Aegon eist afzien van rechten bij beëindiging Vliegwiel

Aegon eist afzien van rechten bij beëindiging Vliegwiel

Berichtdoor Piet » di 12 feb 2008 14:53

Aegon eist afzien van rechten bij beëindiging Vliegwiel contract.

Aegon blijft proberen om Vliegwiel gedupeerden via slimme trucjes het recht om te procederen te ontnemen.
Alleen via de door Aegon toegestuurde Antwoord coupon kun je het Vliegwielcontract beëindigen.
In deze Antwoordcoupon staat o.a. de tekst
“Aegon en ik hebben na uitvoer van mijn keuze over en weer niets meer van elkaar te vorderen en te verlenen elkaar algehele en finale kwijting met betrekking tot alle vorderingen, welke direct dan wel indirect voortvloeien uit dan wel verband houden met vliegwiel-overeenkomst nr….. “.

Teken je dit dan ben je al je rechten kwijt.

Wil je deze Antwoord coupon niet gebruiken en vraag je aan Aegon om met behoud van alle rechten het contract te beëindigen dan weigert Aegon dit.
Diverse gedupeerden bevestigden dit aan PAL:

Verscheidene malen heb ik Aegon verzocht om het contract te beëindigen. Aegon bleef bij het standpunt dat beëindiging alleen mogelijk is na ontvangst van het antwoordcoupon


Wil je van je contract af maar wel met behoud van alle rechten, dan is stoppen met betalen de enige oplossing.
Aegon is niet aangesloten bij het BKR, dus je hoeft niet bang te zijn voor een BKR registratie.
Teken je toch op de Antwoord coupon dan ben je al je rechten kwijt en kun je dus niet meer procederen en je inleg terugvorderen.

Al eerder heeft PAL gewaarschuwd voor deze minne streken van Aegon, zie het stukje Aegon wil van Vliegwiel contracten af op onze website, hier de link :
http://www.platformaandelenlease.nl/vliegwielaanbod.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 12 mei 2008 12:55

Aegon blijft eigenwijs en weigert aanpassing van de beëindigingsformulieren.
Dit besprekbaar maken bij Aegon lukt niet.
De heren van Aegon in hun nette pak staan je appelig aan te kijken als we hierover beginnen en willen niet ingaan op het verzoek tot aanpassing.
Iedereen die zijn Aegon Vliegwiel contract beëindigt met dit standaard formulier is al zijn rechten kwijt en dus ook definitief al zijn geld.
Procederen heeft dan geen zin meer.
Teken dit formulier dus niet.

De enige manier om je contract te beëindigen is Aegon mededelen dat het contract nr…. met behoud van alle rechten wordt beëindigt op [datum].
Doe in de brief ook een beëindiging van de automatisch incasso met ingang van die datum.
Als Aegon toch nog een termijn afschrijft, neem contact op met je eigen bank en laat dit bedrag terugstorten.

Door deze arrogante houding maakt Aegon zich niet meer geloofwaardig voor mensen die iets willen afsluiten bij Aegon.
Het gaat duidelijk niet om het belang van de klant maar om eigen belang.
Als we massaal Aegon links laten liggen en niets meer afsluiten bij Aegon zullen ze zich misschien wat normaler gaan opstellen en producten gaan verkopen waar de klant iets aan heeft en niet zoals nu een merendeel van producten waar alleen Aegon rijker van wordt.
De woekerpolissen en het aandeel van Aegon hierin spreekt boekdelen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 11 jun 2008 23:12

En weer worden de Aegon Vliegwielgedupeerden bedolven met aanbiedingen van Aegon om de Vliegwielcontracten te beëindigen.
En weer blijven wij waarschuwen om deze aanbiedingen niet te tekenen.
Je tekent namelijk voor het afzien van al je rechten tegen Aegon en daar is het Aegon om te doen.

In de beëindigingsbrieven staat :
“Aegon en ik hebben na uitvoer van mijn keuze over en weer niets meer van elkaar te vorderen en te verlenen elkaar algehele en finale kwijting met betrekking tot alle vorderingen, welke direct dan wel indirect voortvloeien uit dan wel verband houden met vliegwiel-overeenkomst nr….. “.


Teken dit dus niet als je nog de mogelijkheid wilt behouden om naar de rechter te stappen en je betaalde inleg terug te vorderen.

Aegon zou er beter aan doen om met een fatsoenlijke schikking te komen voor de tienduizenden slachtoffers van het Aegon Vliegwiel.
Ook in de woekerpolis affaire laat Aegon het volledig afweten.

Wanneer wordt deze arrogantie eens afgestraft door de consument?
Dexia heeft het veld moeten ruimen in de aandelenlease affaire dankzij de saamhorigheid en strijdlust van de gedupeerden.
Velen weten het misschien niet, maar Aegon is schuldig aan het aandelenlease schandaal.
Aegon is met de dochters LegioLease en bank Labouchere begonnen met het massaal verkopen van de aandelenlease wurgcontracten.
Aegon wist net op tijd de massale veroordelingen te ontlopen door het grootste deel van het aandelenlease pakket te verkopen aan Dexia, waarna Dexia het slachtoffer werd i.p.v. Aegon.

Onbegrijpelijk dat Aegon hier zo makkelijk mee weg kwam.
Aegon betaalde in 2005 aan Dexia 218 miljoen euro ter compensatie van de hele gang van zaken.

Het wordt tijd dat Aegon ook een paar honderd miljoen gaat uittrekken voor de vele Aegon gedupeerden, zowel aandelenlease gedupeerden als woekerpolis gedupeerden.

Een signaal aan Aegon dat wij het zat zijn is b.v. te stoppen met betalen aan je Vliegwielcontract.
Aegon is niet aangesloten bij het BKR dus je hoeft niet bang te zijn voor een negatieve BKR registratie.

Bij Dexia hebben wij laten zien dat wij samen sterk staan, het wordt tijd dat ook Aegon dit gaat merken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 14 jun 2008 19:11

Aanvuling op de vorige posting.

Wil je het contract beëindigen, maar niet met de formulieren die je gekregen hebt van Aegon?
Het is dan noodzakelijk om het contract te beëindigen met behoud van alle rechten.
Schrijf een (aangetekende) brief naar Aegon waarin je aangeeft het contract te willen beëindigen per [datum], maar wel met behoud van alle rechten.
Doe hier ook een kaart automatisch incasso bij waarin je aangeeft per [datum] de toestemming automatisch incasso in te trekken en schrijf dit ook in je brief aan Aegon.
Dit om te voorkomen dat Aegon toch doorgaat met het afschrijven van maandtermijnen
Deze kaart is verkrijgbaar bij elke bank.
Als er toch bedragen worden afgeschreven dan kun je de eigen bank bellen en het bedrag weer laten terugboeken.
De bank zal hier geen probleem van maken, zij doen dit dagelijks.
Aegon is ook niet aangesloten bij het BKR, dus je hoeft niet bang te zijn voor een BKR registratie.

Laat je niet in de maling nemen door Aegon en zorg dat je niet ongemerkt al je rechten verliest en daardoor een makkelijk slachtoffer wordt van Aegon.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 3 jul 2008 20:28

Nog steeds waarschuwen wij de Aegon Vliegwiel gedupeerden voor het tekenen van de Antwoord coupon bij beëindiging van het Vliegwiel contract.
Als je tekent op de Antwoord coupon dan ben je al je rechten kwijt en kun je nooit meer procederen tegen Aegon en je verloren geld terugvorderen.

Aegon laat je tekenen voor dit:
" Ondergetekende(n) en Aegon verlenen elkaar volledige en onherroepelijke kwijting met betrekking tot alle vorderingen, welke direct dan wel indirect, voortvloeien uit dan wel verband houden met Vliegwiel-overeenkomst nr...."


Beëindig je contract alleen maar met behoud van alle rechten en doe dit middels een brief aan Aegon, samen met een intrekking automatisch incasso kaart om te voorkomen dat Aegon gewoon doorgaat met het innen van de maandelijkse termijnen.
Want zo werkt Aegon, jij betaalt en zij innen. De enige manier om rijk te worden.

De enige echte reden dat Aegon je een “ aanbieding” toestuurt is om te voorkomen dat je gaat procederen zoals vele andere Aegon Vliegwiel gedupeerden die zich opgelicht en belazerd voelen door Aegon.

Dat Aegon zich nergens van aantrekt blijkt wel uit de reactie over de uitspraak door de Hoge Raad dat aandelenlease huurkoop is en dus de partner moet meetekenen.

Aegon trekt zich niets van deze uitspraak aan en wijst elke vernietiging af.
Helaas is er nog geen rechtbank die na de uitspraak door de Hoge Raad in een vonnis over het Aegon Vliegwiel verwijst naar de uitspraak en vernietiging toewijst.

Dit geeft ook aan dat een uitspraak door de Hoge Raad heel betrekkelijk is en voor een niet betrokken bank eigenlijk niets betekent.

Dat zou dus ook betekenen dat een voor de gedupeerden gunstige uitspraak door de Hoge Raad in de Levob Hefboom zaak door banken als Dexia en Aegon, als zijnde niet van toepassing op hun zaken, aan de kant worden geschoven en de Hoge Raad stelselmatig voor de gek wordt gehouden.

De Hoge Raad heeft namelijk versnelde procedures op verzoek van belangenbehartigers afgewezen omdat Dexia heef toegezegd mee te werken aan het uitprocederen en toeleveren van diverse aandelenlease zaken per onderwerp en niet per bank.
Keer op keer blijkt het dat banken bezig zijn met de tactiek van de verschroeide aarde en het kapot procederen van de tegenstander.
Ik vraag me af wanneer de Hoge Raad dit nu ook eens eindelijk door heeft?

Aegon hoopt dat dit nooit gebeurt want als het aan Aegon ligt zal het recht nooit zegevieren.
Aegon is alleen maar geïnteresseerd in de grote geldstroom richting Aegon.

Ben jij ook die melkkoe voor Aegon en Dexia?
Denk hierover na en overweeg dit soort instellingen te boycotten en te vermijden.
Beslis zelf over jouw geld en zorg dat dit geld niet verdwijnt in de zakken van dit soort financiële instellingen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 13 aug 2008 20:21

Aegon blijft de Vliegwielgedupeerden onder druk zetten om de Antwoordcoupon, waardoor de gedupeerde afziet van al zijn rechten, te tekenen.
Vraag je om beëindiging van je Vliegwielcontract met behoud van al je rechten en doe je er een stopzetting automatisch incasso bij dan reageert Aegon hier nauwelijks op.
De automatisch incasso wordt wel stopgezet, maar Aegon stuurt nu maandelijks acceptgiro kaarten om de maandelijkse termijnen te betalen!

Voor gedupeerden die na beëindiging van hun contract een uitbetaling zouden krijgen, wordt dit maandelijks te betalen bedrag in mindering gebracht op het uit te keren bedrag!
Dit is gewoon te onbeschoft voor woorden.
Wil je jouw contract beëindigen, stuur dan en brief naar Aegon waarin je aangeeft dat je het contract met ingang van [datum] wenst te beëindigen met behoud van alle rechten.
Doe er ook een kaart stopzetting automatisch incasso bij.
Wil Aegon geen gehoor geven aan je volkomen terechte manier van beëindigen van je contract, bel Aegon en vraag waarom zij jouw contract niet beëindigen.
Doet Aegon het nog steeds niet, dien dan een klacht in bij :

De AFM
http://consument.afm.nl/consumenten/afm/meldpunt.aspx

De Nederlandsche Bank
Als toezichthouder heeft DNB niet de taak om geschillen op te lossen. Ook al bemiddelt DNB niet, het is belangrijk dat DNB op de hoogte wordt gebracht van uw klachten. Klachten spelen namelijk een rol bij het opstellen van de regels en voorschriften die nodig zijn voor goed toezicht op financiële instellingen. Het wordt daarom op prijs gesteld wanneer u een kopie van uw klacht per post naar het gratis antwoordnummer van DNB stuurt:
De Nederlandsche Bank N.V.
Informatiedesk
Antwoordnummer 2670
1000 PA Amsterdam


Kifid
http://www.kifid.nl/consumenten/uw+financiele+klacht/

Geef ook je ervaringen door in deze topic.

Zo behoort een financiële instelling als Aegon niet met haar klanten om te gaan.
Sterker nog, op deze manier heeft Aegon helemaal geen recht op klanten en is hun slogan “Eerlijk voor later” puur bedrog en misleiding.
Laat niet over je heenlopen want dan ben je altijd de verliezer en ben je altijd je geld kwijt.
Knok terug en vecht voor je recht!

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Re: Aegon eist afzien van rechten bij beëindiging Vliegwiel

Berichtdoor spiderxp » do 11 sep 2014 19:21

hallo
ik heb toen die tijd de betaling stop gezet.

nu 5 jaar laten krijg ik te horen dat de polis helemaal stop is gezet en ik veder nergens meer recht op heb?
klopt dat?

gr
spiderxp
 
Berichten: 3
Geregistreerd: di 11 sep 2007 15:39
Woonplaats: Apeldoorn


Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron