Spaarbeleg Koersplan

Spaarbeleg Koersplan

Berichtdoor Piet » ma 16 jan 2006 22:08

Voor Koersplan gedupeerden is er de stichting Koersplandewegkwijt
Vanaf 16 januari 2006, is het weer mogelijk om zich te laten registreren als belanghebbende bij Stichting Koersplandewegkwijt.
Als geregistreerd belanghebbende van de Stichting doet u dan mee met de procedure tegen Spaarbeleg/Aegon inzake het wanproduct Koersplan.
Registratie kost eenmalig € 75,=

Bron: www.koersplandewegkwijt.nl


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor pewi » zo 21 mei 2006 10:49

Koersplan in de schaduw van Dexia naar rechter


In de schaduw van de Dexia-affaire is de Stichting Koersplandewegkwijt bezig met een omvangrijke rechtszaak tegen verzekeraar Aegon. De Stichting vecht inmiddels voor 10.000 ’Koersplannen’ die door gedupeerden bij de verzekeraar zijn afgesloten. Eind dit jaar wordt een uitspraak verwacht van de rechtbank in Utrecht.
Dagelijks melden zich nog mensen aan bij de secretarissen van Koersplandewegkwijt. Ze moeten 75 euro betalen om deel te nemen. De gedupeerden zullen nog maanden en misschien wel jaren moeten wachten op een definitieve uitspraak. „Eind dit jaar zal de rechtbank in Utrecht een vonnis vellen”, zegt Koersplandewegkwijt-penningmeester R. Boosten. „Daarna kan afhankelijk van de uitspraak nog hoger beroep en/of cassatie ingesteld worden door Aegon of Koersplandewegkwijt. Het kan nog jaren duren voor er iets definitiefs ligt, maar wij vinden het de moeite waard om ervoor te vechten.”

Het geschil tussen Aegon en Koersplandewegkwijt draait om de kosten die de verzekeraar bij het product Koersplan voor een overlijdensrisicoverzekering in rekening bracht. In sommige gevallen gaat het om duizenden euro’s.

Bron: De Limburger

Vrgr pewi
pewi
 
Berichten: 167
Geregistreerd: ma 15 aug 2005 21:00
Woonplaats: Limburg

Berichtdoor Piet » zo 19 nov 2006 17:40

Spaarbeleg Koersplan
De Stichting Koersplandewegkwijt heeft een rechtszaak aangespannen tegen Spaarbeleg over het Koersplan. Op 14 oktober 2005 is de dagvaarding bezorgd bij Spaarbeleg.

Deze rechtszaak loopt bij de rechtbank in Utrecht. Na een aantal rolzittingen zal er op 30 januari 2007 een hoorzitting plaatsvinden. Deze zal plaatsvinden in de rechtbank te Utrecht en begint om 13.30 uur. De hoorzitting is openbaar.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 11 jan 2007 13:21

Ontvangen van de stichting Koersplandewegkwijt :

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst de beste wensen voor 2007.

Heden, 10 januari 2007, ontvingen wij (Stg.Koersplandewegkwijt) het
volgende bericht van de Rechtbank Utrecht:

Belangrijke informatie zitting Koersplan de weg kwijt - Aegon

In verband met de grote publieke belangstelling voor de rechtszaak
'Koersplan de weg kwijt - Aegon' en de beperkte ruimte die rechtbank heeft
adviseren wij u om ruim voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn,
bijvoorbeeld een uur van tevoren. U kunt géén plaats reserveren, de
rechtbank hanteert het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
Legitimatie is verplicht.

Houdt u er rekening mee dat de belangstelling het aantal beschikbare
plaatsen (140) ruimschoots overtreft. De rechtbank kan helaas niet meer
mensen toelaten. Om teleurstelling op de zittingsdag te voorkomen kunt u
daarom ook overwegen om af te zien van het bijwonen van de zitting.

De rechtbank zal op 31 januari een verslag van de zitting plaatsen op:
www.rechtspraak.nl/gerechten/rechtbanken/utrecht
Overigens wordt in deze zaak niet direct uitspraak gedaan.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie
van de rechtbank Utrecht: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, of
telefonisch: 030-2233027.

Aanvangstijd zitting: 13.30 uur.
Bezoekadres rechtbank:
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht

M. vr. gr. Bestuur, Koersplan de weg kwijt.

www.koersplandewegkwijt.nl


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 26 jan 2007 18:42

Komende zaterdag, 27 januari 2007, is er in het programma Kassa van de Vara aandacht voor het Koersplan en de hoorzitting op dinsdag 30 januari a.s.
Kassa is er zaterdag om 18.55 uur op Nederland 1.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Janny » do 1 feb 2007 12:17

Plaatsing is verplaatst naar: Uitspraak Sprintplan
Laatst bijgewerkt door Janny op do 1 feb 2007 12:47, in totaal 1 keer bewerkt.
Janny
 
Berichten: 263
Geregistreerd: do 18 aug 2005 13:21
Woonplaats: Drente

Berichtdoor Piet » ma 5 maart 2007 22:28

Nieuwe ontwikkeling in Koersplan-affaire

De Telegraaf 4 maart 2007

AMSTERDAM – De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft een niet met naam genoemde verzekeraar de oren gewassen over ontbrekende informatie over de kosten van een overlijdensrisicoverzekering binnen een zogeheten spaarkasovereenkomst. Deze uitspraak biedt mogelijk nieuwe munitie in de procedure die beleggers tegen Koersplan (Aegon) – ook een spaarkasovereenkomst – hebben aangespannen.

De raad, onderdeel van het Klachteninstituut Verzekeringen, stelde in harde bewoordingen dat de niet met naam genoemde verzekeraar in de brochures de premie voor de overlijdensverzekering had moeten melden. Omdat de maatschappij dit achterwege heeft gelaten, heeft de verzekeraar „de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad”.
In de zaak die Koersplan-beleggers tegen Aegon hebben aangespannen, is de gebrekkige informatie over de overlijdensrisicoverzekering binnen Koersplan eveneens het belangrijkste verwijt. De uitspraak van de raad zou daarmee wel eens belangrijke nieuwe ammunitie kunnen zijn in de lopende procedure.
In 2005 wist Aegon nog te voorkomen dat de klachten van een drietal Koersplan-beleggers door de raad van toezicht werden behandeld. De verzekeraar schikte vóór behandeling voor aanzienlijke bedragen met de klagers. Aegon ontkende toen dat de verzekeraar precedentwerking van eventuele onwelgevallige uitspraken van de raad wilde voorkomen. „We wilden schoon schip maken. Dit drietal heeft gewoon mazzel gehad”, stelde een woordvoerder in die tijd.

De klagers, verenigd in de stichting ’Koersplan de weg kwijt’, zullen de uitspraak van de raad zeker gaan gebruiken in de procedure die ze tegen Aegon hebben aangespannen.

© 1996-2007 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 6 jun 2007 13:17

Vandaag, 6 juni 2007, heeft de rechtbank Utrecht een tussenvonnis gewezen in de rechtszaak tussen de stichting Koersplandewegkwijt en Spaarbeleg (Aegon) over het Koersplan.
de uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA6445

De beslissing van de rechtbank:
6. De beslissing
6.1. De rechtbank verwijst de zaak naar de rol van woensdag 18 juli 2007 voor het nemen van een akte, door eisers als eerste, waarbij eisers zich dienen uit te laten over hetgeen in de rechtsoverwegingen 5.35., 5.39., 5.40., 5.41, 5.42., 5.43. en 5.68 is vermeld.

6.2. Meer concreet dient de Stichting zich uit te laten over haar standpunt ten aanzien van de vragen:
a. wat naar haar mening de consequentie dient te zijn van de overweging van de rechtbank onder rechtsoverweging 5.35. voor haar (ontvankelijkheid wat betreft haar) vorderingen in de collectieve actie onder 1.en 3.,
b. of het ontbreken van wilsovereenstemming ten aanzien van de hoogte van de overlijdensrisicopremie ofwel tot gevolg moet hebben dat de KoersPlanovereenkomsten achteraf bezien nooit tot stand zijn gekomen (rechtsoverweging 5.39. en 5.40.), ofwel dat de hoogte van de premie door de rechtbank met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid dient te worden vastgesteld (rechtsoverweging 5.41.en 5.42.), ofwel een ander, nog niet door de rechtbank overwogen, gevolg dient te hebben;
c. of de negatieve gevolgen van de misleiding inmiddels zijn weggenomen door de onder 2.9. vermelde productaanpassingen, of weggenomen kunnen worden als gevolg van een eventuele premievaststelling door de rechtbank, als overwogen in rechtsoverweging 5.68.

6.3. De Stichting dient bij de beantwoording van de vraag onder 6.2. sub b. tevens aan te geven welke gevolgen haar antwoord heeft voor haar vorderingen onder 1. en 2. (ook in het licht van haar ontvankelijkheid op grond van artikel 3:305a BW) en of zij aanleiding ziet haar eis te vermeerderen of te wijzigen.

6.4. Indien de Stichting zich op het standpunt stelt dat de rechtbank de hoogte van de premie dient vast te stellen, dient zij gemotiveerd aan te geven welke uitgangspunten de rechtbank dient te hanteren bij het vaststellen van de hoogte van een redelijke en billijke overlijdensrisicopremie en waarom zij van oordeel is dat de premie die thans door Spaarbeleg wordt berekend (na de productaanpassingen met terugwerkende kracht) nog steeds onredelijk hoog is (rechtsoverweging 5.42).

6.5. [eiser sub 2] en [eiser sub 3] dienen eveneens aan te geven of zij zich op het standpunt stellen dat er tussen hen en Spaarbeleg in het geheel geen KoersPlanovereenkomst is overeengekomen, vanwege het ontbreken van wilsovereenstemming over de hoogte van de overlijdensrisicopremie, of dat zij van mening zijn dat de hoogte van de premie door de rechtbank dient te worden vastgesteld, met inachtneming van de aanvullende eisen van redelijkheid en billijkheid, of dat zij menen dat dit andere gevolgen dient te hebben. Indien [eiser sub 2] en [eiser sub 3] opteren voor een premievaststelling door de rechtbank dienen zij te vermelden welke uitgangspunten de rechtbank naar hun mening bij deze premievaststelling dient te hanteren, en waarom zij van mening zijn dat de thans door Spaarbeleg in rekening gebrachte premie nog steeds onredelijk hoog is (rechtsoverweging 5.43).

6.6. Spaarbeleg zal in de door haar te nemen antwoordakte in staat gesteld worden haar standpunt ten aanzien van de overwegingen in 5.35., 5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43. en 5.68 te geven en te reageren op hetgeen eisers in hun akte ten aanzien van bovengenoemde onderdelen naar voren brengen. Ook dient Spaarbeleg te onderbouwen waarom zij van mening is dat de thans berekende premies als redelijk kunnen worden beschouwd.

6.7. Spaarbeleg dient tevens inzicht te verschaffen in de hoogte van de premie (als percentage van de inleg) die zij bij de berekening van haar voorbeeldrendementen heeft gehanteerd (de maatman-premie) en daarbij aan te geven of deze hoger of lager is dan de maximale premie die zij na de productaanpassingen met terugwerkende kracht is gaan berekenen (rechtsoverweging 5.68.).

6.8. De Stichting zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om uitsluitend ten aanzien van het onder 6.7. vermelde bij akte te reageren.

6.9. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing aan.


Dit vonnis is gewezen door mr. L.M.G. de Weerd, mr. Ch.E. Bethlem en mr. A.P.A. Bisscheroux en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2007.


Helaas geen eindoordeel dus.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 5 jul 2007 14:42

Van Koersplandewegkwijt:

Na het tussenvonnis d.d. 6 juni 2007, uitgesproken door de Rechtbank Utrecht, is aanmelden bij Stichting Koersplandewegkwijt weer mogelijk om deel te nemen in de lopende procedure.

Zie hiervoor:

http://www.koersplandewegkwijt.nl/modul ... egistratie

Dit geldt alleen voor Koersplan-overeenkomsten, dus geen sprintplan, bonusplan, vermogensplan, toekomstplan enz.


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 6 aug 2008 15:46

Bewijslast misleiding in Koersplanzaak ligt nu bij Spaarbeleg

Utrecht, 6 augustus - In een tussenvonnis heeft de rechtbank Utrecht bepaald dat de bewijslast, dat er geen sprake is van misleiding van de deelnemers van Koersplan, nu bij Spaarbeleg ligt en niet meer bij Koersplandewegkwijt. Spaarbeleg dient uitgebreid inzicht te geven in de inrichting van het product, waarbij duidelijk moet worden gemaakt wat de invloed is van de kostenfactoren in samenhang met de premie op de getoonde rendementen.

Stichting Koersplandewegkwijt is van mening dat Spaarbeleg een te hoge overlijdensrisicopremie in mindering heeft gebracht op de ingelegde bedragen, waardoor de deelnemers aan het Koersplan schade lijden. Ook stelt Stichting Koersplandewegkwijt dat in het informatiemateriaal over Koersplan misleidende berekeningen zijn opgenomen over de rendementen van het Koersplan.

Door Spaarbeleg is naar aanleiding van het vorige tussenvonnis een analyse overgelegd over de effecten van de verschillende in rekening gebrachte overlijdensrisicopremies op de in de brochures getoonde nettorendementen. De rechtbank beschouwt dit als een bevrijdend verweer. Dit betekent dat het aan Spaarbeleg is om te bewijzen dat uit de analyse volgt dat er geen sprake is van misleiding van de deelnemers aan het Koersplan. De analyse acht de rechtbank op dit moment onvoldoende onderbouwd. Spaarbeleg dient daarom bewijs aan te dragen voor de juistheid van deze analyse.

Bron: Rechtbank Utrecht
Datum actualiteit: 6 augustus 2008

Het volledige tussenvonnis is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BD9389

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 7 aug 2008 13:21

Claim Koersplan raakt Aegon
Van onze verslaggevers

AMSTERDAM - Verzekeraar Aegon is gisteren door de rechtbank veroordeeld tot het maken van een zeer gedetailleerde onderbouwing. Alleen daarmee kan worden aangetoond dat dochter Spaarbeleg klanten voor het spaarkasproduct Koersplan niet te veel kosten heeft berekend. Tienduizenden klanten claimen schadevergoeding.

Volgens belangenbehartigers is Aegon „kansloos”, omdat het voor 3 september tientallen details schriftelijk moet melden terwijl die er niet meer zijn. Aegon denkt de zaak te winnen. Klanten zeggen gemiddeld 30% aan rendement te hebben verloren door de te hoge premie voor een meeverkochte overlijdensrisicoverzekering.

Die premie drukte rendementen, aldus de Stichting Koersplandewegkwijt. In de premie zouden ten onrechte extra kosten zijn opgenomen die twee tot drie keer hoger liggen dan in een losse overlijdensrisicopolis, zonder dit aan klanten te melden.

De foldertekst voor klanten zou bovendien misleidende berekeningen bevatten.

De verzekeraar ontkent de hoge kosten en zegt die „vrij eenvoudig te kunnen onderbouwen”, zo reageert de woordvoerder, die vervolgens verwacht dat Aegon geen compensatie zal hoeven te betalen. „We zijn beursgenoteerd, met alle strenge eisen aan Aegon voor rapportage van cijfers kunnen wij die gegevens uiteraard accuraat onderbouwen. Geen probleem.”

De uitspraak lijkt echter toch een tegenvaller voor Aegon: de verzekeraar hield in april tijdens de rechtszaak vol dat de kosten in zijn folders volledig werden vermeld.

Financieel expert Kapé Breukelaar, adviseur van de Stichting Koersplandewegkwijt, is uiterst positief over het tussenvonnis. „De bewijslast wordt nu omgekeerd. Aegon zal met berekeningen over de brug moeten komen. Daar zullen ze een hele kluif aan hebben. In het verleden hebben ze namelijk steeds verklaard de gegevens, waar de rechtbank nu om vraagt, niet te hebben.”

Breukelaar toont zich daarom sceptisch over de bewering van Aegon dat de informatie nu wél kan worden verstrekt. „Als dat zo is, is dat prachtig nieuws. Dan ga ik ervan uit dat de informatie 3 september bij de rechter ligt en dat we vanaf nu geen uitstel meer hebben. Ik geef je echter op een briefje dat Aegon verder uitstel zal aanvragen.”

Een winstpunt voor de gedupeerden is volgens Breukelaar dat de rechter de uitwerking van het kostenplaatje in de eindkapitalen van Koersplan wil zien, niet louter in de jaarrendementen. „Een verschil van een procent rendement ziet er per jaar wellicht niet drastisch uit, over de gehele looptijd kan dat flink in het eindkapitaal schelen.”

Op 6 juni oordeelde de rechtbank in een tussenvonnis al dat Aegon klanten met het spaarkasproduct heeft misleid.

© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/07082008.htm
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 20 apr 2009 11:13

Aegon past ’oude’ clausule aan
door Edwin van der Schoot

AMSTERDAM – Onder leden van Stichting Koersplandewegkwijt is beroering ontstaan over een door hun advocaat als „een schadelijke truc” bestempelde actie van verzekeraar Aegon.
Onderwerp van de toorn is een clausule in de ’verklaring van begunstigde bij leven’. Het is gebruikelijk dat bij geëxpireerde spaarverzekeringen de begunstigde van het uit te keren geldbedrag een dergelijke verklaring ondertekent, om aan te tonen dat hij of zij nog in leven is. De volgens Koersplan-leden recentelijk hieraan toegevoegde clausule, die behelst dat „Aegon aan al haar verplichtingen uit hoofde van deze polis heeft voldaan”, zou de verzekeraar volgens advocaat prof. dr. Erik Lutjens vrijwaren van eventuele claims achteraf door ontevreden klanten. Hij raadt aan de zin door te halen of te herformuleren. Aegon zelf stelt overigens dat de clausule „al zo oud is als de weg naar Utrecht”, maar dat deze met de ogen van deze tijd anders gelezen wordt. „Aegon zal de zin aanpassen aan deze tijd”, aldus een woordvoerder.

© 1996-2009 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

http://www.platformaandelenlease.nl/nieuws/19042009.htm

Aegon probeert zich op alle manier in te dekken tegen claims van gedupeerden.
Ook bij het Aegon Vliegwiel haalt Aegon de truc uit om Vliegwielgedupeerden alle rechten te ontnemen bij het beëindigen van hun contract.
In de beëindigingsformulieren, die Vliegwielgedupeerden krijgen toegestuurd, staat dat dit een finale kwijting is en dat er over en weer geen vorderingen meer zijn.
Teken je deze formulieren dan ben je al je rechten kwijt.
Aegon weigert om deze papieren aan te passen en geeft hierbij aan dat ze nog steeds onbetrouwbaar zijn.
Een zelf geschreven brief met daarin opgenomen “met behoud van alle rechten” en een intrekking van de automatisch incasso is dan vaak de enige manier om van Aegon af te komen.

Groeten,
Piet
Laatst bijgewerkt door Piet op do 23 apr 2009 20:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 23 apr 2009 20:40

De stichting Koersplandewegkwijt en de advocaat van de stichting heeft gereageerd op de wijziging van Aegon van de beeindigingsformulieren van het Koersplan.
Hir de tekst zoals deze op de website van de stichting, www.koersplandewegkwijt.nl , is te lezen :
Koersplan: Geëxpireerde ( beëindigde ) koersplanovereenkomsten

Recentelijk is een onterechte clausule opgenomen in de “verklaring van begunstigde bij leven“ door Aegon. Het gaat hier om momenteel expirerende ( beëindigde ) koersplanovereenkomsten.

Alvorens Spaarbeleg/Aegon overgaat tot uitbetaling van de geëxpireerde koersplanovereenkomst dient men een “ verklaring van begunstigde bij leven “ naar Aegon te versturen. Niet opsturen wil zeggen geen uitbetaling.
Deze “ verklaring van begunstigde bij leven “ ( die door Aegon zelf wordt verstuurd naar de koersplanhouder ) bevat sinds kort de volgende zin:

"dat AEGON aan al haar verplichtingen uit hoofde van deze polis heeft voldaan.”

Wij hebben dit voorgelegd aan onze advocaat. Zijn antwoord is onderstaand te lezen:

Dit is een een schandelijke truc.
Wat redelijk is, is dat een verklaring omtrent in leven zijn wordt gevraagd.
Maar daar moet het bij blijven.
Het als onderdeel vastleggen dat AEGON aan alle verplichtingen heeft voldaan en dus niets meer aanvullends van AEGON te vorderen zou zijn, gaat daar buiten en is bepaald onredelijk dat voor te leggen.

Ik zou:
- de zin doorhalen
- en in plaats daarvan opschrijven:
Onder voorbehoud van alle rechten op herberekening van de van AEGON te vorderen bedragen in verband met ten onrechte of te hoog ingehouden premies risicoverzekering dan wel te hoge in rekening gebrachte kosten.
- een paraaf erbij plaatsen.

Prof. dr. Erik Lutjens
Advocaat


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 18 mei 2009 14:46

Op 13 mei 2009 heeft de rechtbank Utrecht een uitspraak gedaan in de al jaren slepende rechtszaak van de stichting Koersplan de weg kwijt en Aegon over het Koersplan.
Van de website rechtspraak.nl :
Overlijdensrisicopremie Koersplan moet fors verlaagd
Utrecht, 13 mei 2009 - Aegon Spaarkas NV moet de premie van de overlijdensrisicoverzekering die in de periode 1991-1998 in rekening zijn gebracht voor Koersplanovereenkomsten fors verlagen. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag geoordeeld in het eindvonnis van een civiele procedure tussen de stichting Koersplandewegkwijt en Aegon Spaarkas NV. Het product Koersplan staat bekend als een woekerpolis.
Aegon Spaarkas is het voormalige Spaarbeleg. De stichting Koersplandewegkwijt startte in 2005 namens een grote groep deelnemers in het product een procedure tegen Spaarbeleg. De stichting vond dat Spaarbeleg onterecht een (te hoge) overlijdensrisicopremie in mindering heeft gebracht op de ingelegde bedragen in het Spaarkasproduct Koersplan. Ook vond de stichting dat deelnemers door een foutieve voorstelling van het product door Spaarbeleg waren misleid.

De rechtbank oordeelde eerder al in een tussenvonnis dat ten aanzien van de Koersplanovereenkomsten die zijn aangevangen tussen 1991-1998 er geen wilsovereenstemming bestond over de hoogte van de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Op dat punt vertoonde de overeenkomsten dus een hiaat. De rechtbank heeft die leemte nu opgevuld door op verzoek van beide partijen de hoogte van de premie alsnog vast te stellen.
Hierbij hebben de uitgangspunten uit de Aanbeveling van maart 2008 van de Ombudsman Financiële Dienstverlening een rol gespeeld. Volgens de Aanbeveling mag de premie niet hoger zijn dan de premie voor een vergelijkbaar risico bij een zelfstandige risicoverzekering.

Koersplandewegkwijt heeft vervolgens in de procedure een voorbeeld aangevoerd van een andere commerciële verzekering, waarbij de premie 1,66% bedroeg in plaats van de 11,19% van het Koersplan. Dit voorbeeld is door Spaarbeleg in onvoldoende mate weersproken. Ook heeft Spaarbeleg onvoldoende inzicht gegeven in de inrichting van het product Koersplan. Dit betekent dat Spaarbeleg de Koersplanovereenkomsten uit die periode moet herberekenen waarbij als uitgangspunt heeft te gelden dat de door Spaarbeleg gehanteerde premies moeten worden vermenigvuldigd met een factor 1,66/11,19.

De vordering inzake misleiding is door de rechtbank afgewezen omdat door de premievaststelling door de rechtbank een mogelijke misleiding is weggenomen.
De rechtbank wijst erop dat het vonnis uitsluitend geldt tussen stichting Koersplandwegkwijt en Spaarbeleg omdat het om een collectieve actie gaat. De individuele deelnemers kunnen zich dus niet rechtstreeks op het vonnis beroepen. Ook is het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
De partijen hebben drie maanden de tijd om tegen dit vonnis in hoger beroep te gaan.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BI3568

Het persbericht van de stichting Koersplan de weg kwijt is hier te lezen:
http://www.koersplandewegkwijt.nl/modul ... le&sid=105

De Telegraaf heeft hier een artikel over geplaatst met als kop Koersplan-slag dichtbij k.o.
Het artikel is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/nieuws/17052009.htm

Aanmelden bij de stichting Koersplan de weg kwijt is nog steeds mogelijk, www.koersplandewegkwijt.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 6 maart 2010 11:56

Ombudsman Wabeke krijgt forse kritiek Koersplanzaak
• door MANNO VAN DEN BERG

De Telegraaf 6 maart 2010

AMSTERDAM – Gedupeerden van Aegon-product Koersplan halen fel uit naar Jan Wolter Wabeke. De financieel ombudsman zou onterecht zijn goedkeuring hebben uitgesproken over de schikking tussen Aegon en de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim. Een schikking die ook Koersplan betreft. „Wabeke heeft daarmee zijn eigen reglementen overtreden én schade toegebracht aan gedupeerden die nog een juridische strijd met Aegon voeren”, aldus Godfried Sippel, voorzitter van Koersplan De Weg Kwijt.
De stichting heeft hierover op 3 december 2009 een klacht ingediend, in een brief aan Kifid-voorzitter Rein Jan Hoekstra. De ombudsman is onderdeel van klachteninstituut Kifid. Ook na een tweede brief in januari bleef het echter oorverdovend stil. „Tot twee keer toe hebben we aangetekend een brief gestuurd, geen reactie, het is inmiddels maart. Dit terwijl we 22.000 gedupeerden vertegenwoordigen. Indirect gaat het om 650.000 klanten”, aldus Sippel.
Zijn stichting neemt het Wabeke kwalijk dat hij de woekerpolisschikking van Aegon redelijk en billijk heeft genoemd en in lijn met zijn aanbeveling voor woekerpolissen. Dit is volgens Sippel schadelijk voor de Koersplangedupeerden die via de rechter hun gelijk proberen te halen. „Aegon gebruikt de woorden van Wabeke in zijn communicatie en in brieven aan klanten.”
Tussen Koersplan De Weg Kwijt en Aegon loopt sinds 2005 een zaak bij de rechtbank in Utrecht. In mei 2009 kwam daaruit een vonnis dat gedupeerden fors meer compensatie biedt dan het door Aegon in juli 2009 gesloten akkoord. De zaak dient inmiddels in hoger beroep.

Wabeke gaat met zijn steun volgens Sippel bovendien zijn boekje te buiten. Diens eigen reglementen schrijven voor dat Wabeke geen uitspraken mag doen over zaken die onder de rechter zijn. Sippel. „We willen dat hij zijn woorden corrigeert en zijn steun aan de Aegon-schikking intrekt.”
Een woordvoerder van het Kifid betreurt het dat er op de klacht niet is gereageerd, maar verwijst voor een inhoudelijke reactie naar de ombudsman zelf. Wabeke erkent dat hij geen oordelen mag vellen over zaken die onder de rechter zijn. Zo’n oordeel betreft volgens hem echter een uitspraak in een individuele bij hem aanhangig gemaakte zaak. „Elke klager over Koersplan krijgt van mij daarom een brief dat ik om die reden niet bevoegd ben een uitspraak te doen, élke klager.”
Zijn uitlatingen over de Aegon-schikking vallen volgens Wabeke echter geenszins onder de term ’oordeel’ in die zin. „Ze zijn dus niet in strijd met de reglementen.”

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Volgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron