DSB blijft misleiden

Berichtdoor Piet » di 21 sep 2010 16:10

Curatoren DSB: “ Eén regeling”Het Algemeen

Dagblad 17 september 2010

WOGNUM. De curatoren van DSB gaan met vier belangenbehartigers overleggen in een poging één regeling te treffen voor gedupeerden.

“ Tot nu toe Zijn er alleen individuele regelingen getroffen” zegt Piet Koremans van Platform Aandelen Lease. “ Wij hopen op één oplossing voor alle gedupeerden”
Pieter Lakeman van de stichting Hypotheekleed zegt dat “ Wederzijds de wil aanwezig is om tot een oplossing te komen”.
Lakeman, die vorig jaar opriep tot een bankrun op DSB: “Wij hebben altijd gezegd dat klanten bij de curatoren beter af zouden zijn dan bij Dirk Scheringa”.
De curatoren konden gisteren niet reageren.

Copyright (c) Algemeen Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 18 okt 2010 11:51

Hart van Nederland zondag 17 oktober 2010

Een jaar na de ondergang van DSB.
Deze week is het een jaar geleden dat definitief het doek viel voor de DSB bank van Dirk Scheringa.


Vele klanten raakten geld kwijt, soms wel duizenden euro’s. En ook al voor het faillissement kwam een aantal mensen door de DSB-bank in financiele problemen. Zo ook Miranda van Arkel en haar gezin. Ooit had ze een koopwoning met een, zo bleek later, veel te hoge hypotheek bij de DSB-bank. Nu een jaar later is ze hoogzwanger. Ze zit zonder huis met haar man en 2 kinderen in de crisisopvang.

De uitzending is hier te zien:
http://www.hartvannederland.nl/nederlan ... g-van-dsb/

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 19 okt 2010 15:17

Curatoren: 'Verbittering Scheringa begrijpelijk'

19 oktober 2010, 7:20 uur | FD.nl

Door: Siem Eikelenboom en Pieter Lalkens

Vandaag een jaar geleden ging DSB Bank failliet. Curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe over de beschuldigingen door Scheringa, het faillissement en het onderzoek daarnaar.

Met hun staf hebben ze een gang op de begane grond van een van de voormalige DSB-gebouwen betrokken. Schimmelpenninck en Knüppe delen met zijn tweeën een kamer. De kunst aan de muur is niet van DSB, maar van Knüppe zelf. Een raam is opengezet voor de ventilatie. Achter de deur staat een schoteltje met muizengif.

Na een uur gaat het gesprek over een ‘bepaald boek’. Schimmelpenninck doelt op “Project Homerus” van Kirsten Verdel. Daarin spreekt oud-ceo Dirk Scheringa negatief over de rol van Schimmelpenninck. Als bewindvoerder zou hij zich na het uitspreken van de noodregeling door de Amsterdamse rechtbank te passief hebben opgesteld. De verkoop aan de Amerikaanse investeerder Lone Star zou hij zelfs hebben tegengehouden. ‘Die aantijging vind ik onterecht’, zegt Schimmelpenninck. ‘Maar ik kan DSB Bank niet verkopen, dat kan alleen de aandeelhouder (Dirk Scheringa -red) zelf. En dan moet de koper nog een bankvergunning zien te krijgen. Ik kan hoogstens activa verkopen’. Hij wijst er op dat Lone Star zelf heeft afgehaakt: ‘Ze wilden zes weken om de boeken goed te bestuderen, maar die tijd was er niet.’

V Waarom was er zo weinig tijd?
Schimmelpenninck: ‘Zo’n noodregeling geldt in een hoop contracten als een “event of default”. Dat betekent dat de tegenpartij het contract mag opzeggen. Het regende opzeggingen. Je hebt dus maar heel korte tijd om het bedrijf integraal te verkopen.’
‘Op hetzelfde moment moesten we ook aandacht geven aan de ict-systemen. De boel dreigde plat te gaan. En dan had je nog emails. Op sommige dagen wel drieduizend. Bovendien moesten we de hele bank weer aan de gang zien te krijgen. Het hele betalingsverkeer was stilgevallen doordat volmachten waren gestopt.’

V En toen diende Scheringa ook nog een klacht in tegen u.
Schimmelpenninck: ‘Die klacht trok hij daarna weer in maar de rechter wilde die toch behandelen. In het boek van Verdel staat dat de rechter Scheringa nooit heeft willen horen, maar in feite is Scheringa meerdere malen door de rechtbank opgeroepen om zijn klacht toe te lichten. Hij is nooit verschenen. Dat boek vertelt het verhaal van Scheringa. Met mij is nooit gesproken.’

V Hij vond dat u meer moeite had moeten doen om DSB te verkopen.
Schimmelpenninck: ‘Wat had ik dan moeten doen? Moet ik de wereld gaan rondreizen? Hier was genoeg te doen. Ik moest in het belang van de crediteuren handelen.Scheringa vond ook dat ik een zakenbankier had moeten inschakelen, maar dat is mijn taak niet. Het is ook niet nodig want in de bankwereld zoemt een noodregeling snel rond en melden eventuele gegadigden zich vanzelf.’
Knüppe: Ik kan die verbittering van Scheringa wel begrijpen. DSB was eigenlijk een typische eenmanszaak. Als oprichter, directeur en enig aandeelhouder zag hij zijn levenswerk verdwijnen.’

Schimmelpenninck: ‘Je moet niet vergeten dat een noodregeling geen noodverband is. Om een bank te redden is er veel meer nodig. Niemand zal zomaar geld steken in een bank waarop de noodregeling van toepassing is. Eigenlijk moet je als bank voor noodgevallen een eventuele koper klaar hebben staan. Bij een noodregeling is het daarvoor al te laat. Tenzij er een rijke engel uit de hemel nederdaalt.’

Nu, een jaar na het faillissement, gaat veel tijd van de curatoren zitten in de afhandeling van de claims. In de roerige maanden voor het bankroet nam de omvang van die claims soms astronomsiche proporties aan. Zo dreigde Pieter Lakeman in januari een claim van euro 2,8 mrd bij de curatoren in te dienen. Ben Knüppe: ‘Dat is tot op heden niet gebeurd.’

V Hoe staat het met die claims van gedupeerden?Schimmelpenninck: ‘Er zijn nu achtduizend claims en saneringsverzoeken binnengekomen op een totaal van 75.000 leningen. Zo’n tien procent van de klachten heeft betrekking op het verleden: van mensen die hun hypotheek of lening al hebben afbetaald, maar nu stellen dat ze te veel hebben betaald. Op basis van uitspraken van de Ombudsman, de rechter en de Commissie Scheltema nemen wij die klachten serieus. Van die achtduizend hebben 1200 mensen een inkomen- en lastenstaat ingevuld. Dat zijn nog potentiële saneringsklanten.’

V Met welke claimstichtingen praat u?
Schimmelpenninck: ‘Door een uizending van TROS Radar, waarin consumenten een rapportcijfer mochten uitdelen aan de verschillende stichtingen, is er enige ordening ontstaan. Wij zitten nu met drie stichtingen en vijf rechtsbijstandsverzekeraars aan tafel. Die hebben samen vier- tot vijfduizend claims en saneringsverzoeken in hun bestanden zitten.’
Knüppe: ‘We praten met de organisaties gezamenlijk. Dat is voor alle betrokkenen van groot belang. We zitten vertrouwelijk bijeen. Standpunten worden over en weer schriftelijk uitgewisseld. Dat overleg verloopt hoopvol. We willen in een half jaar tot resultaat komen.’

V En de gewone schuldeisers: banken etc?Knüppe: ‘Die zijn er ook. Naar hen willen we zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven over hoeveel procent ze kunnen verwachten. Op 10 december vindt in de RAI de eerste verificatievergadering plaats. We denken in het tweede kwartaal van 2011 een eerste, kleine uitkering te kunnen doen.’

V En de verkoop van bedrijfsactiviteiten, zoals de lening- en hypotheekportefeuille?
Schimmelpenninck: ‘Je moet nu juist niet verkopen maar als een goed huisvader op de portefeuille letten. We hebben een verkoop serieus onderzocht. Maar de markt voor het opkopen van dit soort zaken is nog steeds heel slecht en bovendien is zijn de zorgplichtclaims moeilijk los te weken van de portefeuille.
Met de verkoop van onroerend goed is wel voortgang geboekt. De meeste panden van DSB Beheer zijn al verkocht. Een voor Rinsma State, het statige landhuis van Scheringa in Friesland, hebben zich al gegadigden gemeld. Maar we zitten nog met een onafgebouwd museum en in Wognum staat het voormalige hoofdkantoor Het Klooster nog te koop.’

V Hoe zit het met de betalingsmoraal van klanten met een achterstand?Schimmelpenninck: ‘Het overgrote deel van die mensen betaalt netjes. We willen geen uitspraak doen over dat deel dat totaal niet betaalt, maar hun achterstanden zijn wel groter dan bij de andere banken omdat bij DSB de betalingen een tijdlang hebben stilgelegen. Van de mensen met een claim betaalt driekwart keurig op tijd. Een kwart betaalt verlaat of helemaal niet.’

V Voor hoeveel klanten hebt u een lastenverlichting kunnen regelen?Schimmelpenninck: ‘In december was een actie. Toen hebben we 650 brieven verstuurd. Na toetsing hebben wij in 150 gevallen besloten tot een tijdelijke lastenverlichting. Daarna hebben we in mei weer een actie aangekondigd. Toen begonnen we met de echte sanering in plaats van de tijdelijke. Daar hebben nu ongeveer 250 mensen voor getekend, maar er zitten nog meer brieven in de pijplijn. Dat aantal zal dus nog oplopen.’

In september zijn Knüppe en Schimmelpenninck begonnen met hun onderzoek naar het faillissement van de consumentenbank. Ze gaan de voormalige top van de afgelopen vijf jaar en de accountants en toezichthouders horen. Die gesprekken zullen ze zelf voeren. Daarvoor is een team samengesteld dat behalve de curatoren bestaat uit een accountant en drie medewerkers. ‘Een groter team werkt contra-productief’, zegt Schimmelpenninck.

V Hoe gaat u te werk?
Schimmelpenninck: ‘We hebben een dataroom ingericht. Daarin zitten alle interne documenten die we voor ons onderzoek gebruiken, zoals de notulen van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Wij beginnen met het feitenonderzoek en stellen een chronologie op.
Een faillissement is altijd een mix van interne en externe omstandigheden. Hoe is er geanticipeerd op bepaalde ontwikkelingen. Hoe is daar op gereageerd? Hoe hebben de verschillende organen binnen DSB gefunctioneerd? Hoe werkten ze ten opzichte van elkaar?’

V Werken de oud-bestuurders en commissarissen mee?Schimmelpenninck: ‘Ik denk van wel. Het is onverstandig om dat niet te doen. Bij ons kunnen ze in alle rust hun verhaal kwijt . Dat leggen wij vast op papier en daarop kunnen ze weer reageren. Als ze niet willen meewerken, zullen we ze voor de rechtbank moeten horen onder ede. Daar wordt hun verhaal meteen vastgelegd in een proces-verbaal dat ze ter plekke moeten ondertekenen en waarop ze niet meer kunnen terugkomen. Ik denk daarom dat iedereen aan onze werkwijze de voorkeur zal geven.’

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 20 okt 2010 13:01

Juridisch steekspel rond schuldvraag failliet DSB

De Telegraaf 20 oktober 2010

AANGIFTE TEGEN DNB, DSB-TOP ONDER VUUR

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM – Een jaar na het faillissement van DSB Bank is er een juridisch steekspel losgebarsten over de schuldvraag en mogelijke schadeclaims. Niet alleen deed Dirk Scheringa gisteren aangifte tegen de vier directieleden van De Nederlandsche Bank (DNB), tegelijkertijd wil curator Rutger Schimmelpenninck de voormalige DSB-top, onder wie Dirk Scheringa, Gerrit Zalm, Frank de Grave, Robin Linschoten en Hans van Goor, opnieuw horen om te bekijken of er sprake is geweest van verwijtbaar handelen.

Wordt dat vastgesteld, dan sluit Schimmelpenninck persoonlijke schadeclaims aan het adres van veertien topbestuurders en commissarissen alsmede de accountants niet uit. „Wij hebben als curatoren een eigen opdracht en kiezen daarom voor een eigen onderzoek. Het is tenslotte onze taak de koek voor de schuldeisers zo groot mogelijk te maken”, zegt Schimmelpenninck. De leningportefeuille van DSB is nog niet verkocht, bij 8000 van de 75.000 voormalige klanten van DSB is nu sprake van serieuze klachten of betalingsmoeilijkheden, een tegenvaller voor de schuldeisers van naar schatting € 100 miljoen.

Scheringa deed gisteren bij justitie in Amsterdam aangifte tegen DNB-president Nout Wellink en de directeuren Henk Brouwer, Lex Hoogduin en Joanne Kellerman .

Dirk Scheringa houdt de DNB-top verantwoordelijk voor het lekken van informatie over de aanvraag van een noodregeling voor zijn Wognumse bank in oktober vorig jaar. De berichten over die regeling leidden tot een run van bezorgde klanten op het banksaldo en zijn volgens Scheringa de belangrijkste oorzaak van de ondergang van zijn imperium.

Volgens de ex-bankier heeft DNB geen maatregelen genomen om de aanvraag van de noodmaatregel geheim te houden.

Daardoor waren al voor de hoorzitting bij de rechtbank, op zondagavond 11 oktober 2009, honderden mensen binnen DNB van de aanvraag op de hoogte, ook die dat niet behoorden te zijn, stelt Scheringa.

Zonder geheimhoudingsplicht betekent een noodregeling per definitie het einde van elke bank, aldus de oprichter van DSB.

Scheringa haalt ook uit naar Wouter Bos, de voormalig minister van Financiën. Bos zou gelekt hebben naar de Volkskrant en daarmee DSB de doodsteek hebben gegeven. De publiciteit leidde immers tot de bankrun die DSB in de visie van Scheringa de kop kostte. In de aanklacht staat dat Bos op zondagmiddag 11 oktober 2009 op een partijbijeenkomst van de PvdA te Amsterdam informatie zou hebben verstrekt aan de toenmalige hoofdredacteur van de Volkskrant. Volgens de aanklacht vroeg een journaliste van de Volkskrant later op de dag aan functionarissen van DSB of zij konden bevestigingen dat een noodregeling voor DSB was aangevraagd.

Financiële deskundigen en juristen denken dat de aangifte van Scheringa kansloos is. „Hij heeft geen poot om op te staan. In het rapport van de commissie-Scheltema, die de ondergang van DSB Bank heeft onderzocht, staat duidelijk dat de bestuurders en commissarissen van DSB de eerste verantwoordelijkheid hebben en dan pas de toezichthouder. Bovendien heeft DNB een cultuuromslag aangekondigd na het gebeuren”, aldus de Tilburgse hoogleraar Sylvester Eijffinger.

Volgens hoogleraar bestuursrecht Adrienne de Moor-van Vugt van de Universiteit van Amsterdam staat er in de wet dat er ’opzettelijk’ vertrouwelijke informatie gelekt moet zijn wil er sprake zijn van een onrechtmatige daad. „Er moest een callcenter worden ingericht en tal van andere maatregelen waren nodig. DNB moest wel personeel inschakelen om dat allemaal op de rails te zetten, dat kon niet anders. Ik verwacht wel dat het OM een onderzoek zal instellen, maar de bewijslast is zo moeilijk dat als de zaak voor de rechter komt, het zeer de vraag is of het tot een veroordeling kan komen”, stelt zij.

Overigens staat op schending van artikel 272 uit het Wetboek van Strafrecht, waar het hier om gaat, een celstraf van maximaal een jaar of een geldboete van ten hoogste € 19.000.

De rijksrecherche deed vorig jaar, zonder succes, onderzoek naar de vraag wie de pers heeft ingelicht over de noodmaatregel. Die vraag doet volgens Scheringa niet ter zake. „Uit het onderzoek van de rijksrecherche blijkt dat tussen de 450 en 500 mensen op de hoogte waren van de aanstaande noodregeling.”

Het OM zag op basis van dat politierapport af van verder strafrechtelijk onderzoek. „Ik kan mij voorstellen dat dit onderzoek nog een keer grondiger wordt overgedaan”, aldus Adrienne de Moor.

Scheringa stelde gisteren dat de aangifte „los van elke emotionaliteit staat”.

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 20 okt 2010 13:02

Vanmorgen hebben de curatoren DSB bekendgemaakt dat de verificatievergadering zal worden gehouden op 10 december 2010.

Hier het persbericht:

Persbericht over de verificatievergadering van DSB Bank N.V.

De Rechter-commissaris in het faillissement van DSB Bank N.V. ( “DSB Bank”) heeft op 11 oktober 2010 bepaald dat de verificatievergadering op 10 december 2010 om 10.00 uur zal plaatsvinden in de RAI te Amsterdam.

Op de verificatievergadering zal worden vastgesteld welke vorderingen op DSB Bank worden erkend en welke worden betwist. De verificatievergadering is alleen toegankelijk voor de schuldeisers van DSB Bank en de pers.

Nadat de verificatievergadering is afgesloten, kunnen curatoren overgaan tot het doen van uitkeringen aan de erkende schuldeisers van DSB Bank.

Curatoren benadrukken dat de rekeninghouders van DSB Bank met een creditsaldo, evenals houders van achtergestelde deposito’s, zelf geen vordering behoeven in te dienen. Deze groepen schuldeisers ontvangen van curatoren deze maand nog schriftelijk bericht over hun vordering.

Voor (voormalige) klanten van DSB Bank die een zorgplichtclaim hebben, is het niet nodig die ter verificatie in te dienen. Zij verliezen dan geen rechten en voorkomen zo wel dat zij meteen al kosten van een advocaat en griffierecht moeten betalen. Als nu nog geen zorgplichtclaim wordt ingediend, dan zal die claim in een latere fase van het faillissement nadat daarover met curatoren overeenstemming is bereikt, alsnog op efficiënte wijze aan de lijst van erkende schuldeisers worden toegevoegd. Als toch geen overeenstemming bereikt wordt, kan de claim alsnog onderwerp worden van een procedure. Na overleg met de belangenorganisaties waarmee curatoren momenteel onderhandelen over voorstellen om tot oplossing van de zorgplichtclaims te komen, geven curatoren en de belangenorganisaties daarom in overweging zorgplichtclaims (nog) niet ter verificatie in te dienen.

Bedoelde belangenorganisaties zijn : Stichting Hypotheekleed te Almelo, Stichting Steunfonds Probleemhypotheken te Lelystad, Stichting Achmea Rechtsbijstand; Stichting Univé Rechtshulp, Arag-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V., Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK Rechtsbijstand), DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. en Stichting Platform Aandelen Lease.

Dit alles geldt ook voor diegenen die niet zijn aangesloten bij een van deze organisaties. Ook zij behoeven nog geen zorgplichtclaim ter verificatie in te dienen.

Een eerste (kleine) uitkering aan de erkende gewone schuldeisers is niet voor het tweede kwartaal van 2011 te verwachten. Curatoren kunnen op dit moment nog geen voorspelling doen over het te verwachten totale uitkeringspercentage op gewone vorderingen. Curatoren voorzien vooralsnog dat geen uitkering op de achtergestelde vorderingen mogelijk zal zijn.

Voor meer informatie over de afwikkeling van het faillissement van DSB Bank verwijzen de curatoren naar de website http://www.dsbbank.nl en de op deze website beschikbaar gestelde openbare verslagen. Een volgend (vijfde) openbaar verslag zal naar verwachting eind oktober 2010 worden gepubliceerd.

Wognum, 20 oktober 2010

R.J. Schimmelpenninck en B.F.M. Knüppe
Curatoren DSB Bank N.V.


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » wo 20 okt 2010 16:43

Ik zag gisteravond die Knuppel big half verscholen achter de PC zitten en die toch heel wat gedupeerden met een rotsmoes monddood heeft gemaakt.

Min. Bos zei al belachelijk hoge verdiensten en straks worden afgespeept met een rotfooi van niks, Legio Lease werd door hem ook even ter sprake gebracht wat op drijfzand is gebaseerd ook met een fooi van niks worden afgescheept,
dus waarom een zorgplichtclaim indienen terwijl de zorgplicht bij Dexia volledig door C2 (lees Cornegoor/Cortenraard) wiillens en wetens omzeep is geholpen

De advocaten van de duivel heben duizenden euro's binnen gespleept en de gedupeerden , donder op.

Curatoren was het niet zo iets als 400 euro per uur, kassa

Het aloude Fokkerteam van 1995 zit ons als oud vuil weg te zetten
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » wo 20 okt 2010 19:06

Curator: grote problemen DSB-klanten

Toegevoegd: woensdag 20 okt 2010, 08:55

Bron www.nos.nl

De problemen van gedupeerde klanten van de DSB-bank zijn veel groter dan gedacht, zegt de curator. Volgens hem is er zo slecht omgegaan met de klanten dat er nog meer dan 100 miljoen euro nodig is om de schulden weg te werken.
Er hebben zich veel mensen gemeld met grote betalingsproblemen, in de hoop dat een deel van de schuld kwijtgescholden wordt. Bijna de helft van de 1100 claims is terecht, zegt de curator.

DSB-eigenaar Scheringa heeft aangifte gedaan tegen De Nederlandsche Bank, president Wellink en drie bestuurders. Hij wil hen persoonlijk aansprakelijk stellen voor het faillissement.

Het interview met de NOS en mr Schimmelpenninck is hier te zien:
http://nos.nl/artikel/192491-curator-gr ... anten.html

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 27 okt 2010 19:01

DSB Advocaat doet oproep

‘Ga aangifte doen van oplichting DSB’

De Pers 27 oktober 2010

Door: Jan-Hein Strop
Gepubliceerd: gisteren 23:42
Update: vandaag 00:38

Ga naar de politie en doe aangifte van oplichting door DSB Bank. Dat adviseert advocaat Hans Dommerholt aan zijn cliënten.

Veel klanten van DSB Bank voelen zich opgelicht; door de bank die hun lage maandlasten beloofde, maar hen systematisch opzadelde met dure koopsompolissen, overkreditering en woekerrentes. Advocaat Hans Dommerholt van Dommerholt Advocaten, die zegt zo’n honderd gedupeerden te vertegenwoordigen, vindt na bestudering van de dossiers dat het gedrag van de bank strafrechtelijk verwijtbaar is. ‘Ik ga mijn cliënten adviseren deze week aangifte van oplichting te doen’, zegt hij.

Volgens de advocaat is het niet alleen een publiciteitsstunt, maar heeft vervolging kans van slagen. ‘Dit gaat niet om schending van de zorgplicht (de wettelijke verplichting van banken om klanten goed te informeren, red.), het is veel ernstiger. Het hele systeem was erop gericht om mensen met listige kunstgrepen in de waan te brengen dat ze van de lening beter werden, terwijl ze er in werkelijkheid alleen maar op achteruit gingen. Dat wist DSB. De bank had dus een opzet tot benadeling.’

Daarbij gaat het vooral om de verkoop van allerlei verzekeringen bij de lening in de vorm van koopsommen, waarvan er circa 38.000 zijn verkocht. Bij zulke verzekeringen betaalt de klant niet maandelijks premie, maar in één keer alle premie. Om dat te financieren gingen klanten meer schuld aan, met vaak overkreditering tot gevolg.

Criminele organisatie

‘De constructie was onvoordelig, onnodig en onverantwoord’, concludeert Dommerholt, die ook een brief naar officieren van justitie gaat sturen. Hij voelt zich gesterkt door het rapport van de commissie-Scheltema over de val van DSB, dat beschrijft hoe nadelig de koopsomverzekeringen voor klanten zijn.

Als het Openbaar Ministerie brood ziet in vervolging, dan heeft dat volgens de advocaat grote financiële gevolgen voor de afwikkeling van het faillissement. ‘Dan praat je niet meer over zorgplichtclaims van honderd miljoen, maar mogelijk over meer dan een miljard.’ Curatoren van DSB onderhandelen op dit moment met verscheidene partijen om tot een schaderegeling te komen.

De ultieme consequentie van veroordeling voor oplichting is dat de voormalig bestuurders van DSB eventueel vervolgd kunnen worden voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel DSB-klanten zouden dat toejuichen.

Bron :
http://www.depers.nl/economie/519715/Ga ... g-DSB.html
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » wo 27 okt 2010 19:13

Het zijn toch wel degelijk de zelfde schoftige praktijken die Dexia al 10 jaar aan de hand haalt, met tevens goedvinden van de regering, terwijl er miljarden naar die arrogange banken is gesluisd en er niets over om de gedupeerden te helpen, wat een rotmentaliteit heerst er hier
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » vr 29 okt 2010 17:06

Het vijfde faillissementsverslag van de curatoren DSB over DSB is vandaag 29 oktober 2010 verschenen en is hier te lezen:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Vij ... 0-2010.pdf

De bijlagen zijn via deze link te lezen:
http://www.dsbbank.nl/verslagen/#dsbbank

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 29 okt 2010 17:26

Uit het verslag:

Inspectrum Groep B.V.
Deze (niet failliete) vennootschap is destijds opgericht ter onderbrenging van de
te verzelfstandigen afdeling Incasso van DSB Bank. Curatoren constateren
evenwel dat de overdracht van die afdeling naar Inspectrum Groep B.V. nooit
voltooid is. Zo zijn de medewerkers in dienst gebleven van DSB Bank en werd
geen zelfstandige administratie gevoerd. Curatoren beraden zich over deze situatie.


Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 16 nov 2010 11:59

Curatoren DSB nu zelf onder vuur

De Telegraaf 16 november 2010

Van een onzer verslaggevers
AMSTERDAM – De curatoren die het faillissement van DSB afwikkelen, liggen onder vuur. De Vereniging van Clienten van Financiële Instellingen (VCFI) heeft gisteren aan de Amsterdamse rechtbank gevraagd hen te vervangen. Zij zouden onjuist omspringen met voormalige klanten van de omgevallen bank uit Wognum.

Het gaat om klanten die nog geld te vorderen hebben van DSB en dat in mindering brengen op wat ze nog moeten betalen. Als mensen op die manier betalingen tegenhouden, gaan de curatoren uit van wanbetaling en melden dat bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.

Voor de betreffende DSB-klanten is het dan niet meer mogelijk elders leningen aan te gaan. Ze hebben immers in Tiel een rood kruisje achter hun naam. „Het staat in de wet dat verrekening in dit soort gevallen mogelijk is, maar de curatoren beroepen zich op de DSB-bankvoorwaarden waarin dit wettelijk recht contractueel is uitgesloten”, aldus VCFI-voorzitter Joost Hardeman. „Naar ons idee kunnen die DSB-voorwaarden niet zo maar overgenomen worden omdat het de curatoren goed uitkomt. Laten die maar eens uitleggen waarom ze de wet terzijde schuiven. DSB had zo’n clausule nooit mogen toepassen.”

De curatoren van DSB, Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe, stellen via hun advocaat dat zolang het bestaan of de hoogte van een tegenvordering niet vaststaat, er ook geen recht op verrekening is. Ze zouden de desbetreffende klanten daarvan herhaaldelijk op de hoogte hebben gesteld. Klanten blijven een geautomatiseerde brief ontvangen met een waarschuwing op het moment dat de achterstand zodanig is opgelopen dat een BKR-codering dreigt.

„Omdat de curatoren nu al bijna een jaar lang stelselmatig weigeren hun standpunt over het niet mogen verrekenen fatsoenlijk juridisch te onderbouwen, is er een grens bereikt”, licht Hardeman zijn stap toe om de rechtbank in te schakelen.

„Omdat het standpunt van de curatoren door hen ook nu niet wordt onderbouwd beoordelen wij als VCFI hun zienswijze als volledig ongegrond. Wij vinden dat er sprake is van grove machtsmisbruik van de kant van DSB jegens een zeer groot aantal DSB-cliënten, die door de hele gang van zaken toch al zeer ernstig zijn gedupeerd en die voor velen bovendien tot grote gevolgschade heeft geleid”, schrijft Hardeman aan de Amsterdamse rechter-commissaris Matthijs Akkaya.

Volgens de advocaat van de curatoren hebben die aan alle klanten toegezegd dat een eventuele vergoeding uit hoofde van schending van zorgplicht, waarvan de hoogte door de curatoren is bevestigd of in een procedure komt vast te staan, wel in mindering zal worden gebracht op het uitstaande saldo. Ook worden betalingen die door de klant na het faillissement zijn verricht, terugbetaald als het uitstaande saldo op het moment van afwikkeling van de klacht lager is dan het bedrag van de vergoeding. Klanten lopen zo niet het risico slechts een concurrerende vordering te hebben als er wat overblijft uit de boedel. Dit beleid zou aan de VCFI zijn overgebracht.

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 26 nov 2010 17:53

Op 17 november heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door de curatoren DSB.
Dit is niet de enige rechtszaak die de curatoren hebben aangespannen.
Volgens het vijfde faillissementsverslag lopen er 160 incasso procedures bij de diverse rechtbanken.
Er zijn al al meerdere uitspraken gedaan waarvan dit er één is.
Het begint met een achterstand in betalen waarna de hele lening wordt opgeeist.
Wordt er nog steeds nit betaald dan wordt er een gerechtelijke procedure gestart.
Volgens de curratoren wordt er eerst door/namens hen geprobeerd om in dialoog te komen met de gedupeerde om tot een oplossing te komen.
Helaas worden er door misverstanden wel eens rechtszaken aangespannen die voorkomen hadden kunnen worden.
In dit geval betaalde de gedupeerde niet omdat hij zijn schade verrekende met de te betalen maandtermijn.
De rechter wees dit echter af en dat levert de gedupeerde een fikse rekening op.
Dit is ook wel een interessant stukje uit het vonnis:

4.12 Uit de toelichting van [gedaagde sub 2] blijkt dat het haar gaat om de schade die zij zou hebben geleden doordat de bank haar een krediet heeft verstrekt dat de bank niet had mogen verstrekken. Het gaat dan ook om een concurrente vordering in het faillissement van de bank. Een dergelijke vordering kan alleen ingesteld worden door deze ter verificatie aan te melden (zie artikel 26 van de Faillissementswet). [gedaagde sub 2] zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vorderingen.


Dit staat dus haaks op de beweringen van VCFI die beweren dat je wel direct kunt verrekenen.
VCFI fans die klakkeloos achter deze club aanlopen en daadwerkelijk hebben verrekend en dus al een tijdje minder zijn gaan betalen zijn gewaarschuwd.
Voor je het weet heb je een dagvaarding te pakken.

Deze uitspraak zet het stukje uit de Telegraaf in de vorige posting in een ander daglicht en geeft mij het gevoel dat het verzoek van VCFI aan de rechtbank Amsterdam zal worden afgewezen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5099

Wil je verlichting van je maandlasten dan moet je een Inkomsten/lasten lijst invullen en met alle gevraagde bijlagen opsturen naar de curatoren.
Alleen via het insturen van deze ljst kun je een mogelijke lastenverlichting krijgen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 3 dec 2010 13:30

De eis van VCFI om de curatoren te ontslaan is afgewezen door de rechtbank Amsterdam.

De rechtbank:
Conform het toepasselijke artikel 73 Fw heeft de rechtbank de bevoegdheid de curator te ontslaan en door een ander te vervangen, hetzij op voordracht van de rechter-commissaris, hetzij op een verzoek van één of meer schuldeisers, de commissie uit hun midden, of de gefailleerde. Niet, althans onvoldoende weersproken is dat VCFI op 13 september 2010 na ontbinding is opgehouden te bestaan, zodat een beweerdelijk namens VCFI gedaan verzoek van na die datum reeds om die reden niet kan worden ontvangen. Daar komt bij dat VCFI geen schuldeiser in het faillissement van DSB is en gesteld noch gebleken is dat zij als lasthebber of gevolmachtigde van één of meer van deze schuldeisers optreedt en ook daarom niet – althans niet zonder nadere toelichting, die ontbreekt - in een verzoek tot ontslag van de curatoren had kunnen worden ontvangen.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO6143

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 9 dec 2010 20:37

Eindelijk doorbraak voor DSB aandelenlease gedupeerden

DSB gedupeerden met een Hollands Welvaren Select (HWS) aandelenlease contract die hierover een klacht hebben ingediend of een nog lopend contract hebben kunnen rekenen op een flinke compensatie voor de geleden schade.
Hierover hebben de grote belangenbehartigers, waaronder de stichting PAL, overeenstemming bereikt met de curatoren DSB.

PAL is verheugd met deze regeling waardoor er een einde komt aan jarenlange onzekerheid bij de betrokken gedupeerden.
Het gaat dus om mensen die een Hollands Welvaren Select (HWS) contract hebben of hadden en hierover een klacht of vordering hebben ingediend bij DSB.
Deze groep krijgt kwijtschelding of terugbetaling van de restschuld en teruggave van 1/3 van de betaalde inleg/rente.
De andere groep die een compensatie krijgt zijn de mensen die een nog lopend HWS contract hebben, maar hierover niet geklaagd hebben.
Voor deze mensen wordt het contract beëindigd en de restschuld kwijtgescholden.
Daarnaast krijgen zij alle maandtermijnen terug die betaald zijn na het faillissement van DSB op 19 oktober 2009.
Over de rest van de HWS gedupeerden, zijnde die mensen wiens contract is afgelopen, maar nooit een klacht of vordering hebben ingediend, wordt nog onderhandeld met de curatoren.
PAL ziet dit als een eerste positieve stap om een acceptabele oplossing te vinden voor alle DSB gedupeerden met een lening, hypotheek, koopsompolissen, kapitaalpolissen en aandelenleasecontracten.

Voor alle duidelijkheid, het gaat in deze regeling om Hollands Welvaren Select contracten en niet om Hollands Welvaren contracten.
De Hollands Welvaren contracten vallen, net zoals het Garant Profijtplan, onder de groep kapitaalpolissen en hierover wordt nog onderhandeld met de curatoren

Meer informatie kunt u vinden op www.dsbbank.nl
Staan hier niet de antwoorden over uw situatie die u zoekt of heeft u andere vragen dan kunt u deze stellen via info@platformaandelenlease.nl

Nieuwegein 9 december 2010

Stichting Platform Aandelen Lease
www.platformaandelenlease.nl
info@platformaandelenlease.nl
06-44422838
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron