Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Berichtdoor Piet » vr 21 nov 2008 21:11

Er is eigenlijk nog steeds niets bekend over de rechtszaken die Varde heeft aangespannen tegen Dexia gedupeerden die weigeren te betalen.
De rechtbank Den Haag is de eerste die iets laat publiceren in deze kwestie.
Het zijn geen vonnissen maar een beslissing over een ingediend incident.
Hier een korte samenvatting van het eerste incident:

Vonnis in bevoegdheidsincident. De vordering in de hoofdzaak vindt haar oorsprong in met (een rechtsvoorganger van Dexia) gesloten effectenlease-overeenkomst(en) en is gebaseerd op de zogenaamde Duisenberg-regeling. In de jurisprudentie is één en andermaal beslist dat effectenlease-overeenkomsten huurkoopovereenkomsten zijn. Vorderingen met betrekking tot een huurkoopovereenkomst behoren tot de absolute bevoegdheid van de kantonrechter. Dat brengt mee dat de kantonrechter ook absoluut bevoegd is tot kennisneming van een vordering die - zoals in het onderhavige geval - haar oorsprong vindt in een huurkoopovereenkomst, waarvan de gevolgen nader geregeld zijn in een vaststellingsovereenkomst.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG5030

In het tweede incident zegt de rechter:

Vonnis in incident tot voeging en tussenkomst. Effectenlease-contract. Echtgenote vordert zich te mogen voegen aan de zijde van haar echtgenoot, dan wel tussen te komen, daar zij zich in rechte wenst te beroepen op de buitengerechtelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomst. Volgens echtgenote heeft zij het contract per brief van 20 februari 2006 vernietigd. Na algemeen verbindend verklaring van de WCAM-overeenkomst (Duisenberg-regeling) op 25 januari 2007 heeft echtgenoot niet uiterlijk voor 31 juli 2007 een opt-outverklaring afgelegd. Ook echtgenote heeft geen opt-outverklaring afgelegd. Daarom is zij gebonden aan de WCAM-overeenkomst. 'Eega-brief' (vernietigingingsverklaring door Eega afgelegd) niet binnen de daarvoor in de overeenkomst genoemde termijn door Dexia ontvangen.


Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG5035

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 27 nov 2008 19:59

Er zijn nog geen officiële uitspraken gepubliceerd van zaken die Varde heeft aangespannen tegen weerbarstige betalers na de overname van de vorderingen van Dexia, behalve de 2 incidenten bij de rechtbank Den Haag.
Dat Varde ook zaken kan verliezen blijkt uit de uitspraak van afgelopen maandag door de rechtbank Middelburg.
In een zaak die Varde aanspande tegen een gedupeerde die het Dexia Aanbod had geaccepteerd en 22.500 euro eiste van de gedupeerde vonniste de rechter echter in het voordeel van de gedupeerde en wees de eis van Varde af.

De uitspraak van 24 november 2008 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112008.htm
Een mooi resultaat voor een gedupeerde die zonder advocaat heeft geprocedeerd en een gelukwens waardig.
Gefeliciteerd!

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor dennietim » ma 1 dec 2008 13:29

Piet, wat lees ik nu?
Allereerst mijn felicitaties voor de gedupeerde helemaal te gek!!

Moet ik hieruit op maken dat wij (gedupeerden die het aanbod hebben getekend) ons hadden moeten laten dagvaarden door EDR en dus helemaal niet hadden moeten betalen????
EDR is toch hetzelfde als Varde?

Ik begrijp het niet meer houdt deze uitspraak in dat deze gedupeerde die eveneens het aabod heeft getekend nu geen "restschuld" meer heeft?

Groetjes Petra
dennietim
 
Berichten: 13
Geregistreerd: za 15 jul 2006 15:17

Berichtdoor Piet » za 28 feb 2009 12:00

Op 11 februari 2009 heeft de rechtbank Groningen een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak
De vordering van Varde wordt toegewezen behalve de € 5.157,86 aan incasso kosten die Varde had gevorderd.
De rechter geeft als reden:

13. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen evenwel worden afgewezen. Uitgangspunt is namelijk dat de buitengerechtelijke werkzaamheden meer moeten omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning. Nu hiervan niet is gebleken, dienen deze werkzaamheden te worden aangemerkt als zijnde ter voorbereiding van de processtukken en instructie van de zaak.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 022009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 4 maart 2009 19:01

Op 17 december 2008 heeft de rechtbank Maastricht een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak
De gedupeerde had geen advocaat ingeschakeld en heeft summier verweer gevoerd.
Dit soort zaken zijn bij voorbaat al verloren.
Het enige pluspunt is dat elke keer de rechter Varde/EDR corrigeert in de berekende incassokosten:

De vordering wordt derhalve toegewezen, met dien verstande dat het bedrag aan buitengerechtelijke kosten zal worden beperkt tot € 700,- conform het liquidatietarief. Voorts wordt de vordering ter zake van nakosten afgewezen. Voor vergoeding van nakosten dient immers de weg van artikel 237, lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te worden gevolgd.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 122008.htm

Heb jij ook brieven van EDR gekregen over een vordering en weet je niet wat te doen, neem dan contact op met PAL, info@platformaandelenlease.nl
Laat het niet aankomen op een rechtszaak maar probeer een betalingsregeling te treffen met EDR om erger te voorkomen.
In de meeste gevallen heb je juridisch geen enkele mogelijkheid om een rechtszaak te winnen.
Je komt alleen maar voor hogere kosten te staan en je riskeert b.v. beslaglegging op je loon als je blijft weigeren om te betalen.
Slechts in een enkele uitzondering is het te overwegen het op een rechtszaak te laten komen.
Maar neem dan wel een goede advocaat om je juridisch te laten bijstaan.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 11 maart 2009 11:53

Op 3 maart 2009 heeft de rechtbank Zwolle een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak waarin de opt out verklaring werd betwist door Varde.
Dexia en EDR liggen wel vaker dwars bij Leaseproces zaken en zo ook bij deze zaak waarin Dexia en Varde beweren dat de manier van opt outen zoals Leaseproces deze hanteert, niet rechtsgeldig is.
Gevolg is dat gedupeerden nodeloos heen en weer worden geslingerd en soms een extra procedure moeten voeren om hun gelijk te halen.
En dat gelijk kreeg Leaseproces en de gedupeerde bij de rechtbank Zwolle vorige week op 3 maart.

4.11
Zaakwaameming kan het verrichten van rechtshandelingen betreffen, zoals het afleggen van de opt-outverklaring. Een zaakwaarnemer kan in naam van de belanghebbende optreden, zoals in het onderhavige geval is gebeurd. Mr. Rebel heeft immers in naam van [X] de verklaring gedaan. Indien een gevolmachtigde meende tot het verrichten van een handeling bevoegd te zijn, maar de volmacht die handeling niet omvat, kan de gevolmachtigde met betrekking tot die handeling als zaakwaarnemer zijn opgetreden.
4.12
De zaakwaarneming-is onmiskenbaar willens en wetens verricht, omdat daaraan de aanstelling van mr. Rebel tot gevolmachtigde van [X] en de (kennelijke) aanvaarding van die aanstelling voorafging. Daarna heeft mr. Rebel de verklaring afgelegd. Bij hem was de wil aanwezig (ook) het belang van [X] te behartigen.


4.15
Uit het vorenstaande volgt dat aan alle eisen voor zaakwaarneming is voldaan. Dit betekent dat de opt-outverklaring rechtsgeldig is gedaan en dat de Duisenbergregeling niet op [X] van toepassing is.
De vordering van Varde gaat van die toepasselijkheid uit zodat de vordering in beginsel dient te worden afgewezen.


Nu hier duidelijkheid over is kan de procedure worden vervolgd :
4.16
Of, en zo ja, welke consequentie het oordeel van de kantonrechter heeft in relatie tot de cessie van de vordering van Dexia op [X] aan Varde, nu die vordering is blijven bestaan, zij het niet op grond van de Duisenbergregeling maar op grond van de aandelenleaseovereenkomsten, is onduidelijk. Partijen hebben zich hierover namelijk niet uitgelaten.
Ook is het debat russen partijen over (de totstandkoming van) de aandelenleaseovereenkomsten nog niet voltooid, omdat dat debat vanwege de vraag naar de volmacht en de zaakwaarmeming naar de achtergrond is gedrongen.
De zaak zal naar de rol worden verwezen voor uitlating van partijen, eerst aan de kant van Varde.


Het tussenvonnis is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 032009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 27 mei 2009 15:18

De rechtbank Den Haag heeft op 20 mei 2009 een uitspraak gedaan in een EDR/Varde zaak.

Het contract was afgesloten door iemand die minderjarig was.
EDR/Varde is van mening dat deze gedupeerde geen opt out heeft ingediend en daardoor de schuld moet betalen.
In deze zaak is de gedupeerde bijgestaan door Leaseproces.
Leaseproces voert aan dat minderjarigen uitgesloten zijn van de opt out regeling en de Wcam regeling en de rechter is het eens met Leaseproces.

11. [X] was dus minderjarig ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en hij heeft -naar onweersproken vaststaat - tijdig en rechtsgeldig de vernietiging van de overeenkomst ingeroepen. Hij valt dus onder de categorie van artikel 2, aanhef en onder b, van de WCAM-overeenkomst en bij gevolg geen gerechtigde in de zin van de WCAM-overeenkomst. De verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst heeft voor [X] derhalve geen (rechts)gevolgen.

12. Aangezien Varde haar vordering baseert op gebondenheid van [X] aan de WCAM-overeenkomst en de verbindendverklaring daarvan in de WCAM-beschikking van het Hof Amsterdam, doch [X] daaraan blijkens het voorgaande niet gebonden is, dient de vordering van Varde te worden afgewezen.


De vordering van EDR/Varde wordt dan ook afgewezen waarbij de proceskosten voor rekening van EDR/Varde komt.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052009.htm

De volgende stap is een rechtszaak tegen Dexia om de inleg terug te vorderen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 3 jun 2009 16:09

Op 27 mei 2009 heeft de rechtbank Alkmaar een goede uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak.
Dexia en EDR zijn van mening dat de opt out verklaringen die via Leaseproces en de advocaat Rebel zijn gedaan niet rechtsgeldig zijn.
Leaseproces is het hier uiteraard niet mee eens en is van mening dat deze opt out verklaringen wel rechtsgeldig zijn.
De rechter is het met Leaseproces eens en wijst vervolgens de vordering van Varde/EDR af.
Weer een goede overwinning van Leaseproces.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 22 jul 2009 19:22

Weer gaat Varde, eigenlijk EDR en Dexia, onderuit in een rechtszaak over het Dexia Aanbod.
De rechtbank Amsterdam stelt op 15 juli 2009 Varde in het ongelijk en wijst de vordering af.
De rechtbank oordeelt o.a.

3.7. [gedaagde] heeft gesteld dat Dexia is tekortgeschoten in de nakoming van de
Overeenkomst Dexia Aanbod. In plaats van de door [gedaagde] gewenste verlening van de overeenkomsten heeft zij de overeenkomsten beëindigd en de effecten verkocht. De kantonrechter stelt vast dat de Overeenkomst Dexia Aanbod zowel voor [gedaagde] als voor Dexia rechten en plichten met zich brengt. Op grond van die overeenkomst was Dexia verplicht om [gedaagde] in staat te stellen een keuze te maken uit de in de overeenkomst opgenomen mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid tot verlengen.


3.8. [gedaagde] stelt deze mogelijkheid niet te hebben gehad doordat Dexia, ondanks zijn keuze voor verlening, de overeenkomsten heeft beëindigd en de effecten heeft verkocht. Varde betwist de stelling van [gedaagde]. Volgens Varde heeft [gedaagde] weliswaar het aanmeldingsformulier ondertekend geretourneerd, maar het keuzeformulier is niet door Dexia ontvangen. De kantonrechter stelt voorop dat de partij, die in rechte een beroep doet op een aan de wederpartij verzonden formulier, zal moeten aantonen dat deze door de wederpartij is ontvangen. De ontvangst door de wederpartij kan onder meer worden aangetoond door een bericht van ontvangst bij verzenden van aangetekend schrijven. In het onderhavige geval heeft Dexia [gedaagde] echter geïnstrueerd om het ondertekende keuzeformulier in de bij het keuzeformulier gesloten retourenvelop te verzenden. Onder deze omstandigheden kan van [gedaagde] niet worden verwacht dat hij kan aantonen dat hij het keuzeformulier naar Dexia heeft gestuurd. Daarbij komt dat indien Dexia, zoals Varde stelt, het keuzeformulier niet tezamen met (dan wel kort na) het aanmeldingsformulier zou hebben ontvangen, het onder deze omstandigheden op de weg van Dexia had gelegen om bij [gedaagde] naar zijn keuze te informeren.


Beslissing

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

II. veroordeelt Varde in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] gevallen, tot op heden begroot op € 600,00 een en ander, voor zover verschuldigd, inclusief btw;

III. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst af het meer of anders gevorderde


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3330

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 10 sep 2009 15:27

Ook de rechtbank Haarlem maakt gehakt van de vordering van Varde en wijst de vernietiging, door de partner die niet heeft meegetekend op het contract, toe.
De vordering door Varde van bijna 25.000 euro wordt afgewezen.

De uitspraak van 3 september 2009 is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ7359

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 10 okt 2009 13:33

Op 22 september 2009 heeft de rechtbank Leeuwarden en uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Hier ging het over de opt out van mr. Rebel namens Leaseproces.
Weer ging Varde/EDR onderuit en werd in het ongelijk gesteld.
De gedupeerde werd in het gelijk gesteld, de opt out verklaring door mr. Rebel was rechtsgeldig en de vordering van Varde/EDR afgewezen.

Een stukje uit de uitspraak:
4.3. De kantonrechter overweegt als volgt.
[gedaagde] heeft volmacht verleend aan Leaseproces (althans aan mr. Van Dijk) om namens haar een procedure aan te spannen tegen Dexia. Voorts heeft zij met Leaseproces afgesproken dat er zonder haar toestemming geen schikking mag worden getroffen. Vast staat dat [gedaagde], indien zij geen opt-outverklaring zou uitbrengen, via de Duisenbergregeling gebonden was aan een als een schikking te kwalificeren vaststellingsovereenkomst én dientengevolge geen recht meer zou hebben om enige procedure tegen Dexia aan te spannen of voort te zetten. Vast staat eveneens, reeds door de posita in deze procedure, dat [gedaagde] niet gebonden wenste te zijn aan de Duisenbergregeling. In het licht van deze feiten en omstandigheden kan bezwaarlijk anders geoordeeld worden dan dat Leaseproces door het doen afleggen van een opt-outverklaring, zonder dat zij daartoe uitdrukkelijke toestemming of opdracht heeft gekregen, heeft gehandeld overeenkomstig de doelstelling en binnen de kaders van de door [gedaagde] verleende volmacht.


Hier de link naar de uitspraak:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ8805

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 17 okt 2009 10:45

Op 30 september heeft de rechtbank Haarlem een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Een interessante uitspraak omdat er sprake is van het tekenen van de Duisenberg regeling en het vernietigen van een aantal contracten door de eega die niet heeft meegetekend op de contracten.

Effectenlease-overeenkomst. Gedaagde heeft diverse effectenlease-overeenkomsten met Dexia gesloten. Gedaagde heeft later een vaststellingsovereenkomst conform de Duisenberg-Regeling gesloten. Eiseres vordert nakoming door gedaagde van die vaststellingsovereenkomst. Gedaagde beroept zich op de vernietiging van een aantal van de door hem gesloten effectenlease-overeenkomsten door zijn voormalig echtenote. Het verweer slaagt nu de vaststellingsovereenkomst noch de algemeen verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst aan het beroep op vernietiging door de ex-echtgenote in de weg staat. Het overige verweer van gedaagde, inhoudende dat hij de voorwaarden van de Duisenberg-Regeling niet heeft getekend, dat hem niet duidelijk is gemaakt wat de gevolgen waren en wat de precieze schuld aan Dexia was, wordt verworpen.


De vernietiging wordt dus toegewezen en het grootste deel van de vordering van Varde is afgewezen.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK0359

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor nie » ma 19 okt 2009 9:11

Opvallend in dit vonnis is dat de datum waarop vernietiging wordt ingeroepen, duidelijk later is dan 3 jaar na afsluiten van de contracten: toch wordt door Varde geen beroep gedan op verjaring. Betekent dit dat gedupeerden niet te snel moeten veronderstellen dat de verjaring een feit is maar dat ze ondanks de overschrijding van de bewuste 3 jaar toch nog kans maken met het vernietigingsargument?
Leaseproces is geneigd het verjaringsargument in conflicten met Dexia achterwege te laten als het niet heel duidelijk binnen 3/3,5 jaar ligt.

Piet, graag je mening hierover!
nie
 
Berichten: 24
Geregistreerd: di 7 maart 2006 10:39

Berichtdoor Piet » za 24 okt 2009 13:43

Het is al vaker gezegd in de aandelenlease affaire: het zal je advocaat maar wezen.
Eerst slachtoffer van Dexia en daarna nog eens van je eigen advocaat.

De rechtbank Haarlem heeft op 7 oktober 2009 vonnis gewezen in een Varde zaak m.b.t. het verkeerd indienen van de opt out verklaring door de advocaat.
De rechter stelde Varde in het gelijk en de gedupeerden moeten de vordering van Varde betalen.

Dexia-zaak. Gedaagde heeft met Dexia diverse effectenlease-overeenkomsten gesloten. Eiseres vordert betaling door gedaagde van de restschuld die hij ingevolge de algemeen verbindend verklaarde WCAM-overeenkomst verschuldigd is. Gedaagde beroept zich op de buitengerechtelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomsten door zijn echtgenote. Dit verweer wordt verworpen, nu gedaagde de opt-outverklaring niet bij de juiste persoon heeft ingediend. Gedaagde en zijn echtgenote zijn derhalve aan de WCAM-overeenkomst gebonden, waarbij zij (in ruil voor bepaalde voordelen althans gunstiger voorwaarden, zoals de zogeheten Duisenberg-vergoeding) afstand hebben gedaan van het recht om een beroep op vernietiging te doen.


De vernietiging was al in 2004 toegewezen door de rechtbank Haarlem, of Dexia in hoger beroep is gegaan is mij onduidelijk ook omdat het vonnis niet is gepubliceerd.
Het is daarom ook niet duidelijk of het vonnis bij voorraad was of niet.

e. Bij vonnis van 22 december 2004 (zaaknummer 232274) heeft de kantonrechter te Haarlem in de gevoerde procedure tussen Dexia en [XXX], het verweer van [XXX] gehonoreerd ter zake van de door haar echtgenoot tegenover Dexia ingeroepen nietigheid van de tussen Dexia en [XXX] gesloten effectenleaseovereenkomst.

f. Mr. Van Deventer, gemachtigde van zowel [XXX] als [gedaagde], heeft bij brief van 4 januari 2005 Dexia laten weten dat het beroep werd herhaald dat [XXX] had gedaan op de nietigheid van de overeenkomsten tussen Dexia en [gedaagde].


In januari 2007 wordt de Duisenberg regeling algemeen verbindend verklaard.
Vervolgens gaat de advocaat gigantisch in de fout:

h. Bij brief van 17 juli 2007 gericht aan Dexia heeft mr. Van Deventer laten weten dat [gedaagde] uitdrukkelijk de Duisenbergregeling verwerpt.

i. [gedaagde] heeft niet vóór 1 augustus 2007 een schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 7:908 lid 2 BW (een zogenaamde opt-outverklaring) ingediend bij notaris Kielstra.

j. Bij brief van 14 september 2007 heeft Dexia mr Van Deventer onder meer laten weten dat zij het beroep op vernietiging niet aanvaardt en dat de WCAM-overeenkomst algemeen verbindend is verklaard.


6. Gelet op de brief van 17 juli 2007 aan Dexia was de rechtsgeleerde gemachtigde van [gedaagde] op de hoogte van de WCAM-overeenkomst. Van de gemachtigde mocht worden verwacht dat hij ook op de hoogte was van de manier waarop de opt-outverklaring met het beoogde rechtsgevolg kon worden ingediend. Dexia had hem kunnen attenderen op de gemaakte vergissing in de (korte) tijd die nog restte tot het einde van de termijn waarbinnen die verklaring kon worden ingediend. Maar zeker tegenover een rechtsgeleerd gemachtigde die zich in de zaak verdiept had was zij niet gehouden dat ook te doen.


Vervolgens hebben de gedupeerden ook nog eens de pech dat de rechter erg rechtlijnig is (niet de eerste keer).
In andere zaken kwamen andere rechters tot een andere conclusie als deze, maar ja, als het eenmaal fout gaat, dan gaat alles fout.

7. Had [gedaagde] hier met succes een beroep willen doen op de buitengerechtelijke vernietiging door zijn echtgenote, dan had hij dus tijdig en correct de opt-outverklaring moeten indienen.


De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK0769

Als ik de gedupeerde was dan zou ik de advocaat (advocatenkantoor) aansprakelijk stellen voor de geleden schade en ook een klacht indienen bij de Orde van Advocaten.
Het is niet de eerste keer dat een advocaat een fout maakt met de opt out verklaring en ook niet de eerste keer dat er een vergoeding werd uitgekeerd voor de geleden schade.

Mocht de betrokken gedupeerde dit lezen, neem dan contact op met info@platformaandelenlease.nl

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 27 okt 2009 14:32

Op 21 oktober heeft de rechtbank Amsterdam een uitsprak gedaan in een Dexia/Varde zaak.
De vordering van Varde is afgewezen omdat de eega binnen de Duisenberg regeling tijd het contract heeft vernietigd en dus recht heeft op 100 % kwijtschelding van de restschuld.
Het beroep op de ingediende opt out verklaring is echter verworpen
De gedupeerden hebben de opt out verklaring dus naar het verkeerde adres gestuurd, i.p.v. deze verklaring naar de notaris te sturen is deze naar Dexia gestuurd.
Ondanks een al lopende rechtszaak, waaruit blijkt dat betrokken gedupeerden geen aanspraak willen maken op de Duisenberg regeling, tilt de rechter zwaar aan het versturen naar een verkeerd adres.

4.2 In de hiervoor reeds genoemde zaak met rolnummer DX 08-2514, bij deze rechtbank aanhangig gemaakt door [X] en zijn echtgenote, is bij vonnis van heden vastgesteld dat het door Dexia ontvangen poststuk niet is aan te merken als een rechtsgeldig afgelegde opt-out verklaring. De kantonrechter gaat er daarom ook in deze procedure van uit dat geen rechtsgeldige opt-out verklaring is ingediend.


De inleg zijn deze mensen dus kwijt, maar de restschuld wordt kwijtgescholden

4.4 De WCAM-overeenkomst bepaalt in artikel 4.2. voor lease-overeenkomsten als de onderhavige die voor 1 mei 2005 voortijdig zijn beëindigd, dat de Duisenbergvergoeding gelijk is aan 100% van de restschuld in het geval dat Dexia binnen driejaar en zes maanden na de aanvangsdatum van de lease-overeenkomst een zogenaamde 'eega-brief' heeft ontvangen. De vemietigingsbrief die de echtgenote van [X] binnen die termijn verzonden heeft is zo'n brief. Hiermee is vast komen te staan dat Dexia ten tijde van de cessie aan Varde geen vordering had op [X]. De vordering van Varde wordt daarom afgewezen.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Volgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron