Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » do 23 okt 2014 15:04

Een aantal dagen terug ontving ik informatie welke nogal verontrustend op mij overkwam.
Het gaat om het volgende:
Op de site van Zinloos Betalen staat onder onderwerp 'overige' o.a. het volgende:
"e. Vereniging Payback reserveert een budget van €8.000, - als renteloze doorstart/ opstartvoorschotten ten behoeve van Stichting Zinloos Betalen;"
De informatie die ik ontving vermelde dat deze lening in werkelijkheid maar € 4000 bedroeg en dat de andere € 4000 is door gespeeld naar de voorzitter van Zinloos Betalen als zijnde financiering van een auto voor privé gebruik van deze persoon.
Deze 'transactie' is zowel door het bestuur van Payback als van Zinloos Betalen met hun volledige goedkeuring genomen!!!
Als deze informatie juist is - en daar is weinig reden voor aanwezig om daar aan te twijfelen - dan wordt hier gemanipuleerd met een aantal zaken.
 1. Het verstrekte bedrag is maar de helft van de vermelde lening dus valsheid in geschrifte.
 2. Geld van de Stichting wordt onrechtmatig onttrokken voor privé gebruik en daardoor worden aangeslotenen benadeeld.
 3. beide besturen plegen door geven van toestemming hiervoor, 'onbehoorlijk bestuur' en werken mee aan frauduleuze handelingen.

Het leek mij juist om van deze informatie hier melding te maken zodat u hier kennis van kunt nemen!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » di 4 nov 2014 19:37

Een goeie week geleden werd mij ongevraagd een file met tekst toegezonden wat waarschijnlijk een logfile was van een conversatie over de maand januari 2014 tussen twee bestuursleden van Payback/Zinloos Betalen over een aantal personen die op het forum van Radar dikwijls posten of gepost hebben. De persoon die mij deze file toezond deelde mij mee dat hij geen bezwaar had indien ik deze file met tekst zou willen publiceren. Na enige overdenkingen mijnerzijds volgt hier onverkort deze informatie.

Zoals u kunt concluderen uit de eerste posting van deze topic heeft Gerard Burggraeve, als één van de personen genoemd in deze conversatie, een viertal maanden na deze chat inmiddels ontslag genomen als bestuurslid van Zinloos Betalen en heeft, net zoals tientallen vroegere bestuurs en kaderleden, Payback/Zinloos Betalen de rug toegekeerd.

Uit deze conversatie blijkt dat beide heren totaal geen enkel respect tonen voor de personen waar over men spreekt die actief zijn of waren op het forum van Radar. Erger nog men kwalificeert deze personen als onbetrouwbaar en zet deze mensen weg als zijnde smadelijke karikaturen.
Maar het ergste is dat men kennelijk een heel plan de campagne had om deze personen aan te gaan pakken en de grond in te boren, op de bekende hun kwalijke wijze, wat blijkt uit onderstaande informatie:
23:06 31 Jan - Pieter Hezemans: Zal ik die mail historie ook ff op webgooien en hem link sturen�
23:09 31 Jan - Gerard Burggraeve: Geinig maar zou het niet doen forum is nu bloknijd vrij jelle zit ook klem zonder deze idioot laten we eerst ons lijstje afmaken
23:12 31 Jan - Pieter Hezemans: Yep jelle is zijn aangever kwijt. Tis afwachten wanneer blokkendoos via proxy server weer gaat posten. Taalgebruik zal herkenbaar zijn.

Kennelijk had men een een hele lijst gemaakt om deze personen aan te vallen niet op argumenten maar op de manier zoals men in deze conversatie over deze personen spreekt.

Verder blijkt dat Pieter Hezemans alle gedragsregels van Radar aan zijn laars lapt m.b.t. het maar eenmaal hebben van een account op één IP adres. Dat blijkt uit deze posting althans de gequote postng want de originele is door Radar verwijderd.
Uit deze en deze posting zou al een vermoeden kunnen ontstaan dat CorNgoor het alias is van Pieter Hezemans. Uit onderstaande deel van de conversatie geeft hij te kennen dat hij dat ook inderdaad was!!!
20:31 26 Jan - Pieter Hezemans: Yep zie het. Ze hebben cor en goor ook geblokkeerd
20:32 26 Jan - Gerard Burggraeve: Okay met of zonder uitleg
20:33 26 Jan - Pieter Hezemans: Meerdere accounts op een op adres.
20:35 26 Jan - Pieter Hezemans: Geinig hebben ze mijn oude werkgever geblokkeerd
20:35 26 Jan - Pieter Hezemans: Op adres wel te verstaan
20:36 26 Jan - Pieter Hezemans: Ip

Bovendien post of poste hij ook onder de volgende gebruikersnamen op Radar:
 1. Pieter
 2. Payback
 3. zinloos-betalen
 4. Jvet
Daarmee worden alle gedragsregels althans die Radar stelt volledig door deze persoon aan zijn laars gelapt.
Het is in ieder geval onomtstotelijk vastgesteld met zijn bekentenis dat CorNgoor een alias is van Pieter Hezemans waarbij hij kennelijk niet het lef heeft gehad om deze posting onder zijn eigen naam en onder zijn eigen IP adres te posten blijkbaar met de achterliggende gedachte om eens een lekkere rotzooi te creëren op het forum van Radar zonder je bekend te maken. Dan plaats je toch gewoon een posting op Radar via een account aangemaakt op het systeem van je (oud)werkgever. Blijkbaar vindt je het dan ook nog eens geinig dat je oude werkgever is geblokkeerd, wat een mentaliteit. Dit is dus de juiste instelling waarbij je als belangenbehartiger je voor honderd procent inzet voor de gedupeerde leden/aangemeldenen als bestuurder van de Vereniging en Stichting.
Zoals ik al eerder memoreerde in deze posting zijn tientallen oud bestuurs en kaderleden van Payback/Zinloos Betalen vertrokken bij beide organisaties door alle manipulaties die deze persoon ook naar de oud bestuurs en kaderleden heeft veroorzaakt aldus de informatie die ik onving van de personen die mij de gegevens van deze topic hebben toegestuurd.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » vr 14 nov 2014 17:16

Pieter Hezemans plaatste op Facebook een tweetal berichten. Één bericht op 21 september 2013 https://www.facebook.com/phezemans/post ... 4258496101 en één bericht op 3 april 2014 https://www.facebook.com/phezemans/post ... 1254011734
Zo te lezen is er enige discrepantie tussen beide berichten.

Afbeelding

In het bovenste bericht meldt hij dat hij door een motorongeluk helaas niet meer in staat was om zijn dagelijkse werkzaamheden te verrichten en dat hij daardoor in de WIA terecht is gekomen, wat natuurlijk heel erg is.
In het tweede bericht van ruim een half jaar later meldt hij dat hij bij HBO-Advanced B.V. - een onderneming die hij samen met, de intussen ontslag genomen, Gerard Burggraeve had opgericht met als enige aandeelhouder van deze onderneming de Stichting Zinloos Betalen - een service gaat aanbieden in de ICT.
Het merkwaardige aan het tweede bericht is dat dit nogal arbitrair overkomt althans bij mij. Als men zodanig gekwetst is door een ongeluk dat je niet meer de dagelijkse werkzaamheden kunt uitvoeren, wat natuurlijk heel erg is, en daardoor in een WIA uitkering terecht bent gekomen dan lijkt het opstarten van toch weer een ICT tak van een onderneming mij een gebeuren waar diverse vraagtekens bij geplaatst kan worden.

Op 2 april 2014 plaatste HBO Advanced ICT, de ICT tak van HBO-Advanced BV, een bericht op Facebook https://www.facebook.com/hboadvancedict ... 3324162453
Afbeelding
Daarin wordt o.a. het volgende verklaard:
Wij hebben goed opgeleide en betrouwbare medewerkers in dienst.
Uit betrouwbare bron is vernomen dat dit onjuist is en Pieter Hezemans de enigste persoon is die het ICT gebeuren beheert.
Het zou trouwens enigszins merkwaardig zijn dat er personen met een ICT opleiding op vrijwillige, dus op onbetaalde basis, zich zouden inzetten om de ICT tak van HBO-Advanced BV te supporten.
Bovendien blijkt uit deze gedeeltelijke aanmelding van HBO-Advanced BV bij de Kamer van Koophandel dat de enige Aandeelhouder van HBO-Advanced BV de Stichting Zinloos Betalen is. Dus dan zou de Stichting Zinloos Betalen deze (dure) ICT medewerkers ook als eigenaar van HBO-Advanced moeten betalen wat mij onmogelijk lijkt en al heel gauw het faillissement van Zinloos Betalen zal veroorzaken.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » vr 28 nov 2014 15:53

Nieuwe, vreemde, informatie omtrent Payback/Zinloos Betalen

Even geleden zag ik op het forum van TROSRadar deze informatie staan. Kennelijk is de chaos wel heel erg groot bij Payback/Zinloos Betalen nu blijkt dat de dossiers van leden c.q. aangeslotenen zoek zijn geraakt bij beide organisaties en dat dit wordt meegedeeld aan de betreffende leden c.q. aangeslotenen van deze twee organisaties met de mededeling dat men voor inlichtingen zich maar moet melden bij de al enkele maanden geleden ontslag genomen bestuurslid van Zinloos Betalen waarbij zijn persoonsgegevens (emailadres, woonadres en plaats en telefoonnr.) worden bekend gemaakt. Dat daarmee de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Privacy worden overtreden schijnt beide organisaties niet te interesseren of heeft men daar volstrekte maling aan.
Tevens blijkt uit deze posting op Radar dat er kennelijk een back-up van de totale informatie van de server van Beursklacht op onrechtmatige wijze is verkregen (een soort van hacking) terwijl Beursklacht al in staat van faillissement was verklaart dus een vorm is van faillissementsfraude.
De penningmeester van Payback was verantwoordelijk voor deze onrechtmatige daad althans volgens de plaatser van deze posting op Radar. Wie dat was is hier te lezen onder het kopje 'Bestuur'.
Telkenmale blijkt deze persoon weer op te duiken in deze 'neverending story in de soap van Payback/Zinloos Betalen'.
Zijn er nu nog werkelijk leden die op enige wijze vertrouwen hebben in zowel Payback als Zinloos Betalen?? En is de zoveelste bekendmaking van de grote chaos en nu weer de mededeling dat dossiers zijn zoekgeraakt bij Payback/Zinloos Betalen voor al degene die nog lid zijn of aangemeldenen van beide organisaties, niet de aanleiding om onmiddellijk hum lidmaatschap of aanmelding op te zeggen wegens onbehoorlijk bestuur, valsheid in geschriften, onrechtmatige gebruikmaken van Verenigings of Stichtingsgelden voor privé doeleinden en het volledig negeren van de belangenbehartiging van de leden en aangemeldenen??
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » za 6 dec 2014 0:14

Op de site van Payback is Nieuwsbrief 56 geplaats.
In deze Nieuwsbrief staat weer een enigszins merkwaardige opmerking geplaatst namelijk dat:
"Wegens de problematiek rondom de dossiers heeft de Vereniging Payback inmiddels toestemming van de curator verkregen om voor leden die daarom vragen de back-up bestanden te doorzoeken naar hun dossier. Tussen 2010 en februari 2012 heeft de Vereniging Payback namelijk de virtuele server omgeving van Beursklacht gehost en geback-upt op haar computer systemen.”
Waarom zou Beursklacht opdracht geven aan Payback om een back-up van de server van Beursklacht te maken en deze op te slaan op de server waar de site van Payback op draait??
Zouden ze bij Beursklacht de knowhow niet in huis hebben om een relatief eenvoudige handeling om een back-up te kunnen maken??
Laten we eens kijken of we nog wat informatie kunnen vinden over Beursklacht.
Op het forum van Radar vonden we nog wat informatie in een wat oudere posting wat aardig overeenkwam met de informatie die op de site van Beursklacht heeft gestaan over wie ze waren.
In de 8e alinea van boven staat o.a. het volgende:
”Dennis Benschop is na zijn studie Medische Biologie in de automatisering beland, waar hij het gehele ontwikkeltraject heeft doorlopen: van junior programmeur tot informatieanalist en consultant.
Na een aantal jaren als freelance ICT deskundige, en later als medeoprichter van D2CW, bij diverse verzekering en financiële instellingen werkzaam geweest te zijn, is hij enerzijds teruggekeerd naar zijn 'roots' in de vorm van Medische Informatica, en anderzijds actief gebleven in de dynamische wereld van het beurswezen.”

Dennis Benschop was met Gerard Burggraeve een van de directeuren/bestuurders van Beursklacht. Uit deze informatie blijkt dat Beurdklacht met Dennis Benschop een volwaardige ICT/automateringsman in huis had.
Des te vreemder is dus de opmerking in de Nieuwsbrief van Payback dat Payback een tijd lang o.a. een back-up heeft gemaakt van de server van Beursklacht en deze heeft opgeslagen op de server waar Payback op draait.
Dat Dennis Benschop niet direct een kleine jongen is op ICT gebied blijkt uit een vergaderverslag van Payback met LegalConcepts. Daarin staat in de de laatste alinea van pagina 1 van dit verslag:
“Niek Kuster en Jon Straatman kennen Dennis Benschop vanuit een andere entiteit van PrepareConcepts B.V. omdat Dennis met één van zijn andere bedrijven een automatiseringsklus heeft gedaan. Eind mei heeft Dennis de hulp ingeroepen van PrepareConceps B.V. , in de persoon van Niek Kuster en Jon Straatman.”
Welke bedrijven ook nog van Dennis Benschop zijn is hier te lezen onder de kop ‘Niveau 2’:
•D2CW Dordrecht, gelegen aan de Couwenhoven 6505 in Zeist (gemeente Zeist)
•Activa ICT Groep BV, gelegen aan de Couwenhoven 6505 in Zeist (gemeente Zeist)
•Aescom Data Services BV, gelegen aan de Couwenhoven 6505 in Zeist (gemeente Zeist)

Alle drie de bedrijven zijn ICT bedrijven.
Laten we nu ook eens bekijken wie de ICT deskundige is bij Payback.
Dan komen we tot de conclusie dat qua kennis in de ICT dit toch wel in het voordeel van Dennis Benschop uitpakt gezien dat de ICT man van Payback eerst nog 13 jaar koekenbakker is geweest voordat hij de ICT is ingegaan!!
Dus het gebrek aan knowhow bij Beursklacht kan niet de reden zijn geweest dat Payback een tijdje de back-up heeft gemaakt van de informatie die op de server van Beursklacht stond en op de eigen server heeft weggeschreven.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat in ieder geval de back-up die Payback van de informatie die stond op de server van Beursklacht op een onrechtmatige wijze is gemaakt en dat daar nooit een opdracht voor is gegeven door Beursklacht. In de volksmond noemt men zoiets 'HACKING'.
Het zou ook ongelofelijk amateuristisch en naïef van Beursklacht zijn geweest als er een opdracht zou zijn gegeven voor deze back-up door Beursklacht want daarmee zou men in één keer alle bedrijfsinformatie van Beursklacht in handen spelen van een belangenbehartiger wat Payback/Zinloos Betalen toch is en zou men daardoor bepaalde (persoons)informatie in handen spelen van Payback die daar zijn voordeel uit zou kunnen halen.
Daarom geloof ik niets van de verklaring van het bestuur van Payback dat de curator van Beursklacht toestemming heeft gegeven aan Payback om de in hun bezit zijnde back-up te onderzoeken op een aantal dossiers.
Als de back-up op een legale wijze was gemaakt omdat daar afspraken over zijn gemaakt tussen Beursklacht en Payback voordat Beursklacht failliet ging dan hoeft de curator daar geen toestemming voor te geven omdat dit een zakelijk overeenkomst was tussen Beursklacht en Payback voordat Beursklacht failliet ging althans dat is mijn mening.

De ICT persoon c.q. penningmeester van Payback c.q. secretaris van Zinloos Betalen c.q. directeur van HBO-Advanced BV heeft kennelijk van zijn eerste beroep een ding volledig verleerd en dat is ‘zoete broodjes bakken’ want een bizarre lijst van tientallen personen die bij Payback na onenigheid met deze persoon zijn vertrokken is groot en neemt steeds grotere vormen aan gezien dat wederom vier personen nog niet zo lang geleden zijn vertrokken bij Payback/Zinloos Betalen. Ook de twee opstellers van het hierboven genoemde 'vergaderverslag', Ron Huijboom en Adri Vroege, zijn kort na het uitkomen van dit verslag vertrokken bij Payback/Zinloos Betalen.
Leest u ook nog maar eens deze email van ruim tien jaar geleden die de heer Koremans naar alle leden van Payback heeft verzonden en die zonder zijn toestemming op de site van Payback is geplaatst met volledige vermelding van het privé emailadres van de heer Koremans. Dan komt u tot de ontdekking dat ruim tien jaar geleden het al een grote janboel was bij Payback. De enigste conclusie is dat alle 'straatvechters' op één na allemaal zijn vertrokken bij de Vereniging Payback.

Ook staat in deze Nieuwsbrief 56 het volgende:
"Reorganisatie Stichting Zinloos Betalen
Inmiddels zijn alle dossiers van cliënten van de Stichting Zinloos Betalen beoordeeld en zijn de cliënten aangeschreven over hun dossier-status en wat de vervolgstappen zijn. Mocht u als cliënt van de Stichting Zinloos Betalen nog niet zijn aangeschreven, dan kunt u reageren op het e-mail adres info@zinloosbetalen.nl
U heeft mogelijk vernomen dat de dossier, werkzaamheden en goederen overdracht niet geheel vlekkeloos is verlopen.
Het een en ander heeft geleid tot aangifte van oplichting en wederrechtelijke toe-eigening van goederen. Als reactie daarop zijn de oud medewerkers op sociaalmedia, websites, blogs en fora ’s een smaad en laster campagne gestart waarin bestuurders en de organisaties in een kwaad daglicht gesteld worden als ook dat er getracht wordt de bestuurders in de persoonlijke levenssfeer te raken. Dit alles met als kennelijk doel de aangifte tegen hen te doen intrekken. Wij betreuren deze gang van zaken en kunnen helaas niet voorkomen dat u mogelijk met deze uitingen wordt geconfronteerd."
Je moet als bestuur van Payback/Zinloos Betalen wel een vrachtwagen met boter op je hoofd hebben om de in rood hierboven aangegeven tekst met beschuldigingen uit te spreken over oud medewerkers en andere belangenbehartigers welke ook al eerder zijn uitgesproken. Men blijft met modder gooien. Voor de bestuursleden van Payback/Zinloos Betalen heb ik een goede raad. 'Steek uw hand eens in eigen boezem' want in uw bestuur zit een persoon die allerlei personen op het forum van Radar op een zéér smadelijke wijze beledigd en dat ook nog in een tekstfile heeft vastgelegd daarbij verwijzend naar deze posting op dit forum.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » do 15 jan 2015 16:32

Over enige dagen is het een jaar geleden dat ik het bestuur van Payback verzocht heb om een email van mij, welke ik ruim tien jaar geleden heb verstuurd aan het toenmalige bestuur van Payback, welke email zonder mijn toestemming op de site van Payback is geplaatst, van hun site te verwijderen. Echter nu bijna een jaar later blijkt deze email nog gewoon op de site van Payback te staan met als enige wijziging dat nu mijn huidige emailadres en mijn volledige naam zijn geanonimiseerd.
In een andere onrechtmatige en ook zonder toestemming geplaatste email op de site van Payback staat zelfs het privé emailadres en de volledige naam van de afzender van deze mail nog vermeld. Ook deze mail was gericht aan het bestuur van Pyaback en iets eerder verstuurd dan de email die ik aan het bestuur zond. Dus ook deze mail staat al meer dan tien jaar op de site van Payback.
Mij ontgaat in het geheel de reden en de relevantie van de publicatie van deze twee emails op de site van Payback. Het geeft alléén maar een beeld van de ongelofelijke anarchie die er toen heerste bij Payback en een weergave van diverse emails waar een aantal personen andere personen op de meest grove manier met de grond gelijk trachte te maken.
Elke zichzelf respecterende andere Vereniging zou zich diep schamen om zulke informatie op hun site te plaatsen. Echter de Vereniging Payback kennelijk niet!!
Ondanks diverse pogingen per email van mij aan het bestuur van Payback om deze onrechtmatige geplaatste email van hun site te verwijderen krijg ik van een persoon, dus niet het bestuur van Payback, de mededeling dat hij dit bericht voor kennisgeving heeft aangenomen maar helaas de betreffende mail niet van de site van Payback heeft verwijderd.
De betreffende persoon is dezelfde persoon als degene die de volslagen absurde drie claims van in totaal 335.000 euro waarvan hij meende deze bij mij te moeten incasseren. Bovendien blijkt totaal niet uit zijn bericht aan mij dat dit een beslissing is die volledig door het gehele bestuur is genomen.
De kennelijk alles overheersende en bepalende persoon bij Payback in de eerder vermelde drie claims, welke ik in mijn maag gesplitst kreeg maar nooit ten uitvoer is gebracht, vindt blijkbaar de rechtvaardiging om de betreffende email niet van de site van Payback te verwijderen met deze argumenten verwoord in de drie claims zoals deze mij bereikte.
Als eerste schrijft deze persoon:
"U maakt immers op uw homepage zelf openbaar dat u de schrijver bent van de e-mail d.d. 2 januari 2005 en plaatst tevens een hyperlink naar het geanonimiseerde stuk."(...)
Een merkwaardige en volkomen nutteloze opmerking. Als er een email wordt verzonden staat er altijd vermeld in deze mail van wie het betreffende bericht afkomstig is. Bovendien zijn ruim negen jaar mijn persoonsgegevens niet geanonimiseerd geweest en stonden mijn privé emailadres en mijn volledige naam vermeld dus kon iedere lezer van deze email via de site van Payback in principe zien wie deze email had verstuurd.(over zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens gesproken!!) Pas na het eerste verzoek mijnerzijds om verwijdering van deze mail van de site van Payback zijn deze persoonsgegeven geanonimiseerd. De eerste onwaarheid.
Vervolgens meld de betreffende persoon:
"Een hyperlink naar de door u geschreven e-mail is niet te vinden op de website van de vereniging Payback, Zinloos Betalen of HBO-Advanced.(...)"
Hier wordt willens en wetens bewust een verkeerde voorstelling van zaken gegeven wat ik keihard zal aantonen.
Indien u naar Google gaat moet u in de zoekbalk van Google 'onbeschofte daad' in typen en daarna op zoeken klikken.
Als allereerste match wat Google toont is de volgende link:
http://mijn.payback.nl/documenten/een%2 ... 20daad.pdf gelijk al de URL die linkt naar het betreffende email op de site van Payback.
Hoezo is deze hyperlink niet te vinden op de website van de vereniging Payback, Zinloos Betalen of HBO-Advanced?? De tweede onwaarheid
Maar het ergste van deze opgesomde argumenten is wel het laatste gedeelte hiervan:
"U hebt kennelijk de beveiliging van de website omzeild om een hyperlink naar uw e-mail te publiceren.(...)"
Dit is natuurlijk een regelrechte en ernstige beschuldiging naar mij waarbij ik wordt beticht dat ik zou hebben ingebroken, het z.g.n. hacken van de site van Payback welke willens en wetens bewust op onjuiste wijze wordt gemeld zoals men dit van betreffende persoon gewend is!!!
Laten we eerst even vaststellen dat URL's gevonden via een zoekwoord in Google of andere zoekmachines nooit en te nimmer een link kan zijn naar beveiligde informatie of beter gezegd alle URL's gevonden met zoekwoorden via Google of andere zoekmachines linken altijd naar niet beveiligde informatie en dat weet betreffende persoon die werkzaam geweest is in de ICT donders goed!
Als tweede reden dat betreffende persoon wist dat hij klinkklare nonsens uitkraamde toen hij melde:
"U hebt kennelijk de beveiliging van de website omzeild om een hyperlink naar uw e-mail te publiceren.(...)" was dat ik na pas ruim negen jaar er achter kwam dat deze email van mij aan het toenmalige bestuur van Payback kennelijk al ruim negen jaar op de site van Payback stond doordat er op het forum van Radar een posting was geplaatst door 'cor-en-goor' waarin men via een nogal omslachtig zoekwoord met de zoekmachine 'Bing' terecht kwam op de URL van de betreffende email op de site van Payback.
Het vermoeden bij een aantal gebruikers van het forum van Radar was al dat 'cor-en-goor' het alias was van de alles bepalende persoon van Payback. Dat dit volkomen juist was werd nog niet zo lang geleden op een ondubbelzinnige wijze hier aangetoond.
Al met al mag geconcludeerd worden dat de genoemde persoon van Payback volledig 'te kwader trouw' bewust onrechtmatig informatie plaatst met als enig doel andere personen in een kwaad daglicht te stellen.

Nogal merkwaardig is het ook hoe betreffende persoon kan ageren tegen mijn email welke, zonder mijn toestemming, op de site van Payback is gezet!!
In één van de drie claims, welke hij getracht heeft om mij deze aan te smeren, schrijft deze persoon:
"Waarop U mij beschuldigd van een “coupplegers” terwijl ik indertijd inmiddels als bestuurder en vrijwilliger was afgetreden."
De email van mij was gericht aan het toenmalige Bestuur van Payback en ten tijde van de versturing van deze email was betreffende persoon afgetreden als bestuurslid en als vrijwilliger althans dat schrijft hij. Dan kan gesteld worden dat deze persoon op onrechtmatige wijze informatie naar buiten brengt/bracht welke hij als afgetreden bestuurslid geen weet van gehad kon hebben. Hoe kan deze informatie dan nu tegen mij gebruikt worden en wie heeft deze email op de site van Payback geplaatst ?? Heeft het toenmalige bestuur hem daar expliciet om gevraagd om deze email op de site te zetten?? Bovendien is de verjaringstermijn al lang verstreken om tegen mijn email bezwaar te maken pas na ruim negen jaar en daardoor van geen enkele importantie meer is!!!!

Enkele dagen geleden heb ik nogmaals getracht het bestuur van Payback te benaderen en wederom verzocht om verwijdering van deze email van hun site. Omdat ik sterk het vermoeden heb, dat de persoon die deze mail van mij beantwoord van Payback, deze mail van mij niet ter hand stelt van het bestuur van Payback heb ik een via Google gevonden privé emailadres van één van de bestuursleden van Payback in CC bij geplaatst in het emailbericht aan het bestuur van Payback. Meer niet!!
De volgende dag kreeg ik van het betreffende bestuurslid het onderstaande, nogal overtrokken en naar mijn mening beledigende, emailbericht toegestuurd:

email wat een bestuurslid van Payback aan mij schreef:
From: --- -- -----
Sent: Tuesday, December 30, 2014 3:03 PM
To: -----------
Subject: Email

Mijnheer -----,

Regelmatig krijg ik van U e-mails op mijn prive email adres.
Ik begrijp ,niet hoe u aan mijn prive email adres komt.
Sterker nog, ik heb u die niet gegeven en geen toestemming gegeven deze te
gebruiken.
Ik heb U nooit ontmoet en wij zijn niet aan elkaar voorgesteld.
U heeft een taalgebruik welke ik, in mijn kringen, niet zou bezigen.
U maakt inbreuk op mijn prive situatie hetgeen ik niet tolereer.
Ik sommeer u dan ook mij nimmer een email te zenden en eis van U mijn prive
email adres te verwijderen van al uw gegeven dragers.
Indien U niet aan mijn sommatie voldoet, zal ik overwegen juridische stappen
tegen U te ondernemen.
U bent voor mij een “Persona non Grata”.

Hoogachtend,
-.-. -- -----
Ritmeester b.d. der Cavalerie

Dat hij regelmatig e-mails van mij zou krijgen is absoluut onjuist. Dit was de eerste keer dat ik hem een email stuurde doordat ik zijn emailadres alleen maar in CC heb gezet zonder hem te betrekken in het email wat ik naar het bestuur van Payback stuurde mede om er van overtuigd te zijn dat alle bestuursleden van Payback op de hoogte zouden zijn van mijn email omdat daar over twijfels waren bij mij dat de eerdere verstuurde mails hierover niet bij alle bestuursleden zijn terecht gekomen.
Hoe ik aan zijn emailadres ben gekomen?? Heel eenvoudig, via Google kwam ik er achter dat hij een eigen home-page had. Daarin stond in het menu 'Contact' zijn emailadres vermeld.
Dus ook dit bestuurslid spreekt niet geheel de waarheid maar het ergste vind ik dat deze persoon op een schandalige en absolute smadelijke manier durft te beweren dat ik voor hem een “Persona non Grata” ben terwijl hij daarover geen enkel oordeel kan vellen omdat hij, zoals hij zelf al meldt, mij nooit ontmoet heeft of aan elkaar zijn voorgesteld.
Ik ben verbijsterd dat personen dit met droge ogen, geheel bevooroordeeld, durven te schrijven.
Dan gebuikt deze 'Ritmeester' een taalgebruik wat in zijn kringen niet wordt gebezigt en bovendien niet anders kan worden geïnterpreteerd als zéér beledigend en smadelijk wat zeer waarschijnlijk hem is ingegeven door de persoon welke ook de drie claims heeft opgesteld en mij toezond. Hoe zou deze Ritmeester anders kunnen beoordelen dat ik een taalgebruik zou hanteren welke niet in zijn kringen wordt gebezigd?? Dat moet iemand hem hebben ingefluisterd.
Het lijkt mij gebruikelijk om - na zo'n volstrekte ernstige aantijging waarin iemand tot “Persona non Grata” wordt verklaart - te laten zien waar dit taalgebruik dan gebezigd zou zijn. Niets van dit alles!!!
Kennelijk gaat er nog steeds een grote kern van waarheid uit van het gezegde dat "HOLLE VATEN HET HARDST KLINKEN".
Blijkbaar neemt het hele bestuur van Payback het niet zo nauw als men de juiste voorstelling van zaken moet geven!!!
En wat de toevoeging 'Ritmeester b.d. der Cavalerie' betreft: (Dit is de uitspraak waar gedupeerde Leden van Payback al jaren naar hebben uitgekeken :D)
"Doet u maar gewoon dan doet u al gek genoeg".
Laatst bijgewerkt door ElBe op za 4 feb 2017 14:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » za 28 feb 2015 13:58

Op de site van Payback staat al enkele weken het volgende bericht:
"De jaarvergadering van de vereniging Payback wordt gehouden op zaterdag 7 maart 2015.
Uitnodiging en overige zaken volgen."

Op het moment dat deze posting wordt geschreven is er nog precies één week te gaan en nog steeds geen melding van de locatie en het tijdstip van aanvang van deze ALV.
Merkwaardig en weinig betrokkenheid van het bestuur van Payback om hun leden op een juiste en adequate wijze in te lichten over deze ALV zodat de leden deze vergadering zouden kunnen bijwonen.
Of zou deze slechte voorlichting te maken kunnen hebben dat hier bewust voor is gekozen door het bestuur want als je op het laatste moment bekend maakt waar en hoe laat deze ALV wordt gehouden dan zullen er een flink aantal leden deze informatie te laat lezen?? Hoe minder leden deze ALV bezoeken hoe makkelijker een aantal zaken onder 'de pet' kunnen worden gehouden!!
Dat scheelt dan voor het bestuur om een hoop lastige vragen niet te hoeven beantwoorden zoals het plotselinge vertrek van bestuurslid Gerard Burggraeve en het in de Nieuwsbrief 53 vermelde bericht waarin kennelijk bijna alle dossiers van leden/aangeslotene zoek zijn geraakt en de verstrekte lening aan de Stichting Zinloos Betalen van Payback waar melding van gemaakt is dat daar € 8000 aan is geleend maar in werkelijkheid maar € 4000 bedroeg en de andere € 4000 is verstrekt aan de voorzitter van Zinloos Betalen als zijnde een krediet voor de aanschaf van een auto voor privé gebruik.
Ook is het vreemd dat het verslag van de ALV van 2014 nog steeds niet is gepubliceerd. Wettelijk zijn besturen van verenigingen verplicht om binnen zes weken na het houden van een ALV een verslag hiervan te publiceren. Ook hiervan zou men kunnen denken dat hier kennelijk iets 'onder de pet wordt gehouden'.

Update:

Een dag voor de te houden ALV staat er nog steeds niets op de site van Payback waar deze ALV wordt gehouden en het tijdstip van aanvang.
Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat alle leden hierover per email zijn geïnformeerd maar waarom zou dit dan niet ook vermeld kunnen worden op de site van Payback??
Het blijft merkwaardige hoe het bestuur van Payback hun leden serieus neemt door kennelijk allerlei informatie zoveel mogelijk achter te houden!!!!!!!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » wo 11 maart 2015 18:17

Lees en verbaasd u

De ene na de andere merkwaardige informatie m.b.t Payback/Zinloos Betalen en HBO-Advanced BV vallen als rijpe appelen uit de boom.
Zat even op Google en vond deze informatie onder de kop:

"De lekkerste broodjes en snacks van Arnhem
Smullen Onder de Linden
februari 2015 – heden (2 maanden)|Arnhem

Per 1 maart 2015 zet HBO Advanced BV "Cafetaria Bij Jaap" voorheen "Eighty fours" te Arnhem voort onder de handelsnaam "Smullen Onder de Linde"

http://www.onderdelinde.eu/
https://www.facebook.com/smullenonderdelinde

Uit deze gedeeltelijke aanmelding van HBO-Advanced BV bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de enige Aandeelhouder van HBO-Advanced BV de Stichting Zinloos Betalen is. Gevoeglijk mag worden aangenomen dat de Stichting Zinloos Betalen deze onderneming heeft betaald en dat de genoemde persoon kennelijk alleen maar fungeert als zetbaas van deze snackbar. Als we de gegevens van de Kvk natrekken dan blijkt dat deze snackbar staat geregistreerd als zijnde een onderneming onder de vlag van HBO-Advanced BV en omdat de Stichting Zinloos Betalen de enigste Aandeelhouder is van HBO-Advanced BV is deze snackbar eigendom van de Stichting Zinloos Betalen!!
Wat heeft een Stichting die de belangen behartigd van gedupeerden van aandelenlease nu te zoeken in het runnen van een snackbar?? Zijn hiermee niet de democratische regels van stichtingen en verenigingen overschreden?? Het lijkt mij in ieder geval dat door de samenwerking van Zinloos Betalen met de Vereniging Payback dat wat Payback betreft hier de ALV toestemming voor had moeten verlenen!!
De genoemde persoon heeft ook al de volgende functies en werkzaamheden:
Penningmeester Payback
Secretaris/Penningmeester Zinloos Betalen
Directeur HBO-Advanced BV
Runt een webshop van HBO-Advanced BV
Verzorgt de ICT faciliteiten van HBO-Advanced-ict
Niet in staat door motorongeluk om zijn dagelijks beroep meer uit te voeren
En dan nu ook nog eens een snackbar begonnen.

Kennelijk is dat de oorzaak dat er zoveel dingen bij Payback/Zinloos Betalen nogal erg fout gaan zoals het zoek raken van een flink aantal dossiers van leden en aangemeldenen!!!

Wie zou durven beweren dat de pas geopende snackbar helemaal niets te maken zou hebben met Zinloos Betalen/Payback, hieronder een screenshot waaruit blijkt dat de site van de snackbar/cafetaria op dezelfde server draait als waarop de sites van Payback en Zinloos Betalen draaien!!
Trouwens uit deze informatie blijkt dat de betreffende persoon zelf als eerst het volgende meedeelt:
Huidig HBO-Advanced bv, Vereniging Payback / Stichting Zinloosbetalen, Smullen Onder de Linden
Hier wordt dus duidelijk dat deze cafetaria in één adem wordt genoemd met de andere ondernemingen c.q. organisaties die worden beheert door Payback/Zinloos Betalen.

http://www.yougetsignal.com/tools/web-s ... eb-server/
Afbeelding

En ook de voorzitter van Payback en Zinloos Betalen deelt complimentjes uit via Facebook dus is er wel degelijk, zoals hierboven duidelijk is aangetoond, de vinger in de pap te zien die HBO-Advanced BV en daardoor de Stichting Zinloos Betalen heeft, omdat deze de enige aandeelhouder is van HBO-Advanced BV! Het lijkt me trouwens onmogelijk dat iemand die in de WIA zit een zaak kan overnemen met waarschijnlijk ook daarbij het huren van het bedrijfspand, met eigen geld. Het ziet er naar uit dat een aantal zaken bij Payback/Zinloos Betalen duidelijk véél minder prioriteit hebben gekregen die op het vlak liggen van belangenbehartiging voor de gedupeerden leden c.q. aangeslotenen althans dat blijkt voor één of meerdere bestuursleden van deze organisaties en dat eigen gewin nu de hoogste prioriteit heeft gekregen!!

Het zou best wel eens interessant zijn dat er één of meerdere reacties van leden/aangeslotenen van Payback/Zinloos Betalen op deze merkwaardige ontwikkelingen bij beide organisaties wordt gegeven. Zij zijn immers degene die klaarblijkelijk zo langzamerhand volledig worden vergeten en de dupe worden van deze merkwaardige ontwikkelingen zoals in deze volledige topic wordt gemeld!
Laatst bijgewerkt door ElBe op ma 6 apr 2015 12:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » do 19 maart 2015 15:53

De merkwaardige informatie van Payback cs. blijven gemeld worden.
In deze posting wordt vermeld dat op 7 maart j.l. de ALV van Payback zou worden gehouden. Tot gisteren stond dit nog steeds vermeld op de site van Payback.
Echter hedenmorgen staat er het volgende vermeld:
"De jaarvergadering van de vereniging Payback zal in de maand juni 2015 gehouden worden.
Uitnodiging en overige zaken volgen."

Blijkbaar had de lancering van een snackbar onder supervisie van Zinloos Betalen een hogere prioriteit dan een aangekondigde ALV van de Payback.
Een goede gelegenheid om op de nieuwe aangekondigde ALV vragen te stellen betreffende deze snackbar/cafetaria want zoals uit de informatie die hierover is verstrekt blijkt duidelijk dat deze snackbar/cafetaria onder de vlag van HBO-Advanced BV resp. Stichting Zinloos en de vereniging Payback functioneert en dus bij een eventuele fiasco van deze snackbar/cafetaria de Stichting Zinloos Betalen resp. Vereniging Payback verantwoordelijk zijn voor schulden die dan zouden zijn ontstaan. Het is ook niet duidelijk wat de beweegredenen zouden zijn dat twee belangenorganisaties nu ineens een commerciële onderneming zouden moeten gaan runnen en dat geldt ook voor de ICT tak en de webshop van HBO-Advanced BV!!
Wederom is ook deze veranderde aankondiging van de ALV zonder plaats waar deze wordt gehouden en aanvangstijd maar nu ook het ontbreken van de datum. Dit alles geeft wel aan hoe chaotisch en verwarrend het verstrekken van informatie bij Payback/Zinloos Betalen verloopt.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat werkelijk niemand in het bestuur van Payback/Zinloos Betalen nog enige interesse heeft in de gang van zaken bij deze twee organisaties.
Kennelijk worden degene die nog lid of aangeslotenen zijn volslagen genegeerd en zullen deze snel gaan afhaken.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » vr 20 maart 2015 22:50

Nog wat aanvullende informatie omtrent de aankoop van de snackbar/cafetaria door HBO-Advanced BV resp. de Stichting Zinloos Betalen.
Via Google vond ik de advertentie waarin deze onderneming te koop wordt aangeboden. Inclusief de prijs voor de onderneming en de huurprijs van het betreffende pand op jaarbasis.
Globaal weten we nu wat deze transactie Payback/Zinloos Betalen heeft gekost. Voor een relatief klein belangenorgansatie zoals Payback en Zinloos Betalen zijn kan hier de conclusie worden getrokken dat hier voor deze onbegrijpelijke transactie, immers het inlijven van deze snackbar/cafetaria onder de vlag van HBO-Advanced BV resp. Zinloos Betalen heeft totaal niets te maken met welke belangenbehartiging dan ook, en daardoor een groot deel van het vermogen van Zinloos Betalen resp. Payback is ontrokken van de Stichtings resp. Verenigingskas en dit niet meer ten goede komt van de aangeslotenen c.q. leden van deze organisatie(s).

Hoe de rechtelijke macht oordeelt over Bestuursleden die onrechtmatig geld onttrekken uit een Stichting is hier te lezen.

Om te laten zien wat betreffende persoon allemaal doet bij genoemde organisaties volgt hier een opsomming van zijn functies.
 1. Penningmeester Payback
 2. Secretaris/Penningmeester Zinloos Betalen
 3. Zetbaas van snackbar/cafetaria 'Onder de Linde' welke dagelijks is geopend van 11.00 tot 21.00 uur behalve op de maandag.
 4. Directeur HBO-Advanced BV
 5. Verzorgt ICT faciliteiten van HBO-Advanced-ICT
 6. Beheert Webshop van HBO-Advanced BV
Veel tijd blijft er niet meer over om de functies 1 en 2 naar behoren uit te voeren zodat hier alleen maar de Leden c.q. aangeslotenen van deze twee organisaties er de dupe van worden!!!
Wellicht voor een aantal leden van Payback een aanleiding om de niet gehouden aangekondigde ALV die zou woorden gehouden op 7 maart j.l. maar om onbegrijpelijke reden niet is doorgegaan en nu aangekondigd is voor medio juni a.s. en weer een stuk onzekerheid schept doordat er geen duidelijke datum wordt gegeven, om deze nieuw aangekondigde ALV te bezoeken en een verantwoording over alle eerder hier vermelde verontrustende informatie te eisen!!!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » vr 15 mei 2015 11:53

Zojuist zag ik op de site van Payback dat de betreffende ALV morgen over 14 dagen wordt gehouden.

Jaarvergadering 2015

De jaarvergadering van de vereniging Payback zal op zaterdag 06 juni 2015 gehouden worden.
Leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering.
Toegang tot deze vergadering is uitsluitend op vertoon van de persoonlijke uitnodiging.


Daarbij staat een merkwaardige opmerking namelijk dat de
Toegang tot deze ALV vergadering is uitsluitend op vertoon van de persoonlijke uitnodiging.
Dat lijkt mij absolute onjuist!!! Volgens de statuten van Payback artikel 16 staat vermeld dat elk volwaardig lid van Payback kan en mag, met of zonder persoonlijke uitnodiging van het bestuur, deze ALV bijwonen.
Het lijkt er enigszins op dat het bestuur hiermee lastige leden tracht te weren van deze vergadering en zodoende een aantal zaken onder de pet wenst te houden!!
Laatst bijgewerkt door ElBe op wo 27 mei 2015 13:07, in totaal 1 keer bewerkt.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » vr 22 mei 2015 16:28

Omdat het op mij nogal merkwaardig over kwam dat het Bestuur van Payback zou kunnen bepalen wie toegang zou krijgen tot de ALV van 6 juni a.s. althans voor de reguliere leden, heb ik eens nagevraagd hoe het bezoeken van een ALV van een vereniging wettelijk is geregeld.
Dan blijkt dat wettelijk staat voorgeschreven dat ieder regulier lid zonder toestemming van het Bestuur of wie dan ook een Algemene Vergadering vrijelijk mag bezoeken mits het betreffende lid niet is geschorst.
Dus de opmerking van het Bestuur van Payback dat alleen toegang tot deze vergadering kan worden verkregen indien men daar persoonlijk door het bestuur van Payback voor wordt uitgenodigd is onjuist en onrechtmatig.
Ook in de eigen statuten van Payback staat dat zo vermeld.

(..)
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspirant leden en allé begunstigers.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
(..)


Dus volgens de eigen statuten van de Vereniging Payback handelt het Bestuur hier dus ook onjuist.
Dit zou wel eens het gevolg kunnen zijn dat het Bestuur van Payback de inlijving van de snackbar/cafetaria "Onder de linde" onder de vlag van HBO-Advanced BV enigszins zou willen verdoezelen.
Want zoals blijkt uit informatie van de KvK, staat deze snackbar/cafetaria ingeschreven onder de vlag van HBO-Advanced BV en uit eerdere informatie van de
Kvk blijkt dat HBO-Advanced BV weer staat ingeschreven onder de vlag van de Stichting Zinloos Betalen.
En zo is de zaak weer aardig rond en wellicht een reden voor het Bestuur van Payback/Zinloos Betalen om lastige vragen te ontwijken tijdens de ALV omtrent het hele gebeuren over de inlijving van een snackbar/cafetaria door een Vereniging en Stichting die pretendeerd als belangenbehartiger op te treden van Leden/Aangeslotenen die zijn gedupeerd door malversaties met financiële producten waarbij de vraag gesteld kan worden wat deze snackbar/cafetaria voor meerwaarde zou inbrengen door deze onder de vlag en hoede van de Vereniging resp. Stichting in te lijven!! Een vraag die ongetwijfeld en onvermijdelijk gesteld zal worden door een aantal leden indien deze uiteraard deze ALV zouden bezoeken.
Ook het in deze posting vermelde manipuleren van een verstrekte lening aan Zinloos Betalen door Payback waarvan de juistheid van de verstrekte lening maar de helft zou zijn dan staat vermeld en waarbij de helft van deze lening zou zijn verstrekt aan de Voorzitter van Zinloos Betalen voor de aanschaf van een auto voor privé gebruik, roept vragen op.
Voldoende informatie waarbij vragen gesteld kunnen worden hierover op de a.s. ALV omtrent de gang van zaken hiervan.
Indien deze move die nu gemaakt is door het bestuur van Payback om deze vragen allemaal "onder de pet te houden" dan is wellicht het van belang dat er diverse Leden deze ALV gaan bezoeken ook al zouden er geen uitnodigingen zijn verstuurd aan de desbetreffende Leden. Indien men regulier lid van Payback is en men niet is geschorst dan moeten deze Leden allemaal toegelaten worden tot deze ALV en kan niemand hun de toegang ontzeggen.
Zo werkt onze democratie!!!!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » ma 1 jun 2015 14:01

Afgelopen zondag j.l. stond er op Facebook deze mededeling van 'Onder de Linde' te lezen.
Als eerste wordt hier o.a. vermeld:
“Er was behoefte om nog langer open te zijn dan 22:00u. Dat hebben we dan ook gedaan. We zijn nu 7 dagen per week open tot 01:00u en in het weekend tot 02:00u.”

Merkwaardig dat kennelijk wel deze lange uren gemaakt kunnen worden maar waarin betreffende persoon hier vermeldt dat hij niet meer zijn dagelijks werk als systeembeheerder kan uitvoeren!.
Héél opmerkelijk!!
Bovendien blijkt uit het bericht op Facebook dat betreffende persoon nu kennelijk een eigen bezorgdienst en bestelsite gaat opzetten m.b.t. het online bestellen en het bezorgen van deze bestellingen.
Je vraagt je af waar betreffende persoon de tijd vandaan denkt te halen om dit te verwezenlijken?? Of zal hier een vaste kracht voor worden aangenomen die door HBO-Advanced BV maar in werkelijkheid door Payback/Zinloos Betalen gaat worden betaald??
Wat heeft dit allemaal nog met belangenbehartiging te maken en wat kan betreffende persoon nog aan tijd besteden in zijn al vele andere functies maar vooral als penningmeester van Payback en als secretaris/penningmeester van Zinloos Betalen?? Toch helemaal niets meer, dus zou betreffende persoon op de a.s. zaterdag te houden ALV van Payback zijn beide bestuursfuncties moeten neerleggen want zijn inbreng in tijd in deze functies zijn niet meer te verdedigen en daarmee worden de behartiging van Leden/Aangemeldenen van beide organisaties absoluut te kort gedaan.
Mijn oordeel van de laatste ontwikkelingen is dat het wel een bizarre zaak aan het worden is waar kennelijk deze commerciële ontwikkeling pure noodzaak is om te kunnen overleven voor beide organisaties.
Het lijkt mij zo langzamerhand tijd dat er een verantwoording van deze merkwaardige zaken wordt afgelegd. Maar ik vrees dat dit niet gaat gebeuren!!!
Kennelijk is dat ook de reden dat de ALV van Payback van a.s. zaterdag alleen kan worden bezocht indien er een uitdrukkelijke persoonlijke uitnodiging aan de Leden door het Bestuur van Payback heeft plaats gevonden. Zo houd je de moeilijke en lastige vragen buiten de deur althans dat denkt het bestuur van Payback!!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » do 4 jun 2015 12:04

Is er iemand hier op dit forum die lid is van Payback en die een uitnodiging voor de ALV heeft ontvangen van het bestuur van Payback die a.s. zaterdag gehouden wordt en die hier op dit forum de locatie wil bekend maken waar deze ALV wordt gehouden en de aanvangstijd van deze ALV?
Het is natuurlijk volslagen absurd dat het bestuur van Payback bepaald wie er wordt uitgenodigd voor deze ALV, elke regulier lid van Payback mag deze ALV vrijelijk bezoeken, en dat twee dagen voor het houden van deze ALV totaal nog geen enkele informatie hierover is vermeld op de site van Payback. De FIFA in het klein!!
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Verontrustende informatie over Payback/Zinloos Betalen

Berichtdoor ElBe » do 11 jun 2015 10:50

Er waren kennelijk geen Leden van Payback hierop dit forum die de ALV van Payback afgelopen zaterdag hebben bezocht maar op de site van Payback wordt gemeld dat deze ALV wél is gehouden.

"Jaarvergadering 2015

De jaarvergadering van de vereniging Payback is gehouden op zaterdag 06 juni 2015."


Verder staat er nog niets vermeld over deze ALV. De vereniging moet binnen 6 weken een verslag uitbrengen over deze ALV maar gezien dat het verslag van de ALV van verleden jaar (2014) nog niet is gepubliceerd heb ik er een hard hooft in dat dit ook werkelijk gaat gebeuren!!!
Eigenlijk is het schandalig wat het bestuur van Payback hier presteert met alleen maar de minimale vermelding dat deze jaarvergadering inderdaad is gehouden op 6 juni j.l. maar verder geen enkele mededeling hierover bekend maakt. Maar ja als ook al bij de aankondiging van deze jaarvergadering wordt verteld dat het bestuur van Payback de uitnodigingen voor deze vergadering verstuurd en dat zonder deze, door het bestuur verstuurde uitnodiging, er geen toegang tot deze vergadering wordt verkregen dan tart dit toch werkelijk alle regels van het besturen van een vereniging en is dit een democratische minachting van alle aangesloten Leden. Elk aangesloten reguliere en niet geschorste Lid heeft namelijk het recht vrijelijk - zonder uitnodiging - om deze ALV te bezoeken. Daar helpt geen enkele, door het bestuur, genomen maatregel van selectie tot toestemming op.
Het geeft een volledig beeld van de absolute incompetentie van het huidig bestuur van Payback maar dat is al te constateren bij nalezing van alle postings in deze topic.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Volgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron