Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Berichtdoor Piet » za 22 jan 2011 13:07

Ook in hoger beroep slaagt Varde er niet in om overtuigend te zijn en het gelijk te krijgen.
Het gerechtshof Leeuwarden was hier op 28 december 2010 duidelijk over:

Dexia en haar rechtsopvolgster Varde hebben zeer onduidelijke en onvolledige informatie verstrekt over de resterende betalingsverplichting. Dexia/Varde mogen niet terugkomen op de door hen in deze correspondentie gewekte verwachtingen.


Zoals Dexia de eindafrekening opmaakt bij het contract Profit Effect en vergelijkbare contracten zoals o.a. Korting Kado is voor velen zeer dubieus.
Bij eerdere beëindiging moesten de resterende termijnen betaald worden, maar hierover wordt een korting van 50 % gerekend.
Dexia deed dit echter niet en rekende 5% contantmaking onder het mom dat dit voordeliger was als de 50 % korting.
Dit onderwerp is ook regelmatig onderwerp van gesprek geweest tijdens de hoorzittingen in Amsterdam.

Volgens het contract
4. Artikel 2 van beide overeenkomsten luidt:
"Deze lease-overeenkomst wordt aangegaan voor een ononderbroken periode van 120 maanden, te rekenen vanaf de aankoopdag van de waarden (de aankoopdatum). Lessee heeft het recht deze lease-overeenkomst dagelijks middels een schriftelijke mededeling aan de Bank te beëindigen. Ingeval van vervroegde beëindiging wordt een korting verleend van 50% op de alsdan geldende maandbedragen


Volgens het Hof:

5. Het hof stelt vast dat [BVIIL] niet heeft betwist dat de in artikel 2 genoemde korting in het onderhavige geval van toepassing is. Mevrouw Elschot heeft namens [BVIIL] ter comparitie bevestigd dat volgens het contract een korting van 50 procent op de bij vervroegde beëindiging verschuldigde boete kon worden verleend, maar heeft uitgelegd dat Dexia in dit geval de resterende maandtermijnen contant heeft gemaakt tegen 5%. Dat zou gunstiger zijn voor [appellant].

6. Het hof vermag dat laatste niet in te zien.
Volgens de eindafrekening van contractnummer [nr. 1] resteerden er nog 69 maandtermijnen van € 250,67; in totaal € 17.296,23. Dexia heeft dit bedrag contant gemaakt tegen 5% hetgeen leidt tot een bedrag van € 15.051,24.
Een korting van 50% resulteert evenwel in een veel lager bedrag, namelijk
€ 8.648,11.
Hetzelfde geldt voor contractnummer [nr. 2]. Blijkens de eindafrekening stonden nog 64 termijnen van € 67,92 in totaal € 4.346,88 open. Dexia heeft dit bedrag contact gemaakt tegen 5% hetgeen resulteert in een bedrag van € 3.819,57. Een korting van 50% op de resterende maandtermijnen komt daarentegen neer op een bedrag van slechts € 2.173,44.


Ook is het hof duidelijk over de buitengerechtelijke kosten die Varde claimt:

15. Gelet op het feit dat [BVIIL]/Dexia [appellant] jarenlang in het duister heeft laten tasten omtrent de omvang van haar vordering en pas bij memorie van antwoord een specificatie heeft gegeven die niet viel te rijmen met de eerder aan [appellant] verstrekte informatie, ziet het hof geen grond voor toewijzing van de door [BVIIL] bij dagvaarding in eerste aanleg gevorderde buitengerechtelijke kosten, ook niet tot het door de kantonrechter bij verstek toegewezen bedrag.
Voorts ziet het hof daarin aanleiding de gevorderde wettelijke rente over de toe te wijzen hoofdsom eerst toe te wijzen met ingang van de dag van dit arrest.


Resultaat is dat het gerechtshof de uitspraak door de rechtbank Leeuwarden vernietigt en dat de gedupeerde een lager bedrag aan Varde moet betalen als wat de rechtbank Leeuwarden had toegewezen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP1117

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 16 maart 2011 13:55

En weer is Varde onderuit gegaan in een Eegalease zaak
Ditmaal was het de rechtbank Arnhem die op 23 februari 2011 alle eisen van Varde afwees.
In deze zaak had de partner niet meegetekend op het contract, het contract vernietigd, niet meegetekend op het Dexia Aanbod en op tijd de opt out ingediend.

Uit het vonnis:

Varde stelt echter dat de mogelijkheid om op de vernietigingsgrond een beroep te doen is verjaard nu de overeenkomsten in 2000 met [gedaagde sub 1] zijn gesloten en [gedaagde sub 2] eerst in 2005 de vernietiging daarvan heeft ingeroepen. Varde betwist dat [gedaagde sub 1] niet op of kort na het sluiten van de overeenkomst daarvan op de hoogte was. Gelet op de verjaringstermijn van drie jaar ex artikel 3:52 BW kan [gedaagde sub 2] thans geen beroep doen op de vernietiging van de rechtshandeling.

De kantonrechter passeert dit verweer nu - wat er ook zij van het moment van bekend worden door [gedaagde sub 2] met het feitelijk bestaan van de door [gedaagde sub 1] gesloten overeenkomst - uit hetgeen door [gedaagde sub 2] is aangevoerd volgt dat hij zich in deze procedure verweert tegen de vordering van Varde met een beroep op de vernietiging. Een dergelijk als verweer gedaan beroep kan op grond van artikel 3:51 lid 3 BW te allen tijde worden gedaan, de verjaringsregels van artikel 3:52 BW zijn daarop niet van toepassing.

Op grond van het vorenstaande wordt uitgegaan van een geslaagd beroep op vernietiging door [gedaagde sub 2] van de door [gedaagde sub 1] met Dexia gesloten overeenkomst.

De gedupeerden werden vertegenwoordigd door Leaseproces.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP6975

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 28 maart 2011 15:11

Dat niet alle rechtszaken door Varde verloren worden bewijst de uitspraak door het gerechtshof Arnhem van 8 februari 2011.
De rechtbank Arnhem, sector kanton Nijmegen had de eisen van Varde toegewezen, waarna de gedupeerden in hoger beroep zijn gegaan
De partner had niet meegetekend op het contract en ook niet op het Dexia Aanbod, maar had geen opt out verklaring ingediend.
De rechter oordeelde o.a.:
Ten gevolge van de verbindendverklaring van WCAM-overeenkomst en het achterwege laten van een tijdige opt out-verklaring staat vast dat de rechtstoestand tussen Dexia en [appellant] conform de WCAM-overeenkomst is, daargelaten wat de voordien tussen hen bestaande rechtstoestand inhield. Reeds daarom kan de grief [appellant] niet baten.

Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP8486

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 6 mei 2011 11:21

In de afgelopen periode zijn er weer diverse uitspraken gedaan in Varde zaken.

Het gerechtshof Amsterdam wees op 8 februari 2011 het hoger beroep van gedupeerden af in een Varde zaak.
Ook hier was sprake van het ontbreken van de opt out verklaring.
De rechter:
Ten gevolge van de verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst en het achterwege laten van een tijdige opt out-verklaring staat vast dat de rechtstoestand tussen Dexia (en dus Varde) en [appellant] conform de WCAM-overeenkomst is, daargelaten wat de voordien tussen hen bestaande rechtstoestand inhield.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BP8489

Op 30 maart wees de rechtbank Arnhem de eis van Dexia/EDR/ ARC toe omdat de gedupeerde geen opt out had ingediend.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BP9835

Op 5 april deed het gerechtshof Den Bosch 2 uitspraken in Varde zaken.
De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ0413
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BQ0416

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Vorige

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten

cron