Rechtbanken bezorgen Aegon nederlaag op nederlaag

Berichtdoor Piet » wo 4 apr 2007 20:10

En weer een overwinning voor Vliegwiel gedupeerden.
De rechtbank Leeuwarden heeft in een vonnis uitgesproken dat het Vliegwiel contract huurkoop is.
Het gezin krijgt de volledige inleg met de wettelijke rente terug.
Gefeliciteerd, jullie strijd is niet voor niets geweest.
De uitspraak komt natuurlijk z.s.m. op de website te staan.

De uitspraken van de rechtbank Den Haag en Leeuwarden staat in schril contrast met de uitspraak van de rechtbank Almelo op 21 februari 2007 die in een erg goedkoop vonnis heeft bepaald dat het Vliegwiel contract geen huurkoop is.
Dit vonnis is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 022007.htm

Rechter van der Veer moet maar weer eens in de wetboeken duiken en naar de recente uitspraken kijken voordat er meer slachtoffers vallen bij deze rechter die ook al negatief heeft gevonnist in een Sprintplan zaak op 28 maart 2007
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA2113

Alleen op het gebied van de Wck komt deze rechter tot redelijke uitspraken, maar voor de rest.....

Het wordt tijd dat het gerechtshof Arnhem eens uitspraken gaat doen over kwesties als huurkoop en daarmee de laatste twee eigenwijze rechtbanken in Nederland (Almelo en Arnhem) die huurkoop bestrijden, naar rechts richt.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » wo 18 apr 2007 16:41

En weer blijkt waarom Aegon van de Vliegwiel contracten af wil en wil voorkomen dat gedupeerden gaan procederen.
Aegon verliest gewoon bijna alle zaken.
Gisteren, 17 april 2007, heeft de rechtbank in Almelo weer een uitspraak gedaan in een Vliegwielzaak.
Wck van toepassing, inleg terug met de wettelijke rente en een gedeelte van de restschuld kwijtgescholden.
De uitspraak is uiteraard op de website van PAL te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042007.htm

Op naar de volgende uitspraak in het nadeel van Aegon.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » vr 13 jul 2007 13:11

Op 3 juli 2007 heeft de rechtbank Den Haag weer een uitspraak gedaan in een Aegon Vliegwielzaak.

Het gaat hier om een Vermogens Vliegwiel Extra contract wat vernietigd is door de partner die niet heeft meegetekend op het contract.
De vernietiging wordt door de rechter bevestigd en Aegon wordt veroordeeld om alle betaalde gelden terug te betalen inclusief de wettelijke rente.
Het verwijderen van de BKR registratie is niet aan de orde omdat Aegon voor de Vliegwielcontracten niet is aangesloten bij het BKR.

Dit laatste is van belang voor diegene die overwegen om te stoppen met betalen maar bang zijn voor een BKR registratie.
Die ongerustheid is hiermee weggenomen, Aegon kan dus niemand met een Vliegwiel contract bij het BKR registreren omdat Aegon niet is aangesloten bij het BKR.

Deze zaak is gevoerd door Leaseproces die hiermee weer een overwinning heeft behaald.

De uitspraak zal z.s.m. op de website van PAL worden geplaatst.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Gloudemanski » zo 29 jul 2007 21:15

Ff een reactie op het berichtje van 4 april van Piet:

De rechtbank Leeuwarden heeft in een vonnis uitgesproken dat het Vliegwiel contract huurkoop is.
Het gezin krijgt de volledige inleg met de wettelijke rente terug.


Het gezin waar Piet het over heeft zijn wij. Wij waren dan ook ontzettend blij dat de rechter onze buitengerechtelijke vernietiging heeft bekrachtigd. Het is alleen wel heel zuur dat wij vlak voor onze vakantie, en net voor het aflopen van de termijn, een deurwaarder aan de deur hebben gehad met het hoger beroep van Aegon. Dus nu moeten we weeer mee :cry: .

Wij zullen er echter voor blijven vechten. Misselijkmakend Aegon met zijn oneindige gelden denkt misschien wel dat we zullen inbinden en wegkruipen en dat ze ons met een kluitje het riet in kunnen sturen. Waarschijnlijk denken ze dat door ons 'gedupeerden' verder onder druk te zetten dat we de zaak wel buiten het gerecht om zullen schikken. No chance! De ENIGE manier waarop wij (een deel van) het geld dat we nu volkomen terecht hebben teruggekregen weer terugbetalen aan Aegon is als de rechter ons dat gebiedt!

Ons vonnis is overigens nu pas ter beschikking gesteld aan PAL, dus binnenkort kan iedereen lezen hoe de rechter in ons geval heeft geoordeeld.
Gloudemanski
 
Berichten: 4
Geregistreerd: wo 17 aug 2005 18:50

Berichtdoor Piet » za 4 aug 2007 20:34

Op 3 april heeft de rechtbank in Leeuwarden een tussenvonnis gewezen in een groepszaak van 40 Aegon Vliegwiel gedupeerden. Bij één eiser is tevens eindvonnis gewezen en dit gedupeerde gezin krijgt al hun geld terug incl. wettelijke rente.

Het vonnis is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042007.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » ma 27 aug 2007 20:15

Op 21 augustus heeft de rechtbank Leeuwarden twee ongunstige uitspraken gedaan over het Aegon Vermogens Vliegwiel Extra.
Opvallend is het gedeelte van de uitspraak over zorgplicht die volledig afwijkend is met de gevolgde lijn van de rechtbank Amsterdam.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB2296
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB2301

Het Juridisch Dagblad heeft vandaag het volgende over de tweede uitspraak geschreven:

Alle vorderingen van gedupeerde Vermogens Vliegwiel-extra jegens Aegon afgewezen

Van een onzer redacteuren © Het Juridisch Dagblad

maandag, 27 augustus 2007
Voldoende voorlichting over aandelenlease-overeenkomsten
Aandelenleaseovereenkomst, 'Vermogens Vliegwiel-extra'. Aegon is aansprakelijk voor handelen tussenpersoon die betrokken is geweest bij totstandkoming van de overeenkomst. Er is echter geen geslaagd beroep op dwaling gedaan door klanten van Aegon. Aegon heeft de op haar rustende zorgplicht niet geschonden.


De kantonrechter oordeelde als volgt:
Een persoon die overweegt een overeenkomst aan te gaan, is tegenover de wederpartij gehouden om, binnen redelijke grenzen, maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat hij onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken met die overeenkomst instemt.
Uit die verplichting volgt dat van een potentiële afnemer mag worden verwacht dat hij deze overeenkomst zorgvuldig leest alvorens ermee in te stemmen en zich naar vermogen inspant om de reikwijdte van zijn daaruit volgende verplichtingen en risico’s te begrijpen.

5.6. [a] en [a]-[b] hadden twijfels over de in maart 2001 gesloten aandelenlease-overeenkomsten, daarom besloten zij contact op te nemen met hun accountant. Na overleg met [a] en [a]-[b] heeft de accountant op 22 maart 2001 een brief aan de tussenpersoon [c] van NBG geschreven met het verzoek de aandelenlease-overeenkomsten ongedaan te maken.
Hierna heeft [c] telefonisch contact opgenomen met [a] en vervolgens bij brief van 27 maart 2001 de op 10 januari 2001 gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. [a] en [a]-[b] hebben na onderzoek te hebben gedaan, besloten de aandelenlease-overeenkomsten toch in stand te houden.
Met name uit de brief van NBG van 27 maart 2001 blijkt duidelijk dat er sprake was van een lening met renteverplichtingen voor de financiering ten behoeve van door [a] en [a]-[b] gekochte aandelen en van een verplichting tot het op enig moment voldoen van het aankoopbedrag. [a] en [a]-[b] wisten toen dat de overeenkomsten een looptijd hadden van 20 jaar, alsmede wat de consequenties waren wanneer zij deze voortijdig - na 5 of 7,5 jaar - zouden beëindigen.
De overeenkomsten geven bovendien aan welke rente in rekening wordt gebracht en wat de totale leasesom is. Weliswaar heeft NBG een berekening gemaakt voor het geval het rendement 10% zou zijn, doch niet is gesteld of gebleken dat NBG dit rendement op enigerlei wijze gegarandeerd heeft. [a] en [a]-[b] wisten dat hun inleg werd aangewend voor de aanschaf van aandelen. Uit deze brief blijkt duidelijk wat de aard en kenmerken van de aandelenlease-overeenkomsten zijn.
[a] en [a]-[b] hebben voldoende voorlichting gehad omtrent de aandelenlease-overeenkomsten middels de overeenkomsten, de brochures, het onderzoek door accountant en het telefonische contact met en de schriftelijke bevestiging door [c]. [a] en [a]-[b] hebben een juiste voorstelling van zaken gehad en hebben daardoor niet gedwaald.

5.7. Nu het beroep op dwaling niet slaagt, zal het beroep op verjaring ten aanzien van dwaling evenmin slagen.

zorgplicht

6.1. [a] en [a]-[b] stellen dat Aegon de verplichting had enerzijds om informatie te verstrekken over het aangeboden product, en anderzijds om informatie in te winnen bij haar potentiële cliënten omtrent hun financiële positie, ervaring en beleggingsdoelstellingen, voortvloeiend uit de algemene en bijzondere zorgplicht. Daarnaast had Aegon moeten waarschuwen voor specifieke risico's van de lease-overeenkomst en had zij moeten ingrijpen of waarschuwen toen de aandelenkoersen zodanig daalden dat er een negatief saldo dreigde te ontstaan.

6.2. Aegon betwist de algemene zorgplicht te hebben geschonden jegens [a] en [a]-[b]. Aegon heeft [a] en [a]-[b] duidelijke en transparante informatie verstrekt over de kenmerken van het Vliegwiel en de daaraan verbonden risico's. Tevens betwist Aegon dat er een bijzondere zorgplicht zou gelden. De Commissie van Beroep DSI heeft een norm ontwikkeld: wanneer het aangaan van een lease-overeenkomst voor de belegger financieel onverantwoord is, mag de aanbieder deze overeenkomst niet aangaan met deze belegger. Deze norm geldt alleen voor restschuldproducten.
Aangezien 'Vermogensvliegwiel overeenkomsten' aflossingsproducten zijn, heeft deze norm niet te gelden. [a] en [a]-[b] konden zelf bepalen of ze de maandelijkse termijnen, die vast stonden, konden betalen of niet. Mocht de bijzondere zorgplicht worden aangenomen, dan ontbreekt het causaal verband. Een zorgplicht wordt aangenomen als het financieel onverantwoord is een overeenkomst, als de onderhavige, te sluiten. Daarvan is niet gebleken: [a] en [a]-[b] wilden de VermogensVliegwiel-extra overeenkomsten aangaan om een hoger rendement te behalen op aanwezige financiële middelen.

6.3. Bij de beantwoording van de vraag of en in welke omvang op Aegon een zorgplicht rustte jegens [a] en [a]-[b], stelt de kantonrechter het volgende voorop. Doordat Aegon aan [a] en [a]-[b] het aanbod heeft gedaan om een aandelenleaseovereenkomst te sluiten en [a] en [a]-[b] via het aanmeldingsformulier aan Aegon te kennen hebben gegeven hierop te willen ingaan en daarbij heeft verzocht om toezending van een leaseovereenkomst ter ondertekening, is tussen Aegon en [a] en [a]-[b] een rechtsverhouding ontstaan.
Ook als partijen anders dan door "onderhandelingen" betrokken zijn bij het voorbereiden van een tussen hen te sluiten overeenkomst, zijn zij tot elkaar komen te staan in een rechtsverhouding die wordt beheerst door hetgeen uit de wet (in ruime zin) en de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit.
De stelling van Aegon dat de bijzondere zorgplicht in de onderhavige situatie geen gelding heeft, is onjuist, zoals de Hoge Raad in zijn arrest van 9 januari 1998, NJ 1999, 285, JOR 1998, 116, heeft beslist, namelijk:
“dat de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht meebrengt, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.”
Derhalve dient tot uitgangspunt te worden genomen dat Aegon - als professionele en op het terrein van aandelenlease bij uitstek deskundig te achten dienstverlener - jegens particuliere, niet professionele, cliënten tot een bijzondere zorgplicht is gehouden.

6.4. De kantonrechter is van oordeel dat de zorgplicht van Aegon in elk geval twee elementen bevat, te weten een onderzoeks- en een informatieverplichting. In de eerste plaats rustte op Aegon de verplichting om bij [a] en [a]-[b] informatie in te winnen over hun financiële positie, teneinde te kunnen vaststellen of het aangaan van de aandelenlease-overeenkomsten in dit geval financieel verantwoord was of niet.
In de tweede plaats was Aegon gehouden voldoende informatie te verstrekken over het product en de daaraan verbonden risico's.

6.5. Ten aanzien van het beroep van [a] en [a]-[b] op schending van de onderzoeksverplichting merkt de kantonrechter op dat het inwinnen van informatie betreffende de financiële situatie, de beleggingsdoelstelling en de beleggingservaring van de belegger op grond van deze bepaling slechts kan worden gevergd indien de persoonlijke omstandigheden van [a] en [a]-[b], Aegon, indien zij daarvan had kennis gedragen, [a] en [a]-[b] ervan had behoren te weerhouden de overeenkomsten aan te gaan. Daarvan is niet gebleken.
In de precontractuele fase ging het slechts om de vraag of [a] en [a]-[b] in staat waren de overeengekomen maandtermijnen, die gedurende de looptijd steeds gelijk zouden blijven, te voldoen. Het was aan [a] en [a]-[b] om te beoordelen of zij tot die betalingen in staat waren.
Niet is gesteld of gebleken dat [a] en [a]-[b] daartoe niet in staat waren of zijn. Het was ook niet financieel onverantwoord om deze overeenkomsten aan te gaan, gezien het vermogen waarover [a] en [a]-[b] beschikten in 2001. [a] en [a]-[b] werden door de overeenkomsten niet op onverantwoorde wijze blootgesteld aan de gevolgen van koersverliezen.

6.6. Het beroep van [a] en [a]-[b] op schending van de op Aegon rustende informatieverplichting kan ook geen doel treffen.
In beginsel is een financiële instelling zoals Aegon – als bij uitstek professioneel en deskundig op dit terrein – jegens particuliere, niet professionele, cliënten zoals [a] en [a]-[b], tot een bijzondere zorgplicht gehouden in geval van mogelijke grote risico's verbonden aan aandelenleaseconstructies.
In het onderhavige geval is van dergelijke risico's evenwel geen sprake.
Immers: blijkens de overeenkomsten is het risico voor [a] en [a]-[b] ertoe beperkt dat zij aan het einde van de looptijd, op welk moment de leasesom geheel is afgelost, blijven zitten met in waarde gedaalde aandelen en daardoor geen enkel geldelijk gewin zullen ondervinden. Een dergelijk risico is eigen aan beleggen en mag bekend verondersteld worden. Of dit risico zich zou hebben voltrokken, zou overigens pas in 2021 kunnen worden beoordeeld.
Dat [a] en [a]-[b] zich thans geconfronteerd kunnen zien met een restschuld, is niet het gevolg van het gestelde risicovolle karakter van de overeenkomst maar van de mogelijke tussentijdse beëindiging door [a] en [a]-[b]. Deze restschuld is gebaseerd op beurskoersen ten tijde van de beëindiging.

6.7. Geoordeeld wordt derhalve dat van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad zijdens Aegon geen sprake is en daarom zal de vordering tot vernietiging, ontbinding of schadevergoeding, wat er van de gestelde schade ook zij, worden afgewezen.

7. Het bovenstaande leidt er toe dat alle vorderingen van [a] en [a]-[b] zullen worden afgewezen.

8. [a] en [a]-[b] zullen als de in het ongelijk te stellen partij worden verwezen in de proceskosten.'
Uitspraak van mr. J.E. Biesma, kantonrechter.
LJN: BB2301, Sector kanton Rechtbank Leeuwarden, 204310 \ CV EXPL 06-5524

Bron http://juridischdagblad.nl/content/view/5540/53/

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 27 okt 2007 11:17

Op heeft de rechtbank Leeuwarden weer twee ongunstige uitspraken gedaan in de collectieve Beursklacht/Payback procedure.
De vorderingen van de gedupeerden zijn volledig afgewezen, de gedupeerden moeten de proceskosten van Aegon betalen en de rechter heeft opmerkingen over de manier van procederen door de advocaat van de gedupeerden.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB6528
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB6523

Als eerder, op 28 augustus, deed de rechtbank Leeuwarden een soortgelijke ongunstige uitspraak in de Beursklacht/Payback procedure.
Door dit soort uitspraken en jurisprudentie wordt het voor de andere gedupeerden en hun advocaten moeilijker om hun zaak te winnen in Leeuwarden.
Een bedenkelijke en zorgelijke ontwikkeling.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 27 okt 2007 13:43

Op 23 oktober heeft de rechtbank Leeuwarden weer twee uitspraken gedaan in de collectieve Beursklacht/Payback procedure. Eén ongunsige en één minder gunstige uitspraak.
De vorderingen van de gedupeerden zijn in één zaak volledig afgewezen,in de andere wordt de restschuld kwijtgescholden, de gedupeerden moeten in één zaak de proceskosten van Aegon betalen en in de andere blijven de proceskosten voor eigen rekening. De rechter heeft opmerkingen over de manier van procederen door de advocaat van de gedupeerden.

De uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB6528
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB6523

Als eerder, op 28 augustus, deed de rechtbank Leeuwarden een soortgelijke ongunstige uitspraak in de Beursklacht/Payback procedure.
Door dit soort uitspraken en jurisprudentie wordt het voor de andere gedupeerden en hun advocaten moeilijker om hun zaak te winnen in Leeuwarden.
Een bedenkelijke en zorgelijke ontwikkeling.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » zo 30 dec 2007 12:22

Op 18 december heeft de rechtbank Leeuwarden een eindvonnis gewezen in een groepszaak tegen het Aegon Vliegwiel.
De uitspraak is hier te lezen;
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 122007.htm

Al eerder, op 3 april 2007, heeft de rechtbank in deze zaak een tussenvonnis gewezen.
Dit vonnis is hier te lezen :
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 042007.htm

In het eindvonnis wordt het volgende toegewezen:
3x vernietiging wegens het ontbreken van de handtekening van de eega
All betaalde gelden moeten worden terugbetaald met daarbij de wettelijke rente
18x onrechtmatig handelen door Aegon
1x wordt 75 % van de restschuld kwijtgescholden en bij de overigen wordt de volledige restschuld kwijtgescholden c.q. moet worden terugbetaald door Aegon met de wettelijke rente.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 20 maart 2008 12:29

Op 12 maart 2008 heeft het gerechtshof Leeuwarden een belangrijke uitspraak gedaan in een Aegon Vliegwiel zaak over huurkoop, de tweede handtekening en verjaring.
Aegon was bij de kantonrechter Leeuwarden in het ongelijk gesteld en was in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Leeuwarden.
Het gerechtshof wijst echter alle punten van Aegon af en bevestigt het vonnis van de kantonrechter.
Het is de eerste keer dat een beroep op verjaring wordt verworpen door een gerechtshof in een Vliegwielzaak.
Het gerechtshof verwijst in punt 8 ook naar de conclusie aan de Hoge Raad over huurkoop.

Deze uitspraak is een opsteker voor de vele Vliegwiel gedupeerden die in een soortgelijke situatie zitten. De advocaat van de gedupeerde was mr. Marius Hupkes uit Amsterdam.

Deze uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 032008.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 8 mei 2008 11:52

Op 6 mei was er een hoorzitting in een Aegon Vliegwielzaak in Den Haag en ook PAL was hierbij aanwezig.
Het was een vernietigingszaak waarbij de man niet had meegetekend en hij had ook de rechtszaak aangespannen.
Zijn echtgenote was ook aanwezig, maar was geen partij in de zaak.
De rechter vraagt of de gedupeerde gehuwd is en of hij een beroep heeft.
Daarna vraagt de rechter of de gedupeerden een en/of rekening hebben.
Ja, dat hebben de gedupeerden.
De rechter had duidelijk zijn huiswerk niet gedaan want in de stukken stond dat er ook een aparte rekening was op naam van de echtgenote waarvan de maandelijkse termijnen voor het Vliegwiel werden betaald.
De advocaat van de gedupeerde herinnerde fijntjes de rechter hierop.

Alles wat de gedupeerde zei werd door de griffier, op aanwijzing en herhaling van de letterlijke tekst door de rechter, genotuleerd.
Hierdoor duurde de zitting ruim een uur.

Toen het contract werd afgesloten had de echtgenoot ook ’s avonds diensten en wist daardoor niet dat er iemand langs was gekomen om een geweldige financiële constructie te bespreken.
De echtgenote was onder de indruk van het verhaal en tekende direct op het contract wat de tussenpersoon bij zich had.
De rechter vroeg of financiële zaken niet samen werden besproken.
Ja, maar niet het geld wat de echtgenote kreeg, dit ging op een aparte rekening voor b.v. verjaardagscadeautjes en ze spaarde voor het 40 jarig huwelijksfeest.
Zij regelde alle financiële zaken, ook van de en/of rekening.
Aegon vraagt of de man de belastingopgave inziet.
Nee, dat regelde de boekhouder.
De rechter vraagt wanneer de man er achter kwam dat er een contract was.
Dat was begin 2007 na een TV uitzending over aandelenlease.
De man zei dat hij blij was dat zij niet zo’n product hadden.
Toen vertelde de eega dat zij wel zo’n contract hadden.
Zij was er ook pas achtergekomen dat het Vliegwiel contract ook een aandelenlease contract was zoals de bekende Dexia contracten.
Zij had altijd geloofd dat zij niet zo’n contract had zoals de Dexia contracten die zo in de belangstelling waren.
Nadat alles met de echtgenoot was besproken zijn zij, via een belangenbehartiger, bij een advocaat terechtgekomen, een vernietigingsbrief geschreven en zijn gaan procederen.

Aegon wil de belastingaangiftes zien omdat daar waarschijnlijk iets instaat over de ontvangen dividenden en het Vliegwielcontract waardoor de man, die de belastingaangiften tekende, volgens Aegon dus wist dat er een aandelencontract was afgesloten.
Daardoor was er volgens Aegon sprake van verjaring van de vernietigingsbrief.

De rechter vraagt de gedupeerden om de belastingaangiften (biljet van proces)op te vragen bij de belastingdienst en deze middels akte op te sturen naar de rechtbank.
Het verhaal van de echtgenoot werd nogmaals voorgelezen door de griffier en moest vervolgens worden getekend door hemzelf, zijn echtgenote (die geen partij was in deze zaak!!!) en de vertegenwoordiger van Aegon.
Tja, dit is dus de Haagse variant van een hoorzitting.
Gedurende de hele zitting stelde de advocaat van Aegon vragen, onderbrak de rechter, onderbrak de gedupeerde en stelde rechtreeks vragen aan de gedupeerde buiten de rechter om.
Toen daar iets over werd gezegd door de advocaat van de gedupeerde meende de advocaat van Aegon dat dit normaal was, want daar was toch een comparitie voor?
En de rechter vond het prima…..

En wanneer de uitspraak komt?
Zo ver had de rechter nog niet gedacht.

Best wel interessant om eens een Haagse hoorzitting mee te maken.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 29 jul 2008 19:42

Op 1 juli heeft de rechtbank Leeuwarden een uitspraak gedaan in een Aegon Vliegwielzaak op grond van het schenden van de zorgplicht door Aegon (Spaarbedrog, sorry Spaarbeleg).
De restschuld werd kwijtgescholden en ook de rechtbank Leeuwarden is ook van mening dat inleg (rente) tot de schade behoort.

schade

8.1. Het voorgaande leidt tot de vraag of er schade is geleden en zo ja, of deze in causaal verband staat tot het onrechtmatig handelen.
Vast staat dat de overeenkomsten zijn geëindigd, dat [X] bedragen aan inleg heeft betaald en dat er een restschuld is.
Het totaal van de betaalde inleg en de restschuld is te beschouwen als het nadeel dat het gevolg is van het aangaan van de overeenkomsten.


Of de rest van de beoordelingen en beslissing van de rechtbank Leeuwarden goed te noemen zijn is een tweede…..

Het is te hopen dat het gerechtshof Leeuwarden en de Hoge Raad binnen niet al te lange tijd hun mening hieromtrent geven.
Tot die tijd is Aegon de lachende derde in de strijd tussen de Aegon gedupeerden, Aegon en de gerechtelijke macht die zich soms wel erg makkelijk laat inpakken door Aegon.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 072008.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » za 6 sep 2008 23:30

Aegon en zijn Vliegwielcontracten zijn te weinig in het nieuws.
Tienduizenden gedupeerden zijn het slachtoffer geworden van deze veelal met Dexia contracten te vergelijken Vliegwiel contracten.
Soms wordt er weer iets bekend als de rechter een uitspraak doet over Aegon zoals onlangs in Den Haag.
Aegon trekt zich niets aan van de uitspraak door de Hoge Raad over huurkoop en het niet meetekenen door de partner.
Gelukkig denkt de rechter hier anders over en is kort over zijn oordeel over Aegon.
De vernietiging na 3 jaar wordt toegewezen en Aegon wordt veroordeeld om alles, inclusief rente en proceskosten, terug te betalen.

De uitspraak van 29 juli 2008 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 072008.htm

Helaas worden deze uitspraken meestal niet gepubliceerd door onze rechtspraak.
Daarom is het belangrijk dat gedupeerden en advocaten uitspraken opsturen naar PAL zodat wij deze kunnen publiceren en waardoor medegedupeerden en hun advocaten op de hoogte blijven van de jurisprudentie rondom de Vliegwielcontracten.
Is in jouw zaak ook uitspraak geweest, stuur deze uitspraak dan door naar PAL, info@platformaandelenlease.nl , zodat wij deze, uiteraard geanonimiseerd, kunnen plaatsen.

Aegon mag hier niet mee wegkomen en samen kunnen we dit voorkomen.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » di 4 nov 2008 17:07

Na het gerechtshof Leeuwarden (12 maart 2008) heeft nu ook het gerechtshof Den Haag uitgesproken dat het Aegon Vliegwiel een huurkoopcontract is waarbij beide partners moeten tekenen.
De rechter oordeelt o.a.:

Gelet op de overwegingen van de Hoge Raad in het hiervoor aangehaalde arrest, acht het hof ook de onderhavige overeenkomst een overeenkomst van huurkoop, waarop de artikelen 1:88 lid 1 sub d en 89 BW mede van toepassing zijn. In gelijke zin heeft het Gerechtshof te Leeuwarden geoordeeld in zijn arrest van 12 maart 2008, LJN: BC7608. Grief 1 wordt dan ook verworpen.


De ondertekening van het aanvraagformulier kan niet gelijk gesteld worden met het verlenen van schriftelijke toestemming voor de overeenkomst. Ondertekening en inzending van dit aanvraagformulier verplichtte [echtgenoot appellante] en [appellante] tot niets, maar vormde slechts een uitnodiging aan Aegon tot het doen van een aanbod om een overeenkomst aan te gaan.


stelt [appellante] in de gelegenheid te bewijzen, allereerst door middel van getuigen, dat zij pas in mei 2005 bekend is geraakt met het feit dat haar echtgenoot de in geding zijnde overeenkomst met Aegon heeft gesloten;


Er komt dus nog een getuigenverhoor waarna het Hof definitief arrest wijst
Het tussenarrest is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG2704

Het zou Aegon sieren om na al deze uitspraken de Vliegwielgedupeerden die tijdig hebben vernietigd een schikking aan te bieden zoals Dexia heeft gedaan na de uitspraak door de Hoge Raad.

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

Berichtdoor Piet » do 27 nov 2008 11:59

Zo duidelijk dat de rechtbanken zijn (behalve natuurlijk de rechtbank Almelo) in de Dexia zaken, zo tegenstrijdig hiermee zijn vonnissen in de vergelijkbare Aegon Vliegwielzaken over de zorgplicht.
Zo ook in de uitspraak door de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2008.
De rechter zegt o.a. :

Schending zorgplicht?

6. [X] heeft de rente vooruit betaald met behulp van gespaard geld.
Daarnaast heeft zij € 1.936,00 aan dividend ontvangen. Zij heeft opgegeven bij aanvang van de overeenkomst € 1.236,67 netto per maand te verdienen en een vermogen van € 6.800,00 te bezitten. Haar maandinkomen bedroeg in 2008
€ 1.622,81. Zij woont samen met een partner, die over een eigen woning beschikt. Volgens het door haar overgelegde fiscale biljet van 1998 bedroeg haar inkomen toen f 48.645,00 bruto en zijn als aftrekposten in aanmerking genomen: beroepskosten van f 3.108, reiskosten van f 860,00 en rentekosten van f 4.157,00.

7. Bij deze stand van zaken is niet, althans onvoldoende, aannemelijk geworden dat [X] na afloop van de looptijd van de overeenkomst niet in staat zou zijn geweest om, in het meest ongunstige geval, het aankoopbedrag van de aandelen, f 18.382,93 (€ 8.341,80), te betalen. Dit betekent dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat Aegon, indien zij onderzoek naar het vermogen en het inkomen van [X] zou hebben gedaan (van een dergelijk onderzoek is niet gebleken), [X] zou hebben moeten ontraden de overeenkomst aan te gaan. Daarmee staat schending van de zorgplicht niet vast, laat staan het causaal verband tussen schending van die zorgplicht en de door [X] gestelde schade.

Dit moet ook [X] duidelijk zijn geweest, aangenomen dat zij - zoals zij gehouden was te doen - deze documenten zorgvuldig gelezen heeft en zich naar vermogen heeft ingespannen om de betekenis van de overeenkomst en de bijbehorende voorwaarden te doorgronden en de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en risico's te begrijpen, alvorens de overeenkomst te ondertekenen.


De vordering van de gedupeerde wordt afgewezen.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092008.htm

Groeten,
Piet
Piet
 
Berichten: 1901
Geregistreerd: zo 28 aug 2005 0:26

VorigeVolgende

Keer terug naar Overige aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron