Levob Hefboom Effect, Huurkoop

Levob Hefboom Effect, Huurkoop

Berichtdoor jll » do 5 jan 2012 13:07

Op 23 december 2011 heeft de Hoge Raad zeer onverwacht "Het Levob Hefboom Effect" toch als huurkoop bestempeld:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT8457

Samengevat:

Op 5 april 1999 is de echtgenoot zes overeenkomsten “Het Levob Hefboom Effect” aangegaan;

Bij brief van 25 november 2002 heeft de echtgenote de overeenkomsten vernietigd, omdat deze als huurkoopovereenkomsten zijn aan te merken. Deze zijn zonder haar toestemming gesloten, waarop zij om die reden de vernietigbaarheid inroept gebaseerd op artikel 1:88 en 1:89 BW;

In een tussenvonnis van 13 juni 2007 heeft rechtbank Utrecht, sector kanton (locatie Amersfoort) in lijn met de toenmalige jurisprudentie (zie LJN: AQ6491 04-08-2004) geoordeeld dat de zes “Levob Hefboom Effect”overeenkomsten niet kunnen worden aangemerkt als huurkoopovereenkomst in de zin van artikel 7a:1576h BW. Om die reden heeft de kantonrechter de zaak verwezen naar de sector handels- en familierecht van deze rechtbank.

Bij vonnis van 18 juni 2008 heeft rechtbank Utrecht, sector handels- en familierecht, de vordering afgewezen, overwegende dat zij met de kantonrechter van oordeel is dat de effectenlease-overeenkomsten niet kunnen worden gekwalificeerd als koop op afbetaling om de redenen die door de kantonrechter zijn aangevoerd en dat dit betekent dat [eiseres] de effectenlease-overeenkomsten niet heeft kunnen vernietigen met een beroep op art. 1:89 lid 1 BW.

In hoger beroep op 2 februari 2010 komt Gerechtshof Amsterdam in de rov. 4.10 en 4.11 tot de slotsom dat de overeenkomsten niet aan het bedoelde vereiste voldoen. Deze overwegingen luiden als volgt:
(…)”Dit betekent dat de overeenkomsten, bij gebreke van het voor koop op afbetaling essentiële kenmerk van betaling van de koopprijs in termijnen waarvan twee of meer verschijnen nadat de verkochte zaak aan [betrokkene 1] was afgeleverd, niet als zodanig zijn aan te merken, zodat [eiseres] de overeenkomsten niet met een beroep op artikel 1:89 lid 1 BW heeft kunnen vernietigen. (...)"

In cassatie het verrassende eindoordeel van de Hoge Raad op 23 december 2011:

(…)3.7 Het oordeel van het hof dat art. 7A:1576 lid 3 niet ertoe strekt beleggingsproducten als de onderhavige op één lijn te stellen met een koop op afbetaling als bedoeld in art. 7A:1576 lid 1, miskent dat genoemd lid 3 niet uit zichzelf reeds ertoe strekt een bepaalde overeenkomst op een lijn te stellen met een koop op afbetaling.
De genoemde bepaling strekt ertoe te voorkomen dat de in de wettelijke regeling van koop en verkoop op afbetaling beoogde bescherming van de (huur)koper wordt ontgaan doordat de desbetreffende overeenkomst in een bepaalde vorm wordt gegoten(…)

(…)komt het bij de toepassing van lid 3 erop aan dat door de constructie die de partijen aan hun handeling hebben gegeven wordt heengekeken zodat, bijvoorbeeld, een samenstel van overeenkomsten waarbij een zaak verkocht wordt tegen contante betaling doch de koopsom door de verkoper aan de koper ter leen wordt verstrekt onder beding van terugbetaling in termijnen, moet worden aangemerkt als een koop en verkoop op afbetaling.
3.8 De volgens de overeenkomst door de deelnemer te betalen rentetermijnen kunnen weliswaar, zoals het hof heeft geoordeeld, niet worden aangemerkt als termijnen van de koopsom indien men ervan uitgaat dat de koopsom al ten tijde van de aflevering wordt voldaan uit de door Levob aan de deelnemer geleende geldsom, maar het ligt anders wanneer men door de geldleenconstructie heenkijkt en de geldelijke verplichtingen in ogenschouw neemt die, onder welk etiket ook, de deelnemer door het aangaan van een overeenkomst als de onderhavige op zich neemt(...)
(…) heeft de overeenkomst derhalve, in het licht van art. 7A:1576 lid 3, onmiskenbaar dezelfde strekking als een koop en verkoop op afbetaling(...)

4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 2 februari 2010;
verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

Samenvatting ClaimConcept
jll
 
Berichten: 36
Geregistreerd: vr 23 sep 2005 19:22

Berichtdoor jll » za 14 jan 2012 10:25

Vernietiging nog steeds mogelijk!

Als (nog) niet of 'te laat' is vernietigd kan een eega-vernietiging waarschijnlijk nog altijd worden gebruikt als verweer tegen het moeten betalen van de restschuld en openstaande termijnen.

De bewijslast voor het tijdstip van bekendheid met de aandelenlease ligt in beginsel bij de bank. Slaagt dit, dan kan de eega-vernietiging niet meer worden ingeroepen om de inleg terug te krijgen.

Groet, ClaimConcept
jll
 
Berichten: 36
Geregistreerd: vr 23 sep 2005 19:22


Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron