Pleegt AEGON valsheid in geschrifte?????

Pleegt AEGON valsheid in geschrifte?????

Berichtdoor zirkoon » zo 20 nov 2005 10:38

Besste lotgenoten,

Voor de juristen onder ons.
Pleegt AEGON hier valsheid in geschrifte?

Bij de voorbereiding van mijn rechtszaak tegen AEGON heb ik op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gevraagd welke gegevens er over mij bij AEGON geregistreerd stonden. Ook heb ik een kopie van de originele overeenkomst SprintPlan gevraagd.
Wat ik kreeg was een kopie certificaat SprintPlan met een andere lay-out en met 1-zijdig aangebrachte wijzigingen in de tekst, zoals de aanvulling dat de specifieke bepalingen van het Spaarbeleg SprintPlan van toepassing zijn. Het allerergste vind ik dat ze in het kopie certificaat het woord maandbedrag hebben gewijzigd in “rentebetaling” en de woorden belegd bedrag hebben vervangen door “bedrag van de lening”.

Volgens mij is hierop onderstaand wetsartikel van toepassing.

Artikel 225 , lid 1 Wetboek van Strafrecht
Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.

Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Gaarne uw zienswijze in deze. :wink:


Met vriendelijke groet,
Zirkoon
zirkoon
 
Berichten: 9
Geregistreerd: za 27 aug 2005 9:48

Berichtdoor Monument Valley » zo 20 nov 2005 12:45

Artikel 225 , lid 1 Wetboek van Strafrecht
Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken.


Artikel 225 klopt niet, moet zijn artikel 475 wetboek van strafrecht.

Het is idd valsheid in geschriffie, ik zou er politiewerk van maken.
Kijk als er wijzigingen op het getekende contract aangebracht worden zonder goedkeuring van een ander, dan is er idd sprake van valsheid in geschriffie.
Je kan ze dus aanklagen, hetgeen ik zeer zeker zou doen.
Monument Valley
 
Berichten: 105
Geregistreerd: di 1 nov 2005 16:51
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor pewi » zo 20 nov 2005 14:23

Effe voor de duidelijkheid,
Art. 225
1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
3. Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Art. 226
1. De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie indien zij gepleegd is:
1°. in authentieke akten;
2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
5°. in krediet- of handelspapier.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Art. 227
1. Hij die in een authentieke akte een valse opgave doet opnemen aangaande een feit van welks waarheid de akte moet doen blijken, met het oogmerk om die akte te gebruiken of door anderen te doen gebruiken als ware zijn opgave in overeenstemming met de waarheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van de akte als ware de inhoud in overeenstemming met de waarheid dan wel opzettelijk de akte aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die akte bestemd is voor zodanig gebruik.

Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor pewi » zo 20 nov 2005 14:37

Artikel 225
Dit artikel is opnieuw vastgesteld bij de wet van 4 juni 1992, Stb. 287, tot wijziging van enige bepalingen inzake valsheid in geschrift in het Wetboek van Strafrecht, welke wet op 1 augustus 1992 in werking is getreden.
Strafbaar als valsheid in geschrift is volgens het eerste lid van dit artikel:
1. het valselijk opmaken over vervalsen van een geschrift;
2. dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
3. met het oogmerk om het valselijk opgemaakte of vervalste geschrift te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, als ware het echt en onvervalst.

Valselijk opgemaakt is een geschrift, als het vals is, dadelijk bij het opmaken; vervalsen is het veranderen van het oorspronkelijke geschrift. De valsheid kan gepleegd worden zowel ten aanzien van de inhoud als van de ondertekening van een geschrift.
Wanneer A een geschrift opmaakt, waarbij B zich tot het een of ander verbindt en dit geschrift met de nagemaakte handtekening van B ondertekent, of een handtekeningstempel van B daaronder afdrukt, terwijl B van niets weet, is dat geschrift valselijk opgemaakt.
Ook is strafbaar een notaris, die opzettelijk in een akte vermeldt, dat partijen iets verklaard hebben, terwijl partijen dat niet hebben verklaard (H.R. 11 april 1899, W. 7268).
Heeft men van iemand een handtekening op een blanco stuk papier weten te verkrijgen en schrijft men daarboven een verklaring, zonder dat degene van wie de handtekening afkomstig is, dit goedkeurt, dan heeft men het geschrift valselijk opgemaakt.
Verandert iemand op een postwissel het bedrag of onder een bestaand geschrift de handtekening, dan vervalst hij die geschriften.

Het valselijk opmaken van een stuk, met de bedoeling, het te doen voorkomen, als was het afkomstig van een ander (eerste voorbeeld) noemt met materiële valsheid. Het valselijk opmaken door aan een stuk een onware inhoud te geven (tweede voorbeeld, van de notaris) noemt men intellectuele valsheid.
Misbruik van een in blanco geplaatste handtekening (derde voorbeeld) noemt men dikwijls: abus d'un blanc seing.
Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor bewijzenteover » zo 20 nov 2005 15:37

Art. 457.
1. Herziening van een in kracht van gewijsde gegane einduitspraak houdende veroordeling, kan worden aangevraagd:
a. op grond van de omstandigheid dat bij onderscheidene arresten of vonnissen, in kracht van gewijsde gegaan of bij verstek gewezen, bewezenverklaringen zijn uitgesproken, welke niet zijn overeen te brengen;
b. op grond van enige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting de rechter niet was gebleken en die op zich zelf of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van de veroordeelde, hetzij tot ontslag van rechtsvervolging op grond dat deze niet strafbaar was, hetzij tot niet ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot toepasselijkverklaring van een minder zware strafbepaling.
2. Op gelijke gronden kan herziening worden aangevraagd, indien bij het gewijsde een telastegelegd feit als bewezen is aangenomen, zonder dat ter zake een veroordeling is gevolgd. Onder ,,veroordeelde'' wordt in deze Titel begrepen hij tegen wie zodanig gewijsde is gegeven; de bepalingen daarvan worden te zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met dien verstande dat het eerste lid van artikel 481 geen toepassing vindt.


Zirkoon, pak die "oplichters" .:wink:

Groeten, Jac.
bewijzenteover
 

Berichtdoor Monument Valley » di 22 nov 2005 15:02

Hallo Zirkoon en Pewi,


Wat die artikel 225 betreft inzake valsheid in geschriffie, ik heb het opgezocht op internet, jullie hebben gelijk het is idd art. 225, dat is vreemd want het was altijd artikel 475 RV ,ik vraag mij af wanneer de wet dit veranderd heeft.
In 1992 had ik een wetboek wat uit 8 boeken bestond, hier stond duidelijk in dat artikel 475 valsheid in geschriffie is.
Voor 1992 heb ik een proef voor bekwaamheid af moeten leggen voor een bepaalde functie, er kwamen bepaalde wetsartikelen naar voren, o.a. art. 475 valsheid in geschriffie, maar oke genoeg erover, de wetten veranderen vaak genoeg zo ook de wetsartikelen.
Dus ik moet maar weer een nieuwe wetboek aanschaffen.
Groet, Monument Valley
Monument Valley
 
Berichten: 105
Geregistreerd: di 1 nov 2005 16:51
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor bewijzenteover » di 22 nov 2005 21:18

Juist Monument Valley,
Vandaar dat ik Art. 475 hier even op het forum plaatste zodat het verschil duidelijk wordt.
Overigens waar kun je een goed wetboek voor een redelijke prijs kopen?
Ik haal nu nog alles van internet.

Groeten, Jac.
bewijzenteover
 

Berichtdoor pewi » di 22 nov 2005 21:29

Effe alles op een rijtje zetten.
Het art 225, waar we hier over spreken, is een wet uit het Wetboek voor Strafrecht.
Art 457 (475 ?) waar BTO overspreekt komt uit het wetboek van Strafvordering.
Waarom nieuwe, erg dure wetboeken kopen. Alles staat op internet en is altijd uptodate.
Vrgr pewi.
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor bewijzenteover » di 22 nov 2005 21:58

Ja pewi dat klopt, maar ik en beslist ook anderen weten niet altijd alles direct te vinden. Misschien kun jij en anderen die enkele goede sites kennen die hier op het forum plaatsen zodat alle gedupeerden hiervan gebruik kunnen maken. :idea:
Groeten, Jac.
bewijzenteover
 

Berichtdoor pewi » wo 23 nov 2005 1:02

Wetboek van Strafrecht: Strafrecht
Wetboek van strfvordering: Strafvordering
Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor Monument Valley » wo 23 nov 2005 3:12

Geplaatst: Di 22 Nov 2005 20:18 Onderwerp:

--------------------------------------------------------------------------------

Juist Monument Valley,
Vandaar dat ik Art. 475 hier even op het forum plaatste zodat het verschil duidelijk wordt.
Overigens waar kun je een goed wetboek voor een redelijke prijs kopen?
Ik haal nu nog alles van internet.

Groeten, Jac.Dat is een hele goeie vraag, in de plaats waar ik woon is er geen winkel die wetsboeken verkoopt, dus ik zal 1. naar Zwolle moeten of 2. naar Amsterdam.
Een redelijke prijs? Ik ben bang dat je niet voor een redelijke prijs een wetboek hebt.
In 1988 kocht ik een Poly Jurisdisch zakboekje t.w.v. fl. 100,= en in 1992 kocht ik dus een uitgebreide wetsboek welke uit 8 boeken bestond, dat kostte toen fl. 179,= ,gelet op de euro, zal het nu wel veel duurder zijn.
Persoonlijk zou ik liever een nieuwe wetsboek ter beschikking hebben zodat ik alles meteen binnen handbereik heb terwijl als je op internet moet zoeken is het de vraag of je het meteen kan vinden wat je zoekt en het is de vraag of het wel op internet zo uitgebreid mogelijk weergeven word.
Ik weet dus niet in welke woonplaats jij woont, dit behoef ik ook niet te weten, maar ik wil bij deze alleen tegen jou zeggen, kijk in jouw woonplaats of er een boekhandel is die gespecialiseerd is op wetsboeken.
Mvrgr., Monument Valley
Monument Valley
 
Berichten: 105
Geregistreerd: di 1 nov 2005 16:51
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor pewi » do 24 nov 2005 20:28

BTO en MV,
Speciaal op jullie verzoek:

http://www.infopolitie.nl/wet

Onder het menu/submenu, vind je de relevante wetgeving, of gebruik de zoekfunctie.
Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor Monument Valley » do 24 nov 2005 20:59

Hallo Pewi,


Het is een fantastische link wat jij opgegeven hebt, geweldig man.
Ik heb toen ik n.a.v. jouw link op die site was het onderwerp valsheid in geschrifte opgezocht, ik heb het gezien ja, nou eris een heleboel veranderd tussen 1992 - 2005 .
Het is mischien een rare opmerking van mij, maar in 1992 in mijn wetboek stond echt die art.475 valsheid ingeschrifte, maar ja, ik zei het al eerde, alles veranderd.
Bedankt voor het opgeven van de link.
Groetjes,
Monument Valley
 
Berichten: 105
Geregistreerd: di 1 nov 2005 16:51
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor pewi » vr 25 nov 2005 1:04

MV,

Graag gedaan, we zijn toch op de wereld voor mekaar te helpen niewaar.

Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor pewi » za 26 nov 2005 17:53

MV, BTO en natuurlijk alle andere geïnteresseerden
Nog een hele mooie site, waar alle wetboeken in voorkomen;

http://wetboek.net/nl/index.html

Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Volgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten

cron