Uitspraken

Alle uitspraken m.b.t. aandelenlease


 Uitspraken gedaan door Rechtbanken , Gerechtshoven en Hoge Raad over aandelenlease


Rechtbanken

Gerechtshoven ( hoger beroepen )

Hoge Raad ( cassatie )


Europese Hof

 Tot nu toe gedane uitspraken van DSI en de geschillencommissie Kifid over aandelenlease

DSI/Kifid

 Uitspraken gedaan door de Geschillencommissie Bankzaken

Deze commisie heeft op 4 februari 2005 drie zaken behandeld over de weigering van Dexia om persoonsgegevens te verstrekken i.v.b met de Wbp. De commissie heeft uitgesproken dat in alle drie de zaken Dexia gehouden is deze gegevens te verstrekken.
Lees uitspraak 1  /  Lees uitspraak 2  /  Lees uitspraak 3

Op 10 december 2003 heeft deze commissie een vonnis gewezen over "Sprintplan". De commissie was van oordeel dat er geen onrechtmatige zaken hadden plaatsgevonden.  Lees uitspraak

Op 6 oktober 2003 heeft deze commissie een vonnis gewezen over "Sprintplan". De commissie was van oordeel dat er geen onrechtmatige zaken hadden plaatsgevonden.  Lees uitspraak

De Volkskrant heeft op 2 oktober 2003 hier al een artikel over geschreven.  Lees dit artikel


 Uitspraken van de Reclame Code Commissie

Op 15 juli 2004 heeft de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan dat Spaarbeleg (AEGON) een te rooskleurige beeld heeft geschetst bij deelname van het product "Sprintplan".  Lees deze uitspraak

Spaarbeleg is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Op 27 oktober 2004 heeft de Commisie van Beroep dit beroep ongegrond verklaart.  Lees de uitspraak van het beroep

Op 24 maart 2005 heeft de Reclame Code Commissie een uitspraak gedaan dat Wagner & Patners misleidende teksten had gebezigd bij de aanprijzing van het product "Box en beleggen" ( een constructie van Aegon).  Lees deze uitspraak

Wagner & Partners is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Op 18 juli 2005 heeft de Commisie van Beroep dit beroep ongegrond verklaart. Lees de uitspraak van het beroep

Op 18 juni 2001 heeft de Reclame Code Commissie al een tweetal uitspraken gedaan dat het "Sprintplan" enkele misleidende teksten had gebezigd bij de aanprijzing van dit product.  Lees 1e uitspraak  /  Lees 2e uitspraak

Een ander klacht over "Spaarbeleg" is behandeld op 8 april 2003.  Lees uitspraak

De klager van de bovenstaande uitspraak is in beroep gegaan bij het College Van Beroep.  Lees uitspraak van beroep