Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Berichtdoor Piet » zo 23 jan 2011 13:20

Vaak wordt de vraag gesteld :Ik heb geen opt out verklaring ingediend. Kan ik nog wat ondernemen tegen Dexia om mijn geld terug te krijgen.
In januari 2007 is de Duisenberg regeling verbindend (verplicht) verklaard door het gerechtshof Amsterdam.
Degene die niet gebonden wilden zijn aan deze Duisenberg regeling konden dit middels een brief aan een notaris aangeven.
Deze brief had uiterlijk 1 augustus 2007 moeten zijn ontvangen door de notaris.
Die Dexia klanten die dit niet gedaan hebben zitten vast aan de Duisenberg regeling en in deze regeling staat o.a. dat je geen gerechtelijke maatregelen tegen Dexia zal ondernemen.
Dus die Dexia klanten die geen geldige opt out hebben kunnen hier niets meer tegen doen.
Dit wordt bevestigd door het gerechtshof Amsterdam in een vonnis van 7 december 2010:

Opt-outverklaring. Uitleg artikel 7:908 lid 2 BW. Artikel 7:908 lid 2 BW biedt geen ruimte om op een andere dan in de overeenkomst voorgeschreven wijze kenbaar te maken niet aan de overeenkomst gebonden te zijn.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP1016

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 30 jan 2011 13:50

Op 18 januari 2011 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan in een eegalease zaak waarin het gaat om eventuele verjaring van de vernietigingsbrief.
De rechtbank Amsterdam had in deze zaak ook al de vernietiging afgewezen wegens verjaring en het Hof bekrachtigd dit vonnis, dus wordt de vernietiging weer afgewezen.
Het gerechtshof had aan een kort vonnis genoeg om dit duidelijk te maken.
Weer is de en/of rekening doorslaggevend voor het afwijzen van de vernietiging wegens verjaring.
Een beroep op een eerder verstuurde vernietigingsbrief in 2003 (binnen 3 jaar na afsluiten contract) wordt afgewezen omdat er geen bewijs is dat deze daadwerkelijk is verstuurd.

Als er sprake is van vernietiging na 3 jaar na afsluiten van het contract en is er een en/of rekening dan zal het erg moeilijk worden om de vernietiging toegewezen te krijgen.

De uitspraak door het gerechtshof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP1961

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 26 feb 2011 13:51

Op 8 februari 2011 heeft het gerechtshof Amsterdam 2 uitspraken gedaan in Dexia zaken waarin Dexia in één zaak en de gedupeerde in de andere zaak in hoger beroep was gegaan tegen de uitspraken van de rechtbank Amsterdam.
In beide zaken was er sprake van een “onaanvaardbaar zware last” die door Dexia werd bestreden
Het Hof wees de eisen van Dexia echter in één zaak af en de gedupeerde krijgt zelfs nog iets meer terug van Dexia als wat in het vonnis van de eerste rechtszaak staat.
In de andere zaak moet de gedupeerde nog een klein bedrag aan Dexia betalen nadat alles opnieuw was berekend door het Hof.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP3588
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP3589

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 16 maart 2011 14:13

Op 1 maart 2011 heeft het gerechtshof Amsterdam weer een uitspraak gedaan in een Dexia zaak.
Uiteraard was Cortenraad weer rechter en stond de uitslag dus al vast.
Hij verwees naar zijn voorbeelduitspraken van december 2009 en vonniste zoals deze uitspraken.
Geluk voor de gedupeerden was dat het voor hun een “onaanvaardbaar zware financiële last was”.
Hierdoor krijgen zij 2/3 korting op de restschuld en 2/3 terug van hun inleg en dat betekent een teruggave van ruim 41.000 euro plus de wettelijke rente.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP7236

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 16 maart 2011 15:08

Op 1 maart 2011 heeft het gerechtshof Amsterdam een tussenvonnis gewezen in een Dexia Eegalease zaak.
In deze zaak gaat het om 2 contracten die in 2000 en 2001 zijn afgesloten en waarbij de partner niet heeft meegetekend.
De contracten zijn in 2005 vernietigd en Dexia is van mening dat de vernietiging te laat is ingediend en dus is verjaard.
De kantonrechter was het hiermee eens en wees de vernietiging af op grond van verjaring.
De gedupeerde ging vervolgens tegen dit vonnis in hoger beroep.
Wat het moeilijk zal maken is dat de partner zelf ook 2 Dexia contracten heeft afgesloten in dezelfde periode en de andere partner daarvoor al 9 contracten had gehad die geëindigd zijn met een relatief grote uitkering.
Wat weer in het voordeel van de partner is, is dat beide partners niet op hetzelfde adres leefden en een eigen rekening hadden zodat zij niet op de hoogte waren van beider activiteiten.
Beiden hebben (iedere apart) het Dexia Aanbod aanvaard.
Dit maakt het ingewikkeld zodat rechter Cortenraad beslist:
5. Beslissing

Het hof:

laat Dexia toe te bewijzen dat [appellante] met het bestaan van de lease-overeenkomsten bekend was meer dan drie jaar voor 13 september 2005;

bepaalt als Dexia dit bewijs wenst te leveren door getuigen, de getuigen zullen worden gehoord door mr. W.H.F.M. Cortenraad, die hierbij wordt benoemd tot raadsheer-commissaris, in een van de zalen van het Paleis van Justitie, [appellante]gracht 436 te Amsterdam, op dinsdag 12 april 2011 te 13.30 uur;

bepaalt dat partijen tot twee weken na de uitspraakdatum van dit arrest schriftelijk aan het enquêtebureau van de griffie van het hof kunnen meedelen dat zij of de getuigen op dat tijdstip verhinderd zijn te verschijnen, onder opgave van de verhinderdagen van beide partijen en ? voor zover bekend ? de getuigen in de eerstkomende drie maanden, in welk geval zoveel mogelijk met inachtneming van die verhinderdagen een nieuw tijdstip voor het getuigenverhoor zal worden vastgesteld;

houdt iedere verdere beslissing aan.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP7244

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor ElBe » wo 16 maart 2011 15:47

In beide bovenstaande topics drukt Cortenraad behoorlijk zijn stempel in de uitspraak althans in de eerste van de twee omdat in de tweede de zaak is aangehouden.
Omdat Cortenraad dat regelmatig doet is het wellicht van belang om eens te recapatuleren wat Cortenraad zijn bemoeienissen in deze waren of zijn.

