DSB blijft misleiden

Berichtdoor Piet » do 23 jun 2011 8:27

SNS Reaal aansprakelijk gesteld bij DSB-claims

Het Financieele Dagblad

Pieter Lalkens
donderdag 23 juni 2011, 00:00

De Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (SSP) en de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) hebben woensdag vijf verzekeraars, waaronder SNS Reaal, aansprakelijk gesteld in de DSB-zaak. Volgens advocaat Maarten de Vries van SSP zijn de verzekeraars medeverantwoordelijk voor de zorgplichtschendingen van DSB Bank. Naast SNS Reaal gaat het om de verzekeraars Cardif (tegenwoordig eigendom van BNP Paribas), Warranty Group (vroeger onderdeel van Aon), DSB Leven en DSB Schade. Het is voor het eerst dat de aanbieders van verzekeringsproducten aansprakelijk worden gesteld in de DSB-affaire.

De producten van de verzekeraars werden door DSB Bank verkocht. SSP houdt de verzekeraars onder meer aansprakelijk voor de te dure koopsompolissen en slechte beleggingspolissen. Advocaat Maarten de Vries van SSP: 'De verzekeraars hebben niet ingegrepen toen hun duidelijk moest zijn dat DSB onzorgvuldig handelde.'

Langdurige onderhandelingen

Bij de koopsompolissen ging het om verzekeringen voor onder andere overlijdensrisico waarvan de premie in één keer werd betaald. Daarvan werd door de verzekeraar circa 62% als provisie doorgegeven aan DSB Bank. Bij het faillissement van DSB Bank in oktober 2009 stonden nog 231.000 koopsompolissen (waarde circa € 800 mln) en ongeveer 80.000 beleggingspolissen uit.

De stichtingen onderhandelen al langere tijd met de curatoren van DSB Bank over de afwikkeling van de zorgplichtclaims. De Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman doet niet mee met de actie tegen de verzekeraars. SNS Reaal gaf gisteren geen commentaar.

Copyright (c) 2011 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor gs » vr 1 jul 2011 11:31

Achtergestelde deposito’s van DSB vallen onder het Deposito Garantie Stelsel

Vereniging DSBdepositos wint rechtzaak tegen DNB


Amsterdam, 30 juni 2011

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in hoger beroep bepaald, dat ook de door de DSB Bank uitgegeven achtergestelde deposito’s onder de dekking van het Deposito Garantie Stelsel (DGS) vallen.

Dit betekent dat ook de houders van deze deposito´s het spaargeld dat zij nog van de failliete DSB Bank tegoed hebben, volledig of in elk geval voor een deel, van De Nederlandse Bank zullen terugkrijgen. Voor ongeveer 90% van de 3.700 houders van de achtergestelde DSB deposito´s heeft de uitspraak van het CBb tot gevolg dat zij alsnog hun hele spaartegoed terugkrijgen. Voor de overblijvende 10%, die nog een bedrag tegoed hebben van boven de DGS-grens van € 100.000, betekent de uitspraak een gedeeltelijke terugbetaling van hun spaartegoed. De Nederlandse Bank zal door de uitspraak een bedrag van ongeveer € 90 miljoen moeten uitbetalen.

De Nederlandse Bank is de uitvoerder van het Deposito Garantie Stelsel. In die hoedanigheid heeft deze na het faillissement van de DSB Bank gesteld dat de achtergestelde deposito´s van de DSB Bank, vanwege het `achtergestelde` karakter van deze spaargelden, niet voor dekking onder het garantiestelsel in aanmerking komen. De vereniging DSBdepositos heeft deze stelling via een drietal proefprocedures voor de rechter bestreden. Eén van de belangrijkste argumenten daarvoor was dat er geen algemene uitsluiting van achtergestelde leningen is te vinden in de regels van het Deposito Garantie Stelsel. Deze zijn alleen onder specifieke voorwaarden van het garantiestelsel uitgesloten. En aan deze voorwaarden voldeden de achtergestelde DSB deposito´s niet, zoals nu ook in de uitspraak van het CBb is vastgesteld.

De uitspraak is bijzonder goed nieuws voor iedereen die zijn of haar spaargeld als een achtergestelde deposito aan de DSB Bank heeft toevertrouwd. De curatoren in het DSB Bank faillissement hebben eerder aangegeven dat deze spaarders naar verwachting geen enkele uitkering uit de boedel van de failliete bank zullen ontvangen.

De vereniging DSBdepositos is bijzonder erkentelijk voor het werk dat voor de procedures is verricht door haar advocaten Koen Rutten en Willem Jan van Andel van het advocatenkantoor Wijn & Stael te Utrecht. Ook is de vereniging erkentelijk voor de substantiële financiële steun die zij voor het voeren van de procedures van de rechtsbijstandverzekeraars Stichting Achmea Rechtsbijstand, ARAG, DAS, SRK rechtsbijstand en Univé heeft ontvangen.

De vereniging DSBdepositos voert ook nog samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars proefprocedures tegen de curatoren in het DSB Bank faillissement over de eenzijdige en tekortschietende voorlichting over de achtergestelde deposito´s. Hiermee moet de achtergestelde status van de achtergestelde deposito’s omgezet worden in een concurrente vordering. Verder bereidt de vereniging, samen met de genoemde rechtsbijstandverzekeraars, procedures voor tegen DNB en de AFM gebaseerd op het tekortschieten in de rol als toezichthouder. De DSB Bank kon deze deposito´s blijven uitgeven nadat de toezichthouders wisten dat deze een veel groter risico voor spaarders inhielden dan deze konden vermoeden.

Het vonnis kunt u hier nalezen

Bron: www.dsbdepositos.nl
gs
 
Berichten: 1
Geregistreerd: wo 20 okt 2010 19:04

Berichtdoor Piet » vr 8 jul 2011 0:56

Persbericht van curatoren DSB Bank

Besprekingen over klanten DSB Bank vergevorderd

AMSTERDAM, 7 juli 2011 - Curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V. (DSB), twee belangenorganisaties en een vijftal rechtsbijstandverzekeraars (Organisaties) zitten in de eindfase van de onderhandelingen over een oplossing op hoofdlijnen voor de klanten van DSB met zorgplichtklachten.

Curatoren en de Organisaties betreuren het dat in deze fase Hypotheekleed is opgestapt. De besprekingen worden voortgezet.

Aan deze besprekingen nemen deel:

- De curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V.
(R.J. Schimmelpenninck en B.F.M. Knüppe);

- Stichting Steunfonds Probleemhypotheken
(H. de Wit en S. Mucukyan, bijgestaan door mr. M. de Vries);

- Stichting Achmea Rechtsbijstandverzekeraars, Stichting Univé Rechtshulp, Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (ARAG-Nederland) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
(waarvoor mr. J. Lemstra en mr. M. van Dam optreden);

- Stichting Platform Aandelenlease
(P. Koremans, bijgestaan door mr. M. Bonefaas).
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 14 jul 2011 7:45

DSB-miljarden naar DNB toe

De Telegraaf 14 juli 2011

Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM – De Nederlandsche Bank (DNB) heeft recht op € 3,5 miljard uit de boedel van de omgevallen DSB Bank. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam gisteren beslist. Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim betwisten dat en hadden een procedure tegen de centrale bank aangespannen.

Beide stichtingen, waarvan Pieter Lakeman de voorzitter is, zijn de mening toegedaan dat DNB als toezichthouder heeft gefaald en daarom medeverantwoordelijk te houden valt voor de val van de Wognumse bank van Dirk Scheringa in oktober 2009. Om die reden zou DNB volgens Lakeman geen recht hebben op een vordering van een bedrag van € 1,3 miljard.

De rechtbank oordeelde dat het recht om de vordering van DNB te betwisten, alleen aan curatoren toekomt en niet aan individuele schuldeisers is. De curatoren van DSB hadden overigens tijdens een eerdere verificatievergadering geen kritiek op de centrale bank naar voren gebracht.

Lakeman reageerde teleurgesteld op de uitspraak en zei niet te verwachten dat de curatoren dit punt alsnog aan de kaak zullen stellen. De stichtingen overwegen in hoger beroep te gaan.

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 14 jul 2011 13:22

De uitspraak in bovengenoemde zaak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BR1538

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 30 jul 2011 11:12

Op 29 juli 2011 verscheen het negende openbarte verslag van de curatoren DSB bank

Hier de link naar het verslag:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Neg ... 202011.pdf

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 19 sep 2011 15:02

Vanavond (19 sept. 2011) op 20.30 uur op Ned1 in Radar

Akkoord DSB
Uitzending 19-09-2011

Vandaag werd bekend dat er een akkoord is bereikt in de DSB-affaire, met twee stichtingen en 5 rechtsbijstandsverzekeraars. In de uitzending vanavond de curator, dhr. Knüppe, Piet Koremans, van Stichting Platform Aandelen Lease en een DSB- klant. Wat betekent dit akkoord?

http://www.trosradar.nl/uitzending/item ... kkoord-dsb
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 20 sep 2011 17:34

Vergoeding van 'honderden miljoenen' voor gedupeerden DSB

Het Financieele Dagblad dinsdag 20 september 2011

Klaas Broekhuizen

De curatoren van de failliete DSB Bank hebben een akkoord bereikt met bijna alle vertegenwoordigers van boze klanten over een compensatieregeling. Te hoge premies op koopsompolissen en te veel betaalde rente door overkreditering worden vergoed.

De curatoren schatten dat de regeling de klagers 'enkele honderden miljoenen euro's' gaat opleveren. Het bedrag kan oplopen tot meer dan euro 250 mln. De crediteuren van DSB, waarvan de Nederlandsche Bank namens de andere banken de belangrijkste is, gaan akkoord met het voorstel.

Struikelblok

De claims van klanten die menen dat ze in het verleden een verkeerde of te dure verzekering of lening aangesmeerd hebben gekregen door DSB, vormen het grootste struikelblok bij de afwikkeling van het in 2009 uitgesproken faillissement van de bank uit Wognum.

Of dit hoofdstuk nu kan worden afgesloten is echter lang niet zeker, want de grootste criticus van DSB, Pieter Lakeman met zijn Stichting Hypotheekleed, heeft het akkoord niet getekend. Hij zegt uit het overleg te zijn gestapt omdat hij met name de tegemoetkoming voor mensen met een woekerpolis onvoldoende vindt.

Schkking

Bij de curatoren hebben zich tot nu toe 8200 klagers gemeld, die voor Kerstmis een voorstel in de bus krijgen. De curatoren roepen alle DSB-klanten op zich aan te melden voor de regeling. Dat zijn er nog tienduizenden. Deze tweede groep krijgt begin volgend jaar een schikking voorgelegd. Niemand is vooralsnog gebonden aan die voorstellen, maar de curatoren willen ze volgend jaar door de rechter algemeen verbindend laten verklaren. Met duizend mensen is het afgelopen jaar al een regeling getroffen omdat ze in acute betalingsproblemen verkeerden.

Een deel van de 8200 klagers is aangesloten bij Lakeman. Hij zegt voor deze mensen uit te rekenen wat het akkoord hun oplevert. Vervolgens beslissen ze zelf of ze door willen procederen.

Vergoedingen

Klanten met een koopsompolis - een verzekering waarbij alle premies in één keer vooraf worden betaald - krijgen een deel van de provisie die DSB heeft afgeroomd, terug, met rente. DSB rekende gemiddeld 62% af, de bij het akkoord betrokken partijen kwamen uit op 40%, met een maximum van euro 3500 per polis .

Ook klanten met een beleggingspolis krijgen een vergoeding. Sowieso is er een algemene vergoeding via de enkele jaren geleden gesloten woekerpolisakkoorden, maar daarbovenop krijgen DSB-klanten mogelijk ook een deel van de provisie terug. Voor mensen met een combinatie van koopsom- en beleggingspolis gaat de maximale provisie op de koopsompolis van 40% naar 30%.

Extra compensatieregeling

Verder wordt de regeling uitgebreid voor een beleggingsproduct van DSB, Hollands Welvaren Select. Ook mensen die dit product hebben gehad en mensen die niet hebben geklaagd, krijgen een gedeeltelijke kwijtschelding of terugbetaling.

Veel klachten van DSB-klanten gaan over de hoogte van het krediet, dat veel hoger zou zijn dan verantwoord. Deze klagers krijgen een extra compensatieregeling, die minder stringent is dan de wettelijke schuldsanering. Mensen moeten bijvoorbeeld schuldresten wel aflossen, maar houden de vijftig maanden die daar maximaal voor staan meer over dan het bijstandsniveau, in plaats van minder. De schuldrest die niet is af te lossen in vijftig maanden wordt al aan het begin kwijtgescholden.

Er is ook een regeling overeengekomen voor klanten die een DSB-product aangesmeerd hebben gekregen via colportage.

Het akkoord is ondertekend door de stichting Steunfonds Probleemhypotheken, de stichting Platform Aandelen Lease en vijf rechtsbijstandsorganisaties Alles staat te lezen op de nieuwe website www.dsbcompensatie.nl.

© 2011 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 21 sep 2011 9:37

Lakeman wil vergoeding kosten

De Telegraaf 21 september 2011

Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed wil dat de curatoren van DSB aan gedupeerden die een schadeclaim hebben richting de bank tevens de buitengerechtelijke kosten vergoeden. Dat eiste hij gisteren voor de rechtbank in Amsterdam. De rechter doet op 2 november uitspraak.
Het gaat hier om een collectieve actie van Lakeman namens alle DSB-klanten die buiten de rechter om tot overeenstemming komen en die volgens hem daarnaast recht zouden hebben op vergoeding van bijvoorbeeld kosten van juridisch advies.

Nu krijgen Hypotheekleed en andere belangenorganisaties rechtstreeks een vergoeding van de curatoren, in ruil daarvoor verzorgen zij de berekening van de gepretendeerde schade.

„We zien dit als een beter model dan het zogeheten corruptiemodel, waarbij de belangenbehartigers van de gedupeerden rechtstreeks door de tegenpartij worden betaald. We pleiten voor het hanteren van de richtlijn, Rapport Voorwerk II. Hierbij wordt aan de hand van staffels de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten berekend”, aldus Lakeman. „Dat is een stuk gezonder.”

De curatoren Schimmelpenninck en Knüppe lieten gisteren voor de rechter weten de vergoeding die Lakeman voor ogen heeft, veel te hoog te vinden. „We hebben principieel bezwaar tegen de vordering van Hypotheekleed, omdat deze niet zozeer bedoeld lijkt te zijn om de aangeslotenen te helpen, maar eerder om als verdienmodel te dienen voor de bestuurders van de stichting.”

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 20 okt 2011 11:36

Secondanten Dirk Scheringa starten doorrr
Bron : Quote 20 oktober 2011

Dank voor de inspiratie, het waren een aantal fantastische jaren, maar nu gaan we zonder je verder. Drie oud-directeuren van DSB kochten begin dit jaar Becam.nl, Postkrediet.nl en Frisia.nl van de curator.

DSB mag dan failliet zijn, maar de websites waarmee de bank naam en faam behaalde maken een doorstart. Hoewel de sites nog steeds dezelfde vrolijke stellen tonen die vanuit de keuken een krediet afsluiten - lenen is immers leuk - is alles achter de site anders, aldus eigenaar Jeroen Uppelschoten, die bij DSB directeur bancaire processen was. Samen met Jeroen de Geus (oud-directeur Frisia financieringen) en John Heijen (oud-directeur verkoop) kochten ze het bedrijfje NR7Media en de bijbehorende beruchte DSB-sites.

'We gaan de aanvragen niet meer zelf beoordelen, zoals bij DSB gebeurde, maar we sturen alle leads direct door naar één tussenpersoon: Hypotheek Garant', dixit Uppelschoten in de Volkskrant. In ieder geval hoopgevend, de irritant vrolijke tenenkrommende televisiespotjes met blije stelletjes die flatscreens ophangen en volle tassen in nieuwe auto's laden, komen niet terug. De marketing zal alleen nog maar via internet verlopen.

Op dit momenten zijn volgens de Volkskrant nog altijd dagelijks tweehonderd mensen in Wognum bezig met de afhandeling van het faillisement. Maandelijks komt er op de hypotheekportefeuille van €5,4 miljard nog altijd €26 miljoen aan rente en aflossingen binnen. Het onafgebouwde museum in Opmeer dreigt te verloederen. De verwachting is dat de gemeente het €35 miljoen kostende gebouw, waardoor ook Joop Leliveld (Quote 500 nr. 378, €72 miljoen) failliet ging, zal slopen.

De curatoren presenteren hun onderzoek in januari 2012, pas dan is duidelijk of Dirk Scheringa ook persoonlijk kan worden aangesproken.

http://www.quotenet.nl/biz/secondanten- ... doorrr.php
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 24 okt 2011 19:30

Twee jaar geleden, op 19 oktober 2009, ging de DSB Bank van Dirk Scheringa ten onder. Hoe gaat het nu met hoofdrolspelers van toen?
Vandaag in de laatste aflevering van “Twee jaar na de val van DSB” Jelle Hendrickx.

Hendrickx nu actief met 'Krediet Verdriet'

Het Noordhollands dagblad 22 oktober 2011

DSB-strijder. Belangenbehartiger. Slachtofferadviseur. De Robin Hood van de DSB Bank.
Jelle Hendrickx was niet weg te branden uit de krantenkolommen. Avond na avond tijdens de DSB-gekte leken de camera’s op hem gericht. Wat doet hij nu? Buiten de schijnwerpers richt Hendrickx zich nog steeds op gedupeerde klanten. Mét een 1 nieuwe stichting, 'Krediet Verdriet'.

Honkvast kan je de 40-jarige Hendrickx niet noemen. Stichting Hypotheekleed, Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, Vereniging Cliënten Finanaciële Instellingen, de één volgde na de ander. Zo kregen DSB- getroffenen ineens wéér nieuw briefpapier onder ogen. Nergens houdt hij het lang vol.
Onder wisselende noemers diende de geboren Zeistenaar zich aan bij DSB-gedupeerden die de wanhoop nabij waren. Dat begon kort voor het debacle van de West-Friese bank en dat zet zich nog steeds voort. Nu is hij actief onder de naam 'Krediet Verdriet'. Op haar website presenteert de stichting zich met één - betuttelende - zin: 'Als u in een moeilijke financiële situatie zit, zou u eens contact met ons moeten opnemen'.

'Krediet Verdriet' is niet betrokken bij de langverwachte compensatieregeling voor klanten waarmee de curatoren en een aantal organisaties vorige maand kwamen. Wél Steunfonds Probleemhypotheken (waarin Hendrickx dus niet meer actief is) en Platform Aandelen Lease (PAL). Deze stichtingen hebben bepaald geen hoge pet op van Jelle Hendrickx. PAL-voorzitter Piet Koremans waarschuwt zelfs mensen om met hem in zee te gaan. Koremans wijst daarbij vooral op zogeheten verrekeningen, om schulden niet te betalen. „Dat maakt de problemen voor hen nóg groter."

Hendrickx haalt zijn schouders op over de kritiek. „Ik adviseer slechts, de mensen beslissen zelf." Met de Stichting Krediet Verdriet heeft hij nu zestig DSB-klanten onder zijn hoede, zegt hij. De scheidslijnen tussen de stichting en zijn financieel adviesbureau FC & S te Nijmegen zijn niet duidelijk. De website van Krediet Verdriet, nu drie maanden in de lucht, geeft nauwelijks informatie en verraadt amper activiteit.

De tegenstellingen zijn groot. Piet Koremans is 'dik tevreden' over de compensatieregeling, Jelle Hendrickx spreekt van een 'schandalige overeenkomst'. Aan meer dan 10.000 gedupeerden zal rond een half miljard euro worden vergoed. Hendrickx blijft mogelijkheden zien voor een proefproces, waarmee hij eerder veelvuldig schermde.

ED DEKKER
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 26 okt 2011 8:11

Scheringa zoekt kapitaal

De Telegraaf 26 oktober 2011

door NATASJA DE GROOT
AMSTERDAM – Dirk Scheringa kan maar moeilijk financiers vinden voor zijn nieuwe bedrijfje DS Factoring. Dat stellen ingewijden in de financiële sector. De oud-directeur van de omgevallen DSB Bank zou volop met zijn plannen aan het leuren zijn om bij rijke investeerders geld los te peuteren.

Scheringa wil met zijn DS Factoring vorderingen van mkb’s op hun klanten opkopen. Hiermee springt hij in op geldproblemen bij ondernemers, die steeds vaker moeten wachten op betalingen van hun klanten en opdrachtgevers. Ook hebben mkb’ers te maken met toenemende terughoudendheid bij banken als het gaat om het verstrekken van kredieten.

„Scheringa benadert actief partijen om zijn bedrijf minimaal 100.000 euro te lenen voor werkkapitaal. Hij biedt in ruil daarvoor een aantrekkelijk rentepercentage én de debiteurenportefeuille als onderpand. De constructie klinkt erg aanlokkelijk, maar het wantrouwen naar Scheringa is te groot. Iemand met gezond verstand stapt niet in”, stelt een bron.

De Wognumse ondernemer laat in een reactie weten wel degelijk al ’voldoende’ investeerders te hebben. „We zijn tevreden waar we nu staan. Wel zullen we in november een grootscheepse campagne beginnen om nog meer geld aan te trekken. Er is bij mkb’ers een duidelijke behoefte aan factoring”, licht Scheringa toe.

Eerder had Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed minister De Jager (Financiën) verzocht om de wet aan te passen en voor factoring een vergunningsplicht in te stellen. Lakeman vindt dat de toezichthouder Scheringa dan een vergunning moet onthouden vanwege onbetrouwbaarheid en gebrek aan deskundigheid.

Scheringa zou overigens ook privé op zoek zijn naar kapitaal. Naar verluidt zou hij zijn boerderij in het West-Friese Spanbroek te koop hebben gezet, omdat hij zijn stookkosten niet meer zou kunnen ophoesten. De woning moet een bedrag van € 2,5 miljoen opbrengen, zo meldde blad Quote gisteren. Zijn stolpboerderij stamt uit 1932 en het staat op een perceel van liefst 13.610 vierkante meter.

Scheringa verkondigde na de val van zijn bank eind 2009 dat hij zijn woningen in Spanje en Norg zou moeten verkopen om in zijn onderhoud te kunnen voorzien.

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 31 okt 2011 19:31

Vandaag verscheen het tiende faillissementsverslag van de curatoren DSB
Hier de link naar het verslag:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/10e ... -10-11.pdf
Hier de link naar de bijlage van het verslag:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Bij ... r-2011.pdf

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 3 nov 2011 13:52

Gisteren, 2 november 2011, heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de stichting Hypotheekleed, met betrekking tot een vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten.
De rechtbank heeft de vordering van Hypotheekleed afgewezen.
Het vonnis is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112011.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 3 nov 2011 14:00

Bron: http://www.nu.nl/economie/2658339/recht ... ed-af.html

Rechtbank wijst vordering Hypotheekleed af
Laatste update: 3 november 2011 12:34 info .
AMSTERDAM - De curatoren van de failliette DSB Bank hoeven de Stichting Hypotheekleed, die opkomt voor gedupeerde klanten, niet voortijdig kosten te vergoeden voor gemaakte werkzaamheden door de stichting.

Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald in een zaak die de stichting tegen de curatoren had aangespannen.

De stichting van Pieter Lakeman eiste een vergoeding van de kosten die volgens hem nodig zijn om een schadevergoeding voor de gedupeerden te krijgen. De rechtbank oordeelt echter dat niet duidelijk is welke werkzaamheden per klant zijn gemaakt en wijst de vorderingen af.

De eis van Hypotheekleed kwam volgens de curatoren neer op zo'n 1200 euro aan gemaakte kosten per dossier. ''Een schot voor de boeg'', aldus curator Ben Knüppe.

''De rechtbank heeft dit terecht als buitenproportioneel van de hand gewezen. Het kan niet zo zijn dat de stichting van te voren een cheque kan krijgen, terwijl niet duidelijk is welke kosten zijn gemaakt.''

© ANP
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron