Bankiers en politici niet vertrouwen

Bankiers en politici niet vertrouwen

Berichtdoor Forummaster » za 28 nov 2009 12:20

Artikel geplaatst door Klant op vrijdag 27 november

Bankiers en politici niet vertrouwen
Ook wij werden verrast door hoe diep deze financiële en economische crisis is. Ook wij hebben in 2007 aandelen geselecteerd, waarvan we nu denken: "hadden we maar....". In zo'n situatie kan je twee dingen doen. Je kunt in de slachtofferrol blijven hangen, of je kunt actie ondernemen. En met actie ondernemen bedoel ik: kennis verzamelen. Vragen stellen als: waarom hebben we dit niet zien aankomen? Hoe kunnen we in de toekomst beter tegen dit soort zaken bewapend zijn?

Misleidende balanscijfers
Het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig. Allereerst hebben we aandelen geselecteerd op basis van balanscijfers die achteraf misleidend bleken te zijn. Daar is niets aan te doen, want als je balanscijfers vooraf niet vertrouwt, kom je nooit tot het selecteren van een aandeel. Dat is een conclusie waar geen speld tussen is te krijgen, maar die tegelijk te gemakkelijk is. Want deze crisis heeft ons geleerd dat je verder moet kijken...

Automatisch vertrouwen in "het systeem"
Wat wij verder hebben geleerd is dat we eigenlijk zijn opgegroeid met een bepaald automatisch vertrouwen in "het systeem".
Enkele voorbeelden: als u enkele jaren geleden aan Nout Wellink dacht, dan was u misschien ook van mening dat hij een zeer intelligente, betrouwbare indruk maakte. Hij wordt zelfs nu door pers en het grote publiek nog steeds zeer serieus genomen. Duisenberg werd als een grootheid beschouwd, maar in zijn periode werd overduidelijk de kiem gelegd voor de huidige crisis. En trouwens, die Nederlandsche Bank, die Belgische Nationale Bank en de ECB hebben toch grote kantoorgebouwen, helemaal vól met mensen? Die mensen zullen toch wel gewoon hun werk doen? Ze zullen toch niet een hele dag nutteloze e-mails naar elkaar sturen?

Zo'n man zal toch niet zómaar die baan hebben gekregen?
Ook een minister van Financiën wordt automatisch serieus genomen, want zo'n man zal toch niet zomaar op zo'n post terecht komen? Geithner stond in zijn vorige functies echter wel aan de basis van de huidige ellende, en doet ook nu hard zijn best om er een puinhoop van te maken. Greenspan was het orakel van Oregon, die op handen werd gedragen. Als hij sprak, luisterde iedereen met ingehouden adem. Hij is nummer één veroorzaker van deze crisis. Zijn opvolger Bernanke is hard bezig om ervoor te zorgen dat deze crisis zo lang mogelijk zal duren.

De Rabobank (een op het oog solide bank) schermt ook nu nog met het feit dat het een triple-A bank is. Dit omdat het publiek nog steeds automatisch vertrouwt op het oordeel van een rating agency. "Zo'n triple-A zullen ze toch wel niet zómaar krijgen?", hoor je de meeste mensen denken. Ook wij vertrouwden automatisch op de cijfers die dit soort rating agencies gaven, net als vele directies van Europese banken deden, toen ze in de beruchte "mortgage backed securities" investeerden. We hebben het zo van jongs af aan geleerd en het werkte altijd. We wisten niet beter. Met de nadruk op wisten, want het voordeel is dat we nu wél beter weten.

Automatisch vertrouwen in logica
Daar komt bij dat wij, net als u en de meeste anderen, logisch denkende mensen zijn. We zijn er hierbij te automatisch vanuit gegaan dat overal in de Westerse wereld een zekere logica geldt. Je gaat er bijvoorbeeld automatisch vanuit dat iemand geen hypotheek krijgt als hij niet eens een baan heeft. Of dat het onmogelijk is dat iemand bij het aanvragen van een hypotheek niet eens een salarisstrook hoeft te laten zien. Of dat als wij nuchter mensen met boerenverstand iets de logica zelf vinden, dat een minister of centrale bankier dat al helemáál vindt.

De grote les
De allergrootste lessen die we hebben geleerd zijn dan ook dat we overheidsfunctionarissen als politici, centrale bankiers, etc. vooral nooit serieus moeten nemen. Dat we deze mensen zéér kritisch moeten beoordelen op wat ze daadwerkelijk dóen, en dus vooral niet op hun woorden. Dat we ze vooral niet moeten vertrouwen. Dat ze vaak niet eens worden gehinderd door enige kennis van zaken. Dat het eigenlijk grotendeels een stel idioten zijn.

Tweede grote les is dat we nooit meer zaken automatisch mogen aannemen omdat het de logica zelf is. Logica wordt te vaak met voeten getreden. Zie ook de banken die worden gered, de enorme hoeveelheden geld die in de economie worden gepompt. Als je naar politici en centrale bankiers luistert, dan "is het allemaal logisch en dringend nodig". Het tegenovergestelde is waar. Het is niet logisch, en al helemaal niet dringend nodig. Het is economische waanzin en het is immoreel. Logisch en dringend nodig is dat ze hun handen thuis houden, de markt haar werk laat doen, de rol van de overheid fors terug dringen en belastingen fors verlagen.

Pessimisme dat leidt tot optimisme
Geen erg positief beeld, dat we hier schetsen. Ik geef het gelijk toe. Het valt in deze tijden ook niet mee om idealist te zijn. Wij zijn dat absoluut niet. We zien wat ze doen en we vermoeden dat we jaren van hoge inflatie tegemoet gaan. De lessen uit het verleden zorgen ervoor dat we nu gewapend zijn.
Allereerst met het besef dat in tijden van recessie fortuinen zijn verdiend door mensen die de juiste strategie hadden. Mensen die niet geloofden in de optimistische prietpraat van media en politici, maar die goed uit hun ogen keken, feiten koel analyseerden, en die vooral hun eigen koers vaarden.
Wij behoren nu tot deze mensen. We weten wat er op ons af kan komen. We weten ook wat te doen áls zaken op ons afkomen. We zijn klaar voor iedere situatie. Dat stemt ons optimistisch.G20 moet actie ondernemen
De inzet van de G20-bijeenkomst was duidelijk: of er worden doeltreffende acties ondernomen waardoor omvang en duur van de depressie beperkt worden, of men continueert het politiek theater, doet onvoldoende en veroorzaakt een oncontroleerbare langdurige ineenstorting van de wereldeconomie. Het internationale financiële systeem is thans het kernprobleem. Symptoombestrijding betekent verlenging van de lijdensweg van talloze uit de boot vallende wereldburgers.

De slotverklaring van de G20 is helaas vaag en doet onvoldoende recht aan de ernst van de situatie. Er is behoefte aan concrete oplossingen voor de hierna genoemde vraagstukken.

De financiering van overheden.

Gedoeld wordt op structurele tekorten en de wijze van belastingheffen. Het verschijnsel doet zich voor dat landen die al jaren teveel uitgeven nu budgettair stimuleren, banktekorten aanzuiveren en anderen oproepen hetzelfde te doen. Daarmee wordt een oorzaak van de huidige instabiliteit geprolongeerd. Extra ontwrichtend werkt de omstandigheid dat landen die zich stimulerende maatregelen wel kunnen permitteren de portemonnee dicht houden.
De wijze waarop tollenaarsacties mondiaal worden vormgegeven creëert duurzaamheidsproblemen. De meeste belastingen worden, direct of indirect, geheven over toegevoegde waarde. Het verbruik is niet zelden onbelast. Dat bevordert substitutie van arbeid door grondstoffen en milieu. Aanpakken van belastingparadijzen heeft weinig van doen met oplossen van een solvabiliteitscrisis.

Inkomensverschillen.

Grote verschillen tussen arm en rijk ondermijnen de effectiviteit van (fiscale) impulsen. Rijken gaan er niet meer door uitgeven en mensen zonder inkomen profiteren niet van verlaging van inkomstenbelasting. Ingebouwde stabilisatoren, zoals een sociaal vangnet, beperken vraaguitval effectiever.

Een internationaal betaalmiddel.

De positie van de dollar is decennia misbruikt om de consumptie van Amerikanen op peil te houden terwijl hun arbeidsbeloning dat niet toestond. Financiële constructen compenseerden de tekortschietende productie. Een verwarrende verzameling van derivaten die als een loden last op het financiële systeem drukt en die de dollar bedreigt was het gevolg. Een nieuw, onbesmet, synthetisch betaalmiddel kan worden gevormd m.b.v. een mandje van valuta's. Vanzelfsprekend moet de weging van valuta's in het mandje worden vastgesteld. Een minder prominente dollar ligt voor de hand. Valutaspeculatie dient verhinderd te worden omdat daardoor het systeem destabiliseert.
De door Amerikanen in 1944 (Bretton Woods) afgeschoten voorstellen betreffende een wereldmunt van Keynes zijn weer actueel. Misschien kan tevens zijn mening dat structurele nationale tekorten en overschotten onwenselijk zijn, in beleid vertaald worden.

Het IMF zal waarschijnlijk een prominenter rol krijgen in een nieuwe architectuur. Er is meer geld nodig om wankelende economieën overeind te houden dan ter beschikking gesteld is. Gedacht moet worden aan een verdrievoudiging van de nu overeengekomen kredietbasis van het IMF. Logischerwijs betekent dat een herschikking van zeggenschap in het IMF ten faveure van landen die nieuwe reserves inbrengen.

De nutsfunctie van banken.

De nutsfunctie van banken is te belangrijk om aan gevallen reuzen over te laten. Nationalisatie en splitsing in kleinere eenheden met een eigen specialisme is een optie. De last van "geavanceerde financiële innovaties" dient voor een aantal jaren geneutraliseerd te worden. Daarvoor zijn verschillende eerder bespoken constructies denkbaar. Ook voor niet onder de staat vallende banken dient de maximale omvang gelimiteerd te worden. Regulering en supranationaal toezicht zijn noodzakelijk. Het verdient aanbeveling voor het aanpassingsproces geen wissel te trekken op cognitieve dissonantie bij Amerikaanse financiële bestuurders; zij hebben (op 2 april) gekozen voor versoepeling van de waarderingsregels betreffende "fair value" van incourante assets.

Scherper maatregelen tegen protectionisme.

Het uitgangspunt dat de regels van de WTO, een kader voor handelen zijn is ontoereikend; er zijn meer dan voldoende legale (en toegepaste) manieren om de bestaande regels te omzeilen. De regels zelf moeten worden aangepast.

Ten aanzien van de genoemde problemen zijn door de G20, bij alle vertoon van eensgezindheid, onvoldoende concrete afspraken geformuleerd. Het vervolg laat zich raden: ....
men deed een plas
en alles bleef zoals het was.Marktbeeld
Ford maakte gisteren bekend dat het haar schuld met 9,9 miljard heeft teruggebracht. De onderneming deed het door het inzetten van kasgeld en het ruilen van de schuld voor 468 miljoen aandelen. Met deze stap heeft de onderneming haar jaarlijkse rentelasten met een half miljard verminderd. Voor de beleggers houdt het in dat er een flinke verwatering heeft plaatsgevonden.


- De FED heeft aangegeven dat ze zal samenwerken met de ECB, BoE, Japanse centrale bank en de Zwitserse Centrale bank als er Amerikaanse instituten gered moeten worden... Dat lijkt een belangrijke mededeling, maar daar deze centrale banken allemaal onder invloed van dezelfde familie staan, is het lood om oud ijzer. We weten nu echter officieel dat ze bij problemen wereldwijd de geldkraan openzetten.


- De beurzen in de wereld zijn even aan het corrigeren. Het is geen halszaak, maar we gaan her en der een procentje of wat omlaag. Heel gezond na de enorme stijgingen van de laatste tijd.


- Zwitserland lijkt volledig onder de Amerikaanse druk te bezwijken en haar bankgeheim volledig prijs te willen geven. Ik schat zo in dat het voor de wereld geen slechte zaak is. Teveel despoten en superrijken hebben al te lang belastingen kunnen ontduiken door dit Zwitserse bankgeheim.Analyses
AEX Gisteren kwam de donkere candle na de Doji. Een duidelijk negatief signaal. Ook zitten we aan de bovenkant van de Bollingerbands. De kans dat we iets gaan dalen is dus zeer groot. Eerste koersdoel is 218.

Wolters Kluwer Vorige week is in het algehele hosanna beursgewoel ook het aandeel Wolters Kluwer flink gestegen. We zagen echter donderdag al een Doji en daarna twee zwarte candles. Ik verwacht een terugval tot in eerste instantie 12,2.

Koninklijke Olie Na mijn vorige analyse is het aandeel RDS stil blijven liggen. Ook in de algehele prachtige beurs van de laatste weken deed het aandeel niets. Gisteren sloten we op 16,75. Deze lieveling van de top van de Nederlandse beroepsanalisten is al meer dan 10 jaar een zwarte zwaan. Ik sta er versteld van dat ondanks de slechte trackrecord een topanalist van bijvoorbeeld SNS aanhoudend positief blijft. Hoe lang mag je als beroeps analist volkomen mis zitten voor je er een keer door je werkgever of door je bankklanten op aangesproken wordt? 10 jaar is blijkbaar nog te kort!Door: Tom Lassing
Forummaster
Site Admin
 
Berichten: 36
Geregistreerd: wo 10 aug 2005 12:24

Berichtdoor klant » za 28 nov 2009 18:52

AMSTERDAM - Banken moeten in staat blijven om leningen in stukken te hakken, deze weer in andere vorm te bundelen en door te verkopen. Dit ondanks het feit dat dit zogeheten securitiseren een van de oorzaken is van de krediet- en financiële crisis.
Dat zei directeur Lex Hoogduin van De Nederlandsche Bank (DNB) zaterdag in de marge van een congres over de toekomst van de banksector.

Momenteel is de vraag naar krediet klein, maar dat kan omslaan als de economie aantrekt. Banken moeten dan in staat zijn om geld uit te lenen, aldus de directeur. De securitisatiemarkt kan de banken van kapitaal voorzien, stelt Hoogduin.


Credit crunch

''Als de economie herstelt, moeten we voorkomen dat er een credit crunch komt'', aldus de directeur. Volgens hem bestaat het risico dat banken voorzichtig zijn met het uitlenen van geld omdat ze in de toekomst meer geld als buffer moeten reserveren.

Ook kan het zijn dat ze voorzichtig zijn omdat ze op enig moment op minder steun kunnen rekenen van centrale banken.


Veiliger

Volgens Hoogduin moet de toekomstige securitisatiemarkt wel veel veiliger worden dan die welke voorheen tot problemen heeft geleid. Eerder pleitte het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ook al voor het behouden van het securitiseren om het leenvermogen van banken op peil te houden.

Tijdens het congres stelde de Britse financieel historicus Niall Ferguson in een lezing dat de financiële crisis geen gevolg is van een tekort aan regels voor banken. ''Ik heb zo veel slechte verklaringen gehoord. De crisis ontstond in de meest gereguleerde omgeving die er bestaat. Dat verhaal is een canard '', zei Ferguson.


Enthousiasme

Volgens hem is de crisis het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Hij noemde onder meer het soepele beleid van centrale banken en het enthousiasme waarmee politici het eigenwoningbezit aanmoedigden. Verder herinnerde hij de Amsterdamse financiële wereld eraan dat crises van alle tijden zijn.

Ferguson en Lexduin spraken tijdens het Amsterdam Financial Forum, een congres waar kopstukken uit de financiële wereld praten over hoe de sector er straks moet uitzien.

Het is georganiseerd door het Holland Financial Centre, een stichting die ervoor wil zorgen dat Nederland aantrekkelijker wordt als vestigingsplaats voor financiële bedrijven.

© ANP


Werken er bij de Ned. Bank alleen maar imbicielen
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » do 14 jan 2010 19:02

DEN HAAG - De 'parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel' onder leiding van SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit is woensdag met een fikse ruzie begonnen.

VVD-Kamerlid Edith Schippers beschuldigde de PvdA ervan de commissie te hebben gechanteerd om te voorkomen dat zij vicevoorzitter zou worden.

De sociaaldemocraten beriepen zich op een ongeschreven regel dat voorzitterschap en vicevoorzitterschap worden verdeeld onder de oppositie en de coalitie.
Kandidatuur

Schippers trok haar kandidatuur boos terug, omdat de PvdA volgens haar dreigde de commissie ''op te blazen''.

''Dit is ouderwetse socialistische machtspolitiek. Maar ik ben nu nog meer dan ik al was, gemotiveerd om de onderste steen boven te krijgen.''


Ongeschreven regel

PvdA-Kamerlid Luuk Blom denkt er heel anders over. ''Dit is al honderd jaar een ongeschreven regel. Voorzitter en vicevoorzitter moeten voor het draagvlak in de Kamer een afspiegeling van de verhoudingen vormen. Niet ik, maar Edith Schippers doet raar. Ze is een beetje kinderachtig.''

Blom stelt dat hij helemaal niet heeft gedreigd om de commissie te boycotten, zoals Schippers claimt.


Slob

Fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie inventariseerde in april de voorkeuren voor het voorzitterschap waarna de partijen het snel eens werden over Jan de Wit als voorzitter.

En inderdaad, stelt Slob, dan is het een onbetwiste ongeschreven regel dat de vicevoorzitter uit de coalitie komt.

''Ik verbaas me er erg over dat Edith Schippers hier zo'n nummer van maakt. Niet zo gepast, jammer en onnodig'', zegt Slob over de valse start van de commissie.


Ruzie

Voorzitter De Wit zei na afloop de ruzie te betreuren. ''Jammer dat het zo gelopen is, maar ik hoop dat we snel over deze hobbel heen zijn.''

Hij hoopt dat de commissie in de loop van haar onderzoek kan uitstijgen boven de politieke geschillen om uiteindelijk met goede en eensgezinde aanbevelingen aan de politiek te komen.


Ontwikkelingen

De commissie gaat onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de periode die leidde tot de internationale kredietcrisis, en de manier waarop de Nederlandse politiek daar vanaf vorig jaar september op reageerde.

In november zijn er waarschijnlijk hoorzittingen, waarin een reeks bankdirecteuren, economen en politici voorbij zal komen.

Omdat de commissie geen parlementaire enquête maar een parlementair onderzoek uitvoert, staan de gehoorden niet onder ede. Voor volgend jaar september moet het eindrapport af zijn.

Behalve De Wit, Schinkelshoek, Schippers en Blom zijn de commissieleden: Dion Graus (PVV), Jolande Sap (GroenLinks), Ernst Cramer (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66).

De Wit zei woensdag dat de Kamer een deel van het eerste deel van het onderzoek (naar de oorzaken van de wereldwijde kredietcrisis) zal uitbesteden.

Omdat de commissie geen parlementaire enquête maar een parlementair onderzoek uitvoert, staan de gehoorden niet onder ede. Voor volgend jaar september moet het eindrapport af zijn.


Commissieleden

Behalve De Wit, Schinkelshoek en Schippers zijn de commissieleden: Luuk Blom (PvdA), Dion Graus (PVV), Jolande Sap (GroenLinks), Ernst Cramer (ChristenUnie) en Fatma Koser Kaya (D66).

De Wit zei woensdag dat de Kamer een deel van het eerste deel van het onderzoek (naar de oorzaken van de wereldwijde kredietcrisis) zal uitbesteden.

© ANP
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » do 21 jan 2010 19:04

Ombudsman Wabeke pleit voor grotere toezichthouder
Uitgegeven: 21 januari 2010 12:39
Laatst gewijzigd: 21 januari 2010 13:28

DEN HAAG - De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die erop toeziet dat financiële bedrijven goed gedrag vertonen richting de consument, zou met een kwart moeten worden uitgebreid.
Bovendien moet de AFM veel meer samenwerken met De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de gezondheid van financiële bedrijven.

Dat zei Jan Wolter Wabeke, de Ombudsman Financiële Dienstverlening, donderdag tegen de commissie-De Wit, die onderzoek doet naar de oorzaken van kredietcrisis.In zijn rol als ombudsman heeft Wabeke bemiddeld in conflicten tussen aanbieders van financiële producten en ontevreden consumenten.


Perverse prikkels

In Nederland is de markt van financiële producten volgens Wabeke lang gekenmerkt door ''perverse prikkels''. Daarbij bedoelt hij dat een tussenpersoon vaak enkel en alleen zo veel mogelijk wilde verkopen en niet dacht aan de wensen van een klant.

Een groot deel had bovendien geen kennis van zaken, zei hij. ''Een rijbewijs volstond om financieel complexe producten te kunnen verkopen. Dan kon je namelijk bij je klant komen'', aldus Wabeke.


Wet Financieel Toezicht

Volgens de ombudsman verbeterde er veel door de komst van de Wet Financieel Toezicht in 2006. Door deze wet, die op veel fronten eisen stelt aan aanbieders van financiële producten en tussenpersonen, is er nu een ''arsenaal om te voorkomen wat zich heeft afgespeeld'', zei hij.

Maar het kan nog beter, aldus Wabeke. Behalve voor een grotere AFM, pleit hij ervoor dat die instantie meer samenwerkt met DNB. Want er zijn verbanden tussen de twee.

''Wanneer een instelling er zorgwekkend voorstaat, dan kan het dat dit is omdat die zijn hoofd boven water moet houden. Een bedrijf kan dan raar gedrag vertonen, op een vreemde manier verkopen of slecht omgaan met klachten. Dit zou een geur kunnen opleveren dat er iets aan de hand is bij zo'n bedrijf'', schetste Wabeke.


Jaarverslagen

Wabeke merkte ook op dat hij in zijn jaarverslagen vaak aanwijzingen heeft gegeven dat hij zich zorgen maakte over bepaalde bedrijven, zoals DSB. Deze bank verdiende zijn geld vrijwel uitsluitend met provisies.

Maar omdat de Wet Financieel Toezicht hier paal en perk aan ging stellen, vreesde de ombudsman dat DSB niet zou kunnen overleven. Maar zijn boodschap werd ''genegeerd'', zo constateerde hij voor de commissie.
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » wo 10 feb 2010 18:53

Dat schrijft de voormalige IJslandse minister van Handel en Bankzaken (2007-2009) Björgvin G. Sigurdsson in een ingezonden brief, die de Volkskrant woensdag publiceerde.

Sigurdsson noemt het "verbijsterend'' te lezen hoe Wellink de schuld van het omvallen van de Icesavebank bij de IJslandse toezichthouder legt. Wellink vertelde de commissie dat de IJslandse autoriteiten hem hadden 'voorgelogen'. De IJslandse regering zou de Nederlandse hebben misleid over de toestand van de IJslandse financiële instellingen.

'Wellink was wél goed geïnformeerd'
Maar volgens Sigurdsson heeft IJsland duidelijk laten weten dat het IJslandse depositogarantiestelsel niet in staat was de spaartegoeden van Icesave in Nederland en Groot-Brittannië te dekken. Volgens Wellink was het antwoord "tamelijk vaag'', maar dat was het formele antwoord aan De Nederlandsche Bank, aldus Sigurdsson.

"Het kan zijn dat het gewicht van deze uitspraak de managers van De Nederlandsche Bank ontging, maar dat geldt zeker niet voor hun Franse collega's'', schrijft de oud-bewindsman. Frankrijk, waar Icesave ook spaargelden wilde inzamelen, weigerde de toegang, terwijl Nederland wel goedkeuring gaf aan de komst van de IJslandse bank.

De Nederlandse en IJslandse belastingbetaler draaien volgens Sigurdsson nu op voor dat besluit. "Een ongelukkige situatie als deze vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid'', vindt de vroegere bewindsman.

De Nederlandsche Bank wijst de kritiek in een reactie van de hand. DNB is zowel door Landsbanki, waar Icesave onderdeel van was, als door de IJslandse toezichthouder FME ondanks herhaaldelijk aandringen niet juist ingelicht over de financiële positie van Landsbanki, benadrukt DNB.

"Omdat de informatie vanuit de toezichthouder FME niet voldoende vertrouwen wekte, is er contact geweest met de IJslandse Centrale Bank. Uit overleg van president Wellink met de president van de IJslandse centrale bank in het weekend van 8 september 2008 bleek dat deze Wellinks zorgen deelde en die zorgen ook in IJsland kenbaar had gemaakt.''

DNB concludeert niet juist geïnformeerd te zijn door de FME, haar gesprekspartner in IJsland, verantwoordelijk voor het toezicht op Landsbanki.
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » za 3 apr 2010 18:11

CONSUMENT GEEFT FINANCIËLE INSTELLINGEN ONVOLDOENDEBank laat te wensen over door NATASJA DE GROOT
AMSTERDAM - Consumenten vinden dat het gedrag van banken nog sterk te wensen over laat en de integriteit onvoldoende is.Ads door Google
Investeer in uw Toekomst
20% Rendement v/a €100,- per Jaar! Succesvol en Veilig Investeren
www.imvbbusiness.com/Investeren
Sprinters van ING
Versneld profiteren met ING Sprinters. Ontdek de voordelen!
www.INGsprinters.nu
Brand New Day Pensioen
1% minder kosten=30% méér pensioen. Pik het niet en boek je polis over!
Brandnewday.nl/ik_wil_meer_pensioen
Ze geloven wel dat hun spaarcentjes veilig staan, maar dat is alleen omdat het depositogarantiestelsel bestaat. Bancaire instellingen hebben tegenwoordig hun mond vol van het centraal stellen van de klant, maar als ze daadwerkelijk het vertrouwen willen herstellen, dan zullen ze de daad bij het woord moeten voegen en er heel concreet invulling aan moeten geven. „Vertrouwen komt te paard en gaat te voet. Dus wil de bank zijn leven beteren, dan moet deze ook echt laten zien het goed voor te hebben met de klant.”

Uit het driemaandelijks onderzoek van merkenadviesbureau HighValue naar vertrouwen in het bankwezen blijkt dat er nog altijd te weinig vertrouwen is onder klanten, ondanks alle inspanningen van de afgelopen maanden met nieuwe richtlijnen en commissies, zoals de commissie-Maas en de EG-monitoringcommissies. „Het idee van consumenten is dat de banken financieel wel wat gezonder zijn geworden, maar dat zij het op gedrag, zoals integriteit, transparantie, klantgerichtheid en open communicatie, af laten weten”, stelt partner Vincent Wanders van HighValue.

Volgens de deskundige is een gezamenlijke aanpak van de sector noodzakelijk om die kernwaarden weer in ere te herstellen. „Het gaat het publiek niet meer zozeer om het product of de prijs, maar om het fundamenteel vertrouwen dat een financieel advies deugt. Daarbij komt de eerste die met de goede identiteit gaat scoren, uit de bus als sectorwinnaar. Daarin is voor Rabobank een belangrijke rol weggelegd. Die wordt door consumenten nog steeds beschouwd als de meest degelijke bank, maar doet daarentegen onvoldoende in de externe communicatie om dat succes uit te bouwen.”

Wat Wanders betreft, hangt de positieve identiteit nauw samen met de integriteit die de bankiers uitdragen. „Je kunt niet alleen in mooie bewoordingen spreken van transparantie en integriteit. Die cultuurverandering moet van binnenuit en integraal komen en kan alleen ontspruiten als deze van de top komt.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat ING stijging in financieel vertrouwen boekt, maar niet scoort op vertrouwen in gedrag. Ook loopt de beleving van het publiek bij SNS terug, met name als het gaat om degelijkheid. ABN Amro boekt samen met Fortis geen voortgang in de index.

Behalve de vertrouwenscrisis te boven te komen, hebben de bancaire instellingen nog een doel voor ogen: financiële soliditeit. Zo moeten zij door strengere kapitaaleisen hogere buffers aanhouden. Volgens Wanders resulteert dit in het moeizamer verstrekken van kredieten en hardere voorwaarden stellen aan bedrijven bij herfinanciering.

De Nederlandse Vereniging Banken (NVB) vindt het herstel van vertrouwen van groot belang. „Daarom zijn banken ook gezamenlijk bezig concrete veranderingen door te voeren, ook naar aanleiding van de Code Banken die de klant weer centraal stelt. We hebben het dan bijvoorbeeld over beloningsbeleid en kernwaarden binnen de organisatie”, aldus een zegsman.
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » za 8 mei 2010 18:47

'DNB was schoothondje van bankensector'
Uitgegeven: 8 mei 2010 17:38
Laatst gewijzigd: 8 mei 2010 17:38

DEN HAAG - De Nederlandsche Bank (DNB) was in de jaren voor de kredietcrisis niet de waakhond van de financiële sector waarvoor zij zich nu voor uitgeeft. De toezichthouder kwam vooral op voor de belangen van de banken.

© ANPEwald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie van de Universiteit van Amsterdam, bevestigde zaterdag berichtgeving hierover in de Volkskrant.

''DNB liet de belangen van financiële dienstverleners zwaarder wegen dan het belang van stabiliteit op de financiële markten'', stelt Engelen in een nieuwe studie in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.Volgens de onderzoeker steunde DNB de bankensector in de jaren voor de crisis met het 'securitiseren' van financiële producten, ofwel het bundelen en doorverkopen van financiële producten zoals hypotheken.

''DNB was het schoothondje van de financiële sector'', aldus Engelen.

De studie komt twee dagen voordat de parlementaire commissie-De Wit een onderzoek presenteert naar de oorzaken van de financiële crisis met de conclusies over de eerste reeks verhoren.

© ANP
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » ma 6 sep 2010 12:08

AMSTERDAM - Het Nederlandse publiek stelt soms onrealistische eisen aan het toezicht dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitvoeren op de financiële sector. Dat stelt DNB aan de hand van een recent uitgevoerd eigen onderzoek.


Je kunt als consument toch al niemand vertrouwen
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

AFM: Geen knollen voor citroeien

Berichtdoor klant » do 9 sep 2010 15:40

09.09.2010


AFM eist compensatie van banken en verzekeraars AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat banken en verzekeraars de schade compenseren, als zij producten hebben verkocht die niet in het belang van de klant zijn.Ads door Google
Top 10 Spaarrentes
Vergelijk alle banken. Vergelijk spaarrentes en vormen.

www.SpaarRente.nl


Eigen stijl Spaarrekening
Wilt u Zelf uw Spaarrente bepalen? Open nu uw Spaarrekening Online!

digibanking.nl/AegonSpaarrekening


Spaarrekening openen?
De ene spaarrekening is de andere niet. Wij vergeleken 89 rekeningen!

Consumentenbond.nl


Dat schrijft het Financieele Dagblad.

Ook verwacht de AFM dat voorwaarden van producten worden aangepast.

Banken en verzekeraars toetsen de komende tijd opnieuw of de producten die zij verkopen wel in het belang van de klant zijn.

Dat hebben de tien grootste financiële instellingen van ons land toegezegd aan de toezichthouder, aldus AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. Volgend jaar wil hij de eerste resultaten van het onderzoek zien en weten welke producten verdwijnen of aangepast worden.

Kockelkoren zei een klein jaar geleden in de krant dat financiële instellingen hun klanten nog steeds ondeugdelijke producten, 'knollen voor citroenen', verkochten. Dat kwam hard aan bij de banken en verzekeraars, die worstelen met imagoschade door de kredietcrisis, de val van DSB en affaires met woekerpolissen. 'De sector werkt inmiddels hard aan een cultuuromslag', zegt Kockelkoren nu. 'Maar het is belangrijk dat ook de schade uit het verleden wordt gerepareerd.'

Niet afdwingen

De compensatie voor klanten kan de AFM nu nog niet afdwingen. In politiek Den Haag liggen wel voorstellen om daar verandering in te brengen. Maar mede door de kabinetscrisis is daar nog weinig mee gebeurd.

De banken en verzekeraars bekijken of hun producten te ingewikkeld zijn, niet doen wat ze beloven, of nodeloos duur zijn. Het gaat onder meer om hypotheken, spaar-, pensioen- en beleggingsproducten.

'We hebben bijvoorbeeld duidelijk criteria afgesproken met de banken waar spaarproducten aan moeten voldoen', zegt Kockelkoren. Zoals een toegankelijk en overzichtelijk aanbod, geen wirwar van spaarrekeningen met allemaal verschillende rentes en voorwaarden. En banken moeten kunnen uitleggen hoe de spaarrente tot stand komt.

Zaak voor de leden

De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars zeggen in een reactie dat de sector zelf vorig jaar al hard aan de slag is gegaan om het belang van klanten voorop te stellen. Of het onderzoek naar producten nieuwe gevallen zal opleveren waarvoor gecompenseerd moet worden kunnen zij niet zeggen. 'Dat is een zaak voor de leden.'
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57

Berichtdoor klant » do 9 sep 2010 18:33

De Kamer mag niet met DNB en AFM praten
Uitgegeven: 9 september 2010 17:42
Laatst gewijzigd: 9 september 2010 17:42

DEN HAAG - Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën geeft geen toestemming voor een openbaar gesprek van de Tweede Kamer met Nout Wellink van De Nederlandsche Bank en Hans Hoogervorst van de AFM.

© ANPDe Kamer wil met hen over toezicht op de financiële markten praten, wat valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid.

En dus moet de Kamer zich tot de minister wenden, aldus De Jager. De Kamer mag met Wellink wel over het monetaire stelsel praten, als ze dat wil.

houdt de beerput in godsnaam dicht::::
klant
 
Berichten: 105
Geregistreerd: wo 21 okt 2009 17:57


Keer terug naar Algemene info

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron