Pagina 1 van 1

Dexia Nederland N.V. verdwijnt

BerichtGeplaatst: za 24 apr 2010 10:03
door impact
Bron: advertentie in de Telegraaf van 24 april 2010.

Bij het handelsregister, ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, is neergelegd een voorstel tot fusie tussen:

1. Dexia Nederland Holding N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland (adres: 1019 GM Amsterdam, Nederland, Piet Heinkade 55, handelsregisternummer: 34189083), als verkrijgende vennootschap; en

2. Dexia Bank Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland (adres: 1019 GM Amsterdam, Nederland (adres: 1019 GM Nederland, Piet Heinkade 55, handelsregisternummer: 33194626), als verdwijnende vennootschap,

tezamen met de in artikel 2:314 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde relevante stukken. Voorts zijn deze stukken, tezamen met de in aritikel 2:314 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde relevante stukken, neergelegd ten kantore van voornoemde vennootschappen.
Het bestuur van de verkrijgende vennootschap zal tot voornoemde fusie besluiten.