocht om schorsing van de zaak totdat de Hoge Raad een oordeel heeft gegeven over het partnerargument. Dexia probeert met deze tactiek de rechtszaak onnodig te vertragen.

Op 1 maart 2007 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep bevestigd hetgeen waar kantonrechters het al eerder over eens waren: namelijk dat de aandelenleasecontracten van Dexia een vorm van huurkoop zijn waarvoor is vereist dat zowel de contractant als zijn of haar partner beiden het contract ondertekenen. Zonder de tweede handtekening kan de partner het contract vernietigen waarna, indien voldaan is aan de andere voorwaarden, Dexia tevens de volledige inleg moet terugbetalen.

Dexia heeft tegen deze uitspraak van het hof cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. [onderstreping toegevoegd] Hoewel de rechtspraak vrijwel unaniem oordeelt over dit onderwerp, stelt Dexia zich nog steeds op het standpunt dat haar contracten géén huurkoop zijn. We verwachten dan ook niet dat de Hoge Raad anders zal oordelen.

Toch heeft Dexia het nodig gevonden in een zaak tegen een cliënt van JuroFoon een verzoek in te dienen om de procedure te schorsen in afwachting van het oordeel van de Hoge Raad. Volgens Dexia wordt die uitspraak 'begin volgend jaar' verwacht.

Of de kantonrechter dit verzoek zal inwilligen, is nog niet bekend. Maar het valt te hopen dat de gedupeerden die al zo lang hebben moeten wachten, niet nóg langer aan het lijntje worden gehouden.

Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam:
Gerechtshof Amsterdam, 1 maart 2007, LJN: AZ9721

Publicatiedatum: 27 september 2007


Uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam:
Gerechtshof Amsterdam, 1 maart 2007, LJN: AZ9721
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AZ9721

In de tussentijd gaven veel hulpverlenende instanties al aan dat individueel doorprocederen wel degelijk zin heeft.

12 maart 2007 | Nederlands Dagblad
Procederen tegen Dexia heeft zeker zin
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/12032007.htm

Dexia hoopt door moedwillig de rechtspraak op allerlei manieren te frustreren dat dit uitstel gedupeerden uiteindelijk in “nood” zal brengen en afzien van een procedure tegen hen. Om toch de zaak te versnellen hebben De Vereniging Consument en Geldzaken, Stichting Platform Aandelenlease, Dommerholt Advocaten te Zwolle en Leaseproces te Amsterdam bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad een verzoek ingediend tot het instellen van Cassatie in het belang der wet.

2 december 2007 | De Telegraaf
Gedupeerden aandelenlease vragen oordeel Hoge Raad
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/02122007.htm
“… De indieners gaan ervan uit dat de Hoge Raad binnen korte tijd, dat wil zeggen binnen een termijn van 4 maanden uitspraak kan gaan doen over de verschillende rechtsvragen die aan de Procureur-Generaal zijn voorgelegd”

Het verlossende woord in Dexia aandelenleasezaken over “wel of geen huurkoop” is inmiddels al gesproken ten gunste van velen gedupeerden (eegaleasers) door de plaatsvervangend Procureur Generaal van de Hoge Raad met ‘zijn’ advies in een belangrijk cassatieproces (de uitspraak van de Hoge Raad volgt nog – dat meestal het advies van de Procureur Generaal opvolgt):

25-01-2008 | In Cassatie Hoge Raad der Nederlanden
LJN: BC2837, Hoge Raad , CPG C07/155HR
http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BC2837

“[(LJN: BC2837)] 1. In deze effectenlease-zaak gaat het om de vraag of thans verweerder sub 1 op grond van art. 1:88 lid 1 aanhef en onder d BW - dat voorschrijft dat de ene echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot behoeft "voor overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken" - de toestemming van zijn echtgenote, thans verweerster in cassatie sub 2, behoefde voor het aangaan van de litigieuze overeenkomsten van effecten/aandelenlease (de zogenaamde 'eega-problematiek').

Het gaat hierbij om de vraag of de onderhavige "lease-overeenkomsten" kunnen worden gekwalificeerd als overeenkomst van koop op afbetaling als bedoeld in art. 1:88 BW. Het hof heeft in zijn in cassatie bestreden arrest de onderhavige overeenkomsten gekwalificeerd als huurkoop, een species van koop op afbetaling, en heeft bedoelde vraag bevestigend beantwoord.

Het middel betoogt dat van huurkoop geen sprake kan zijn "bij gebreke van een zaak als stoffelijk object" en "bij gebreke van aflevering", en voorts dat de wetgever heeft beoogd het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW te beperken tot lichamelijke zaken.

Het middel komt ook op tegen 's hofs oordeel dat schriftelijke toestemming was vereist gelet op het derde lid van art. 1:88 BW, inhoudende dat de toestemming schriftelijk moet worden verleend indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.

Verder is nog aan de orde of in geval van een rechtsgeldige vernietiging wegens het ontbreken van toestemming, art. 6:278 BW (het zogenoemde 'biljartbalartikel') van toepassing is en voorts of het teruggeven van wat vóór de vernietiging krachtens de overeenkomst is gegeven respectievelijk ontvangen, in gevallen als de onderhavige als bezwaarlijk in de zin van art. 3:53 lid 2 BW kan worden aangemerkt dan wel of grond is voor toepassing art. 6:212 BW. …”


De gevolgde procedures

(LJN: BC2837)
3. In de procedure in eerste aanleg bij dagvaarding d.d. 9 april 2003 hebben [verweerder] c.s. Dexia voor de rechtbank Amsterdam, sector civiel, gedaagd. …

4. De rechtbank Amsterdam heeft bij rolbeslissing van 11 augustus 2004 de zaak ter verdere behandeling verwezen naar de sector kanton van deze rechtbank, locatie Amsterdam, op grond van de overweging dat de aandelenlease-overeenkomsten die tussen partijen zijn gesloten, naar haar voorlopige oordeel zijn aan te merken als huurkoopovereenkomsten, zodat de kantonrechter de bevoegde rechter is. …

5. Bij vonnis van 9 december 2004 heeft de rechtbank Amsterdam, sector kanton - locatie Amsterdam (verder ook: de kantonrechter) zich verenigd met het standpunt van de rechtbank Amsterdam, dat de door [verweerder 1] met Dexia gesloten aandelenlease-overeenkomsten (hierna de lease-overeenkomsten) voldoen aan de essentialia van de huurkoopovereenkomst …

6. Bij dagvaarding van 2 maart 2005 is Dexia in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank, sector kanton d.d. 9 december 2004.[ in deze zaak onder zaak-/rolnum-mer 04-25619]

Partijen hebben de zaak op 20 oktober 2005 doen bepleiten [(Dexia door haar procureur, [A] en [B.] door mr. R. Kroes en mr. M. Jongeneelen, beiden advocaat te Amsterdam. De procureur van Dexia heeft gepleit aan de hand van pleitnotities)] en zij hebben [(Aan het slot van de pleidooien)] arrest gevraagd.

Door Dexia en anderen [(Consumenten Bond – St. Leaseverlies – St. Eegalease – VEB)] is vervolgens op de voet van art. 7:907 lid 1 BW bij het hof een verzoek ingediend tot verbindendverklaring van een door hen gesloten overeenkomst [(de WCAM-Duisenbergregeling)] strekkend tot vergoeding van schade zoals onder andere in de thans voorliggende zaak aan de orde. Hierna is de huidige procedure geschorst.

Bij beschikking van 25 januari 2007 (gepubliceerd in NJ 2007, 427) heeft het hof de bedoelde overeenkomst [(WCAM-Duisenbergregeling)] verbindend verklaard, waarna [verweerder 1] en [verweerster 2] met inachtneming van het bepaalde in art. 7:908 lid 2 BW schriftelijk [(met een Opt-out verklaring)] hebben medegedeeld niet aan die overeenkomst gebonden te willen zijn. [(De verbindendverklaring daarvan heeft hierdoor ten aanzien van hen geen gevolg.)]

Hierna hebben [verweerder 1] en [verweerster 2] aan Dexia overeenkomstig het bepaalde in art. 227 Rv. een exploot doen uitbrengen tot hervatting van het geding. [(hervat in de stand waarin het zich aan het slot van de pleidooien bevond. Op 1 maart 2007 is arrest gewezen)]

7. Bij arrest van 1 maart 2007 (gepubliceerd in JOR 2007, 98, m.nt. Lieverse) heeft het hof Amsterdam de door Dexia aangevoerde grieven verworpen en het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.[(zie ook hierboven LJN: AZ9721 http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AZ9721)]

Het geding in cassatie


8. Dexia heeft - tijdig - cassatieberoep ingesteld. [Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Dexia heeft geconcludeerd tot verwerping van het voorwaardelijk incidenteel ingestelde cassatieberoep. Partijen hebben hun stellingen schriftelijk doen toelichten. Dexia heeft afgezien van repliek. [Verweerder 1] en [verweerster 2] hebben gedupliceerd.

9. Het middel bevat zes onderdelen.

De middelonderdelen I-III bestrijden 's hofs oordeel dat de onderhavige overeenkomsten op grond van de inhoud daarvan en de wijze waarop partijen daaraan uitvoering hebben gegeven, ingevolge art. 7A:1576h lid 2 BW moeten worden aangemerkt als huurkoop.

Middelonderdeel I betoogt daartoe dat de litigieuze overeenkomsten gelet op de in art. 7A:1576 lid 1 resp. 1576h lid 1 BW gegeven omschrijvingen reeds "bij gebreke van een zaak als stoffelijk object" niet kunnen worden gekwalificeerd als koop op afbetaling resp. huurkoop.

Middelonderdeel II betoogt dat de litigieuze overeenkomsten geen koop op afbetaling en derhalve ook geen huurkoop zijn "bij gebreke van aflevering" als bedoeld in art. 7A:1576 lid 1 resp. 1576h lid 1 BW.

Middelonderdeel III bevat geen zelfstandige klacht.

Middelonderdeel IV richt zich tegen het oordeel van het hof dat [verweerder 1] op grond van art. 1:88 lid 1 aanhef en onder d BW toestemming behoefde van [verweerster 2] om de onderhavige - als huurkoop, een species van de koop op afbetaling aan te merken - overeenkomsten te sluiten. Het middelonderdeel betoogt daartoe dat uit wetsgeschiedenis, wettekst en strekking van art. 1:88 BW blijkt dat afbetalingstransacties met betrekking tot vermogensrechten niet aan het toestemmingsvereiste zijn onderworpen, waarbij het onderdeel nog aantekent dat volgens de jurisprudentie van uw Raad art. 1:88 BW restrictief moet worden uitgelegd.

Middelonderdeel V richt zich tegen 's hofs oordeel dat nu volgens art. 7A:1576i BW huurkoop bij akte wordt aangegaan, [verweerster 2] schriftelijk toestemming had moeten geven nu art. 1:88 lid 3 inhoudt dat de echtgenoot schriftelijk toestemming moet verlenen indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm [schriftelijkle toestemming] voorschrijft.

Middelonderdeel VI richt zich tegen 's hofs verwerping van Dexia's beroep op de art. 6:278 en 6:210 alsmede art. 3:53 lid 3 BW.

Middelonderdeel I en IV: geen koop op afbetaling en/of geen toestemmingsvereiste bij gebreke van een zaak als object? ……..


41. De slotsom is dat het principale beroep in al zijn onderdelen faalt.

Het cassatiemiddel in het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep

42. Nu het incidenteel cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat het principale cassatieberoep geheel of gedeeltelijk slaagt, behoeft het incidentele cassatieberoep geen behandeling.

Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het principale beroep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden


Letterlijk en figuurlijk heeft Dexia alle denkbare “middelen” gebruikt om hun zaak te rekken en te redden. Het laat zich gemakkelijk raden waarom Dexia niet in het begin al tot sprongcassatie is overgegaan toen hen daar om werd verzocht. Ze waren dan al veel eerder door de juridische mand gevallen.

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad (Vasco van der Boon)
Leasecontracten Dexia ontberen een handtekening
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/26012008-1.htm

In de slotwoorden wordt door de schrijver nog wel fijntjes opgemerkt:
”Andere doorprocederende klanten kunnen op deze jurisprudentie een vergelijkbare vergoeding claimen. Maar klanten die met Dexia geschikt hebben niet[onderstreping toegevoegd]."

Doorprocederen heeft in veel gevallen dus wel degelijk zin!

26 januari 2008 | Het Financieele Dagblad
Dexia-klant krijgt alles terug
http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/26012008.htm
http://www.fd.nl/nieuws/dossiers/467202/8309416/

Met vriendelijke groet,

Okerene

http://www.platformaandelenlease.nl/Uitspraken/HR.htm
Okerene
 
Berichten: 115
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 15:27

Berichtdoor DOCENT » za 16 feb 2008 12:54

In mijn vonnis van het kanton gerecht staat, dat profit effect lease
geen huurkoop is
Daar naar het civiel gerecht door geschoven. Terwijl mijn lease
contract alle kenmerken van huurkoop heeft. Kan dit zomaar?
DOCENT
 
Berichten: 4
Geregistreerd: di 5 feb 2008 11:12

Berichtdoor Piet » zo 17 feb 2008 12:37

Begin mei komt de uitspraak van de Hoge Raad inzake de huurkoop en de vereiste medeondertekening door de partner in een Dexia zaak.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 28 maart 2008 8:19

Vandaag is de (vervroegde) uitspraak door de Hoge Raad over huurkoop en de tweede handtekening.
Er is al veel belangstelling door de media en ook het NOS journaal en RTL zullen hier aandacht aan besteden.
Hopelijk zal deze uitspraak een doorbraak betekenen in de nog lopende rechtszaken en hoger beroep zaken.
Degene die in aanmerking komen zijn diegene waarvan het contract tijdig is vernietigd door de niet meegetekende partner en dit niet is verjaard en de opt out verklaring tijdig is ingediend en er geen schikking of regeling met Dexia is getroffen.

Of het allemaal gaat zoals we hopen, weten we straks.

Groeten,
Piet
Laatst bijgewerkt door Piet op vr 28 maart 2008 13:24, in totaal 1 keer bewerkt.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Arendsoog » vr 28 maart 2008 13:12

gefeliciteerd, aan al diegene`n die verder kunnen met deze uitspraak
En heel erg bedankt aan de stichting P.A.L.
Eindelijk een gedeelte dat kan worden afgesloten
Arendsoog
 
Berichten: 23
Geregistreerd: vr 16 sep 2005 10:58

Berichtdoor pallu » vr 28 maart 2008 13:52

Piet schreef:Vandaag is de (vervroegde) uitspraak door de Hoge Raad over huurkoop en de tweede handtekening.
Er is al veel belangstelling door de media en ook het NOS journaal en RTL zullen hier aandacht aan besteden.
Hopelijk zal deze uitspraak een doorbraak betekenen in de nog lopende rechtszaken en hoger beroep zaken.
Degene die in aanmerking komen zijn diegene waarvan het contract tijdig is vernietigd door de niet meegetekende partner en dit niet is verjaard en de opt out verklaring tijdig is ingediend en er geen schikking of regeling met Dexia is getroffen.

Of het allemaal gaat zoals we hopen, weten we straks.

Groeten,
Piet


Gezien hun uitspraken ben ik bang dat zij toch blijven zoeken om individuele personen alsnog te laten betalen.

pallu
pallu
 
Berichten: 23
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 16:49

Berichtdoor Piet » vr 28 maart 2008 14:00

Dexia heeft aangekondigd dat het om ongeveer 5300 contracten gaat die in aanmerking komen voor de volledige vergoeding zoals toegewezen door de Hoge Raad.
Totaal is het een kostenpost van ongeveer 32 miljoen euro.
Iedere gedupeerde die hier voor in aanmerking komt krijgt een brief van Dexia waarin staat dat zij het betaalde geld terugkrijgen.
Dus gedupeerden hoeven hierover geen gerechtelijke stappen te ondernemen, zij krijgen vanzelf hun geld terug zoals staat in de brief die zij zullen krijgen van Dexia.
Dexia zal ook de lopende rechtszaken beëindigen en de hoger beroepzaken intrekken.
Maar nogmaals, dit is alleen van toepassing voor die gedupeerden die ten tijde van het afsluiten van het contract gehuwd waren of geregistreerd partnerschap en waarbij de partner niet heeft meegetekend en het contract middels een vernietigingsbrief is vernietigd en dit niet is verjaard en er tijdig gebruik is gemaakt van de opt out regeling.

Het NOS radio journaal en het NOS TV journaal hebben opnamen gemaakt, dus hou de journaals in de gaten.
Ook Tros Radar was aanwezig en heeft opnamen gemaakt.
Komende maandag zal er hoogstwaarschijnlijk aandacht zijn in Radar over deze uitspraak door de Hoge Raad.
Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de advocaat die deze zaak al vanaf het begin heeft gevoerd, mr. Hendrik Jan Bos uit Amsterdam.
Dankzij hem hoeven vele gedupeerden niet meer te procederen.

Er lopen op het ogenblik nog 2 aandelenlease zaken bij de Hoge Raad, waarvan één over het Levob Hefboom Effect.

Groeten,
Piet
Laatst bijgewerkt door Piet op vr 28 maart 2008 17:01, in totaal 1 keer bewerkt.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Leeuwen » vr 28 maart 2008 15:19

Wat een prachtig resultaat! Piet, jij bedankt terecht mr. Hendrik Jan Bos uit Amsterdam maar daar wil ik jou ook aan toevoegen. Want zonder jouw nimmer aflatende steun, zouden velen, waaronder wij, deze langdurige slijtageslag niet tot een goed einde hebben gebracht.
Jij waarschuwde toendertijd al voor die Duisenbergregeling en wij zijn je ook daar heel dankbaar voor want anders hadden wij daar gebruik van gemaakt en visten we nu achter het net.
De champagne staat al in de koeling want dit moet natuurlijk gevierd worden.
Onze wens is dat ook de anderen, die buiten deze regeling vallen, een goed resultaat behalen. Dit kan alleen door naar de rechter te stappen.
Wij hebben dat vijf jaar geleden ook gedaan en hebben daar absoluut geen spijt van. Onze ervaring is dat er wel degelijk recht wordt gesproken in dit land. Dus mensen, neem die stap, ga er voor en mocht je advies willen, mail of bel Piet Koremans, dan komt het allemaal goed!

Hartelijke groet van Piet en Ineke van Leeuwen
Egmond aan den Hoef

[/b]
Leeuwen
 

Berichtdoor pallu » vr 28 maart 2008 15:51

Leeuwen schreef:Wat een prachtig resultaat! Piet, jij bedankt terecht mr. Hendrik Jan Bos uit Amsterdam maar daar wil ik jou ook aan toevoegen. Want zonder jouw nimmer aflatende steun, zouden velen, waaronder wij, deze langdurige slijtageslag niet tot een goed einde hebben gebracht.
Jij waarschuwde toendertijd al voor die Duisenbergregeling en wij zijn je ook daar heel dankbaar voor want anders hadden wij daar gebruik van gemaakt en visten we nu achter het net.
De champagne staat al in de koeling want dit moet natuurlijk gevierd worden.
Onze wens is dat ook de anderen, die buiten deze regeling vallen, een goed resultaat behalen. Dit kan alleen door naar de rechter te stappen.
Wij hebben dat vijf jaar geleden ook gedaan en hebben daar absoluut geen spijt van. Onze ervaring is dat er wel degelijk recht wordt gesproken in dit land. Dus mensen, neem die stap, ga er voor en mocht je advies willen, mail of bel Piet Koremans, dan komt het allemaal goed!

Hartelijke groet van Piet en Ineke van Leeuwen
Egmond aan den Hoef

[/b]

Helemaal mee eens het is geweldig dat het voor de doorzetters zo afloopt en wij houden de brievenbus in de gaten.

groet pallu

o ja we kunnen pal natuurlijk ondersteunen bij hun verdere werk door ook een vrijwillige bijdrage te geven,
pallu
 
Berichten: 23
Geregistreerd: ma 22 aug 2005 16:49

Berichtdoor Piet » vr 28 maart 2008 17:02

De uitspraak door de Hoge Raad is hier te lezen:

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC2837

Niet alleen het NOS journaal heeft aandacht voor de uitspraak, ook op RTL is dit te zien.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Leeuwen » vr 28 maart 2008 17:03

Pallu, je hebt uiteraard gelijk. De stichting PAL staat niet alleen voor Piet Koremans, al is dat wel het 'boegbeeld', maar alle medewerkers van PAL mogen in dit succes delen, laat dat duidelijk zijn!

Groet van Ineke
Leeuwen
 

Tweede handtekening

Berichtdoor Justus » vr 28 maart 2008 18:45

EDR heeft ons geschreven dat zij de schuld die wij aan aan Dexia hebben overgenomen hebben en willen dat wij hen betalen.

Het betreft twee kontrakten, één op naam van mijn vrouw en één op mijn eigen naam. Beide kontrakten zijn niet door mijn echtgenote getekend. M.a.w. het kontrakt van mijn echtgenote is alleen door mij getekend en de tussenpersoon, een man van Spaarselect, zei toendertijd dat dit wel voldoende was. We spreken dan over 1999!! Met de restschuld van beide kontrakten worden wij nu geconfronteerd. Het kontrakt van mijn echtgenote is door de Rechtbank in Almelo via de toenmalige incasseur Raets Incasso voorgebracht en wij hebben stelling genomen i.v.m. met het ontbreken van haar handtekening. Het hele proces is 9 maart 2005 in de slaapstand gezet in afwachting van Duisenberg - jurisprudentie? In ieder geval hebben wij nu het schrijven van EDR ontvangen en vragen ons af wat wij gezien de recente uitspraak over huurkoop en twee vereiste handtekeningen moeten doen.Groet, Justus
Justus 4all
Justus
 
Berichten: 4
Geregistreerd: wo 26 okt 2005 20:54

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 8 gasten

cron