De belangrijke rol die raadsheer (thans vice-President) Mr. W. Cortenraad heeft gespeeld bij de totstandkoming van de aandelenlease-jurisprudentie van het Hof Amsterdam. Mr. Cortenraad was betrokken bij de totstandkoming van de meest-essentiele aandelenleasearresten van dit Hof en was rechter-commissaris bij het AFM-onderzoek naar de aankoop van effecten door Legio-Lease/Dexia. Uit publieke bronnen is bekend dat genoemde Mr. Cortenraad in de jaren omstreeks 1997-1998 toen veel nieuwe aandelenleaseproducten in opdracht van de toenmalige moedermaatschappij van Legio Lease, Aegon, werden ontwikkeld- werkzaam was op de afdeling Corporate Clients van het advocatenkantoor van Aegon, Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy). Loeff Claeys Verbeke heeft in die jaren als juridisch adviseur van Aegon bij de ontwikkeling van diverse aandelenleaseproducten opgetreden. In het licht van de Aanbevelingen 7 en 8 van de Leidraad Onpartijdigheid van de Rechter (NVvR) zou een verschoning door Mr. Cortenraad zeer voor de hand hebben gelegen; hetgeen echter niet heeft plaatsgevonden.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Berichtdoor Piet » vr 6 mei 2011 12:12

Op 12 april heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraken gedaan in een Dexia Eegalease en zorgplicht zaak.
In de Eegalease zaak was in eerste instantie de vernietiging afgewezen door de rechtbank Amsterdam.
De gedupeerden werden toen vertegenwoordigd door Beursklacht.
De gedupeerden zijn in hoger beroep gegaan en hebben een advocaat in de arm genomen.
Het gerechtshof wijst de vernietiging wel toe en de gedupeerden krijgen al hun geld terug.

In de zorgplichtzaak blijft het Hof (Cortenraad) bij de in december 2009 ingenomen standpunten en wordt slechts 2/3 van de restschuld kwijtgescholden, waarbij dividend uitkeringen in mindering zijn gebracht.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ1145
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ1143

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 4 nov 2011 18:04

Dat procederen tegen Dexia niet bij voorbaat kansloos is en een goede advocaat erg belangrijk is blijkt wel uit een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 november 2011
Het gaat om de eegalease situatie.
De zaak was aangebracht bij de rechtbank Amsterdam en deze oordeelde op 14 mei 2008 dat de vernietiging door de eega verjaard was en wees de vordering van de gedupeerden af.
Hiertegen is, met een andere advocaat, hoger beroep ingesteld en met succes.
Het gerechtshof Amsterdam oordeelde dat er wel sprake was van een rechtsgeldige vernietiging en vernietigde het vonnis van de rechtbank Amsterdam.
De gedupeerden krijgen al hun geld met rente terug.

Hier de link naar de uitspraak:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112011.htm

Het is trouwens wel erg opvallend dat rechter Cortenraad bij deze zaak niet als rechter optrad…..

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Berichtdoor alert » di 8 nov 2011 19:21

Het arrest van het gerechtshof A'dam van 1 nov (vernietiging twee contracten uit 2000/2001 door eega) is een goed resultaat. Het tussenvonnis van 1mrt j.l. (met o.a. rechter Cortenraad) wees al in deze richting. Dexia kan simpelweg de stelplicht en de bewijslast m.b.t. de bekendheid contract(en) in eega-zaken niet waarmaken. De trukendoos die wordt gebruikt als er sprake is van een gezamenlijke rekening ten laste waarvan de leasebetalingen (veelal automatische maandbetalingen) zijn gedaan zou in feite ook van tafel moeten worden geveegd.
Misschien dat deze uitspraak voor Dexia aanleiding is om de "voorzieningen" voor het leasedrama (bedragen die opzij zijn gezet voor toekomstige claims) in de jaarrekening 2011 naar boven bij te stellen. In de jaarrekening 2010 is n.l. te lezen dat de voorzieningen elke kwartaal worden aangepast op basis van o.a. "klantengedrag en toekomstige gerechtelijke uitspraken". Eind 2010 bedroegen de totale voorzieningen volgens het jaarverslag € 177,5 mln. (inmiddels waarschijnlijk gegarandeerd door de Belgische staat).
Het zou uiteraard nog beter zijn om in alle nog lopende eega-zaken (en dat zijn er nog heel veel !!) tot een 100% schikking over te gaan. Eindeloos procederen waarbij, met terugwerkende kracht tot 2000 of nog eerder, allerlei huishoudelijke en relationele zaken in een "dagboeksfeer" aan de orde moeten worden gesteld draagt niet bij aan een redelijk en billijk vonnis. Het is immers duidelijk dat in eega-zaken de noodzakelijke tweede handtekening ontbrak en daarom zou een beroep op vernietiging van alle (huurkoop-)contracten in b.v. de periode 2003 tot 2006 gehonoreerd moeten worden.
alert
 
Berichten: 12
Geregistreerd: do 5 maart 2009 14:42

Vorige

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron