Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Berichtdoor Piet » ma 2 nov 2009 18:54

Op 27 oktober heeft de rechtbank Almelo een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Dit is een interessante zaak en een goed vonnis:

Varde zegt:
3.1 Varde Investments vordert dat bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad [X] wordt veroordeeld aan haar de betalen het bedrag van € 2.901,82 te vermeerderen met de wettelijke rente over € 2.381,38 vanaf 10 januari 2008 tot de dag van de voldoening.

3.3 De vordering op [X] is niet verjaard. Op 3 februari 2003, op 18 februari 2004, op 24 januari 2005 en op 23 januari 2006 zijn naar [X] jaaropgaven gezonden die betrekking hebben op de in het geding zijnde effectenleaseovereenkomt. In die jaaropgaven, opgemaakt om als hulp te dienen bij de aangiften inkomstenbelasting en premieheffing, wordt telkens gerefereerd aan de openstaande schuld.


De gedupeerde zegt:

4.1 De vordering is verjaard. Na 8 mei 2001 heeft [X] nimmer iets gehoord van Dexia. Eerst in augustus 2008 is hij weer geconfronteerd met de effectenleaseovereenkomst. [X] heeft de onder 3.3 door Varde Investments bedoelde jaaropgaven niet ontvangen. De oorzaak daarvan is dat hij dikwijls is verhuisd. Bovendien wordt in de jaaropgaven niet ondubbelzinnig door Dexia het recht op nakoming voorbehouden. Dexia heeft een verjaarde vordering aan Varde Investments overgedragen,


De rechter zegt:

5.1 Met [X] is de kantonrechter van oordeel dat indien een schuldeiser een jaaropgave naar een schuldenaar zendt waarin wordt vermeld dat er een bepaald bedrag als schuld openstaat dit niet een aanmaning of mededeling is waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt, zoals vereist door artikel 3: 317 BW. De omschrijving van de schriftelijke mededeling moet immers worden begrepen in het licht van de strekking van een stuitingshandeling die neerkomt op een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar dat hij, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, rekening ermee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren. Op grond van het voorgaande behoeft geen bespreking de kwestie of [X] de jaaropgaven heeft ontvangen. De vordering is verjaard.

5.2 De vordering van Varde Investments zal worden afgewezen. Varde Investments zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.


De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 102009.htm

en weer een goede uitspraak voor de gedupeerde dankzij Mr. Hans Hoeksma uit Enschede.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 13 nov 2009 13:08

Op 4 november 2009 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
Ook nu weer een interessant vonnis.

2.3. Dexia heeft [X] het Aanmeldingsformulier Dexia Aanbod (hierna: het aanmeldingsformulier) toegezonden. Op het aanmeldingsformulier kon [X] aangeven al dan niet in te gaan op het Dexia Aanbod. Door aan te geven akkoord te gaan met het Dexia Aanbod en het aanmeldingsformulier ondertekend aan Dexia te retourneren, zou [X] de Overeenkomst Dexia Aanbod aangaan.


2.6. Op 27 maart 2003 heeft [X] het aanmeldingsformulier ondertekend. Zij heeft daarbij de volgende keuze gemaakt:
Ja, ik ga in op het Dexia Aanbod.
(...)
Ik verklaar deze overeenkomst ontvangen, gelezen en niet begrepen te hebben, en met de
bepalingen daarvan in te stemmen.
(...)


2.8. Op het aanmeldingsformulier heeft [X] de volgende tekst toegevoegd:

Ik begrijp het geheel niet zo goed en wil graag 1 persoonlijke adviseur van jullie om mij dit beter uit te leggen dan u telefonisch hebt gedaan.


[X] heeft weliswaar op het aanmeldingsformulier gekozen het Dexia Aanbod te aanvaarden, uit de toevoegingen die zij op het aanmeldingformulier heeft aangebracht blijkt dat haar wil niet gericht was op het aanvaarden van het Dexia Aanbod. Uit die toevoegingen blijkt immers dat zij eerst nader advies van Dexia wilde hebben


5.4. Indien en voor zover Varde heeft gesteld dat Dexia er op mocht vertrouwen dat zij de verklaring van [X] aldus mocht opvatten dat zij het Dexia Aanbod wilde aanvaarden, heeft het volgende te gelden. Gelet op de toevoegingen van [X] had op het de weg van Dexia gelegen om te onderzoeken of [X] werkelijk het Dexia Aanbod wilde aangaan. Nu Dexia dit heeft nagelaten kan een beroep op artikel 3:35 BW Varde niet baten.


5.5. Voor zover Varde stelt dat [X] is gebonden aan de WCAM-overeenkomst heeft het volgende te gelden. [X] heeft de ontvangstbevestiging van de door baar ingediende opt-outverklaring overgelegd. Hierdoor is komen vast te staan dat zij-tijdig-en-rechtsgeldig de opt-outverklaring heeft ingediend. Gelet op hetgeen onder 2.10. is vermeld is zij hierdoor niet langer gebonden aan de WCAM-overeenkomst. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering ook op dit punt zal worden afgewezen,


En weer een verloren zaak voor Varde, alle vorderingen zijn afgewezen.

De uitspraak is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112009.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 7 jan 2010 21:32

Al weer een wat oudere uitspraak die nu pas gepubliceerd wordt.
De rechtbank Zwolle locatie Lelystad deed op 22 juli 2009 een uitspraak in een Varde/ EDR zaak.

Het gaat om iemand die het Dexia Aanbod heeft getekend, maar na afloop van het contract van Dexia nooit de keuze heeft gekregen tussen de 3 in het Dexia Aanbod genoemde keuzes.
De rechter wijst daarom de vordering tot betalen van de restschuld af.
Weer een verloren zaak voor EDR/Varde.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK8580

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 21 jan 2010 16:05

En weer een voor Varde/EDR, maar ook voor Dexia, slechte uitspraak.
Dit keer uit Middelburg waar de rechter de vorderingen van Varde afwees en de door mr. Rebel ingediende opt out verklaring rechtsgeldig verklaarde.

In januari 2009 was in deze zaak al een tussenvonnis gewezen, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ5907

Op 30 november wees de rechtbank Middelburg weer een tussenvonnis, maar de strekking was duidelijk :

DE BESLISSING

De kantonrechter:

in conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt Varde in de kosten van het geding, welke aan de zijde van [partij Y] en [partij Z] tot op heden worden begroot op € 900,- wegens salaris van de gemachtigde van [partij Y] en [partij Z];

in reconventie:

verklaart tussen partijen, Varde enerzijds en [partij Y] en [partij Z] anderzijds, voor recht dat de effectenleaseovereenkomst “Korting Kado” nr. 59182090 van oktober 1999 is vernietigd ex art. 1:98 BW door de buitengerechtelijke verklaring van [partij Z] d.d. 1 december 2005;

verklaart tussen partijen, Varde enerzijds en [partij Y] en [partij Z] anderzijds, voor recht dat de Dexia Aanbod Overeenkomst van maart 2003 nietig (non-existent) is wegens strijd met dwingend recht van openbare orde;

wijst af al hetgeen [partij Y] met betrekking tot de Dexia Aanbod Overeenkomst van maart 2003 meer of anders heeft gevorderd;

verwijst deze zaak naar de rolzitting van maandag 11 januari 2010 te 10.00 uur, opdat Varde gelegenheid heeft zich bij akte uit te laten als onder 4.3. en 4.5. overwogen;


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BK9849

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 31 jan 2010 17:15

De rechtbank Middelburg heeft nog 2 uitspraken gepubliceerd in Varde zaken.
In deze zaken speelde, het Dexia Aanbod, het bestrijden van een geldige opt out en de vernietiging de hoofdrol.
Beide zaken werden door Varde verloren en de vordering afgewezen.

Varde/EDR zal zich wel achter de oren krabben en zich afvragen of het wel zo verstandig was geweest om zo maar vorderingen over te nemen, zonder zich af te vragen of deze wel inbaar waren.
Een slimme zit dus van Dexia.

De 2 uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL0881
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL1086

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor dennietim » do 4 feb 2010 12:37

Piet,

even een vraagje deze zaken gingen zoals jij zegt over het Dexia Aanbod en de opt out! Houdt dit concreet in dat de mensen die het Aanbod getekend hebben toch nog een kans hadden gehad???

Ik heb namelijk van Leaseproces vernomen dat mijn zaak kansloos is en zij de zaak sluiten dit uitsluitend vanwege het Aanbod.

Ik ben zeer benieuwd naar je antwoord en ik denk met mij nog vele andere mensen!

Alvast bedankt!
dennietim
 
Berichten: 13
Geregistreerd: za 15 jul 2006 15:17

Berichtdoor Piet » do 4 feb 2010 14:21

Hallo Dennietim,

Er is een kleine groep Dexia Aanbod gedupeerden die nog een kans maken op een succesvolle procedure.
Dat zijn degene die voldoen aan de volgende eisen:
De partner heeft niet meegetekend op het contact
De partner heeft niet meegetekend op het Dexia Aanbod
De partner heeft een geldige opt out ingediend
De partner heeft tijdig een vernietigingsbrief verstuurd i.v.m. het niet meetekenen.

Onder partner wordt verstaan degene met wie je gehuwd bent/was (of geregistreerd partnerschap) ten tijde van het tekenen van het contract.

Er zijn al veel gunstige uitspraken gedaan in procedures die voldeden aan bovenstaande eisen.

De partner heeft tijdig een vernietigingsbrief verstuurd i.v.m. niet meetekenen.

Ook al is de vernietigingbrief niet tijdig verstuurd, dan is er nog de mogelijkheid dat de restschuld wordt kwijtgescholden.
Probleem is echter dat de hiervoor gebruikte juridische argumenten niet door elke rechtbank worden toegewezen.
Leaseproces/een advocaat weet hier meer over te vertellen.

Voor alle andere mensen (op een uitzondering na van iemand met een wel heel aparte en uitzonderlijke situatie) is het doek definitief gevallen en zijn er geen juridische mogelijkheden meer.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 26 maart 2010 19:56

Van de rechtbank Middelburg zijn gisteren 2 uitspraken gepubliceerd, één van december 2008 en één van augustus 2009. Het gaat hier om dezelfde zaak, de een is een tussenvonnis de ander een eindvonnis.
In deze zaak was zowel het contract als het Dexia Aanbod door beide partners getekend, dus een uitgemaakte zaak.
Maarrr, Varde had fouten gemaakt in de dagvaarding en dus had deze zaak nietig kunnen worden verklaard, maarrrr de advocaat van de gedupeerde had dit niet gezien dus wordt de zaak alsnog verloren.

Wel worden de gevorderde incasso kosten afgewezen:

8. Het verweer van [partij X] tegen de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten treft doel. Varde heeft slechts gewezen op twee standaard sommatiebrieven en een enkel telefonisch contact. Dergelijke werkzaamheden plegen te worden vergoed door de geliquideerde proceskosten.


De uitspraken zijn hier te lezen:
Tussenvonnis:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL7823
Eindvonnis:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BL7849

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 9 apr 2010 11:19

Op 1 april heeft de rechtbank Den Bosch sector kanton Eindhoven een tussenvonnis gewezen in een Dexia/EDR/Varde zaak.

Ook hier gaat het weer over de door advocaat Rebel namens Leaseproces/gedupeerde uitgebrachte opt out verklaring.
Steeds meer rechtbanken stellen Leaseproces en advocaat Rebel in het gelijk en wordt de opt out verklaring rechtsgeldig verklaard.

Varde stelt keer opkeer dat de gedupeerde geen schriftelijke opdracht/toestemming heeft gegeven aan mr. Rebel om namens hem/haar de opt out verklaring in te dienen.
Hetgeen deze rechtbank nu oordeelt is belangrijk voor iedereen die in eenzelfde situatie zit.
De rechtbank zegt namelijk:

4.20. […] Ter definitieve opheffing van de onduidelijkheid op dit punt en teneinde allerlei termijnstellingen buiten deze procedure om te voorkomen, zal [S] alsnog de gelegenheid worden geboden om uitdrukkelijk schriftelijk de door Leaseproces althans mr. Rebel afgelegde schriftelijke verklaring te bekrachtigen en wel door middel van een door [S] ondertekende verklaring, voorzien van een goed leesbaar afschrift van paspoort /identiteitskaart of rijbewijs met daarop haar handtekening, bij akte over te leggen op de hieronder aan te geven roldatum.


4.21. Indien door [S] de bedoelde verklaring ter bekrachtiging zal worden afgelegd zal de opt-out verklaring vanwege de aan de bekrachtiging verbonden terugwerkende kracht (zie art. 3:69 lid 1 slot BW) geacht moeten worden vóór 1 augustus 2007, derhalve tijdig te zijn geschied.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM0465

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 27 mei 2010 10:11

Op 14 april 2010 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een Dexia/Varde zaak.
Ditmaal nam de advocaat van de gedupeerden, mr. Marius Hupkes uit Amsterdam, zelf het initiatief en dagvaardde zowel Dexia als Varde en met succes.
Dit is tenminste een advocaat die zelf het initiatief durft te nemen en niet wacht tot de andere partij gaat dagvaarden of wacht op jurisprudentie van andere collega’s.

Waar gaat het om, het bekende verhaal, de eega heeft het contract niet getekend en ook niet het Dexia Aanbod van de partner.
Dexia en Varde bestrijden de argumenten van de eega:

4.1. Dexia betwist de vorderingen van [X]. Daartoe voert zij, voor zover voor de beoordeling van belang, aan dat de vordering van [Y] dient te worden afgewezen omdat hij het Dexia Aanbod heeft aanvaard. Verder stelt zij zich op het standpunt dat de lease-overeenkomsten 1 en 3 niet kunnen worden aangemerkt als huurkoop bij gebrek aan aflevering. Artikel 1:88 BW is dientengevolge niet van toepassing zodat van vernietigbaarheid als bedoeld in artikel 1:89 BW geen sprake is. Nog afgezien daarvan is de vordering tot vernietiging van de lease-overeenkomsten verjaard. Varde heeft de stellingen van Dexia tot de hare gemaakt.


De rechter wijst de vernietiging toe, mede dankzij de getuigenverklaringen.
De vorderingen door Dexia en Varde worden afgewezen.
Dit is belangrijke jurisprudentie waar meer gedupeerden gebruik van kunnen maken
De volledige uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 042010.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 15 jun 2010 17:14

Op 28 april 2010 heeft de rechtbank Zutphen een uitspraak gedaan in een Varde/EDR/Dexia zaak.
En weer wordt de eis van Varde afgewezen.

In deze zaak gaat het om de vernietiging van alle contracten door de eega.
Zij heeft ook niet mee getekend op het Dexia Aanbod en zij heeft de opt out tijdig aangevraagd.
De rechter wijst de vordering van Varde van ruim 34.000 euro af en de gedupeerden kunnen nu in een nieuwe rechtszaak Dexia gaan dagvaarden en de inleg terugvorderen.

Deze zaak werd namens de gedupeerden gevoerd door Concept Vermogensadvies
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM7614

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 20 jun 2010 11:34

Dat niet alle zaken door Varde worden verloren blijkt o.a. uit een uitspraak door de rechtbank Zutphen van 24 maart 2010.
De eega heeft het contract uit 2000 in 2008 vernietigd, maar beiden hebben geen opt out verklaring ingediend.

3.3. [gedaagde] betwist de vordering en concludeert tot afwijzing daarvan. De echtgenote van [gedaagde] is pas nà 31 juli 2007 op de hoogte gekomen van het bestaan van de aandelenleaseovereenkomst. Zij heeft vervolgens tijdig de vernietiging van de aandelenleaseovereenkomst ingeroepen. De Duisenbergregeling kan niet van toepassing zijn. In elk geval is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid om aan [gedaagde] de Duisenbergregeling tegen te werpen, nu zijn echtgenote niet eerder kon overgaan tot vernietiging van de overeenkomst. Zij is de Nederlandse taal niet machtig. [gedaagde] overigens evenmin.
Voor zover (een deel van) de vordering toegewezen zou worden, verzoekt [gedaagde] een betalingsregeling te mogen treffen, althans in een comparitie daarover met de wederpartij van gedachten te mogen wisselen, nu hij reeds in een traject van schuldhulpverlening is opgenomen. [gedaagde] en zijn echtgenote leven van een bijstandsuitkering waarop reeds beslag ligt.


De rechter:

4.2. In de WCAM-overeenkomst is voor de beleggers voorzien in de mogelijkheid kenbaar te maken niet onder die overeenkomst te willen vallen, de zogenoemde ‘opt-out’-regeling. [gedaagde] heeft hiervan geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat de rechtsverhouding tussen [gedaagde] en Dexia vanaf het einde van de opt-out-termijn, 1 augustus 2007, werd beheerst door de WCAM-overeenkomst zoals door het Gerechtshof algemeen verbindend verklaard. De rechtsverhouding is hiermee opnieuw vastgesteld. [gedaagde] en zijn echtgenote hebben daarmee afstand gedaan van de mogelijkheden die zij (wellicht) hadden om de vernietiging van de overeenkomst met Dexia in te roepen. Dat de echtgenote van [gedaagde] op dat moment niet wist dat zij deze mogelijkheid prijs gaf, maakt dat niet anders. Deze omstandigheid komt voor rekening en risico van [gedaagde] en zijn echtgenote. Gesteld noch gebleken is dat zij niet door Dexia als ‘gerechtigden’ in de zin van deWCAM-overeenkomst zijn geïnformeerd over de verbindend verklaring en de mogelijkheid tot opt-out. Indien dit voor hen onvoldoende duidelijk zou zijn geweest, had het op hun weg gelegen zich in ieder geval naar aanleiding daarvan nader te laten informeren omtrent de voor hen openstaande mogelijkheden. Nu daarvan geen gebruik is gemaakt en niet tijdig een opt-out-verklaring is afgegeven, zijn [gedaagde] en zijn echtgenote gebonden aan de WCAM-overeenkomst.

4.3. Het voorgaande brengt mee, dat de vernietigingsverklaring die bij brief van 21 april 2008 namens de echtgenote is gedaan, geen doel treft.


Wel worden de gevorderde incassokosten afgewezen:

4.4. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten zal worden afgewezen. Varde heeft niet (voldoende onderbouwd) gesteld dat hij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt en dat die kosten betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan enkele aanmaningen, het enkel doen van een schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.


De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BM8246

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 21 jul 2010 18:52

De rechtbank Den Bosch locatie Eindhoven heeft op 20 mei 2010 een uitspraak gedaan in een Varde zaak.
De gedupeerde werd bijgestaan door Juridico.
De gedupeerde had diverse contracten bij Dexia, de restschuld is niet betaald en er is ook geen opt out ingediend.
Bekeken zaak zou je denken, maar dat was het niet.
Juridico had een kast vol argumenten opengetrokken en overal verweer tegen gevoerd.
De meest argumenten werden afgewezen, maar toen het kwam over de schadeverdeling en de incasso kosten toen werd het anders.
Varde vorderde de kosten conform de Duisenberg regeling en de incassokosten zijnde ruim 48.000 euro.
Maar daar ging de rechter niet mee akkoord.
De verplichte Duisenberg regeling moet buigen voor de latere uitspraken door de Hoge Raad (juni 2009):

4.30
In het licht van de diverse uitspraken van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (LJN BH 2822, BH 2815 en BH 2811) en de daarin uitgesproken lijn dat ingeval van schending van de zorgplicht bij de te vergoeden schade ook de reeds betaalde rente en reeds betaalde aflossingen dienen te worden betrokken, is een vergoeding van slechts 17,55% naar het oordeel van de kantonrechter inderdaad onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook al betreft die vergoeding als zodanig tevens 66,67% van het geleden koersverlies ('de restschuld').


4.32. Dat Dexia althans haar voorganger zich adequaat in de mogelijkheden van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] tot het dragen van alle lasten en in het bijzonder van dragen van het risico van een restschuld heeft verdiept, als in onderdeel 2.2 geschetst, is niet gebleken. Hetgeen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op dit punt, onder meer in de conclusie van antwoord heeft gesteld in onderdelen 8 tot en met 12, is niet althans onvoldoende weersproken. Het moet ervoor worden gehouden dat voor [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] sprake was van een te zware maandelijkse last. De zorgplicht als door de Hoge Raad in bovengenoemde arresten bevestigd, die ook al gold in 2007 en daarvoor, is dan ook geschonden.
Zonder WCAM-overeenkomst is het dan ook zonder meer aannemelijk dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] een veel hogere vergoeding zou hebben ontvangen.


4.33. Dit alles had Dexia bij haar beslissing uit hoofde van de WCAM-overeenkomst moeten betrekken, nu het relevante omstandigheden betreft die ook in dat verband dienen mee te wegen. Dat de WCAM-overeenkomst als zodanig bindend is verklaard en ook [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bindt, maakt dit niet anders.
Nu Dexia dit heeft nagelaten, althans dat zij deze omstandigheden wel heeft meegewogen is niet gesteld of gebleken, en zich in de gegeven omstandigheden strikt aan de letter van de in de WCAM-overeenkomst vervatte regels van vergoeding voor de (categorie) overeenkomsten als door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gesloten, heeft gehouden, is de beslissing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Dat dit betekent dat in dit individuele geval de WCAM-overeenkomst op het punt van de beslissing ten aanzien van de vergoeding geen stand houdt, lijkt in strijd met de doelstellingen van de Duisenbergregeling (duidelijkheid voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor Dexia) maar is mogelijk gemaakt door het wettelijk systeem.


4.34. De kantonrechter zal thans zelf de respectieve vergoeding waarmee de vordering van Varde Ltd in het kader van deze procedure moet worden verminderd (zie onderdeel 4.27.) vaststellen. Hij is daarbij wel aan de WCAM-overeenkomst gebonden. Dit betekent dat de kantonrechter maximaal 100% van de restschuld per overeenkomst als vergoeding kan vaststellen. Nu per overeenkomst al 66,67% van de restschuld als vergoeding is vastgesteld, betekent dit dat per overeenkomst het restant van de respectieve restschuld in mindering zal worden gebracht.


Ook een gedeelte van de gevorderde incassokosten wordt afgewezen (zoals ook in de meeste zaken bij andere rechtbanken):

Buitengerechtelijke kosten

4.39. Uit de overgelegde stukken (productie 4 bij dagvaarding en de producties bij conclusie van antwoord) blijkt voorts dat er door de gemachtigde van Varde Ltd voldoende is ondernomen om een vergoeding conform het Staffeltarief (Voorwerk II), derhalve uitgaande van de per saldo toe te wijzen hoofdsom plus rente € 1.190,= inclusief BTW, te rechtvaardigen.
Nu de overgelegde bescheiden - althans voor zover ziend op de onderhavige zaak -overwegend een sterk standaardmatig karakter dragen en door Varde Ltd niet is onderbouwd waarom een hoger bedrag dan het Staffeltarief gerechtvaardigd zou zijn, zal het op dit punt meer gevorderde, dat bovendien uitgaat van een verkeerde hoofdsom, worden afgewezen.


Dat betekent dat van de geëiste 48.000 euro uiteindelijk ruim 30.000 euro wordt toegewezen.
Hier komt dan nog de wettelijke rente bij en de proceskosten.

De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BN1788

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 14 okt 2010 21:03

Op 16 september en 7 oktober heeft de rechtbank Haarlem uitspraken gedaan in 2 Varde zaken.
Beide keren wordt de vordering van Varde (weer) volledig afgewezen.
De zaak van 16 september.
Varde schijnt het maar niet te willen accepteren dat de opt out verklaringen door mr. Rebel voor Leaseproces aangesloten gewoon rechtsgeldig is.
Keer op keer verliest Varde deze zaken, zo ook deze keer.
Uit het vonnis:

5. Uit de tekst van de volmacht blijkt dat [gedaagde] op of omstreeks 5 juli 2005 Leaseproces (althans mr. Van Dijk) heeft gevolmachtigd om - zakelijk weergegeven - met betrekking tot de door [gedaagde] gesloten effectenlease-overeenkomst correspondentie en overleg te voeren met Dexia en een procedure aan te spannen tegen Dexia. Verder heeft hij met Leaseproces afgesproken dat zonder zijn toestemming geen schikking mag worden getroffen.
Vast staat dat [gedaagde], indien hij geen opt-outverklaring zou uitbrengen, via de
WCAM-overeenkomst, gebonden was aan een als een schikking te kwalificeren vaststellingsovereenkomst én dientengevolge geen recht meer zou hebben om enige procedure tegen Dexia aan te spannen en voort te zetten. Vast staat eveneens, reeds door
de posita in deze procedure, dat [gedaagde] niet gebonden wenste te zijn aan de regeling vervat in de WCAM-overeenkomst.


De onder 5 genoemde feiten en omstandigheden, in onderlinge samenhang beschouwd, leiden tot de conclusie dat Leaseproces willens en wetens op redelijke grond de belangen van [gedaagde] heeft behartigd. Immers, had Leaseproces geen opt out-verklaring doen afleggen, dan zou [gedaagde] gebonden zijn aan een schikking terwijl zij daartoe nog geen toestemming had gegeven, én zou [gedaagde] geen mogelijkheid meer hebben om te procederen, waartoe zij wél toestemming had gegeven.


8. Het voorgaande brengt mee dat ervan moet worden uitgegaan dat de opt out-verklaring tijdig en geldig is uitgebracht. [gedaagde] is aldus niet gebonden aan de WCAM-overeenkomst. De daarop gebaseerde vordering van Varde moet daarom worden afgewezen.


In de tweede zaak van 7 oktober gaat het om iemand die een contract heeft getekend maar is overleden.
Varde stelt dat de partner die niet heeft meegetekend de schuld moet betalen ondanks dat zij geen erfgenaam is.
Gelukkig trapt de rechter hier niet in en wijst de vordering van Varde af en Varde moet ook nog eens de proceskosten betalen.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO0099
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO0096

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 10 dec 2010 13:22

De rechtbank Alkmaar heeft onlangs 5 uitspraken gepubliceerd in Varde zaken.
Drie zaken (gevoerd door Leaseproces) zijn verloren door Varde en twee (gevoerd door anderen) zijn gewonnen door Varde.
In één zaak gaat het weer om de opt out die is aangevraagd door de advocaat mr. Rebel en weer wordt deze opt out rechtsgeldig verklaard.
Wanneer gaan ze het een keer leren bij Varde?
In een andere zaak gaat het om het niet mee tekenen door de eega, zowel op het contract als voor het Dexia Aanbod. Dat maakt dat de vordering door Varde wordt afgewezen.
Ook dit is niet de eerste keer dat op deze argumenten Varde een zaak verliest.
De derde zaal met een positieve ontwikkeling gaat over het voegen van de eega zodat de vernietiging en het niet meetekenen door de eega op het Dexia Aanbod kan worden ingebracht.
Dat dit kan leiden tot een afwijzing van de vordering door Varde blijkt wel uit de vorige uitspraak.
De vierde zaak is gewonnen door Varde.
Eigenlijk wel logisch want beide partners hadden het Dexia Aanbod getekend en was het verweer van de advocaat mr. Wegener m.i. van te voren al kansloos.
Ook de vijfde zaak gaat om het getekende Dexia Aanbod waardoor ook deze zaak kansloos was en deze zaak ook verloren is.

Hier de linken naar de uitspraken:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5305
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5296
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5318
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5333
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BO5334

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Dexia

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten

cron