Uitspraken gerechtshoven in Dexia zaken

Berichtdoor Piet » di 9 dec 2008 16:15

Weer laat rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam zijn ware aard zien.
Rechter Cortenraad is een voorstander van de Duisenberg regeling.
Dat liet hij al merken toen het gerechtshof het verzoek van Dexia en Leaseverlies c.s. omtrent een verplichte Duisenberg regeling toewees.
Daarna liet hij meerdere keren merken niet echt gediend te zijn van hoger beroepzaken waarin meer werd geeist c.q.toegekend als de Duisenberg regeling.
Cortenraad maakte hier korte metten mee en vonniste consequent conform de Duisenberg regeling.

Dexia heeft gevraagd alle rechtszaken stil te leggen tot de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over diverse rechtsvragen in de aandelenlease affaire.
De rechtbanken en gerechtshoven houden zich hieraan, zoals de rechtbank Amsterdam zegt:

Ook bestaat de mogelijkheid dat de Hoge Raad anders beslist dan de Amsterdamse rechtbank tot dusverre heeft gedaan. Dan zullen veel uitspraken moeten worden teruggedraaid, met alle gevolgen van dien. Met het stilleggen van de behandeling van effectenleasezaken kan dit worden voorkomen.


Maar hier ruikt onze vriend Cortenraad zijn kans.
Nu is de mogelijkheid om nog even gauw een paar uitspraken te doen waarmee de Hoge Raad geconfronteerd kan worden.
Die Duisenberg regeling zal en moet er doorgedrukt worden!!
Vandaag, 9 december 2008 heeft het gerechtshof Amsterdam bij monde van onze vriend Cortenraad twee uitspraken gedaan en duidelijk laten merken dat dit uitspraken conform de Duisenberg regeling zijn.
Tevens worden hiermee de rechters van de rechtbank Amsterdam, die al anderhalf jaar conform de categorie indeling vonnissen, volledig voor joker gezet en hun uitspraken teruggedraaid:

Dexia leasebeleggers die niet deelnemen aan Duisenberg-regeling krijgen eveneens twee derde van restschuld kwijtgescholden. Betaalde rente en aflossingen blijven voor hun rekening. Geen indeling van beleggers in categorieën met verschillende vergoedingsrechten.


Ik hoop van harte dat de Procureur Generaal van de Hoge Raad en de Hoge Raad zich niets aantrekt van deze koekenbakker die van alles manipuleert om zijn Dexia vriendjes te helpen en ons rechtssysteem om zeep te helpen.

De 2 uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6263
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG6261

Het gaat allang niet meer om recht, maar om belangen en dat is precies waar rechter Cortenraad mee bezig is.
Cortenraad had ook even kunnen wachten met zijn uitspraken tot de Hoge Raad hierover hun mening had gegeven. Maar dat past niet in het straatje van Cortenraad en Dexia.
Hier wordt duidelijk de Hoge Raad gemanipuleerd en gepoogd de mening van de Hoge Raad te beïnvloeden.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 9 dec 2008 18:39

En dat het Cortenraad en Dexia ernst is met het zoveel mogelijk beïnvloeden van de Hoge Raad blijkt wel uit het feit dat, hoogst ongebruikelijk, er op de website van het gerechtshof een bericht over de 2 uitspraken is verschenen :

Gerechtshof Amsterdam wijst twee principiele arresten in effectenlease-zaken

Amsterdam, 9 december 2008 - Het gerechtshof Amsterdam heeft op dinsdag 9 december 2008 uitspraak gedaan in twee effectenlease-zaken. Partijen waren Dexia Bank Nederland N.V. ("Dexia") en personen die met Dexia effectenlease-overeenkomsten zijn aangegaan en niet willen meedoen met de "Duisenberg"-regeling.
Het hof herhaalt in de arresten zijn eerdere oordeel dat Dexia op twee punten is tekortgeschoten in haar bijzondere zorgplicht: (1) door haar wederpartijen onvoldoende te waarschuwen voor het risico van een "restschuld" bij een tegenvallend beleggingsresultaat en (2) door vóór het aangaan van de lease-overeenkomsten geen inlichtingen in te winnen over de financiële positie en de draagkracht van de lease-beleggers.
Het hof oordeelt Dexia aansprakelijk voor de schade die de beleggers hebben geleden als gevolg van de lease-overeenkomsten, maar Dexia's verplichting tot schadevergoeding wordt beperkt tot tweederde deel van de "restschuld" omdat ook de beleggers zelf een verwijt treft. Zij hadden namelijk uit de lease-overeenkomsten moeten begrijpen dat ze een geldlening aangingen, dat deze moest worden terugbetaald en dat zij rente waren verschuldigd, en dat zij met het geleende geld belegden in effecten.
Dat de beleggers, toen zij de lease-overeenkomsten aangingen, onvoldoende financiële draagkracht hadden voor de betaling van maandelijkse rente en aflossingen, is in de berechte zaken niet gebleken. Het hof laat onder deze omstandigheden betaalde rente en aflossingen voor eigen rekening van de beleggers. Dexia hoeft die dus niet te vergoeden.
Het hof ziet geen aanleiding om effectenlease-beleggers in te delen in bepaalde "categorieën" en om de omvang van de vergoedingsplicht van Dexia vervolgens van die indeling te laten afhangen. Wel wordt niet uitgesloten dat, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, in andere gevallen aanleiding zal kunnen bestaan voor een andere schadeverdeling dan waartoe in de arresten is beslist.

LJ Nummers
BG6261
BG6263

Bron: Gerechtshof Amsterdam
Datum actualiteit: 9 december 2008


Bron: http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten ... -zaken.htm

Nogmaals, het is te hopen dat de Hoge Raad hier doorheen prikt en recht zal wijzen zoals het bedoeld is en zich niet laat inpakken door partijen die grote belangen hebben in een uitspraak en ten koste gaat van de burgers in Nederland.
Deze manier van optreden door Cortenraad, het gerechtshof Amsterdam en met op de achtergrond Dexia geven weer voeding aan de kreet “bananenrepubliek”.

De Hoge Raad kan nu laten zien dat er in Nederland wel degelijk recht gesproken kan worden zonder te kijken naar belangen zoals Cortenraad c.s. overduidelijk probeert te bewerkstelligen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor peterm » di 9 dec 2008 18:46

Hallo Piet,
inderdaad, Ik kan moeilijk nog wat anders bedenken. De Rechtbanken stoppen tijdelijk, maar nee hoor, dat geldt niet voor de Gerechtshoven! Daar spelen toch precies dezelfde afwegingen als waarvoor de rechtbanken staan /stonden?

Waar kan een consument (dat wij allemaal zijn van deze monopolistische instelling) zijn of haar beklag doen over deze werkwijze?

De eenheid van recht en integriteit van de rechterlijke macht in zijn totaliteit (het team effectenlease van de rechtbanken niet te na gesproken natuurlijk) staat hier wat mij betreft weer zwaar onder publieke ( en misschien later) politieke druk.... :?:

En dan ga ik hier maar niet in op het fenomeen, dat uitspraken in voordeel van gedupeerden vaak na maanden en slechts enkele gepubliceerd worden.. nee hoor, de inkt van deze minder gunstige uitspraken is amper droog of ze staan al op internet!

Vreemd vind ik het........

Als voordeel zie ik dat gedupeerden zich harder zullen willen vastbijten :!:

groet,
Peter
peterm
 
Berichten: 19
Geregistreerd: ma 21 jan 2008 23:25

Berichtdoor Piet » di 10 feb 2009 17:41

Wanneer stopt Cortenraad met zijn voorbarige uitspraken en waarom wacht hij niet gewoon, net als zoals de meeste rechters, op een uitspraak door de Hoge Raad!

En weer trekt rechter Cortenraad van het gerechtshof Amsterdam zich niets aan van de naderende uitspraken door de hoge Raad over aandelenlease en blijft gedupeerden benadelen.
Vrijdag 13 februari wordt het advies van de Procureur Generaal verwacht maar toch vindt deze eigenzinnige rechter het nodig om toch nog gauw even een uitspraak te doen.
Vandaag, 10 februari 2009, heeft deze man een uitspraak gedaan in een hoger beroepzaak.
Dexia is natuurlijk blij maar de gedupeerden zijn het slachtoffer.
Weer heeft Cortenraad volgens de Duisenberg regeling gevonnist.
Waarom wacht deze man niet gewoon op de komende uitspraken door de Hoge Raad!
Deze man buigt naar mijn mening krom wat recht was.
Voor de gedupeerden zit er niets anders op als in cassatie te gaan en weer extra kosten te maken.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH2362

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 18 maart 2009 18:21

Het gerechtshof Arnhem is nu helemaal het spoor bijster.
In afwijking van de uitspraak door de Hoge Raad over huurkoop van vorig jaar maart, is nu het gerechtshof Arnhem van mening dat de W3D niet onder huurkoop valt.
In een arrest van 27 januari 2009 schrijft het Hof o.a.:

2.6 De conclusie moet daarom zijn dat de overeenkomst niet voorzag in toekenning van het genot van de aandelen aan [X] voorafgaand aan de betaling van de beide termijnen van de koopsom en dus niet kan worden aangemerkt als een koop op afbetaling en derhalve evenmin als een huurkoopovereenkomst Voor het aangaan daarvan door [X] was derhalve niet de toestemming van de echtgenote van [X] vereist.
Daarop stuiten de grieven 1 en 2 af.


Het arrest is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 012009.htm

Het tussenarrest van 8 juli 2008 is helaas nog niet in ons bezit
De uitspraak van 30-06-2004 door de rechtbank Arnhem in deze zaak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AP4885

Gaat Dexia nu voor elk contract bestrijden dat het onder huurkoop valt en dit uitprocederen?

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Strijder » do 19 maart 2009 17:56

Gaat Dexia nu voor elk contract bestrijden dat het onder huurkoop valt en dit uitprocederen?


Piet, hoe kun je zoiets zeggen over die arme bank.? Eris een credietcrisis waardoor de arme zielepieten van die bank de massaclaims omdat ze hun bancaire zorgplicht verzaakt hebben, niet kunnen betalen.
Zoiets zeg je toch niet over die arme bank. :lol:

Graag zou ik aan iedereen even 2 minuten stilte willen vragen, dit ter nagedachtenis aan Dexia. :lol: :lol: :lol:
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Piet » zo 10 mei 2009 11:14

Op 24 februari heeft het gerechtshof Den Bosch een tussenarrest gewezen in een Dexia eegalease zaak
In juli 2004 is het contract van juni 1999 vernietigd en Dexia was van mening dat er dus sprake was van verjaring.
De rechtbank Maastricht ,sector kanton Sittard, ging hierin mee en veroordeelde de gedupeerde tot betaling van de restschuld.
De gedupeerde ging hiertegen in hoger beroep bij het gerechtshof Den Bosch.
Het hof denkt hier toch iets anders over als de rechtbank:

4.6.5. Op Dexia drukt dan de last te bewijzen dat [B.] al eerder van de overeenkomst op de hoogte was, en wel op een zodanig tijdstip dat [B.] de vernietigbaarheid van de overeenkomst niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan hem ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen. Dexia beroept zich er immers op dat [B.] de vernietigingsgrond niet meer kan inroepen omdat hij al eerder dan door hem gesteld op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst. Dit levert een zelfstandig bevrijdend verweer op van Dexia dat door Dexia bewezen dient te worden (vgl. HR 6 april 2001, NJ 2002,383). Nu Dexia dat ook heeft aangeboden zal het hof Dexia hieromtrent een bewijsopdracht verstrekken.


bepaalt, voor het geval Dexia bewijs door getuigen wil leveren, dat getuigen zullen worden gehoord ten overstaan van mr. Riemens als raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch op een door deze te bepalen datum;


Deze ontwikkeling van het laten bewijzen door Dexia dat de vernietiging te laat is ingediend en niet dat de gedupeerde moet bewijzen dat de vernietiging tijdig is ingediend is gunstig te noemen voor de gedupeerden die in een soortgelijke situatie zitten
Al eerder heeft ook de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Den Haag in tussenvonnissen aangegeven dat Dexia moet bewijzen dat de vernietiging te laat is ingediend.

Het vonnis is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI3311

Of er ook al een eindarrest is in deze zaak is nog niet bekend.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 21 mei 2009 19:48

Na het gerechtshof Den Haag en Den Bosch heeft nu ook het gerechtshof Amsterdam vernietigingen na 3 jaar toegewezen.
Afgelopen dinsdag 19 mei oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de vernietiging van een aantal contracten rechtsgeldig is ondanks de dat de vernietiging na 3 jaar na afsluiten van de contracten plaatsvond.

4.8 Het komt er dus op aan wanneer [geïntimeerde 1] daadwerkelijk bekend is geworden met het bestaan van de overeenkomsten die zij heeft bedoeld te vernietigen en ten aanzien waarvan de kantonrechter het beroep van Dexia op verjaring van haar bevoegdheid daartoe heeft verworpen.


4.9 De partij die zich beroept op de verjaring van een aan haar wederpartij toekomende bevoegdheid tot vernietiging, althans een daartoe strekkende vordering, derhalve Dexia, heeft de plicht feiten te stellen waaruit de gegrondheid van dit beroep kan volgen. Bij een voldoende gemotiveerde betwisting van die feiten rust bovendien op haar de last deze feiten te bewijzen.


….Onder deze omstandigheden had het op de weg van Dexia gelegen om, ter voldoening aan haar onder 4.9 bedoelde stelplicht, nadere gegevens aan te voeren ter onderbouwing van haar stelling dat [geïntimeerde 1] meer dan drie jaar voordat zij heeft gepoogd deze te vernietigen met het bestaan van de overeenkomsten bekend is geworden.


4.13 Dexia heeft dit nagelaten. De onder 4.10 bedoelde, door haar aangevoerde stelling dat het in Nederland in gezinsverhoudingen gebruikelijk is dat beleggingsbeslissingen, zoals een beslissing tot het aangaan van een overeenkomst tot effectenlease, met medeweten en instemming van beide echtgenoten worden genomen, volstaat niet, nu daaruit gelet op de hierboven weergegeven vaststaande feiten niet de gevolgtrekking kan worden gemaakt dat [geïntimeerde 1] meer dan drie jaar voor de beoogde vernietiging met de overeenkomsten bekend was. Die stelling gaat immers volstrekt voorbij aan de hierboven bedoelde feiten, die juist op het tegendeel van een zodanige bekendheid bij [geïntimeerde 1] duiden. Hetgeen Dexia heeft gesteld, kan haar beroep op de verjaring van de aan [geïntimeerde 1] toekomende bevoegdheid tot vernietiging derhalve niet dragen.


4.15 Al het vorenstaande brengt mee dat het beroep van Dexia op verjaring van de aan [geïntimeerde 1] toekomende bevoegdheid tot vernietiging ook in hoger beroep niet kan slagen, zodat de grief faalt.


De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI4354
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI4359

Zit je ook in deze situatie, laat je advocaat je zaak doorzetten en neem geen genoegen met het vertragen van jouw zaak.
Wachten op een uitspraak door de Hoge raad heeft geen enkele zin omdat de Hoge Raad zich niet uitlaat over vernietiging en verjaring.
Het is ons bekend dat gedupeerden die procederen of dit willen doen te horen krijgen dat er gewacht wordt met (door) procederen omdat eerst de uitspraak van de Hoge Raad wordt afgewacht.
Dit is onzin en wijs je advocaat hierop.
Het gaat om jouw belangen en geld en niet die van je advocaat.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor aert0001 » vr 22 mei 2009 0:51

En ondanks deze uitspraken blijft Dexia erbij dat de termijn 3 jaar na aanvang v.h. contract is,

Ton
aert0001
 
Berichten: 165
Geregistreerd: vr 19 aug 2005 0:05
Woonplaats: Etten-Leur

Berichtdoor bucks007 » zo 24 mei 2009 12:39

Zeer geachte en gewaardeerde Hr Koremans,

Ik heb over bovengenoemd een vraag aan U, omdat ik zelf tot deze groep behoor, Heeft Dexia, arrest of gaat het dat doen in een van bovengenoemde zaken ook van de andere gerechtshoven,gevraagd bij de Hoge Raad, of zijn ze dit helemaal niet van plan omdat, de kans dat ze dit gaan verliezen wel heel waarschijnlijk is. in ieder geval met voornoemde arresten.
en betekent dit, als client van Leaseproces en een aflopend contract sinds 2003 en al mijn rechten behouden en opt/out op tijd, Dat Dexia wederom alle vertragings methode's uit de kast gaat halen en iedereen dus individueel laat procederen en dat het nog een 6 jaar duurt voor dat er iets van een oplossing/vonnis is. en dat alleen omdat je simpel voor je recht opkomt, fijn vooruitzicht

met vriendelijke groet
bucks007
 
Berichten: 25
Geregistreerd: ma 4 sep 2006 18:19

Berichtdoor Piet » ma 25 mei 2009 14:39

Hallo Bucks,

Dexia heeft, zover wij weten, nog geen cassatie ingediend na uitspraken van gerechtshoven over verjaring van vernietiging in de eegalease situatie.
Ik denk dat Dexia eerst de uitspraak van de Hoge Raad afwacht over de andere rechtsvragen die daar aan de orde zijn zoals het schenden van de zorgplicht en de definitie van schade.

De ontwikkeling van het verleggen van de bewijslast naar Dexia is pas van de laatste maanden.
Mocht Dexia wel slagen in de bewijslast en de verjaring wordt toegewezen dan kom je uit op het schenden van de zorgplicht.
Advocaten en Leaseproces zullen deze nieuwe ontwikkeling zeker gaan toepassen in al hun eegalease zaken waarin sprake is van vernietiging na 3 jaar datum contract.
Voor advocaten met een paar van deze zaken is dit snel gebeurd, voor Leaseproces met veel zaken zal dit wat langer duren.
Zelf ben ik van mening dat deze zaken z.s.m. moeten worden aangepast en weer op de rol worden gezet, verwijzend naar de uitspraken door het gerechtshof Amsterdam, Den Bosch en Den Haag.
Ook van zaken die op vonnis staan moet geprobeerd worden deze open te breken en Dexia in de gelegenheid te stellen de bewijslast te leveren.

Dexia kan dit niet rekken omdat de Hoge Raad geen oordeel velt over verjaring.
Of Dexia moet snel een zaak aanbrengen bij de Hoge Raad en vervolgens het spel spelen als vorig jaar en de rechtbanken verzoeken deze zaken aan te houden tot uitspraak door de Hoge Raad over verjaring.
De komende weken weten we meer.
De datum van uitspraak door de Hoge Raad komt al snel dichterbij, volgende week vrijdag.
Wel is het m.i. belangrijk de advocaat en Leaseproces te vragen de zaak z.s.m. weer op de rol te krijgen, zoals ik hierboven heb geschreven.
Niets doen levert weer vertraging op en het duurt al te lang.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 27 mei 2009 23:01

Er is een stichting genaamd Koersplan de weg kwijt.
Volgens mij is er een tijdje geleden een broertje bij gekomen: Gerechtshof Arnhem de weg kwijt
Want wat dit gerechtshof aan uitspraken doet, en ergens ooit een keer publiceert, grenst aan het ongelofelijke.

In maart van dit jaar was het eindvonnis in deze Dexia zaak al te lezen op onze website:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 012009.htm

En wat wordt er vandaag, 27 mei, door het gerechtshof Arnhem gepubliceerd…..het tussenvonnis van vorig jaar juli in deze zaak !!
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BH9792

Waarschijnlijk wordt het eindvonnis ergens medio volgend jaar gepubliceerd…..of zo, of misschien helemaal niet, who cares?
Zou het gerechtshof Arnhem al weten dat de Tweede Wereldoorlog inmiddels is afgelopen?
Of zitten ze nog steeds in hun schuilkelder te discussiëren over huurkoop waar de Hoge Raad allang een uitspraak over gedaan heeft?

En moeten wij nu nog geloven dat wij in een rechtsstaat leven waar recht wordt gedaan en boeven hun verdiende straf krijgen of zijn deze Dexia gedupeerden in deze zaak ook nog eens het slachtoffer van een blijkbaar compleet falende rechtspraak en is onze rechtspraak een goed gevulde etalage, maar als je de winkel binnenkomt, blijkt deze leeg te zijn….

Je denkt (en zo zegt de overheid ook) dat alles goed geregeld is met al die overheidsinstellingen.
Tot je ermee geconfronteerd wordt en dan blijkt dat het helemaal niet geregeld is en je tegen een muur op loopt.
Wat we in de uitzending van Peter R de Vries afgelopen zondag zagen over de politieklucht lijkt helaas geen uitzondering over het optreden van een overheidsinstantie.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Strijder » vr 5 jun 2009 18:09

Door de uitspraak van de Hooge Raad d.d. 5 juni 2009, krijgt de Aandelen\Effectenlease zaak nu een heel andere wending.
Dankzij mij, mag Dexia nu meer gaan vergoeden.
Dankzij mij, Strijder? Ja dankzij mij, want ik was degene die de uitspraak van Arnhem niet honereerde en naar de Hooge Raad stapte.
Piet jij had het over, dat de gerechtelijke macht de weg kwijt is, dat is zo, dat blijkt maar weer, nu hoop ik dat ze de weg terug gevonden hebben en wel goede uitspraken doen, want anders komt weer de Hooge Raad aan te pas en zelfs het Europeesche Hof, doch het laatste wil ik nu niet op ingaan, ik wacht het nieuwe Hoger Beroepzaak te Amsterdam af.
Ook denk ik dat de Creditcrisis mee gespeeld heeft waardoor de Hooge Raad besliste dat Dexia niet alles behoef te vergoeden.
Maar hoe je het ook bekijkt, het is een gevoelige tik voor Dexia.
Strijder
 
Berichten: 31
Geregistreerd: zo 20 apr 2008 17:50

Berichtdoor Piet » vr 19 jun 2009 11:52

Dexia blijft eigenwijs.
Dexia blijft van mening dat vernietiging binnen 3 jaar na afsluiten contract door de niet meegetekende partner moet zijn ingediend.

Keer op keer zeggen de rechtbanken en gerechtshoven dat dit niet zo is en als Dexia van mening is dat er sprake is van verjaring van de vernietiging dat Dexia dit dan moeten bewijzen.
Een daar heeft Dexia het heel moeilijk mee, sterker nog, hoe wil Dexia dit bewijzen?
Ook het gerechtshof Den Bosch is zo sportief om Dexia in de gelegenheid te stellen om te bewijzen dat er sprake is van verjaring van de vernietiging in de zaak die daar op het ogenblik loopt.
Daarnaast blijft Dexia volhouden dat aandelenlease geen huurkoop is en de tweede handtekening dus niet nodig is:

4.7. Dexia heeft zich ten pleidooie beroepen op het feit dat het hof Arnhem in zijn op 27 januari 2009 onder zaaknummer 104.000.758 gewezen arrest heeft beslist dat de overeenkomst WinstVerDriedubbelaar niet kan worden aangemerkt als een huurkoop. Het hof heeft daartoe in rov. 2.6. van dat arrest overwogen dat, anders dan de in het arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2008 aan de orde zijnde aandelenlease-overeenkomst, de overeenkomst WinstVerDriedubbelaar niet voorzag in de toekenning van het genot van de aandelen aan de lessee voorafgaande aan de betaling van de beide termijnen, zodat de overeenkomst niet kan worden aangemerkt als een koop op afbetaling en dus evenmin als een huurkoopovereenkomst. Dexia stelt zich derhalve opnieuw op het standpunt dat voor het aangaan van de in dit geding aan de orde zijnde drie overeenkomsten WinstVerDriedubbelaar niet de toestemming van de niet handelende echtgenoot [de vrouw] was vereist, en dat deze derhalve niet op grond van art. 1:89 BW de nietigheid ervan wegens het niet voldoen aan dit vereiste kan inroepen. Dexia erkent dat de overeenkomst Bespaarplan als een huurkoop moet worden aangemerkt.


Het Hof Den Bosch is het echter niet eens met Dexia en wijst deze eis af.
Maar Dexia heeft blijkbaar nog steeds dezelfde tactiek, de gedupeerden kapot procederen tot er niemand meer over is of Dexia definitief in het ongelijk is gesteld.

Het hof over het beroep op verjaring door Dexia :

laat Dexia toe te bewijzen:
dat [de vrouw] al meer dan drie jaren vóór 13 februari 2003 op de hoogte was van het bestaan van de op of omstreeks 20 januari 2000 gesloten overeenkomsten WinstVerDriedubbelaar tussen [de man] en Dexia en dat [de vrouw] al meer dan drie jaren vóór 13 oktober 2004 op de hoogte was van het bestaan van de op of omstreeks 15 juni 2000 gesloten overeenkomst BespaarPlan tussen [de man] en Dexia en dat [de vrouw] de vernietigbaarheid van de overeenkomsten derhalve niet binnen drie jaar nadat de bevoegdheid om deze vernietigingsgrond aan haar ten dienste was komen te staan, heeft ingeroepen;


Dexia zal de betrokken gedupeerden als getuige oproepen in hun eigen zaak en denkt dat deze mensen onder ede opeens iets anders zullen gaan zeggen.
Een mission impossible, zo lijkt het.
De uitspraak door het Hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI8728

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 23 okt 2009 16:38

Op 6 september 2009 heeft het gerechtshof Den Bosch een tussenarrest gewezen in een Dexia zaak.
De gedupeerde was in hoger beroep gegaan nadat de eis van Dexia was toegewezen.
Na het vonnis heeft de eega het contract vernietigd en heeft zich in het hoger beroep gevoegd.
De advocaat doet o.a. beroep op art. 3:51 BW om de restschuld kwijt te schelden met als argument dat de vernietiging wel is ingediend, maar te laat.
Ondanks een te late vernietiging zou volgens art. 3:51 BW de restschuld worden kwijtgescholden.
Het Hof Amsterdam heeft dit beroep al eens toegewezen.
Het Hof Den Bosch wijst dit beroep op art 3:51 BW echter af.
Er wordt nu gekeken of cassatie bij de Hoge Raad over dit onderwerp succesvol kan zijn.
Het Hof Den Bosch geeft wel even een veeg richting het Hof Arnhem.
Dit hof had immers in januari 2009 volkomen onterecht de W3D als zijnde geen huurkoopcontract bestempeld.
Het Hof Den Bosch reageert als volgt:
7.7.4 Geheel ten overvloede overweegt het hof als volgt. Naar 's hofs oordeel moet ook de aandelenlease-overeenkomst, genaamd "WinstVerDriedubbelaar", worden aangemerkt als huurkoop.


Het Hof gaat wel door met deze zaak en zal de uitspraak door de Hoge Raad van 5 juni 2009 gebruiken om de zorgplicht te toetsen.

7.12.3 Voor zover Dexia heeft gesteld dat [X] de overeenkomst ook zou zijn aangegaan indien zij niet in haar zorgplicht was tekortgeschoten is het hof van oordeel dat zij dit verweer niet genoegzaam heeft onderbouwd, zodat tot uitgangspunt wordt genomen dat [X] zonder dat tekortschieten van Dexia in haar zorgplicht de overeenkomst niet zou zijn aangegaan.

7.13.1 Dit betekent dat het oorzakelijk verband tussen de onrechtmatige daad en de schade kan worden aangenomen. Het hof zal thans op de voet van art. 6:101 BW dienen te beoordelen in hoeverre deze schade als door [X] zelf veroorzaakt voor zijn rekening moet blijven.

7.13.2 Daarbij zal, evenals in de zaak waarover de Hoge Raad in zijn arrest van 5 juni 2009 oordeelde (rov. 5.6.2), als uitgangspunt worden gehanteerd dat de reeds betaalde rente, aflossingen en eventuele kosten alsmede de restschuld mede het gevolg zijn van aan [X] toe te rekenen omstandigheden, daarin bestaande dat uit de aandelenlease-overeenkomst voldoende duidelijk kenbaar was dat werd belegd met geleend geld, dat de overeenkomst voorzag in een geldlening, dat over die lening rente moest worden betaald en dat het geleende bedrag moest worden terugbetaald, ongeacht de waarde van de aandelen op het tijdstip van verkoop daarvan.


De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron