Radar beknot hun forum op vrijheid van meningsuiting

Radar beknot hun forum op vrijheid van meningsuiting

Berichtdoor ElBe » do 23 jul 2015 17:04

In januari 2014 kwam ik er achter dat ik een permanente ban op IP had gekregen op het forum van Radar.
Merkwaardig dat niet door de Redactie van Radar Internet direct na het in werking stellen van deze ban dit mij per email is meegedeeld.
Omdat ik mij niet bewust was van enige overtreding van de gedragsregels en daardoor ook niet wist wat de aanleiding was waarom deze maatregel was genomen heb ik de Redactie van Radar Internet om uitleg gevraagd en verzocht mij een kopie - ik kon immers zelf niet meer door de ban op het forum van Radar komen en daardoor dus op geen enkele wijze kan nagaan via het forum wat de vermeende overtredingen dan wel zouden zijn geweest - van alle postings met feiten welke door de Redactie genomen maatregelen en hun reden die volgens de Redactie tot mijn permanente banning hebben geleid.
Via onderstaande email kreeg ik bericht van de Redactie van Radar Internet.


-------------------------------------------------------------------------------------
- Modificatie c.q. vervanging van eerder geplaatste email van Radar -
-------------------------------------------------------------------------------------


De Redactie van Radar Internet verzocht de Stichting PAL om deze gehele topic te verwijderen met als argument 'dat het niet de bedoeling is dat correspondentie met forumleden openbaar wordt gemaakt.'
De Stichting PAL heeft daarop de Redactie van Radar Internet laten weten dat PAL niet van zins was om de topic om de door Radar genoemde reden te verwijderen en dat er hooguit enkele modificaties c.q. veranderingen zouden kunnen worden doorgevoerd.
Uit eindelijk is Radar Internet akkoord gegaan met de verwijdering van de email van de Redactie van Radar Internet en daarvoor in de plaats een eigen weergave door mij gegeven wordt van deze mail van de Redactie van Radar.
De in grijs geplaatste tekst is de vervanging in eigen woorden van de orginele email van de Redactie van Radar Internet.
Door deze vervanging klopt er een aantal zaken niet geheel meer qua de verwijzing naar deze email maar om niet de gehele topic te moeten aanpassen, deze verklaring.

De redactie van Radar Internet liet mij via een email weten dat ik Vorig jaar tweemaal gewaarschuwd ben (op 25 maart en op 27 augustus) vanwege het noemen van persoonsgegevens op het forum, hetgeen een overtreding van hun gedragsregels is.
Dan vervolgd de Redactie van Radar Internet met:
"Wij hebben vastgesteld dat u in meerdere berichten van ná deze waarschuwingen wederom herhaaldelijk over de schreef bent gegaan. Links plaatsen naar websites waar persoonsgegevens staan (zoals Facebookberichten, LinkedIn-profielen, vergaderingsverslagen en dergelijke) is namelijk net zo goed in strijd met onze gedragsregels als het plaatsen van de gegevens zélf.
Het gaat hierbij om o.a. de berichten die u plaatste op:
29 dec 2013 18:34
01 dec 2013 17:14
03 dec 2013 12:59
09 okt 2013 12:02
09 sep 2013 10:37
12 sep 2013 10:47
28 sep 2013 10:48
En in het bijzonder om passages als deze, van 3 december:

Of bent u van mening dat ook de (private)verkoop van 'kraaltjes en de spiegeltjes' en ander prullaria behoort tot de 'hoofdtaken' van een belangenbehartiger??
Één van de bestuursleden van Zinloos Betalen en tevens ook van Payback vindt dat kennelijk van wel want hij plaatste op Facebook op 21 september j.l. deze informatie alhoewel dat hele HBO-Advance B.V. gebeuren een private onderneming is en daardoor totaal geen enkele binding heeft met een stichting of vereniging, waarvan acte."

Weliswaar was dit een kritische reactie van mij maar zeker niet de aanmatiging van de Redactie om deze passage te vermelden zonder enige opmerking wat er dan niet in hun ogen juist zou zijn in deze posting van mij. Er bestaat ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting.
Zoals u zelf kunt constateren indien op beide bovenstaande linken klikt dat in beide gevallen absoluut geen enkele persoonsgegevens zijn vermeld. De eerste link is alleen maar een URL naar een webshop en de tweede link is alleen maar een verwijzing naar een aankondiging op Facebook door een persoon naar de al genoemde webshob.
Indien de Redactie van Radar Internet toch bij deze laatste link blijft vermelden dat hier persoonsgegevens zijn vermeld dan wil ik de Redactie erop wijzen dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in artikel 8.1.2 wordt vermeld dat indien de persoon die zelf via internet gevoelige informatie op internet plaatst, waaronder eventuele persoonsgegevens, door deze zelf openbaar gemaakte gegevens geen beroep meer kan doen op bescherming via de WPB. Dus kan de Redactie van Radar Internet nooit staande houden dat dit persoonsgegevens zouden zijn.
Bovendien heeft het er alle schijn van dat de Redactie van Radar Internet zijn oren heeft laten hangen naar een persoon die ook al op 25 maart 2014 3 claims van totaal 335.000 euro mij aan mijn broek trachtte te smeren maar waar nooit enige uitvoering van plaats heeft gevonden, die in deze claims waarbij dit statement eigenlijk exact van gelijke inhoud is als hetgeen wat door de Redactie van Radar Internet wordt beweerd.
Ook het na 3 maanden pas verwijderen van de postings van 09 sep 2013 10:37, 12 sep 2013 10:47 en 28 sep 2013 10:48 en de posting van 09 okt 2013 12:02 pas na 2 maanden wijst er duidelijk op dat de Redactie van Radar Internet pas overgegaan is met het verwijderen van deze 7 postings nadat betreffende persoon - niet gehinderd door enige vorm van kennis omtrent het item persoonsgegevens - zijn absolute onkunde aan de Redactie van Radar kenbaar maakte. Het is verbijsterend te moeten constateren dat ook bij de Redactie van Radar Internet deze onkunde kennelijk de 'rode draad' is die hebben geleid tot het nemen van onrechtmatige sancties!!

Even verderop in dit epistel kom ik nog terug op dit artikel in de WBP.

De Redactie van Radar Internet vergeet bij deze reactie te vermelden dat ik in een eerdere reactie per email aan hun al heb betwist dat ik persoonsgegevens zou hebben bekend gemaakt. Dit naar aanleiding van de reeds genoemde artikel 8.1.2 van het WBP.
Hierop heb ik echter nooit enige reactie van de Redactie mogen ontvangen ook niet na herhaald aandringen hiervan.

Nogal merkwaardig is dat van de 7 alleen met de datum en tijd genoemde postings welke zijn verwijderd alléén van de posting van 3 december wordt vermeld wat de inhoud van deze posting is. Voor de overige 6 posting blijft de Redactie mij de inhoud van deze postings schuldig ook na herhaald aandringen hierop. Het enige wat de Redactie van Radar Internet mij meedeelde hieromtrent dat zij door het verwijderen van de postings ook niet meer in het bezit zijn van de inhoud van deze postings met uitzondering van de inhoud van de posting van 3 december. Het geeft in ieder geval een beeld hoe knullig de moderatie geschied bij Radar Internet maar men wel erg snel met beschuldigingen komen van het misbruiken van de gedragsregels maar op geen enkele wijze reageren op verweren mijnerzijds. Zie de hierboven aangehaalde passages van de posting van 3 december waarin ik met de best wil van de wereld niet kan ontdekken wat hier tegen de gedragsregels zou zijn verkondigd in mijn kritische reactie. Er bestaat ook nog eens een democratische regel op vrijheid van meningsuiting!!


Het gaat dus volgens de Redactie van Radar Internet om het volgende:
Links plaatsen naar websites waar persoonsgegevens staan (zoals Facebookberichten, LinkedIn-profielen, vergaderingsverslagen en dergelijke) is namelijk net zo goed in strijd met onze gedragsregels als het plaatsen van de gegevens zélf.

Het is natuurlijk volslagen absurd dat er met geen woord in de gedragsregels ook maar iets van het bovenvermelde is terug te vinden, sterker nog in de gedragsregels staat o.a. het volgende vermeld:
• Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit betekent dat het niet toegestaan is om (nieuws- of andere) berichten geheel of grotendeels over te nemen (van andere websites) en deze te posten op het forum. Wel is toegestaan een enkele zin of een link naar het bericht te plaatsen.

Hier wordt toch héél duidelijk gemeld dat een link - zonder enige voorwaarde - mag worden geplaatst. Dan is wel héél merkwaardig dat er kennelijk op tweeërlei manieren door de Redactie van Radar Internet een uitleg wordt gegeven over gedragsregels. Eentje naar de regels zelf en eentje die blijkbaar is ontsproten aan het brein van één of meerdere Redactieleden van Radar Internet maar die volledig haaks staat op hetgeen vermeld is in de gedragsregels welke op het forum staan.
Over consistentie gesproken!!
Bovendien kan in de 7 hierboven aangegeven verwijderde postings door de Redactie van Radar Internet, waarvan enkel de datum en tijd is vermeld, op geen enkele wijze hard gemaakt worden dat deze 7 postings inderdaad persoonsgegevens zouden bevatten simpelweg omdat de Redactie kennelijke in haar naïviteit vergeten is om een back-up te maken van deze 7 postings alvorens men deze postings heeft verwijderd van het forum van Radar en zodoende de Redactie zelf ook niet meer over deze informatie beschikt.
Gesteld zou hier kunnen worden dat de Redactie van Radar Internet hiermee de regels van 'wie stelt bewijst' onder geen beding kan waarmaken om nog maar in het midden te laten of de Redactie bewust deze bewijzen heeft vernietigd.

Wat de opmerking betreft van de Redactie van Radar Internet dat ook vergaderverslagen niet zouden mogen worden geplaatst althans de link hiernaar, is er toch iets vreemds en enige verbazing te constateren in deze opmerking van de Redactie.
Voor alle duidelijkheid, ik heb in totaal maar één keer een link naar een vergaderverslag op het forum van Radar geplaatst.
Dit was een zelfde link van een eerdere posting door de persoon waar een screenshot hieronder van is geplaatst en waaruit blijkt dat - bij de rode pijl - hier al eerder is gelinkt naar dit vergaderverslag en dat betreffende link nu nog gewoon op het forum van Radar staat althans volgens diverse gebruikers van het forum van Radar die mij deze informatie en de screenshot toezonden.

Afbeelding

De betreffende originele posting staat nog steeds op het forum van Radar en is nog gewoon daar te lezen.
Voor mij was dit de enigste link naar een vergaderverslag wat ik ooit op het forum van Radar heb geplaatst. Merkwaardig is het natuurlijk dat hier kennelijk door de Redactie van Radar Internet met twee maten wordt gemeten!! Mij verwijten dat vergaderverslagen volgens de gedragsregels niet gelinkt zouden mogen worden daarbij mijn betreffende posting in zijn geheel verwijderd van het forum en een eensgelijke 'overtreding' met een exact gelijke link waar men niets mee doet en die tot op heden nog gewoon op het forum staat.
Dan wordt de geloofwaardigheid van de Redactie van Radar Internet wel héél erg geweld aangedaan!!
In alle 7 door de Redactie van Radar Internet vermelde postings althans waar alléén de datum en tijd zijn vermeld in bovenstaande email van de Redactie en die zijn verwijderd van het forum van Radar, stond niets anders dan een link of naar 'Facebook' of naar 'Linkedin' waarvan de informatie daar zelf door de betreffende personen op geplaatst is, meer niet althans wat ik mij nog kan herinneren want alle aangegeven verwijderde postings heeft de Redactie van Radar Internet rücksichtslos verwijderd van het forum zonder ook maar iets van de verwijderde postings veilig te stellen en daardoor geen enkel bewijs meer kan tonen dat er inderdaad de vermeende overtredingen zouden zijn gepleegd.
Merkwaardig is in dit geval ook dat er in sommige verwijderde berichten een redelijke hoeveelheid tijd is verstreken alvorens men deze berichten heeft verwijderd. Dat geldt voor de berichten van 09 sep 2013 10:37, 12 sep 2013 10:47 en 28 sep 2013 10:48 die gemiddeld 3 maanden en voor 09 okt 2013 12:02 die 2 maanden op het forum hebben gestaan alvorens deze zijn verwijderd.
Kennelijk heeft hier de Redactie van Radar Internet enigszins zitten slapen maar naar mijn mening is de Redactie van Radar Internet door de persoon, die de gelinkte berichten op Facebook en Linkedin heeft geplaatst, benaderd met het verzoek om de berichten op het forum van Radar, waarin ik de linken naar deze berichten had geplaats, te verwijderen omdat volgens de persoon, die deze berichten op sociale media heeft geplaatst, deze persoonsgegevens zouden bevatten. Voor zover deze berichten toch persoonsgegevens zouden bevatten dan heeft plaatser van deze berichten op social media deze er zelf opgezet en niet degene die naar deze berichten linkt. Kennelijk is hier een hoop misgegaan met het op juiste wijze weergeven van beschuldigingen en kletst de plaatser van deze berichten op social media maar wat uit z'n nek!!!
Voor zover ik nog kan nagaan - Radar Internet heeft alle betreffende berichten gewist zonder enige back-up te hebben gemaakt van de verwijderde postings - hadden bijna alle linken te maken met maar één persoon. Een absolute schizofrene gedachte van de betreffende persoon. Men plaatst zelf en geheel vrijwillig informatie op 'sociale media' om iets bekend te maken dan is het toch krankzinnig om de Redactie van een forum, waar een bericht staat met de link naar deze informatie, te verzoeken deze te verwijderen met als argument dat hier persoonsgegevens in zouden staan.
Hoe verzin je het. Maar ja, we hebben al meer vreemde kapriolen van deze persoon meegemaakt!!!


Daarom nogmaals onderstaande mail gestuurd naar de Redactie van Radar Internet waarin ik ten stelligste ontken dat de door mij geplaatste linken persoonsgegevens zou bevatten althans dat deze zouden staan op de gelinkte Facebook en Linkedin berichten.

From: --------
Sent: Wednesday, January 29, 2014 5:10 PM
To: Radar Internet
Subject: Re: Waarom een ban


Geachte Redactie,

Op Facebook Linkedin etc. staan nooit persoonsgegevens zoals adres woonplaats telefoon. Dat zijn volgens mij de gegevens die nooit door mij verstrekt zijn. Alle gegevens die gelinkt zijn door mij van het sociaal medium is informatie die vrijwillig door de betreffende persoon zijn geplaatst en zijn geen persoonsgegevens en deze personen moet dan ook niet klagen als deze link geplaats gaat worden want dat is er nu gebeurt gezien de nogal lange tijd die is verlopen voor dat er actie is ondernomen. Dus dit argument van u houd geen stand en hierop iemand bannen is onrechtmatig.
U beroept u op het naleven van de gedragsregels echter daarin staat niet dat het linken naar sociaalmedia verboden is en indien de door u opgemaakte gedragsregels niet democratisch zouden zijn kunt u zich niet hierop beroepen. Dus dat argument dat dit niets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft gaat maar gedeeltelijk op.
De bijzonder starre houding die u hier nu over aanneemt is alleen maar in het nadeel van de gebruikers van het forum van Radar die hierdoor soms belangrijke informaties worden onthouden.
De opmerking uwerzijds dat bepaalde postings niet meer beschikbaar zijn doordat ze zijn verwijderd is nogal bizar want dan kan hier gesteld worden dat er bewust bewijzen zijn vernietigd.
Ik blijf erbij dat de uitgevoerde ban onrechtmatig is en eis dat deze onmiddellijk wordt opgeheven en dat deze ban een onrechtmatige aantasting is van mijn vrijheid van meningsuiting.

Mvg. ........


De reactie van de Redactie van Radar internet op mijn mail was de onderstaande email.

From: Radar Internet
Sent: Thursday, January 30, 2014 1:34 PM
To: ----------
Subject: Re: Waarom een ban

Geachte -------,

Of de gegevens nou vrijwillig of niet op een bepaalde site zijn geplaatst doet niet ter zake. Waar het om gaat is dat u ernaar heeft gelinkt, op een plek waar het zonder toestemming plaatsen van die persoonsgegevens niet is toegestaan.

Wij wijzen u ook nog graag op deze passage uit onze gedragsregels:

TROS Radar behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het TROS Radar forum te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.

Wij blijven bij ons standpunt en gaan niet op uw eis in.

Vriendelijke groet,

TROS Radar Internet
radarinternet@tros.nl


Een merkwaardige reactie van de Redactie van Radar Internet nu men zegt dat "Of de gegevens nou vrijwillig of niet op een bepaalde site zijn geplaatst doet niet ter zake." Dan is men kennelijk volstrekt niet op de hoogte van de huidige wetgeving van de WBP en met name artikel 8.1.2 hiervan. En bovendien men zich kennelijk nu ook gaat beroepen op de eigen interpretatie en goeddunken gebruikers tijdelijk of definitief de toegang tot het forum te ontzeggen. Dan moet er uiteraard wel een valide reden voor zijn en niet het volledige non issue dat de door mij geplaatste linken persoonsgegevens zouden bevatten wat pertinent onjuist is en ik dit ook zal aantonen met behulp van een wetsartikel en bestaande jurisprudentie.
Het is totaal niet relevant of de door mij geplaatste linken inderdaad o.a. persoonsgegevens zouden bevatten volgens de
Wet Bescherming Persoonsgegevens waarin artikel 8.1.2 'Zelf openbaar gemaakt' het volgende wordt gemeld:

(...)
8.1.2. Zelf openbaar gemaakt

Iedere volwassene die op zijn of haar eigen homepage of weblog met opzet en onder eigen naam gevoelige informatie over zichzelf publiceert, zoals verslagen van medische perikelen, maakt die gegevens duidelijk zelf openbaar. Daardoor vervalt het verbod om die bijzondere gegevens te verzamelen en te verwerken. Of iemand een bijzonder gegeven heeft openbaar gemaakt, hangt soms af van de intentie van de betrokkene. Een politicus die zich verkiesbaar stelt, maakt zijn politieke gezindheid duidelijk openbaar. Dat geldt ook voor een imam die in die hoedanigheid in het openbaar uitspraken doet over de Islam. Maar het geldt niet voor een ziekmelding of voor een lichamelijke handicap. Hoewel een lichamelijke handicap vaak voor eenieder zichtbaar is, maakt de betrokkene dit gezondheidsgegeven niet uit vrije wil openbaar. Het gegeven mag dus niet worden verwerkt, tenzij de betrokkene er actief in het openbaar aandacht voor vraagt, bijvoorbeeld als belangenbehartiger van een patiëntenvereniging.
(...)

Duidelijk blijkt uit dit artikel van deze wet dat door personen die willens en wetens zelf gegevens op Internet plaatsen, ook al zouden deze onder persoonsgegevens vallen, deze gewoon mogen worden gebruikt voor verwerking en publicatie zonder dat daarmee op enige manier inbreuk op persoonsgegevens wordt gemaakt.
Ook uit de jurisprudentie blijkt dat Rechtbanken en Gerechtshoven zich conform artikel 8.1.2(Zelf openbaar gemaakt) van de WBP oordelen, zoals dat in dit artikel staat beschreven, dat een link naar zelf openbaar gemaakte informatie niet als een inbreuk op persoonsgegevens beschouwen.
Een voorbeeld uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam meld hier o.a. de volgende twee citaten hierover:

“(..)
2.4.1 De rechtbank heeft, na het geven van een definitie van het begrip openbaarmaking en een uiteenzetting met betrekking tot de criteria waarvan, ingevolge de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), kan worden beoordeeld of in een voorkomend geval van openbaarmaking kan worden gesproken (te weten: interventie, (nieuw) publiek en winstoogmerk), onder meer het volgende overwogen.

Het plaatsen van een hyperlink die verwijst naar de locatie op internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst (rechtsoverweging 4.11).
(..)

2.4.4 Het hof neemt tot uitgangspunt dat het internet in zijn huidige vorm een vrij, open en voor een ieder toegankelijk communicatienetwerk is. Degene die een werk op internet plaatst zodanig dat dit toegankelijk is voor het publiek (en daardoor mededeling doet aan het publiek in de zin van de Auteursrechtrichtlijn), is degene die dit werk ter beschikking stelt van het publiek en dus openbaart. Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet.”


Een duidelijker aanwijzing/verklaring van het Gerechtshof in punt 2.4.4 is bijna niet mogelijk waarin het Gerechtshof expliciet verklaart dat zij onderstaande als volgt beschouwen:
"Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet.”
(...)


Uit zowel artikel 8.1.2 WBP als bovenstaande twee citaten van het Gerechtshof volgt dat de genoemde beschuldiging van de Redactie van Radar Internet aan mij dat ik persoonsgegevens zou hebben gepubliceerd volslagen onjuist is en dus onrechtmatig is en mijn permanente ban dus op onrechtmatige gronden is gegeven.
Kennelijk zitten er bij Radar Internet een aantal personen die denken 'Roomser te zijn dan de Paus' of in ieder geval zich zo voelen.
Echter meen ik dat ik duidelijke argumenten in mijn verweer heb aangedragen die onomstotelijk aangeven dat de Redactie van Radar Internet absoluut onjuist heeft gehandeld.
Alle door mij geplaatste linken in mijn berichten op het forum van Radar naar Sociaal Media bevatten informatie welke verwijzen naar een reeds eerder gepubliceerd ander werk en zijn geheel vrijwillig door de betreffende plaatser van deze berichten op Sociaal Media geplaatst en voldoen daardoor aan artikel 8.1.2. Zelf openbaar gemaakt van de WBP en mogen daarom niet beschouwt worden als een inbreuk op persoonsgegevens.

Om u duidelijk te laten zien naar welke berichten ik op het Sociaal Media heb gelinkt kunt u o.a. de inhoud van 2 berichten bekijken door hier en hier te klikken en u zich kan afvragen waar de door de Redactie van Radar Internet genoemde persoonsgegevens dan wel zouden staan in deze berichten.
Het zijn maar 2 berichten die ik toon omdat ik absoluut niet wil meewerken aan de verspreiding van de informatie die door betreffende persoon is geplaatst.


Daarom is het onbegrijpelijk dat de Redactie van Radar Internet na mijn bovenstaande verweer éénmalig reageerde op mijn schriftelijk argumenten welke ik aan beide Redacties heb toegestuurd en op mijn verzoek om de permanente ban op te heffen, de onderstaande - laat ik maar zeggen een onbeschofte - email kreeg toegezonden en verder op geen enkele wijze meer hebben gereageerd op emails die ik daarna nog heb verzonden aan Radar.
Op geen enkele wijze gaat de Redactie van Radar Internet in op mijn verweer en probeert men mij op een arrogante manier te kwalificeren.
Ik vind dit buiten alle proporties en de Redactie van Radar onwaardig. Bovendien worden alle democratische regels en van het fatsoen overtreden en men zichzelf kennelijk het predicaat van de betere beoordelaar geeft zonder enige motivatie waarop dit is gebaseerd.
Wat een ongelofelijke arrogantie!!

From: Radar Internet
Sent: Wednesday, February 19, 2014 4:08 PM
To: -------
Subject: Over mijn ban

Geachte ......,

Bedankt voor uw input. Meldingen van vermeend forummisbruik zijn altijd welkom. Maar wat de ernst is van forumovertredingen, en welke sancties daaraan verbonden moeten worden, is nog altijd aan ons om te beoordelen en niet aan u.

U kunt ons de les blijven lezen over de forum-gedragsregels (die u nota bene zelf eerder en bij herhaling geschonden heeft), maar wij gaan verder geen actie ondernemen naar aanleiding van deze mail van u.

Vriendelijke groet,

TROS Radar Internet
radarinternet@tros.nl


Omdat er geen enkele beweging zat in mijn contacten met de Redactie en deze weigerde om met mij in discussie te gaan heb ik in arren moede een mail gestuurd naar de Publieksservice van de TROS met het verzoek om mij het emailadres van de Directie van de TROS te verstrekken om zodoende de Directie te verzoeken om te bemiddelen in de ontstane patstelling.
Echter kreeg ik al snel de onderstaande reactie terug en bleek dit ook een te vergeefse moeite.
Ook hier weer iemand van de TROS die meent voldoende kennis te bezitten om te kunnen beoordelen dat dit geen zaak was voor de Directie en waarbij men het vertrouwen uitsprak in het oordeel van de internetredactie.
Ongelofelijk maar waar. Je waant je werkelijk in Rusland i.p.v. in Nederland!!

From: TROS Publieksservice
Sent: Friday, January 31, 2014 10:54 AM
To: ---------
Cc: radarinternet@avrotros.nl
Subject: RE: Verzoek om emailadres directie TROS

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw mail.
Helaas kunnen wij u niet helpen aan het mailadres van de directie.
Dit is wat ons betreft geen zaak voor de directie en wij vertrouwen op het oordeel van de internetredactie van Radar.

Met vriendelijke groet,

Publieksservice
TROS
Hilversum
publieksservice@tros.nl
tel. 035 6717715


Ondertussen heb ik mijn buik vol wat Radar betreft en wens überhaupt niet meer deel te nemen aan een forum van een organisatie die zo omgaat met gebruikers van dit forum en waarvan men zonder enig onderbouwing en tegen alle democratische regels en wetten in beschuldigd van overtreding van de gedragsregels en waarvan men systematisch weigert om op door mij aangedragen argumenten in te gaan zonder daarvoor ook maar een enkele reden aan te geven waarom men dat niet doet.
Bovendien heb ik vernomen van andere gebruikers van het forum - door mijn nog steeds permanente ban kan ik al sinds januari j.l. niet meer op het forum komen - dat het forum van Radar niets meer voorstelt en dat er bijna geen postings meer worden gepost althans wat betreft het deel 'Aandelenlease'. Dus wat dat betreft mis ik volstrekt niets.
Maar wat mij op een ongelofelijke manier dwars zit is het gegeven dat ik op een volkomen onterechte manier wordt beschuldigd en dat hier op geen enkele wijze gehoor aan wordt gegeven door de Redactie van Radar.
Het is toch volkomen absurd, of wellicht is krankzinnig een beter woord, dat ik wordt beschuldigd van het overtreden van gedragsregels door de Redactie van Radar Internet met het vermelden van 7 postings die zijn weggehaald omdat gesuggereerd wordt door de Redactie dat in alle 7 postings er persoonsgegevens zijn vermeld door mij waar ik mij absoluut niet bewust van ben en dat op een verzoek van mij om aan te tonen dat dit inderdaad het geval zou zijn ik de inhoud van de verwijderde postings wil zien dat de Redactie van Radar Internet mij verteld dat door het verwijderen van deze 7 postings ook de Redactie de inhoud van deze 7 postings niet meer heeft. Kennelijk heeft een aantal Redactieleden van Radar blijkbaar nog nooit gehoord van de democratische regels van het toepassen van hoor en wederhoor en dat wanneer men iemand ergens van beschuldigd dit met feiten moet bewijzen. Het lijkt mij enigszins lastig, zo niet onmogelijk, om de beschuldigingen van overtredingen van de gedragsregels hard te maken zonder dat de inhoud van deze postings kunnen worden getoond doordat de Redactie van Radar niet meer over deze inhouden kan beschikken omdat de Redactie kennelijk vergeten heeft om een back-up te maken als bewijs voordat men deze 7 postings heeft verwijderd!!!

Door deze onbegrijpelijke opstelling van de Redactie ontneemt men ook nog eens mij mijn democratisch recht op vrijheid van meningsuiting maar ook mijn recht om mij te verweren op de vermeende aantijging van overtredingen van de gedragsregels met een duidelijke argumentatie mijnerzijds waarin ik tracht deze vermeende aanklacht te weerleggen.
Lees op de hierboven aangegeven uitspraak maar eens wat het Gerechtshof vindt van de vrijheid van meningsuiting.
Daar heeft men een volslagen andere mening over dan de mening van de Redactie van Radar Internet!!
Laatst bijgewerkt door ElBe op zo 17 jul 2016 15:45, in totaal 18 keer bewerkt.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51

Re: Radar beknot hun forum op vrijheid van meningsuiting

Berichtdoor ElBe » wo 5 aug 2015 14:31

Modificatie in voorgaande posting geplaatst i.v.m. bezwaar en verzoek tot verwijdering van topic aan PAL door Radar Internet wat uiteindelijk niet is gehonoreerd en alleen een kleine modificatie heeft plaatsgevonden.
Het is beter om een kaars te ontsteken dan te klagen over de duisternis
ElBe
 
Berichten: 76
Geregistreerd: ma 19 sep 2005 23:51


Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron