Gerrit Zalm geeft koppelverkoop bij DSB toe

Gerrit Zalm geeft koppelverkoop bij DSB toe

Berichtdoor jeanjean » za 2 jan 2010 17:24

Gerrit Zalm geeft nadat hij eerst 2 maanden in dienst is bij DSB als interim CFO de bij wet verboden koppelverkoop van DSB schriftelijk toe in een vertrouwelijke interne memo aan de raad van bestuur van de omstreden DSB bank en wel op 28 augustus 2007 op blz. 2 onder punt 3.2
,waarvan akte

afz JJ

bron NRC
jeanjean
 
Berichten: 64
Geregistreerd: di 16 aug 2005 21:02

Berichtdoor bewijzenteover » vr 12 feb 2010 20:38

Och ja jeanjean,

Vroeger was ik gek op zalm. Goed voor hart en vaatziekten enzovoorts, maar de huidige zalm stinkt naar rottende vis.

Je krijgt er hartkloppingen van, stress buikpijnen diarree, en uiteindelijk kanker.

Maar ja, (ex)regeringsleiders doen toch niets verkeerd of wel? :roll:

Nou, ik noem het ook wel de officiële maffia.

Zie b.v. ; http://www.vrijspreker.nl/wp/2005/02/zwendel/

En wie heeft de laatste crisis veroorzaakt? Juist ja. De banken, verzekeringen en regering.

Raadt jij eens wie er voor opdraait? :?:
bewijzenteover
 
Berichten: 5
Geregistreerd: zo 24 jan 2010 21:50

Berichtdoor klant » ma 1 maart 2010 16:34

DEN HAAG - Een herbeoordeling van het functioneren van topman Gerrit Zalm van ABN Amro door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een positieve uitkomst.

© ANPDat heeft demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) maandag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Hij geeft aan dat de andere toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), tot een ander oordeel is gekomen. DNB gaat niet over tot maatregelen.De herbeoordeling was nodig na het faillissement van DSB Bank, waar Zalm financieel directeur is geweest.


Het geeft dus aan dat er geen enkel toezicht isi n Nederland, en zie hier de bevestiging, Zalm kan weer sardonisch lachen met zijn topsalaris
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » di 2 maart 2010 15:22

Vereniging Consument & Geldzaken

PERSBERICHT Amsterdam/Zoetermeer, 2 maart 2010

Vereniging Consument & Geldzaken verbaasd over lankmoedig oordeel DNB over deskundigheid Gerrit Zalm

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft met verbazing kennis genomen van de uitkomst van hertoetsing door de Nederlandsche Bank naar de deskundigheid van oud-Minister Zalm als bestuurder van een financiele instelling. De Vereniging Consument & Geldzaken vindt dat Gerrit Zalm in het verleden herhaaldelijk blijk heeft gegeven van een gebrekkige kennis van de regelgeving ten aanzien van kredietverlening aan consumenten.

De Vereniging Consument & Geldzaken heeft de voorbije twaalf jaar herhaaldelijk moeten constateren dat kennis terzake van de Wet op het Consumentenkrediet (Wck) blijkbaar een blinde vlek vormt in de deskundigheid van Gerrit Zalm. Al in 1998, als Minister van Financien, oordeelde Zalm dat de Wck niet van toepassing zou zijn op de kredietverlening die bij aandelenlease plaatsvindt. Dit oordeel en de daarbij gebruikte argumentatie stond haaks op het oordeel van de juridische deskundigen van de desbetreffende wet. Als gevolg van het oordeel van Zalm heeft Wck-toezicht op alle aandelenleasebanken niet plaatsgevonden, hetgeen mede heeft bijgedragen aan het onstaan van de latere aandelenlease-affaire. Ook als bestuurder van de DSB Bank had Zalm -door gewoon de Wck eens goed te raadplegen- kunnen vaststellen dat DSB zich bezondigde aan grootschalige overtreding van het verbod op koppelverkoop met kredieten die onder de Wck vallen. ''De Wck is volstrekt helder over verboden koppelverkooppraktijken'', aldus woordvoerder AntonWeenink van Consument & Geldzaken. ''Kredietverstrekkers moeten hun klanten de vrijheid bieden een nevenproduct bij een bank of verzekeraar van eigen keuze af te sluiten. Die vrijheidverlening dient zwart-op-wit in de kredietovereenkomst te staan, ontbreekt die clausule dan zijn zowel kredietverlening en nevenproduct ongeldig''. Zalm had in zijn bestuurperiode bij DSB direct kunnen vaststellen dat die clausule in de DSB kredietovereenkomsten ontbrak en ook dat aan klanten geen daadwerkelijke keuzevrijheid werd geboden.

De Vereniging Consument & Geldzaken vermoedt dat het eigen falende toezicht door de Nederlandsche Bank in de weg heeft gestaan aan een adequate hertoetsing van de deskundigheid van Gerrit Zalm. De Nederlandsche Bank was in de jaren tussen 2001 en 2003 de Wck-toezichthouder, na mandaatverlening daartoe door…….. Minister Zalm. Pas in 2003 is het Wck toezicht overgdragen van DNB naar de AFM. In de periode dat het Wck-toezicht onder de Nederlandsche Bank ressorteerde werden door DSB en dochterinstellingen vele duizenden verboden koppelverkoop transacties met kredieten uitgevoerd, zonder dat de Nederlandsche Bank ingreep. Ook na de overdracht van het Wck-toezicht aan de AFM in 2003 hebben de verboden koppelverkooppraktijken ongehinderd kunnen doorgaan.

In de affaire rondom het faillissement van DSB Bank maakt de Vereniging Consument & Geldzaken zich sterk voor gedupeerden van de verboden koppelverkooppraktijken.

Zie voor nadere informatie over verboden koppelverkoop met kredieten ook de website: www.koppelverkoopmetleningen.nl

Bron : Vereniging Consument & Geldzaken
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » di 2 maart 2010 16:40

Er wordt toch wat afgelopen in dit land het heeft toch heel wat raakvlakken met Zimbabwe, en de plundertechniek van de leasebanken,
walgelijk !
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » di 2 maart 2010 18:27

Autoriteiten en gezag
Het rapport Scheltema over Gerrit Zalm bevat veel stof tot discussie. De media pikken er vooral het tegengestelde oordeel van de AFM en DNB uit. Nu Scheltema en minister De Jager het oordeel van DNB volgen, krijgt vooral de AFM de zwarte Piet toegeschoven, maar dat is scorebordjournalistiek.

Lees de heldere analyse van Marcel Pheijffer (Nyenrode)

Column Marcel Pheijffer, hoogleraar Accountancy Nyenrode

Autoriteit
Eerst even iets over het begrip ‘autoriteit’. Dat staat onder meer voor ‘gezag’, ‘gezaghebbend’, ‘gezagdragend’, maar ook voor ‘macht’ en ‘deskundig(e)’. Indien we het vooral verbinden aan het begrip ‘gezag’, dan kan na lezing van dit rapport Scheltema de conclusie geen andere zijn dan dat beide toezichthouders flink aan gezag hebben ingeboet. Het beeld is dat deze toezichthouders op basis van hetzelfde materiaal tot een andersluidend oordeel komen. Op zich kan – zoals ook door Scheltema is aangegeven – dat omdat hun beoordelingskader andersluidend is. Het probleem zit volgens Scheltema dan ook niet in het andersluidende oordeel van de AFM, maar in de wijze waarop dat oordeel tot stand is gekomen. Hij maakt daar korte metten mee.

Oordeel DNB versus persverklaring Zalm
Scheltema laat zien dat de herbeoordeling van Zalm door DNB tot de conclusie leidt ‘dat de heer Zalm voldoet aan de eisen van deskundigheid om het dagelijks beleid van AAB te bepalen en dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel staat’. Let op het nuanceverschil: ‘voldoet aan de eisen’ tegenover ‘buiten twijfel staat’. Zalm zelf leest het anders door in zijn persverklaring de nuance te laten vallen en te stellen dat uit de ‘hernieuwde toets blijkt dat mijn betrouwbaarheid en deskundigheid buiten twijfel staan’. En dat staat er toch echt niet.

Oordeel AFM
Het oordeel van de AFM beperkt zich tot het aspect deskundigheid en concentreert zich sterk op de periode van Zalm bij de DSB: ‘Voor die context concludeert de AFM dat de heer Zalm niet, althans in onvoldoende mate deskundigheid heeft getoond.’ Reeds omdat het oordeel van de AFM andersluidend is – en al dan niet gebrekkig beargumenteerd door de AFM – kan nimmer tot de conclusie worden gekomen dat de deskundigheid van Zalm buiten twijfel staat. Met name ook niet omdat het rapport Scheltema niet laat zien op welke wijze DNB dit oordeel van de AFM nu precies heeft gewogen. Terwijl Scheltema wel tweemaal aangeeft dat DNB het niet overnemen van de aanbeveling van de AFM jegens de andere toezichthouder moet motiveren.

Scheltema over de bestuursstructuur DSB

Minstens zo belangrijk als de beoordeling van Zalm zijn de opmerkingen in het rapport-Scheltema over de bestuursstructuur van DSB. Hij stelt letterlijk: ‘De bestuursstructuur van DSB was ongewenst voor een bank. Zij werd gekenmerkt door het feit dat de voorzitter van de raad van bestuur tegelijkertijd materieel de enige aandeelhouder was. Daar kwam nog bij dat in de statuten was geregeld dat de grootaandeelhouder zowel de bestuurders als commissarissen kon benoemne en ontslaan. De bevoegdheden van de raad van commissarissen waren daarentegen beperkt.’

Scheltema over Scheringa
Ten aanzien van Scheringa stelt Scheltema dat deze DSB als zijn bedrijf beschouwde en dominant was. En bovendien: ‘Een dergelijke dominante positie van een persoon past niet bij een bank. (…) Voldoende checks and balances binnen het bedrijf zijn essentieel’. Waren die er dan volgens Scheltema? Nee: ‘Van checks and balances was, zoals gezegd, nauwelijks sprake.’

Scheltema over vergunningverlening door DNB
Scheltema constateert voorts – en ik citeer wederom letterlijk – dat DNB ‘de onjuiste bestuursstructuur bij de vergunningverlening’ had geaccepteerd.

Kritiek raakt DNB
Mijns inziens raken voorgaande quotes DNB nadrukkelijk. Scheltema trekt conclusies over de bestuursstructuur van een bank die een vergunning kreeg. Kwalificaties als ‘ongewenst’, ‘onjuist’ en niet passend bij een bank roepen de vraag op of DSB de vergunning in 2005 wel verleend had mogen worden. Welke eisen heeft DNB gesteld om tot snelle verbeteringen te komen? En hoe kan het zijn dat Scheringa eind 2007 wederom vergunningen door DNB verstrekt krijgt?

Autoriteiten met gehavend gezag
Het is onterecht om de kritiek naar aanleiding van het rapport-Scheltema louter te focussen op de AFM. Deze autoriteit heeft door het rapport aan gezag ingeboet. Maar dat geldt ook voor Zalm, waarvan op basis van het rapport-Scheltema (nog) niet gesteld kan worden dat hij ‘buiten twijfel’ staat. Maar door de goede lezer van het rapport zijn ook veel vragen in de richting van DNB te stellen. Zolang er twijfel heerst over de AFM, DNB en Zalm zijn het autoriteiten met gehavend gezag.

Marcel Pheijffer
Marcel Pheijffer is hoogleraar Accountancy aan de Universiteit Nyenrode en hoogleraar Forensische Accountancy aan de Universiteit Leiden.

De toets naar de deskundigheid en betrouwbaarheid van Gerrit Zalm, door professor Scheltema
De brief van Scheltema aan de Minister van Financien is hier te lezen :
http://media.rtl.nl/media/financien/rtlz/2010/toets.pdf

Bron : www.rtlz.nl dinsdag 2 maart 2010
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » wo 3 maart 2010 19:05

Zalm: producten DSB niet verwerpelijk
Gepubliceerd: 3 maart 2010 16:41 | Gewijzigd: 3 maart 2010 17:27
Door onze redacteuren Heleen de Graaf en Tom Kreling
Amsterdam, 4 maart. Gerrit Zalm vindt niet dat de producten waarmee de failliete DSB Bank groot werd moreel verwerpelijk waren. Wel heeft hij in zijn periode als financieel directeur bij de DSB Bank geprobeerd de bank minder afhankelijk te maken van de provisies die verdiend werden met de verkoop van verzekeringen. Maar dat deed hij omdat dat volgens hem voor de toekomst van de bank beter was.

Dat zegt de voormalig bestuurder van de DSB Bank en huidig ABN Amro-topman in een interview met NRC Handelsblad dat morgen verschijnt. Zalm reageert in het interview op het oordeel van de toezichthouders AFM en De Nederlandsche Bank over zijn betrouwbaarheid en deskundigheid als bestuurder in de financiële sector dat deze week werd gepubliceerd.

Zalm vindt dat zijn reputatie als financieel bestuurder nu gezuiverd is omdat DNB geoordeeld heeft dat dat hij voldoet aan de eisen van deskundigheid om bankbestuurder te zijn. Zijn periode bij de DSB Bank is voor hem nu afgesloten. „Ik ben er klaar mee.”

De DSB Bank werd groot door de verkoop van leningen in combinatie met verzekeringen, maar deze koppelverkoop maakte de bank ook omstreden. Aan klanten werd vaak een verzekering verkocht die ze helemaal niet nodig hadden. Voor de verkoop van die verzekeringen ontving de DSB Bank hoge provisies. In de afgelopen tien jaar verkocht de bank voor 875 miljoen euro aan koopsommen. De bank verdiende daar 422 miljoen euro mee, een gemiddelde provisie van bijna 50 procent.

Zalm zegt nu dat hij die hoge provisies niet moreel verwerpelijk vindt. „Die provisies werden overal gevraagd. Dat is nou eenmaal de prijsvorming in de vrije markteconomie. Wie weet wat hoe hoog de provisie is die de schoenenboer verdient? Die heeft waarschijnlijk ook een provisie van 60 procent.”

Het belangrijkste is volgens Zalm dat een bank „transparant is naar de klant, goede voorlichting geeft en hem een keuze geeft”. „Als je de beste consumentenbank wilt zijn, moet dat ook blijken uit je tarieven. Een klant moet aan het einde zeggen dat hij goed financieel product heeft gekocht en weet wat hij er voor betaald heeft.” Zalm geeft toe dat dat bij de DSB Bank vaak onduidelijk was. „Daar viel nog wel een en ander te verbeteren.”

Zalm heeft in zijn periode als financieel directeur in 2008 de bank minder afhankelijk gemaakt van de inkomsten van de provisies, omdat hij dacht dit model niet lang meer zou werken. Vanaf dit jaar moeten banken en verzekeraars laten zien hoe groot de provisie is die een klant betaalt bij een verzekering of financieel product.


Maar naar de beruchte incasso-politiek van Dexia, DSB o.a. heeft hij nooit een hand willen uitstekken,
Laatst bijgewerkt door klant op za 6 maart 2010 18:18, in totaal 1 keer bewerkt.
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » za 6 maart 2010 12:30

Uit de rubriek Wuz (Wat U Zegt) van de Telegraaf van 6 maart 2010

Netwerk
Ex-minister van Financiën Bos vindt ex-minister van Financiën Zalm en president-directeur der Nederlandsche Bank Wellink oké. President-directeur van DNB Wellink vindt ex-minister Bos oké en vindt dat ex-minister Zalm niets valt te verwijten. Ex-minister en ABN Amrobank ceo Zalm vindt dat Wellink niets valt te verwijten en dankt Bos voor zijn baan bij ABN Amro. Onze verse minister van Financiën De Jager vindt Bos, Wellink en Zalm: oké! Zij vinden op hun beurt minister de Jager: oké!

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

En de Nederlandse consument is ook oké zolang zij maar blijven betalen en niet zeuren.
Het woord consument zou in dit verband beter kunnen worden veranderd in melkkoe.

Wat hebben bovengenoemde hoofdpersonen in de afgelopen 10 jaar gedaan om de aandelenlease affaire, de woekerpolisaffaire, de DSB affaire en al die andere affaires te voorkomen en later de veroorzakers te straffen?

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26


Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron