DSB blijft misleiden

Berichtdoor Piet » do 9 dec 2010 21:01

Persbericht:
Eerste concreet resultaat van het gezamenlijk overleg: Overeenstemming over klachten Hollands Welvaren Select (HWS)


AMSTERDAM, 9 december 2010 - Curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V. (DSB) en vier belangrijke belangenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over een voorstel dat curatoren zullen doen aan klanten met klachten over HWS-producten.

Deze als aandelenlease bekend staande producten van DSB stonden al voor faillissement aan kritiek bloot.

De bijna 900 klanten met HWS producten die geklaagd hebben, krijgen een vordering op DSB. De hoogte van die vordering is gelijk aan de door hen betaalde restschuld (dat wil zeggen de schuld die overbleef na verkoop van de effecten). Voor zover zij hun restschuld nog niet (volledig) betaald hebben, wordt die kwijtgescholden. Bovendien krijgen deze klanten een vordering gelijk aan 1/3 deel van de door hen betaalde rentetermijnen.

De HWS-overeenkomsten van de ongeveer 1.650 klanten met nog lopende HWS-producten, worden door curatoren met onmiddellijke ingang beëindigd, waarbij de restschulden worden kwijtgescholden. Bovendien krijgen deze klanten een vordering gelijk aan de rente die zij vanaf datum faillissement (19 oktober 2009) aan DSB hebben betaald.

Alle klanten die deze regeling aangaat, krijgen de komende weken schriftelijk bericht over hoe de regeling voor hen individueel uitpakt.

Meer gedetailleerde informatie over deze regeling staat dezer dagen op de websites van DSB (www.dsbbank.nl) en van de verschillende belangenorganisaties.

Er is geen overeenstemming bereikt over klanten die een inmiddels afgelopen HWS-product hadden, maar die nimmer geklaagd hebben. Overleg daarover vindt nog plaats

Curatoren en de belangenorganisaties zetten bovendien hun overleg voort om ook efficiënte oplossingen te bereiken voor (voormalige) klanten van DSB met zorgplichtklachten over koopsompolissen en andere producten.


De curatoren in het faillissement van DSB Bank N.V. (R.J. Schimmelpenninck en B.F.M. Knüppe)
Stichting Hypotheekleed (P. Lakeman en B. Oude Middendorp);
Stichting Steunfonds Probleemhypotheken (H. de Wit en S. Mucukyan, waarvoor mr. M. de Vries optreedt);
Stichting Achmea Rechtsbijstand, Stichting Univé Rechtshulp en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (waarvoor mr. J. Lemstra en mr. R. Altun optreden);
Stichting Platform Aandelen Lease (P. Koremans).
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 13 dec 2010 13:55

Stichtingen willen deel van de DSB-koek veiligstellen

De Telegraaf 11 december 2010

Van een onzer verslaggeefsters
AMSTERDAM – Belangenorganisaties buitelen dezer dagen over elkaar heen om DSB-claims. Gisteren eisten twee stichtingen dat De Nederlandsche Bank (DNB) zijn vordering op het failliete bankconcern van € 3,5 miljard terugbrengt tot € 1,3 miljard. Ondertussen is ook over de schikking voor een specifiek DSB-leaseproduct juridisch wapengekletter ontstaan. Juridisch dienstverlener Leaseproces vindt de compensatieregeling voor klanten onacceptabel.


Gisteren diende in de Amsterdamse Rai een verificatievergadering voor schuldeisers van de Wognumse bank. De stichtingen Hypotheekleed en de nieuwe Stichting Centrale Bankclaim verzetten zich tegen de hoogte van de vordering van DNB. De toezichthouder diende een claim in van € 3,5 miljard bij het failliete bankconcern, maar de stichtingen vinden € 1,3 miljard meer dan genoeg.

Volgens de stichtingen is DNB medeverantwoordelijk voor grote schade die DSB heeft geleden. „Het betreft het benoemen en handhaven van Dirk Scheringa en Hans van Goor in de directie van DSB Bank, die daardoor in staat waren een immoreel en economisch slecht verdienmodel aan DSB op te leggen”, aldus voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed.

In januari legde Lakeman een claim neer van € 2,8 miljard bij de curatoren van DSB. Met de poging om de hoogte van de claim van DNB te beperken lijken de stichtingen hun deel van de DSB-koek te willen veiligstellen.

Gisteren uitte ook stichting Leaseproces kritiek op een eergisteren getroffen schikking voor het zogeheten DSB-leaseproduct Hollands Welvaren Selekt. „In grote lijnen houdt de schikking in dat de restschuld wordt kwijtgescholden en dat eenderde van de inleg wordt terugbetaald. In werkelijkheid wordt door DSB niets uitbetaald, maar mensen die hun lening nog niet hebben afgelost kunnen het bedrag in mindering brengen op het saldo van hun lening”, reageert advocate Elsbeth Roos van de juristenkantoor dat duizenden gedupeerden aandelenleasebeleggers van Dexia en Aegon en andere banken bijstaat.

Zij noemt de regeling onacceptabel en raadt de 21.000 klanten die het DSB-product hebben gekocht in actie te komen door de boedel van DSB aansprakelijk te stellen.

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor klant » ma 13 dec 2010 17:20

Terecht van leaseproces stelt typisch weer zo'n regeling waar Knuppel bij betokken is, en gewoon de gedupeerden allerwege schoffeert.

Trouwen het zijn aandelenlease-produkten , beleggen met geleend geld is wat anders dan was je er in 2000
al uitgesapt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor Piet » wo 15 dec 2010 8:47

DSB-gedupeerden gecompenseerd

Van een onzer verslaggeefsters

AMSTERDAM – Curatoren van de DSB Bank hebben tot nu toe al € 24 miljoen uitgekeerd dan wel toegezegd ter compensatie van gedupeerden. Dat heeft de Stichting Hypotheekleed becijferd.

De schadevergoeding die aan klanten met het DSB-aandelenleaseproduct Hollands Welvaren Select (HWS) wordt uitbetaald, is voorlopig geschat op € 14 miljoen. Aan consumenten die met hun hypotheek of lening zwaar zijn overgecrediteerd, is tot nu toe € 10 miljoen aan schadevergoedingen uitgekeerd. Aan sommige klanten zijn zelfs bedragen kwijtgescholden tot wel € 70.000.

„Het totaalbedrag van € 24 miljoen is meer dan Scheringa met Jelle Hendrickx van Stichting Probleemhypotheken ooit aan slachtoffers heeft aangeboden. Het gesprek tussen de stichtingen en de DSB-curatoren over koopsompolissen en overkreditering wordt overigens nog voortgezet. Dat kan nog wel 4 à 5 maanden duren”, aldus Lakeman.

De echt grote claims aan de schuldeisers moeten overigens nog worden vastgesteld en uitgekeerd.

© 1996-2010 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 6 jan 2011 10:33

Afwikkeling DSB pas in loop 2012

De Telegraaf 6 januari 2011

Van een onzer verslaggevers
WOGNUM – De afwikkeling van het DSB-faillissement gaat nog wel tot in 2012 duren. „De markt om hypotheekleningen door te verkopen is weliswaar verbeterd, maar dat geldt alleen voor hypotheken waar niets mee aan de hand is. Zodra er een zorgplichtclaim of iets dergelijks op ligt, hebben beleggers er geen trek in. We moeten de portefeuille eerst verder saneren. Dat blijven we heel dit jaar met de huidige bezetting van tegen de 300 mensen doen”, aldus curator Rutger Schimmelpenninck.
Hij ziet begin 2012 wel mogelijkheden om tot verkoop over te gaan, waardoor er meer geld in de boedel gaat vloeien ten bate van de schuldeisers. Een eerste uitkering is al voorzien voor eind tweede kwartaal 2011.

Ondertussen blijft de bank doordraaien en moeten de hypotheekgevers gewoon blijven doorbetalen. De schuldeisers moeten het echter zonder rentevergoeding stellen, waardoor de bank dit jaar met een positieve kasstroom kan blijven draaien.

Aangezien de rente begint te stijgen, is de door de curatoren op 1 oktober jongstleden gepubliceerde rente voor variabele DSB-hypotheken voor het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1% verhoogd, in lijn met de ontwikkelingen van de interbancaire Euribor-rente. Voor klanten die een lagere variabele rente hadden, gaat de rente gemiddeld 0,5% naar boven. „We hebben ervoor gezorgd dat niemand meer dan 1,1% extra hoeft te gaan betalen”, aldus Schimmelpenninck.

De bulk van de klachten en claims van DSB-rekeninghouders is afgehandeld. Van de 600 probleemgevallen zijn nu 500 akkoord met een regeling.

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 6 jan 2011 20:37

Onlangs is er een regeling overeengekomen voor een gedeelte van de Hollands Welvaren Select gedupeerden.
Zij zouden binnen enkele weken bericht ontvangen over de inhoud van deze regeling.

Hierin is helaas vertraging opgetreden en de stand van zaken nu is het volgende.

De gedupeerden met een nog lopend contract hebben inmiddels allemaal een brief ontvangen met daarin - kort gezegd - de mededeling dat de aandelen worden verkocht, de opbrengst in mindering komt van de schuld en de restschuld wordt kwijtgescholden. Ook is hen aangegeven dat zij nog een nader voorstel ontvangen i.v.m. mogelijke compensatie.

De gedupeerden die een klacht hebben ingediend en van wie het contract is beeindigd hebben nog niets ontvangen. Voor deze gedupeerden moet worden uitgerekend of en zo ja welk bedrag zij aan compensatie krijgt. De verwachting is dat uiterlijk de eerste helft van maart deze voorstellen verzonden kunnen worden. Om toch deze mensen te informeren over de voortgang, zal bezien worden of aan deze klanten een voortgangsbrief wordt verzonden.

Heb je vragen over jouw Hollands Welvaren Select, mail naar info@platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 19 jan 2011 20:47

Variabele rente bij DSB

Al jaren is de torenhoge variabele rente bij DSB velen een doorn in het oog en nog erger,het zorgt voor een lege portemonnee.
Variabel betekende bij DSB: alleen maar stijgen en niet marktconform.
Toen de curatoren het roer overnamen van Scheringa hebben meerdere belangenorganisaties, waaronder PAL, bezwaar gemaakt tegen de hoge variabele rente en verzocht om verlaging c.q. de mogelijkheid om over te stappen naar vaste rente.
Uiteindelijk hebben de curatoren hier aan toegegeven en iedereen wordt nu in de gelegenheid gesteld om de variabele rente, vaak bijna 14 %, om te zetten naar een vaste rente.
Schrijf een verzoek aan Klachtenmanagement DSB om de variabele rente om te zetten naar een vaste rente.
Heb je ook nog een woekerpolis lopen zoals het Hollands Welvaren of een Profijtplan en een aflossingsvrije lening, overweeg dan om in dezelfde brief te vragen om beëindiging van deze verliesgevende polis en het omzetten van je lening naar een lening op annuïteitenbasis, waar je dus ook op aflost en niet alleen rente betaalt.
Handhaven van je aflossingsvrije lening is alleen maar de problemen voor je uit schuiven, want hoe wil je ooit deze lening aflossen?
PAL is blij met de beslissing van de curatoren om alle klanten in de gelegenheid te stellen over te stappen van variabele rente naar vaste rente.
Overleg werpt toch wel eens zijn vruchten af.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 31 jan 2011 15:47

Vandaag is het zevende faillissementsverslag van de curatoren DSB verschenen.
Hier de link naar het verslag en de bijlagen:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Zev ... 1-2011.pdf

http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Bij ... B-Bank.PDF
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Bij ... B-Bank.PDF

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 31 jan 2011 20:39

Uit het verslag:

Iedere twee weken vindt plenair overleg plaats met de Belangenorganisaties
teneinde te komen tot oplossingsrichtingen voor alle (ex-)klanten met zorgplichtklachten.

Dit betekent volgens curatoren dat alleen gedupeerden met een ingediende klacht in aanmerking kunnen komen voor een eventuele schadevergoeding.
degene die geen klacht hebben ingediend krijgen dus sowieso geen schadevergoeding volgens de curatoren.
Het is maar dat je het weet.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 7 maart 2011 11:36

De Telegraaf 7 maart 2011

Juridische strijd over DSB geld


BILTHOVEN - De juridische strijd tussen twee stichtingen en de De Nederlandsche Bank (DNB) over geld van de failliete DSB Bank is een nieuwe fase beland. DNB vordert 3,5 miljard euro uit de failliete boedel van DSB, maar de stichting Hypotheekleed en de stichting Centralebankclaim bestrijden die vordering met een 'tegenclaim' tot een bedrag van 1,3 miljard euro. Pieter Lakeman, die voorzitter is van beide stichtingen, meldde maandag dat DNB een civiele procedure heeft aangespannen tegen beide stichtingen.

De Nederlandsche Bank vordert 3,5 miljard euro wegens de schadeloossteling van gedupeerde spaarders uit de depositogarantieregeling. Pieter Lakeman zegt op te komen voor gedupeerde klanten van DSB en vindt dat die schade ook is veroorzaakt door verkeerde beslissingen van DNB, die toezicht moest houden op DSB.

Tijdens een vergadering van DSB-schuldeisers op 10 december bestreden de stichtingen het deel van 1,3 miljard euro van de DNB-vordering

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 10 maart 2011 10:55

Van belang voor degene met een kapitaalpolis (Hollands Welvaren en/of Profijtplan) bij of via DSB.

Deur op kier voor hogere compensatie woekerpolis

De Telegraaf 10 maart 2011

door NATASJA DE GROOT
AMSTERDAM – De compensatieregelingen tussen de twee stichtingen en de grote verzekeraars moeten van tafel en worden vervangen door een ruimhartigere en rechtvaardigere regeling. Dat bepleitten gisteren diverse consumentenorganisaties bij de hoorzitting over beleggingsverzekeringen in de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van de groeiende onvrede bij Nederlanders over de in hun ogen schamele compensatieregeling. Verzekeraars zien niets in een dergelijk plan.

Consumentenbond en Consumentenclaim, maar ook deskundigen als Kapé Breukelaar en hoogleraar Ton Jongbloed benadrukten echter dat de akkoorden geen recht doen aan de belangen van de consumenten en dat de kosten die verzekeraars nu nog jaarlijks in rekening mogen brengen (2,45%) te hoog zijn.

Hoogleraar Jongbloed wees in dat kader op een ’misverstand’ rond de Wabeke-norm, de financieel ombudsman die in 2008 met een compensatievoorstel kwam. Wabeke wekte in een consumentenprogramma de indruk dat de verzekeraar aan het eind van de rit eenmalig 2,45% aan kosten zou inhouden op de inleg. In werkelijkheid bleek dit te gaan om een jaarlijks percentage.

Wat Jongbloed betreft komt er dan ook een nieuwe collectieve regeling. „Er moet een onafhankelijke deskundige worden ingesteld, die met steun van de achterban één modelregeling voor alle 7 miljoen polissen opstelt. Zoals Duisenberg dat destijds deed in de Dexia-affaire. Aan de hand van deze nieuwe regeling worden verzekerden ingedeeld in categorieën. Daarbij hoort een rechtvaardige compensatie naar het verleden en naar de toekomst toe”, aldus de hoogleraar.

Deskundige Kapé Breukelaar gaf in dat kader aan dat het bedrag van 3 miljard dat de sector in zijn totaliteit uitkeert aan compensaties in geen enkele verhouding staat tot de totale premie-inleg. Nederlanders hebben met z’n allen sinds 1995 maar liefst 100 miljard ingelegd. „Dan mag je de regelingen wel een wassen neus noemen.”

Er waren meer partijen die kritiek hadden op de stichtingen Verliespolis en Woekerpolisclaim die met de grote verzekeraars om tafel hebben gezeten en akkoorden hebben gesloten. „We hebben tamelijk hard moeten knokken om die jaarlijkse kostenafslag van 3,5%, zoals Wabeke dat voorstelde, naar 2,45% bij te stellen”, verweerde Jasper van Schaaik zich namens Woekerpolisclaim.

De verzekeraars zeiden het spijtig te vinden dat klanten massaal teleurgesteld zijn geraakt in de producten, maar weten dat vooral aan de slechte beursresultaten en niet aan de hoge kostenstructuur. Zo stelde topman Marco Keim van Aegon dat 2,5% een fair referentiepunt is. Ook de andere verzekeraars (Delta Loyd, ASR, NN en SNS) deelden die mening.

In het opstellen van een nieuwe regeling zagen zij dan ook geen aanleiding, mede omdat de grote maatschappijen naar eigen zeggen al een eind op streek zijn met het informeren van de klanten over de compensatievoorstellen.

Ondanks de terughoudendheid van de verzekeraars leken de Kamerleden leken wel oren te hebben voor een nieuwe regeling. „De compensatie die nu op tafel is, is echt te mager”, aldus PVV’er Teun van Dijck. De vaste Kamercommissie kan de minister De Jager in een debat vragen om maatregelen te nemen richting de verzekeringssector.

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 2 mei 2011 13:13

Uitkering DSB-vorderingen

De Telegraaf 30 april 2011

AMSTERDAM – De curatoren van DSB Bank willen de schuldeisers van de failliete bank in juni 15% van hun vorderingen uitkeren. Dat blijkt uit het achtste curatorenverslag, dat gisteren is gepubliceerd.

De curatoren zullen de crediteurencommissie advies vragen over hun voornemen de vorderingen uit te delen. De uitkering van 15% zal gelden voor gewone vorderingen. Schuldeisers die een preferente vordering hebben, vorderingen die voorrang hebben op andere vorderingen, zullen een uitkering van 100% ontvangen.

De rechter-commissaris wordt vervolgens verzocht de uitdelingslijst goed te keuren. Het zou de eerste uitkering zijn sinds het faillissement van DSB Bank in oktober 2009.

© 1996-2011 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.

Het achtste faillissementsverslag van 29 april 2011 is hier te lezen:
http://www.dsbbank.nl/pdf/verslagen/Ach ... 4-2011.pdf
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 17 jun 2011 15:00

DSB-klanten kunnen zonder boete overstappen

Huishoudens met een hypotheek van de failliete DSB Bank hoeven geen boete meer te betalen als ze na hun rentevaste periode naar een andere bank overstappen. De curatoren schaffen de boete per direct af.

Tot nu toe moesten DSB-klanten een boete van 3,5 procent van de waarde van de hypotheek betalen als ze binnen tien jaar overstapten. Zo'n 25.000 huishoudens zijn nu minder dan tien jaar klant.

De curatoren geven hiermee gehoor aan de kritiek van Vereniging Eigen Huis (VEH). De VEH is dan ook blij met de aanpassingen. Volgens directeur Rob Mulder zitten klanten van de DSB Bank hierdoor "niet meer gevangen in hun hypotheek". De belangenbehartiger vond de boete onredelijk, omdat een failliete bank geen gunstig bod kan doen als de hypotheek verlengd moet worden.

Variëren
Ook verlagen de curatoren per 1 juli de rente voor hypotheken met een vast rentetarief. DSB-klanten die hun hypotheek moeten verlengen, kunnen dat dan tegen een lagere rente doen. Afhankelijk van de hypotheek, gaat de rente tussen 0,5 en 0,7 procent omlaag.

De curatoren doen dit, om de DSB-hypotheken marktconform te houden. Op deze manier "komen de tarieven van de DSB bank nu dicht bij het gemiddelde van de andere banken", zeggen de curatoren.

Daarmee staat de hoogte van de rente nog niet helemaal vast, want in het tarief zit een onderdeel dat kan variëren. Dat is de rente die Europese banken elkaar onderling in rekening brengen. In welke mate de lasten voor DSB-klanten daadwerkelijk omlaag gaan, hangt dus hiervan af.

Bron http://nos.nl/artikel/249092-dsbklanten ... appen.html
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 22 jun 2011 22:18

'Akkoord DSB-gedupeerden nabij'

Noord Hollands Dagblad
Gepubliceerd op 22 juni 11, 20:00
DSB-gedupeerden met een koopsompolis krijgen misschien al binnenkort compensatie. De curatoren en de belangenclubs van DSB-gedupeerden zouden het bijna eens zijn geworden.

Sinds september vorig jaar spreken drie belangenorganisaties van DSB-gedupeerden en vier rechtsbijstandverzekeraars tweewekelijks met de curatoren van de failliete bank. Dit leidde in december tot een eerste akkoord, over compensatie voor het ondeugdelijke beleggingsproduct Hollands Welvaren Select. Sindsdien werd het stil.

Volgens Piet Koremans van Platform Aandelenlease lopen de onderhandelingen nu echter vrij voorspoedig. ,,We vergaderen in een extra hoog tempo, want we hopen voor de zomer een akkoord over de koopsompolissen te bereiken**, zegt hij. Deze overlijdensrisicoverzekeringen werden tegen extreme prijzen verkocht aan mensen die een DSB-hypotheek wilden afsluiten. Ook wat betreft de andere DSB-praktijken zoals ernstige overkreditering van huizenbezitters liggen de standpunten volgens Koremans steeds dichter bij elkaar.

Een snelle oplossing is volgens hem van groot belang. ,,Er zijn veel mensen bij wie de portemonnee nu echt leeg is."

http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieu ... den-nabij'
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 22 jun 2011 22:43

Ook verzekeraars aansprakelijk gesteld door DSB gedupeerden

Niet alleen DSB en de curatoren van DSB liggen onder vuur van de vele gedupeerden die een schadevergoeding eisen voor de geleden schade.
Ook de verzekeraars die de veelal ondeugdelijke producten hebben aangeboden worden nu verantwoordelijk gesteld voor de geleden schade.
De stichting Platform Aandelen Lease heeft dit vandaag per brief laten weten aan de volgende verzekeraars:
DSB Leven, DSB Schade, SNS Reaal Levensverzekeringen, Cardif Leven, Cardif Schade en de Warranty Group

Het gaat om een schadevergoeding voor de geleden schade en/of het aanpassen van de bestaande verzekering door de aangeschreven verzekeraars.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten

cron